Headlines

Επιτυχία του έργου ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 | Posted in , , , , , ,

Συνάντηση εργασίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Πελοπόννησο μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα και της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012. Ο Γεώργιος Κρεμλής, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτήρισε πιλοτικό το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και πρόσθεσε ότι κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η επιτυχία του γιατί από την έκβασή του θα εξαρτηθεί αν θα ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα για τους χώρους ανεξέλεγκτης ταφής απορριμμάτων, τα οποία θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα προστεθούν στο χρέος της χώρας. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, δήλωσε τη βαθιά πεποίθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι «η έξυπνη περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθούμε αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημά μας για τη δημιουργία νέας και υγιούς οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύουμε ότι υπάρχει λύση για το πρόβλημα της χώρας και ότι μπορούμε να συνομιλούμε απευθείας με τις Ευρωπαϊκές και τις διεθνείς δομές». Το πιλοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως διαβεβαίωσε ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης, θα έχει ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και οι καινοτομίες του υιοθετούνται πλέον στο σύνολο της χώρας. «Εξαρχής είχαμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό, εξαρχής ζητήσαμε και αναλάβαμε την ευθύνη επίλυσης του προβλήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, εξαρχής υιοθετήσαμε το μοντέλο ΣΔΙΤ, εξαρχής προβήκαμε στη διενέργεια διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού σε όλες τις τεχνολογίες και εξαρχής υιοθετήσαμε τον ανταγωνιστικό διάλογο για πρώτη φορά στη χώρα, δεδομένα που αποτελούν πλέον κοινό τόπο για το σύνολο της χώρας» δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τους ΧΑΔΑ, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει εξασφαλίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την αποκατάστασή τους και απόδοσής τους ξανά στους πολίτες. Ιδιαίτερα επεσήμανε ο Περιφερειάρχης τη σημασία του τμήματος της δημοσιότητας του προγράμματος για την εμπέδωση, αποδοχή και υποστήριξή του από τους πολίτες. Στο ζήτημα αυτό οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα ο κ. Κρεμλής, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ και του ΕΠΠΕΡΑΑ ζήτησε την ενίσχυση του προγράμματος για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία του προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την επιτυχία του και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά από τον Περιφερειάρχη στην αδιαπραγμάτευτη στάση της Περιφέρειας Πελοποννήσου σ' ότι αφορά τη συνέχιση των εργασιών και την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα απευθυνθεί σε ευρωπαϊκά και ελληνικά δικαστήρια για απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν. Σε απάντηση των αναφορών του Περιφερειάρχη, σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η δήλωση του κ. Κρεμλή, συνυπογραφόμενη και από τον κ. Χρυσάνθου, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ολοκλήρωσή της στο σύνολό της, με παράκαμψη της περιοχής του Καϊάφα. Συγκεκριμένα «η Ολυμπία Οδός είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί αποτελεί διευρωπαϊκό δίκτυο και ως τέτοιο είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί, καθώς είχε αρχικά σχεδιαστεί για να συνδέσει την Πάτρα με την Καλαμάτα και αυτό το στόχο συνεχίζει να έχει».

Βόμβα από το ΙΚΑ: ζητάει συντάξεις από χιλιάδες ασφαλισμένους

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Την ανάκληση συντάξεων που έχουν εκδοθεί με συνυπολογισμό πλασματικών χρόνων που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο αναγνώρισης που προβλέπει ο νόμος, ζητά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ, με έγγραφό της, η γενική διευθύντρια Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, Χαρίκλεια Γοντικάκη.
Παράλληλα με την ανάκληση, σύμφωνα με το έγγραφο, θα πρέπει να επιστραφούν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί και οι ασφαλισμένοι να ενταχθούν σε πρόγραμμα αυτασφάλισης έως τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.
Πρόκειται για ασφαλισμένους που είχαν αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους ασφάλισης πριν από το 2010, με βάση ειδικές νομικές ρυθμίσεις και αναγνώρισαν επιπλέον χρόνους με τις διατάξεις του νόμου 3996/2011, «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με αποτέλεσμα να υπερβούν το ανώτατο επιτρεπτό όριο.
Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται, επαναπατρισθένες Έλληνες υπήκοοι και ομογενείς, οι τεχνικοί σεναριογράφοι και σκηνοθέτες για αποδεδειγμένη υπηρεσία για την οποία δεν είχαν καταβληθεί εισφορές, οι εργαζόμενοι στην τέως Ε.Α.Σ. μέχρι την επαναπρόσληψή τους από τον Ο.Α.Σ.Α., και απολυμένοι από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς κατά τη χρονική περίοδο 01.01.1990 έως 31.10.1993, οι οποίοι στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκαν στις ίδιες επιχειρήσεις.
Ακόμη, εκτοπισθέντες ή φυλακισθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 21/04/1967 έως 24/07/1974, απολυμένοι της Πειραϊκής Πατραϊκής (ν. 2458/1997), εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας (ν. 3717/2008) και απολυμένοι από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ν. 2335/1995).

Σε 48 δόσεις τα χρέη προς την Εφορία

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στον προϊστάμενο της ΔΟΥ αίτημα πρώτης διευκόλυνσης για τμηματική πληρωμή πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων χρεών Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας διαμορφώνει τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων της διευκόλυνσης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης αξιολογηθεί με τον μεγαλύτερο συντελεστή σε κάθε κατηγορία μπορεί να πληρώσει το χρέος του σε 26 δόσεις. Ομως κανείς δεν λαμβάνει τους ανώτατους συντελεστές, με αποτέλεσμα οι δόσεις στην πρώτη αίτηση να μην είναι περισσότερες από 15. Η αλλαγή των κριτηρίων και των συντελεστών θα διευρύνει τις δόσεις και θα μπορούν πλέον οι οφειλέτες να πληρώσουν τα χρέη τους με την πρώτη αίτηση σε 36 δόσεις. Περισσότερες μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στον προϊστάμενο της ΔΟΥ αίτημα πρώτης διευκόλυνσης για τμηματική πληρωμή πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων χρεών σε έως 36 δόσεις. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η εξέταση αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ενεργείται από τον έφορο με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας ανάλογα το εισόδημα, τη συμπεριφορά του οφειλέτη κ.ά. ως ακολούθως: Δεύτερη ευκαιρία. Στη ρύθμιση θα μπορούν να μπουν ακόμα και όσοι φορολογούμενοι είχαν υπαχθεί στο παρελθόν σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων χρεών, πλήρωσαν ορισμένες δόσεις και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη ρύθμιση. Μάλιστα, αν πληρώσουν κανονικά την πρώτη δόση της νέας ρύθμισης, θα μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των δόσεων έως και σε 48. Κ. Τσαχάκης – Μ. Βουργάνα
  ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΠΛΑΦΟΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Στα 80 – 100 ευρώ η ελάχιστη μηνιαία δόση Το πλαφόν των 300 ευρώ ως ελάχιστη μηνιαία καταβολή, που καθιέρωναν οι προηγούμενες ρυθμίσεις, κρίθηκε υψηλό στην παρούσα συγκυρία. Ετσι εξετάζεται το ενδεχόμενο και για ελάχιστη μηνιαία δόση της τάξης των 80-100 ευρώ, προκειμένου να διευκολυνθούν πραγματικά οι μικροοφειλέτες οι οποίοι αδυνατούν να τακτοποιήσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και αφήνουν απλήρωτους φόρους και τέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρόικα αρχικά είχε αντιρρήσεις, τελικά όμως πείστηκε ότι χωρίς ρύθμιση απλώς θα αυξάνονται κάθε μήνα τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Ουσιαστικά το σκεπτικό του οικονομικού επιτελείου είναι να υπάρξει πλέον μια μόνιμη ρύθμιση, που δεν θα «κλείνει» θέτοντας χρονικά περιθώρια για να υπαχθεί κάποιος σε αυτήν ώστε να κερδίσει τα ευεργετήματα, αλλά αντίθετα οποιαδήποτε στιγμή θα μπορεί κανείς να ενταχθεί, ακόμη κι αν είχε κατά το παρελθόν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις στις οποίες δεν ανταποκρίθηκε. Ηδη από την αρχή του έτους οι «νέες» ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο έχουν υπερβεί τα 11 δισ. ευρώ, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι αδυνατούν να τακτοποιήσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και έχουν σταματήσει να πληρώνουν τις δόσεις του φόρου εισοδήματος. Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη (νέα και παλαιά) υπερβαίνουν τα 54 δισ. ευρώ.

Ξυπνήστε τους!!! από την κατηφόρα της αλαζονείας τους

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Τελικά φίλοι και συνάδελφοι επαγγελματίες της Μεσσηνίας δεν άλλαξε τίποτε και επιβεβαιώνετε ο «Χάρρυ Κλυν» που σε σάτιρα του έλεγε «άλλο ψηφίζεις άλλο βγαίνει...» Τα 2.500 περίπου μέλη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας που προσήλθαν στις εκλογές (ρεκόρ σε όλη την Ελλάδα) πέρυσι περίπου τέτοια εποχή και οι περισσότεροι ψήφισαν αλλαγή του καθεστώτος Καραμπάτου, δυστυχώς διαψεύστηκαν και το έργο συνεχίζεται με τον ίδιο... σκηνοθέτη τον Γ. Καραμπάτο. Η διείσδυση που έκανε στους άλλους δύο συνδυασμούς εξαγοράζοντας μερικών την φιλοδοξία για καρέκλες τον κάνει κυρίαρχο και μάλιστα χωρίς καμία ευθύνη τακτοποιώντας και τα παλιά... Αδιάψευστος μάρτυρας της συναλλαγής αυτής η κατάθεση του προϋπολογισμού του 2013 που θα ψηφιστεί την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου που εκτός των άλλων δίνει σαν επιχορήγηση στην «αμαρτωλή» ΕΤΑΠ, που τόσος πολύ θόρυβος έχει γίνει και για χάρη της «έπεσε» ο Καραμπάτος ,το ιλιγγιώδη ποσό για πρώτη!! φορά στα χρονικά!! της ίδρυσης της (ιδρύθηκε πριν 12 χρόνια επί Καραμπάτου) των 510.000€!!!
Αγαπητοί συνάδελφοι έστω και την τελευταία στιγμή κάντε πίσω και μην επικυρώνετε αυτό το μεγάλο λάθος που κάποιοι σας θέλουν σαν... πρόβατα να το ψηφίσετε. Κοιτάξτε γύρω σας τον κάθε απελπισμένο επαγγελματία του Νομού Μεσσηνίας και σταματήστε αυτήν την κατηφόρα που συνεχίζει για το «θεαθήναι» στο Επιμελητήριο , δίνοντας ελπίδα, με χειροπιαστά πράγματα, στις επιχειρήσεις του Νομού μας. Κάποιοι τσακώνονται για τις καρέκλες και τα γραφεία, διώχνοντας ακόμα από το γραφείο του τον διευθυντή του Επιμελητηρίου, δείτε τί συμβαίνει και ξυπνήστε τους από την κατηφόρα της αλαζονείας τους διότι την πληρώνουμε όλοι. Ξυπνήστε τους!!! Το οφείλουμε στα παιδιά μας που θα συνεχίσουν με τον δικό τους αγώνα σε αυτό το σάπιο σύστημα του βολέματος... και του σκότους... των συναλλαγών της ιδιοτέλειας

Θα είμαι στα υπουργεία όχι στο Μαξίμου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,


Εντολή Σαμαρά να εξοφληθούν άμεσα επιστροφές φόρου και ΦΠΑ στους ιδιώτες – Θα είμαι διαφορετικός πρωθυπουργός – Θα είμαι στα υπουργεία όχι στο ΜαξίμουΤα χρήματα που θα εισρεύσουν από την δόση θα διοχετευθούν άμεσα στην αγορά
- "Μην θριαμβολογείτε! Πρέπει να λογοδοτουμε κάθε μήνα"
- Υπουργικό αστραπή! Κράτησε μόλις 40 λεπτά
- Ποιούς υπουργούς αποθέωσε
Οδηγίες προς ναυτιλομένους από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος στην τοποθέτησή του στο υπουργικό ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ώρα για θριαμβολογίες αλλά για σκληρή δουλειά.
Το πιο σημαντικό είναι ότι ο κ.Σαμαράς έδωσε εντολή στους υπουργούς του τα χρήματα που θα εισρεύσουν από την δόση να διοχετευθούν στην αγορά. Ζήτησε να υπογραφεί ένα είδος μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των υπιυργειων και του Γενικου Λογιστηριου του Κράτους για τις ληξιπρόθεσμεες οφειλές. Υπολογίζονται σε 9,3 δις και από αυτα τα 850 εκατομμύρια είναι επιστροφές φόρου και ΦΠΑ.
Εδωσε επίσης εντολές στους υπουργούς του να γίνουν οι απαράιτητες κινήσεις για θεσεις εργασίας.
Ζήτησε επίσης:
- Κάθε υπουργείο να έχει αυστηρή εποπτεία του προϋπολογισμού του
- Να επιβλέπει σε καθημερινή βάση ο κάθε υπουργός τα μέτρα που αναλογούν στο υπουργείο του.
- Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπουργών ώστε να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις
"To τελευταίο διάστημα είχαμε το μεγάλο ζήτημα της ευρωπαικής μάχης. Αυτή η μάχη τερματίστηκε στο τελευταίο Eurogroup. Δεν θέλω να ακούσω θριαμβολογίες, πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση των προβλημάτων. Δεν γίνεται να μιλάμε για επιτυχία όταν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα", είπε ο κ. Σαμαράς.
Εξήρε το έργο Στουρνάρα λέγοντας ότι έκανε τιτάνιο έργο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι ξεχώρισε και τον υπουργό Δικαιοσύνης λέγοντας: "τα δώσατε όλα σε σημείο αυτοθυσίας ακόμα και σε βάρος της υγείας σας, όπως έγινε με τον Αντώνη Ρουπακιώτη".
Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός είπε: "Τώρα όλα έληξαν. Από το χθες αντλούμε συμπεράσματα. Θα διορθώσουμε τα όποια λάθη στη λειτουργία μας. Η κυβέρνηση στο εξωτερικό είναι πλέον αξιόπιστη. Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να τραυματισει την αξιοπιστία της Ελλάδας. Σας θέλω όλους αλληλέγγυους, μπετόν αρμέ, συντονισμένους. Συνεχίζουμε , πρέπει να τρέξουμε τα προαπαιτούμενα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, είναι δράσεις φιλικές προς την κοινωνία, και κάνουν καλό στην ανταγωνιστικότητα".
Ζήτησε επίσης από τους υπουργούς του να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα.
"Με το πλεόνασμα θα μπορούμε το 70% να το διαθέσουμε για διόρθωση αδικιών. Το ζητούμενο είναι ο συντονισμός των υπουργείων με τον γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, κ. Τάκη Μπαλτάκο, υπεύθυνο", είπε.

Κυνήγι... οφειλών με φόντο τους κοινόχρηστους

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 | Posted in , , , , ,

Καμία αύξηση τελών δεν θα γίνει για το 2013, σημειώνει ο δήμος Καλαμάτας. Παρά το δυσχερές οικονομικά τοπίο, ο δήμος βάζει σε προτεραιότητα το... κυνήγι των οφειλών, με επίκεντρο τους κοινόχρηστους χώρους. Έτσι καλεί όσους χρωστούν να προσέλθουν μέχρι τα τέλη της χρονιάς να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, διαφορετικά το 2013, θα εφαρμόσει άλλη πολιτική. Πάντως, εν μέσω κρίσης ανεβάζει την οικονομική του αποτελεσματικότητα ο δήμος, μειώνοντας τα ποσά δανεισμού και τις οφειλές σε προμηθευτές. Μάλιστα γίνεται προσπάθεια τόσο μέσω ΕΣΠΑ όσο και άλλων προγραμμάτων για να τρέξουν έργα, αφού δεν υπάρχει άλλη χρηματοδοτική δίοδος, με τη δημοτική αρχή να σημειώνει πως η απορροφητικότητα την κατατάσσει στις πρώτες πανελλαδικά.

Ο δήμαρχος, τα κόμματα, οι θεσμοί και τα συμφέροντα του τόπου…

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Στην συνέντευξη της Δευτέρας (δημοσιεύτηκε προχθές) ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, αναφερόμενος στην συγκέντρωση φορέων της περασμένης Παρασκευής, σε μία αποστροφή του λόγου του είπε επί λέξη:
«Η συνεδρίαση της Παρασκευής, επειδή ακούστηκαν πολλά και διάφορα, έγινε ύστερα από ανοικτή πρόσκληση του Δήμου. Εδώ δεν καλεί παρά μόνον ο δήμαρχος. Υπήρξε πρόταση από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πετράκο, αλλά η αξιολόγηση και η πρόσκληση έγινε από εμένα. Επομένως τα όποια βέλη να στρέφονται εναντίον μου». Κατ' αρχήν το σωστό είναι ότι εντός του Δημαρχείου καλεί ο Δήμος και ο δήμαρχος κατ' εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Απ' ό,τι όμως γνωρίζουμε δεν υπήρξε κάποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα συνεδριάσεών του. Άρα, η πρόσκληση και η αξιολόγηση έγινε προσωπικά από τον δήμαρχο, όπως έχει το δικαίωμα και όπως ο ίδιος είπε αμέσως μετά ότι ο ίδιος έκανε την αξιολόγηση και απηύθυνε την πρόσκληση. Δεύτερο, μίλησε για συνεδρίαση. Αν και ο ίδιος είναι φιλόλογος, φαίνεται να παρανοεί την σημασία του ρήματος συνεδριάζω. Δεν συνεδριάζουν παρά μόνο θεσμοθετημένα όργανα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι το Δ.Σ. του οποιοδήποτε σωματείου. Όλα τα άλλα είναι συγκέντρωση, συνεύρεση, παρασυναγωγή ή οτιδήποτε άλλο. Άρα μιλάμε για συγκέντρωση ή για ανοικτή συνέλευση. Είναι δικαίωμα των συγκεντρωμένων να προχωρήσουν και στην δημιουργία άτυπου οργάνου κι έτσι να αναγγέλλουν ότι θα συγκεντρώνονται κάθε δύο μήνες ή όποτε τους γουστάρει! Θα έλθουμε σε μία αντιθεσμική ενέργεια του δημάρχου. Η επιστολή που εστάλη στο Ελεγκτικό συνέδριο για τη σημερινή συνεδρίασή του φέρει και την υπογραφή του. Η επιστολή, έτσι και αλλιώς, είναι μια κάποια άσκηση επιρροής σε δικαστικές αποφάσεις. Αν κάποιοι πολίτες το θεωρούν ανεκτό αυτό, έστω και αν είναι βουλευτές, είναι απαράδεκτο για κάποιον που κατέχει θεσμικό αξίωμα να παρεμβαίνει στις αποφάσεις άλλου θεσμικού οργάνου. Ας έλθουμε όμως στις διεκδικήσεις που προέβαλαν οι συγκεντρωμένοι, την απόδοση στην κυκλοφορία της παράκαμψης του δρόμου Παραδείσια- Τσακώνα, την επέκταση του φυσικού αερίου μέχρι την Καλαμάτα και την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού και ό, τι σκέφθηκε κάθε πικραμένος αντιπολιτευόμενος την κυβέρνηση και τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη.
Για το φυσικό αέριο και την διανομή του και στους άλλους νομούς της Περιφέρειας έχει ήδη προ διμήνου υπογραφεί σύμβαση με την ΔΕΣΠΑ. Άραγε τι διεκδικεί ο δήμαρχος, τα αποφασισμένα; Είναι γνωστοί οι αγώνες για την ολοκλήρωση της οδού Τρίπολη- Καλαμάτα και της Ολυμπίας Οδού και των βουλευτών του νομού και του περιφερειάρχη και του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας και των υπολοίπων δημάρχων, αλλά και του ιδίου του Παν. Νίκα. Άρα τι παραπάνω διεκδικούν οι συγκεντρωθέντες της περασμένης Παρασκευής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στους τοίχους της οποίας κρέμονται πίνακες και φωτογραφίες των προηγουμένων δημάρχων; Σεβόμενος την ιεραρχία έπρεπε να καλέσει φορείς με σκοπό να στηρίξει τις πολιτικές επιλογές και τον αγώνα της υπερκείμενης αρχής, εκτός αν διαφωνεί με την πολιτική Τατούλη, οπότε έχει και καθήκον να το ανακοινώσει δημόσια. Ο Θανάσης Πετράκος που έκανε την πρόταση, την οποία αξιολόγησε και αποδέχθηκε ο δήμαρχος, έτσι κι αλλιώς είναι απέναντι και στον Πέτρο Τατούλη και στην κυβέρνηση και δικαιολογείται θεσμικά. Φαίνεται ότι μίκρυνε τα κριτήρια αξιολόγησης ο Παναγιώτης Νίκας και δεν στάθηκε με τον ανάλογο σεβασμό και τη βαρύτητα του αξιώματός του, απέναντι στο κόμμα που τον εξέλεξε και τον Μεσσήνιο πρωθυπουργό, τις παρεμβάσεις του οποίου για τα Μεσσηνιακά ζητήματα γνωρίζει από πρώτο χέρι. Δεν φθάνει να δηλώνεις ότι στηρίζουμε το κόμμα με την βοήθεια του οποίου εκλεγήκαμε, αλλά χρειάζεται να το επιβεβαιώνεις με πράξεις, εκτός αν θεωρείς ότι στην παρούσα φάση το κόμμα που στηρίζεις εναντιώνεται στα συμφέροντα του τόπου. Όμως κάτι τέτοιο από τις μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις του δημάρχου δεν προκύπτει. Αντιθέτως μάλιστα πολλές φορές έχει επαινεθεί από τον Παν. Νίκα για την στήριξη στην πόλη και τη Μεσσηνία.

Πεντάμηνες συμβάσεις stage που ξανάρχονται

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Επίδομα 400 με 460 ευρώ για πεντάμηνη εργασιακή εμπειρία (stage) στον ιδιωτικό τομέα και προοπτική κανονικής πρόσληψης για ένα χρόνο θα έχουν 45.000 άνεργοι νέοι ως 29 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν στα νέα προγράμματα απασχόλησης που παρουσιάστηκαν χθες στη συνάντηση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, με τους κοινωνικούς εταίρους. Στο ίδιο πρόγραμμα άλλοι 7.000 νέοι θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν για να ξεκινήσουν δική τους δουλειά.

Η πλατεία της Καλαμάτας πιάνει φωτιά και έχει σπίθες..

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Αν αληθεύουν ατά που ακούγονται το ότι υπήρξαν έντονοι διαπλικτισμοί εχθές βράδυ στην Πλατεία λόγω της κατάστασης που βρίσκεται είναι μάλλον πολύ ατυχές γεγονός διότι αυτός που ενεπλάκη πιστεύω ότι είναι από τους δημιουργικούς στο Δήμο Καλαμάτας με μεγάλη κατάθεση του εαυτού του στα κοινά. Η κατάσταση αυτή όμως θα πρέπει να προβληματίσει τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους στο Δήμο διότι ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του και αν θα αρχίσει τις βιαιότητες τότε θα πρέπει να σκέφτονται πολύ αν θα βγουν έξω η θα τους συνοδεύει στις εξόδους η αστυνομία... Γι αυτό το λόγω πρέπει να προσέχουν καλά τις αποφάσεις τους διότι η απόγνωση του κόσμου λόγω οικονομικής ασφυξίας θα φέρει πολλά δυσάρεστα γι αυτούς..

Θρίλερ για το φορολογικό άδικο σύστημα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Μετά από τα εργασιακά και το ασφαλιστικό, ακόμα ένα μείζον θέμα της οικονομικής πολιτικής έρχεται να προκαλέσει τριβές μεταξύ των τριών κομμάτων, που στηρίζουν την κυβέρνηση. 
Αυτή τη φόρα, πρόκειται για τις αλλαγές στη φορολογία, οι οποίες θα απασχολήσουν και τη σύσκεψη των τριών αρχηγών.
Η αρμόδια επιτροπή κατέληξε σε ακόμα μία πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τα όσα έχει ήδη κλειδώσει η τρόικα, αλλά και κάποιες αλλαγές. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Τα δεδομένα
Μισθωτοί
Μειώνονται σε τρία από οκτώ τα κλιμάκια στη φορολογική κλίμακα.
Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
Καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και αντ΄ αυτού προβλέπεται μείωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα έως 18.000 ευρώ, η οποία θα περιορίζεται κλιμακωτά από αυτό το ποσό και μέχρι τα 42.000 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα υπάρχει όφελος έως 400 ευρώ, για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ.
Όμως, το bonus αυτό είναι δώρο-άδωρο, καθώς καταργούνται επιλεκτικές εκπτώσεις στο φόρο από δαπάνες, όπως τόκων στεγαστικών δανείων, ασφαλίστρων και διδάκτρων. Διατηρούνται, όμως, οι εκπτώσεις από ιατρικές δαπάνες, νοσήλια, δωρεές στο Δημόσιο και διατροφή συζύγου.
Οι φοροαπαλλαγές για παιδιά μετατρέπονται σε επιδόματα (εδώ υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες).
Καταργούνται ειδικά φορολογικά καθεστώτα, όπως για αγρότες και ναυτικού.
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Καταργείται το αφορολόγητο. Δηλαδή, τα εισοδήματα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ.
Καθιερώνονται δύο φορολογικοί συντελεστές:
-26% για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ
-35% για εισοδήματα από 50.001 ευρώ και άνω.
Επιχειρήσεις
-Εταιρικός συντελεστής 26%
-Συντελεστής μερισμάτων 10%
-Συνολικός φόρος στα διανεμόμενα κέρδη 33,4%
Τα σενάρια
Τόκοι
Αυξάνεται κατά 50% - από το 10% στο 15% - ο φόρος για τους τόκους καταθέσεων. Διατηρείται το 10% για τους τόκους από ομόλογα. Πρόκειται για πάγιο αίτημα της τρόικας, από το πρώτο μνημόνιο. Μάλιστα, είχε προταθεί ο διπλασιασμός του συντελεστή στο 20%.
Τεκμήρια
Μικρότερες είναι οι μειώσεις, που προτείνονται για τα τεκμήρια, και ταυτόχρονα περιορίζονται μόνο σε αυτά για τα αυτοκίνητα, και μάλιστα στο 20% για κυβισμό έως1,6 λίτρα.
Αντίθετα, διατηρούνται τα πολύ αυστηρά και άδικα τεκμήρια για ακίνητα, σκάφη, πισίνες, δίδακτρα, οικιακούς βοηθούς, βοηθητικό προσωπικό και αεροσκάφη.
Σε ό,τι αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί αν τα 3.000 και 5.000 ευρώ - για άγαμο και έγγαμο αντίστοιχα - θα μειωθούν σε 2.000 και 3.000.
Ενοίκια
Αποσύρθηκε από την τελευταία πρόταση ο υψηλός συντελεστής 45% για εισοδήματα από ενοίκια και προκρίνεται η λύση για φόρο 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και 33% για το ποσό άνω αυτού του ορίου εσόδων.

Κούρεμα με... την ψιλή και στον προϋπολογισμό του ΑΤΕι της Καλαμάτας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 | Posted in , , , , , ,

Μετά το κούρεμα του αποθεματικού του ΑΤΕΙ της Καλαμάτας που αποτέλεσε ένα οικονομικό πλήγμα για το ίδρυμα τώρα έρχεται το... κούρεμα με την ψιλή από την πλευρά του Υπουργείου και στον τακτικό προϋπολογισμό. Εφόσον αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και φέτος τότε θα υπάρξει ζήτημα για την οικονομική αυτοδυναμία του ΑΤΕΙ της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Προσπάθειες ασκούνται από την διοίκηση ώστε το υπουργείο να δει ξανά το ζήτημα και να μην συνεχίζει σε μια λογική... αποδυνάμωσης των ιδρυμάτων.

http://www.best-tv.gr/media/k2/items/cache/233d18f3651b352c953a51c487dbcd6f_M.jpg

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Η αθλητική οικογένεια του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Γ.Σ θέλει να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες στην ΕΟΑΒ , στον πρόεδρο της Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα και στον ιατρό της Γεώργιο Τσικούρη για την αμέριστη συμπαράσταση , ηθική και οικονομική, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τον βαρύτατο τραυματισμό του προπονητή και των αθλητών μας . Τις πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές για τις οικογένειες του προπονητή και των αθλητών μας , η άμεση συμβολή του Πύρρου Δήμα και η διαβεβαίωση ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν για την αποκατάσταση της υγείας των αθλητών μας , μας δίνει ελπίδα και κουράγιο , και αποδεικνύει ότι εκτός από ΜΕΓΑΛΟΣ αθλητής είναι και ΜΕΓΑΛΟΣ άνθρωπος.

Και μετά το Eurogroup τι κάνουμε;

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Του Κωστα Καλλιτση kallitsiskostas@yahoo.com
 Ενα θέμα είναι το δημόσιο χρέος της χώρας. Δημιουργήθηκε επειδή το κράτος υπερδανειζόταν για να χρηματοδοτεί τη συνολική ζήτηση και να κινεί την οικονομία, έπαιρνε το ρίσκο του δανεισμού και διένειμε το προϊόν του στους «πελάτες», ως κρατικά εγγυημένη πρόσοδο, αδιαφορώντας για την οικοδόμηση ισχυρών παραγωγικών δομών. Το κράτος χρηματοδοτούσε μια «φούσκα» με κοινωνική συναίνεση, εμποδίζοντας την πραγματική οικονομική ανάπτυξη. Η φούσκα έσπασε, το πρόβλημα του χρέους κατέδειξε την προβληματικότητα του παρασιτικού μοντέλου. Και ανέδειξε την ανάγκη βαθιάς μεταρρύθμισης. Ομως, άλλο θέμα είναι το χρέος και άλλο είναι η μεταφυσική συζήτηση για το χρέος, γύρω από δύο «μαγικούς» αριθμούς: «120%» και «2020». Πρώτον: Από πού, άραγε, προκύπτει ότι βιώσιμο είναι ένα χρέος που ισούται ακριβώς με το 120% του ΑΕΠ, ειδικά κατά το έτος 2020; Από πουθενά. Αυτοί οι δύο δείκτες είχαν πρωτοεμφανισθεί σε μια έκθεση που είχε γραφεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2010. Κι από τότε, αθόρυβα, σιγά σιγά, με την επανάληψή τους, έχουν γίνει θέσφατα, έχουν αποκτήσει αυτόνομη, δική τους υπόσταση. Επειδή όλοι δείχνουν να τους αντιμετωπίζουν ως αδιαμφισβήτητους – ενώ δεν είναι. Δεύτερον: Σύμφωνα με το Μάαστριχτ, βιώσιμο είναι το χρέος που δεν υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με ερευνητές της Παγκόσμιας Τράπεζας, βιώσιμο είναι το χρέος που δεν υπερβαίνει το 90% του ΑΕΠ. Το όριο «120%» δεν διαθέτει οποιαδήποτε τεκμηρίωση. Τέθηκε, διότι τόσο ήταν το χρέος της Ιταλίας και, αν ετίθετο χαμηλότερα, τότε αυτομάτως το χρέος της Ιταλίας θα χαρακτηριζόταν μη βιώσιμο – όπερ έπρεπε να αποφευχθεί, για να αποτραπούν τα χειρότερα στην Ευρωζώνη. Είναι, λοιπόν, τόσο αυθαίρετο, όσο και το χρονικό ορόσημο του 2020 – λες κι ο κόσμος… τελειώνει το 2020. Και τρίτον: Μεγάλοι βαθμοί αυθαιρεσίας φαίνεται ότι υπάρχουν και στον τρόπο με τον οποίο διάφορες υπηρεσίες υπολογίζουν το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ειδικά το ΔΝΤ έχει δείξει ότι ανεβοκατεβάζει αυτό το ποσοστό με χαρακτηριστική ευκολία, σε πολλές κρίσιμες στιγμές της τελευταίας διετίας – όπως σήμερα ή, πάλι, τον περασμένο Φεβρουάριο. Λες και με ασφάλεια μπορεί να υπολογίσει τη μεταβολή του ΑΕΠ σε βάθος μιας 10ετίας, ενώ δεν καταφέρνει να υπολογίσει με ακρίβεια αυτήν τη μεταβολή φέτος ή το 2013… Ο φετιχισμός των αριθμών δεν βοηθά στην επίλυση του προβλήματος. Τη δυσκολεύει. Ισως, όμως, εξυπηρετεί την επιδίωξη χρονικής μετάθεσης, αναβολής της λήψης αποφάσεων για την επίλυσή του. Η αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup θα δείξει. Το κακό σενάριο θα ήταν να υπάρξει πλήρης διαφωνία ΔΝΤ – Γερμανίας και το ΔΝΤ να αποσυρθεί από τη δανειοδότηση της χώρας μας. Αυτό το σενάριο δεν θεωρείται πιθανό – παρόλο που η αδιάλλακτη στάση της κ. Λαγκάρντ δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί μόνο με όρους τακτικής. Το πιο πιθανό σενάριο φαίνεται να είναι ότι θα ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα βελτιώνουν την προοπτική να καταστεί βιώσιμο το χρέος. Δηλαδή, να εγκριθεί η δόση των 44 δισ. ευρώ χωρίς να λύνει το πρόβλημα και να ξαναγυρίσει η μπάλα στην περιοχή μας: Αν και πότε θα υλοποιηθούν όσα συμφωνήθηκαν. Κάποιοι θα πανηγυρίσουν για τη «μεγάλη ανάσα» που πήραμε και, από την επομένη, η χώρα θα βρεθεί πάλι αντιμέτωπη με τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Οπως πριν…

Πανηγυρίζει ο Θ. Πετράκος επειδή κατάφερε να κόψει! τα λεφτά

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Aν είναι δυνατόν! πανηγυρίζει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Πετράκος επειδή κατάφερε όπως παραδέχεται να κόψει την λεφτά που είχε ζητήσει η περιφέρεια του! για λόγους επικοινωνίας στο μεγάλο θέμα των σκουπιδιών. Δεν πειράζει κ. Πετράκο, αν είναι έτσι, άσε να τα πάρει άλλη περιφέρεια διότι όπως είπε και ο αείμνηστος Χριστόδουλος θέλουμε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Πες όμως στον κόσμο θα πανηγύριζες και θα τα έκανες αυτά αν δεν υπήρχε «κόκκινη κάρτα» από την περιφέρεια στον μέντορα σου εκδότη Ντίνο Πλεμμένο(Ελευθερία) που έχει πάει και την περιφέρεια στα δικαστήρια για το θέμα του «μπεζαχτά»;
Όσον αφορά την διασπάθιση του κρατικού χρήματος που τόσο πολύ όψιμα ενδιαφέρεσαι ενημέρωσε τον κόσμο κ Πετράκο πόσα χρόνια έχεις να διδάξεις σαν εκπαιδευτικός που είσαι και πόσα χρόνια παίρνεις χρήματα από το κράτος αποσπασμένος στην Θεσσαλονίκη για τα κομματικά σου συμφέροντα που τα εκτελούσες στην Μεσσηνία και υποτίθεται ότι ήσουν στην Θεσσαλονίκη... Φτάνει πια η υποκρισία κ Πετράκο αυτή μας έκανε να μην έχουμε να πληρώσουμε ούτε το ρεύμα μας εμείς όλοι που περνάμε το Γολγοθά μας από παιδιά και το μόνο κακό που κάναμε ήταν ότι δουλεύαμε και δουλεύουμε σχεδόν 24 ώρες σε ένα κράτος που δυστυχώς ευημερούν οι συνδικαλιστές.... Αναλυτικότερα στη δήλωση ο κ. Πετράκος αναφέρει τα εξής:
 "Η κοινοβουλευτική παρέμβασή μας, με την οποία ζητούσαμε να σταματήσει το «πάρτι» των χρηματοδοτήσεων για να χρηματοδοτεί ο κ. Τατούλης φιλικά του μέσα και να διασπαθίζει το δημόσιο χρήμα με αδιαφάνεια, δικαιώθηκε. Με τη δεύτερη τροποποίησή του η διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ, μετά την ερώτησή μας, επαναξιολόγησε την πρώτη πράξη και κατέβασε τα προκλητικά κονδύλια: α) των 1.850.000 ευρώ που ήταν για την περίφημη ενημέρωση – ευαισθητοποίηση στις 153.000 ευρώ!!! και β) την αμοιβή του συμβούλου από το 1 εκατ. ευρώ στις 650.000 ευρώ. Ομως παραμένει το προκλητικό κονδύλι των 3,5 εκατ. ευρώ για την «διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δεματοποιητών και προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων». Γιατί εγκρίνεται αυτό; Θα σκάψει κανένα βουνό; Η δήλωσή μου στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, που συμμετείχα ως περιφερειακός σύμβουλος ότι «το πάρτι της αδιαφανούς διαχείρισης του δημοσίου χρήματος θα τελειώσει» βρήκε την πρώτη δικαίωση. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να είναι βέβαιοι...".BEST-TV

Γίναμε Βιετνάμ και δεχόμαστε επισκέψεις στην Μεσσηνία

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Τρίτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 10.30, θα πραγματοποιηθεί εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Βιετνάμ κ. Binh Vu και αντιπροσωπείας του στον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Παναγιώτη Αλευρά, στο γραφείο του στο Διοικητήριο. Στη συνέχεια (στην αίθουσα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ» του Διοικητηρίου) θα υπάρξουν συναντήσεις εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη, του πρέσβη του Βιετνάμ και της αντιπροσωπείας του με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Δημ. Μανιάτη και παραγωγικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και των εξαγωγών προϊόντων, με τον Πρόεδρο των Ξενοδόχων κ. Σπ. Λαγωνικάκο και εκπροσώπους τους για ν’ ανταλλάξουν απόψεις ενίσχυσης του τουρισμού στα πλαίσια της ελληνοβιετναμέζικης συνεργασίας και με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας και εκπροσώπους της, με σκοπό να ανοιχτούν δίοδοι επικοινωνίας για την προώθηση αγροτικών προϊόντων.

Η Ελλάδα κατάφερε να ξανακερδίσει την αξιοπιστία της

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 | Posted in , , , , ,

«Χθες έκλεισε και τυπικά – έκλεισε οριστικά – μια πολύ γκρίζα, μια πολύ σκοτεινή περίοδος για την Ελλάδα» τόνισε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο μήνυμά του μετά το Eurogroup, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κατάφερε να ξανακερδίσει την αξιοπιστία της. «Κατάφερε να θέσει τις βάσεις ώστε το Ελληνικό χρέος να ξαναγίνει βιώσιμο. Κατάφερε να διασφαλίσει την παραμονή μας στο ευρώ. Γιατί έξω από το ευρώ, τα δεινά θα γίνονταν πολύ χειρότερα για όλους και οι απειλές κατά της χώρας πολύ μεγαλύτερες», είπε ο κ. Σαμαράς.
 «Η συμφωνία που επιτεύχθηκε εξασφαλίζει άμεση εκταμίευση κεφαλαίων μεγαλύτερη από τη δόση των 31 δισεκατομμυρίων. Γύρω στα 34,5 δισεκατομμύρια.... Για πρώτη φορά μόνο το 10% θα πάει για πληρωμές τόκων και χρεολυσίων. Τα υπόλοιπα, θα μείνουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μέσα στη χώρα. Και γύρω στα 7 δισεκατομμύρια θα πάνε άμεσα στην Οικονομία! Με πληρωμές για την κάλυψη του φετινού ελλείμματος και με επιστροφή οφειλών του δημοσίου στους ιδιώτες από προηγούμενες χρονιές. Κι από τα υπόλοιπα 9 δισεκατομμύρια περίπου που θα εκταμιευθούν τους επόμενους τρείς μήνες, τα περισσότερα επίσης θα πέσουν στην οικονομία. Την πραγματική οικονομία. Η ανακεφαλαίωση των τραπεζών, θα προστατέψει οριστικά τις αποταμιεύσεις του Ελληνικού λαού και κυρίως θα ανοίξει το δρόμο για να επιστρέψει η ρευστότητα στην Ελληνική οικονομία, το αίμα της οικονομίας. Δηλαδή για να ανακοπεί η ανεργία και να αρχίσει η Ανάκαμψη. Που αποτελεί και την υψίστη προτεραιότητά μας», επεσήμανε, συμπληρώνοντας ότι άνοιξε ο δρόμος για να την άμεση μείωση του χρέους μας μέσω επαναγοράς ομολόγων σε χαμηλές τιμές. «Το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι με τη χθεσινή συμφωνία, το συνολικό χρέος μας μειώνεται επιπλέον κατά 20% του ΑΕΠ», τόνισε ο Πρωθυπουργός, «Με δύο λόγια, επιβραβεύονται οι θυσίες του Ελληνικού λαού κι ανοίγει ο δρόμος για την Ανάπτυξη». Ανοίγει ο δρόμος για την Αναγέννηση της χώρας, είπε ο κ. Σαμαράς, «Και το επιτύχαμε όλοι μαζί. Όλοι οι Έλληνες με τις θυσίες τους. Και όλοι όσοι πίστεψαν στην πολιτική μας, με τη στήριξη που έδωσαν: Και τα τρία κόμματα που αποτελούν τη σημερινή κυβέρνηση. Και πολύ μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής κοινωνίας»

Απαράδεκτη κατάσταση σε αθλητικό χώρο στη Καλαμάτα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Η φωτογραφία είναι από το γήπεδο μπάσκετ στην Αρτεμιδος στην Καλαμάτα και μας την έστειλε μια Μανα που μας δείχνει που παίζουν τα παιδιά της. Από ότι βλέπετε τα καλώδια στην κολόνα είναι έξω με τον κίνδυνο να είναι ορατός και η αδιαφορία να είναι εμφανή από τους υπεύθυνους. Δεν είναι η πρώτη φορά και φυσικά ούτε η τελευταία για να αποδείξει ότι σπαταλούν χρήματα σε έργα για να ικανοποιούνται εργολάβοι και από την άλλη ο αθλητισμός είναι για τα μπάζα....

Το “τραίνο της μεγάλης φυγής”, περνά από τις Ένοπλες Δυνάμεις

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Το “τραίνο της μεγάλης φυγής”, περνά από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εκατοντάδες παραιτήσεις στελεχών έρχονται να το επιβεβαιώσουν. Και αυτές είναι οι παραιτήσεις που είχα υποβληθεί στα προηγούμενα “πακέτα μέτρων”, πριν από το τρίτο και πιο “βαρύ” μνημόνιο. Οι πίνακες που δημοσιεύονται στην Διαύγεια, απλά επιβεβαιώνουν το κλίμα απογοήτευσης που έχει διαμορφωθεί στις ΕΔ και τα στελέχη τους. Οι παραιτήσεις αυτές δειχνουν ότι οι στρατιωτικοί είναι τόσο απογοητευμένοι, όχι μόνο από τις περικοπές αυτές καθ΄ αυτές, αλλά από τη διαπίστωση ότι επί της ουσίας κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους. Κυριαρχεί η αίσθηση ότι οι κυβερνήσεις της περιόδου του μνημονίου δεν προσπάθησαν καν να τους προστατεύσουν. Ότι δεν έγινε καμία πραγματική προσπάθεια συμμαζέματος των ΕΔ εκεί που μπορούσε και έπρεπε και όλες οι κυβερνήσεις που υπέγραψαν τα δυσβάσταχτα μέτρα επέλεξαν την “εύκολη” γι΄ αυτές λύση των περικοπών αποδοχών. Όλες αυτές οι παραιτήσεις υποβάλονται σε μια περίοδο που ο ιδιωτικός τομέας “πεθαίνει”. Κι αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δείχνει ότι οι στρατιωτικοί δεν εγκαταλείπουν τον κουτσουρεμένο αλλά προς το παρόν σίγουρο μισθό ,έχοντας εξασφαλίσει εργασία. Οι εποχές που ο ιδιωτικός τομέας “άρπαζε” τους στρατιωτικούς αμέσως μετά την παραίτηση ή την αποστρατεία τους έχει περάσει λόγω των μεγάλης κρίσης. Όλα αυτά δείχνουν ότι το μέγεθος της απογοήτευσης των στρατιωτικών είναι τόσο μεγάλο που δεν τους ενοχλεί η ανάληψη του ρίσκου. Είναι βέβαιο ωστόσο ότι κι όσοι από τους αξιωματικούς των ΕΔ βρουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα θα το κάνουν αμοιβόμενοι “μαύρα” αφού οι ρυθμίσεις που τους απαγορεύουν να εργαστούν σε συνδυασμό με τις τεράστιες περικοπές των συντάξεων τους οδηγούν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Σκληραίνει η κόντρα με τα φαρμακεία...

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Άκαρπη απέβη η συνάντηση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζου, με τους εκπροσώπους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). Οι φαρμακοποιοί δήλωσαν ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με 24ωρη απεργία αύριο και επ’ αόριστο διακοπή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Οι φαρμακοποιοί δεν ικανοποιήθηκαν από τις δεσμεύσεις του υπουργού, για καταβολή των χρεών του μηνός Αυγούστου και το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου καταβολή των οφειλών του Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά το θέμα του αναδρομικού rebate (εκπτώσεις) 5% από 1ης Ιανουαρίου 2012, η συζήτηση δεν απέφερε αποτέλεσμα, καθώς ο υπουργός σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς ήταν αμετακίνητος. Οι φαρμακοποιοί εξερχόμενοι από τη συνάντηση, που κράτησε δύο ώρες, δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, που έχουν ως αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να πληρώνουν από την τσέπη τους τα φάρμακά τους και στη συνέχεια να διεκδικούν το ποσό από τον Οργανισμό. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος τους ΠΦΣ, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα και ο διάλογος συνεχίζεται. Αύριο, πάντως, οι φαρμακοποιοί στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του ΕΟΠΥΥ στην Κηφισίας και το Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου, έχουν προγραμματίσει Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων τους.

Απόφαση για τη δόση και το χρέος

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Ύστερα από μια μαραθώνια συνεδρίαση και συνεχείς αντεγκλήσεις ανάμεσα στο ΔΝΤ και το Βερολίνο, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν σε συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και την εκταμίευση της δόσης. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, ξεκαθάρισε πως το ΔΝΤ στηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωζώνης για τερματισμό της κρίσης, ενώ ζήτησε δημοσιονομική πειθαρχία από την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως η Ευρωπαίοι εταίροι δεν πρόκειται να δεχτούν έναν ενδεχόμενο εκτροχιασμό του ελληνικού προγράμματος που αφορούν στις μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση, το φορολογικό καθώς και στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Από την πλευρά του ο Επίτροπος για Οικονομικά Θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλι Ρεν, τόνισε ότι στόχος της συμφωνίας είναι η μείωση του ελληνικού χρέους στο 124% το 2020, ενώ μίλησε για μείωση επιτοκίων των ομολόγων από τις 120 μονάδες βάσης. Παράλληλα, σημείωσε και ο ίδιος πως δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός σε καμία περίπτωση, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. «Στόχος μας ήταν η Ελλάδα να παραμείνει στο σωστό δρόμο», τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι το ΔΝΤ έπρεπε να λάβει σαφείς δεσμεύσεις πως η Ευρωζώνη θα λάβει «όλα τα μέτρα ώστε να είμαστε σίγουροι πως το ελληνικό χρέος θα είναι βιώσιμο». Όσον αφορά στην αντιστοιχία του χρέους προς το ΑΕΠ εξήγησε ότι το 2022 αυτό θα έχει μειωθεί στο 110%. Νωρίτερα, ο Μάριο Ντράγκι ήταν ο πρώτος που βγήκε από την αίθουσα των συνεδριάσεων λίγο πριν τις 02.00 τα ξημερώματα. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο επικεφαλής της ΕΚΤ χαιρέτησε τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι θα «μειώσει την αβεβαιότητα », ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και στις χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με την κρίση χρέους. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν λίγο μετά τη γνωστοποίηση της συμφωνίας πως τα 43,7 δισ. ευρώ, που αναμένει η Ελλάδα ως οικονομική βοήθεια από την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, θα εκταμιευτούν σε τρία μέρη, με την «περίφημη» δόση των 31,5 δισ. ευρώ να δίνεται μέσα στις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, «η συμφωνία θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για μια μεγάλη δόση βοήθειας που απαιτείται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, επιτρέποντας στην ελληνική κυβέρνηση να πληρώσει τους μισθούς, τις συντάξεις και τους προμηθευτές της τον Δεκέμβριο». Η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα γίνει με τη μείωση των επιτοκίων, ενώ αναμένεται πως θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση με βάση το πρωτογενές πλεόνασμα που θα παρουσιάσει η Ελλάδα το 2016. Ειδικότερα, για να φθάσει στο 124% του ΑΕΠ θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις της τάξης του 20% του ΑΕΠ, που αντιστοιχούν σε ελάφρυνση του χρέους κατά περίπου 40 δισ. ευρώ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τις παρεμβάσεις μείωσης του χρέους κάνουν λόγο για μείωση των επιτοκίων στα υφιστάμενα διμερή δάνεια (Euribor 3 μηνών + περιθώριο), με «ψαλίδισμα» του περιθωρίου από το 1,5% στο 0,5% όταν επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 4,5%. Παράλληλα, άλλα 11 δισ. ευρώ θα εξοικονομηθούν από επιστροφή κερδών που έχει η ΕΚΤ από το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών ομολόγων της. Όσον αφορά στο «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων, (πάγια θέση του ΔΝΤ), δεν έγινε δεκτό από το Βερολίνο, καθώς ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας είχε λάβει σαφείς οδηγίες από την Άγκελα Μέρκελ να μην δεχτεί καμία πρόταση η οποία θα επιβαρύνει τους Γερμανούς φορολογούμενους, καθώς οι εκλογές στην ευρωπαϊκή χώρα πλησιάζουν και η Καγκελάριος δεν δείχνει διατεθειμένη να βρεθεί αντιμέτωπη με τους κραδασμούς που προκαλούνται από το ελληνικό ζήτημα.

Στο Ιστορικό.. ξηλώνουν τα έργα ανάπλασης και στην Αριστομένους έκοψαν τη μια λωρίδα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 | Posted in , , , , ,

Αφού... μόλις ολοκληρώθηκε η ανάπλαση σε ένα τμήμα του Ιστορικού Κέντρου, τώρα ξεκίνησε να σκάβει η ΔΕΗ για να συνδέσει τα δίκτυα της. Εικόνες και σκηνικά απίστευτα εξελίσσονται και στην Καλαμάτα, με την έλλειψη συνεννόησης και την ταλαιπωρία κύρια χαρακτηριστικά. Από την άλλη το όσα αντιμετωπίζει στο νότιο τμήμα της κεντρικής πλατείας κανείς είναι άκρως χαρακτηριστικά της... ταλαιπωρίαςμε οδηγούς και επαγγελματίες να διαμαρτύρονται για την εξέλιξη να κοπεί μια λωρίδα κυκλοφορίας ξαφνικά και ενώ δεν προβλεπόταν στη μελέτη – αυτή τροποποιήθηκε – και προκάλεσε σήμερα την αγανάκτηση των πολιτών για τους σχεδιασμούς... στον... αέρα.

Συλλήψεις για κλοπές και ναρκωτικά στην Καλαμάτα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Πολύ δουλειά είχαν χθες το βράδυ οι αστυνομικοί της Καλαμάτας με αρκτές συλλήψεις να σημειώνονται. Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, ένας 21χρονος ημεδαπός γιατί κατείχε μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε. Παράλληλα χθες είχμαε και την σύλληψη ενός 16χρονου ημεδαπού γιατί κατείχε μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.
Νωρίτερα το απόγευμα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, τρεις ημεδαποί ΡΟΜΑ, οδηγήθηκαν στα κρατητήρια ηλικίας 16,15 και 22 ετών αντίστοιχα, γιατί όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, λίγο νωρίτερα, στις Κιτριές Δήμου Δυτικής Μάνης Μεσσηνίας, είχαν διαρρήξει όχημα ιδιοκτησίας ημεδαπού και είχαν αφαιρέσει ένα τσαντάκι με έγγραφα, τα οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Στις 4,5 μονάδες η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Σχεδόν 10 μονάδες κάτω απ΄ το ποσοστό που κατέγραψε στις εκλογές εμφανίζεται πλέον δημοσκοπικά η ΝΔ ενώ ανάλογη είναι η πτώση για όλα τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού
Τα… κέρδη από τις απώλειες των κομμάτων της κυβέρνησης πάνε κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή που αυξάνουν τα ποσοστά τους. Αναλυτικά σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Puls για τις “6 Ημέρες” στην πρόθεση ψήφου των πολιτών ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ποσοστό 23,5% ακολουθεί η ΝΔ με 19% και τρίτη έρχεται η Χρυσή Αυγή με 12%. Ακολουθούν στην 4η θέση οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 6,5%, το ΠΑΣΟΚ με 6%, το ΚΚΕ με 5% και τέλος η ΔΗΜΑΡ που καταγράφει ποσοστό 3,5%. Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή τα ποσοστά των κομμάτων στην ίδια δημοσκόπηση είναι: ΣΥΡΙΖΑ 26% ΝΔ 21,5% ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 13,5% ΑΝ. ΕΛΛΗΝΕΣ 7,5% ΠΑΣΟΚ 6,5% ΚΚΕ 5,5% ΔΗΜΑΡ 4%

Δυναμική παρουσία των τρίτεκνων

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ο Σύλλογος Γονέων Τριών Μεσσηνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι τη Κυριακή 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνάντηση στο ξενοδοχείο REX. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο κ. Ιωάννης Κωτσάκης ο οποίος ενημέρωσε τους τρίτεκνους γονείς για τις μαθησιακές δυσκολίες και πως αντιμετωπίζονται. Επίσης παρευρέθηκε και η κ. Παναγιώτα Πολίτη καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας η οποία με ιδιωτική πρωτοβουλία ζήτησε να κάνει μαθήματα ξένων γλωσσών στα παιδιά των άπορων τρίτεκνων οικογενειών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χρήστος Κορομηλάς ενημέρωσε για τις αλλαγές στα πολυτεκνικά επιδόματα.

Συνελήφθη αθίγγανος με ηρωίνη στο Ασπρόχωμα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Συνελήφθη τσιγγάνος στο Ασπρόχωμα γιατί πούλησε ηρωίνη μαζί του και ο πελάτης . Η διπλή συλληψη έγινε το Σάββατο το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. Το προηγούμενο βραδυ ενας 26χρονος τσιγγάνος, είχε προμηθεύσει έναν 34χρονο με μικροποσότητα ηρωίνης, η οποία βρεθηκε και κατασχέθηκε.

«Οι Έλληνες δεν θα δεχθούν καμία ταπείνωση»

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012 | Posted in , , , , ,

«Οι Έλληνες κατανοούν, κάνουν θυσίες, αλλά δεν θα δεχθούν καμία ταπείνωση» δήλωσε -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος στην εφημερίδα «Real Νews», στέλνοντας μήνυμα στους δανειστές. Ο κ. Αβραμόπουλος σημειώνει πως «άλλα μέτρα ή άλλες συμφωνίες δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από κανέναν μας» και υπογραμμίζει ότι «δεν πρέπει οι δανειστές να ξεθαρρεύουν από τη θαρραλέα πολιτική της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πλήρη εφαρμογή των υπεσχημένων, καθώς πρόκειται για ρεαλιστική προσέγγιση ώστε να παραμείνει η χώρα στο ευρώ».

Κλείνει ο δρόμος για Μεσσήνη στό Ασπρόχωμα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Από Τρίτη 27 μέχρι και Πέμπτη 29 Νοεμβρίου Κλειστός θα είναι ο δρόμος προς Μεσσήνη, στο ύψος των διαβάσεων του ΟΣΕ στο Ασπρόχωμα την προσεχή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από 27 μέχρι 29 Νοεμβρίου, λόγω τοποθέτησης ελαστικών πλακών στις διασταυρώσεις. Οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: α) Η κυκλοφορία από και προς τη Μεσσήνη θα γίνεται μέσω των κόμβων αεροδρομίου και Σπερχογείας. β) Η τοπική κυκλοφορία θα γίνεται μέσω παραπλεύρων δρόμων, όπου έχει προβλεφθεί και η κατάλληλη σήμανση.

Ηχηρή απουσία για το φιάσκο της σύσκεψης και ο Δ. Σαμπαζιώτης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Στο ίδιος μήκος κύματος και επικριτική απέναντι στα όσα εξελίχθηκαν και κυρίαρχα στα όσα... υπέκρυπταν οι κινήσεις ορισμένων και η παρέμβαση του Δημήτρη Σαμπαζιώτη, που δεν πήγε στην σύσκεψη... θεαθήναι. Ο βουλευτής Μεσσηνίας της Ν.Δ. καυτηρίασε την συνάντηση αυτή, που δεν εξυπηρετεί καμιά σκοπιμότητα την στιγμή που τα μεσσηνιακά θέματα είναι σε κινητικότητα – πόσο μάλλον το θέμα του εθνικού δρόμου στο τελικό του στάδιο -ενώ άφησε αιχμές για πολιτικό ''καπέλωμα'' με κομματική απόχρωση στις πλάτες των Μεσσηνίων, βλέποντας προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ – όπως δηλαδή εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Έργα μέσω... ΑΠΕ επιδιώκουν οι δήμοι για να... ανασάνουν οικονομικά

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012 | Posted in , , , , , ,

Κοντά σε μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη βρισκόμαστε και η οποία προωθείται με νομοθετική ρύθμιση, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Υπουργός Ευρυπίδης Στυλιανίδης είχε συνάντηση με το δήμαρχο Μεσσήνης, όπου επί τάπητος τέθηκε το ζήτημα της προώθησης κατά προτεραιότητα των έργων μέσω του ΕΣΠΑ που έχουν να κάνουν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κλπ. Οι δήμοι, λοιπόν, προσδοκούν έτσι να καλύψουν έξοδα αλλά και να... παράγουν έσοδα, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Οργισμένη απάντηση διαμέσου του εντύπου τους η απάντηση για το χθεσινό φιάσκο

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Αφού τελικά δεν «τσίμπησαν» οι Βουλευτές και οι επικεφαλής αυτοδιοικητικοί του νομού Μεσσηνίας στο κάλεσμα της Παμμεσσηνιακής συγκέντρωσης με σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα από το έντυπο τους «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» αποκαλύπτονται δίνοντας την πολιτική διάσταση που ήθελαν από την πρώτη στιγμή για αυτήν την συγκέντρωση οι ενορχηστρωτές της... Με ένα πρωτοσέλιδο που βλέπετε οι «εγκέφαλοι» δεν άντεξαν και δίνουν επιτέλους φανερά!! τις πολιτικές διαστάσεις του ζητήματος κάτι που είχαν στο μυαλό τους από την πρώτη στιγμή που πήγαν να βάλουν της σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ στην απόγνωση και αγανάκτηση των Μεσσηνίων για τους οδικούς άξονες . Παρουσιάζουν δήθεν ευθύνες της Ν.Δ αλλά και της Περιφέρειας αγνοώντας προκλητικά ότι τόσο η Ν.Δ και μάλιστα και με τον ίδιο τον προεδρό της και πρωθυπουργό της Χώρας Αντώνη Σαμαρά είναι παρών στο θέμα αλλά και σε όλα τα Μεσσηνιακά θέματα από την πρώτη στιγμή αλλά και η περιφέρεια με τον ίδιο τον περιφερειάρχη με συνεχή πίεση στους αρμόδιους για την επίλυση των δύο κυριοτέρων θεμάτων (Τσακώνα-Ολυμπία Οδό).
Εκτεθειμένος στην όλη εξέλιξη, που έπρεπε να την περιμένει, είναι ο Δήμαρχος της Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας που δεν μπόρεσε να κάνει πίσω στις πιέσεις της «παράγκας» και των εξαπτέρυγων της και τώρα καλείτε να απαντήσει αυτός για την μομφή που ρίχνουν στο κόμμα που τον έβγαλε Δήμαρχο και σε προέκταση στο πρόεδρο και Πρωθυπουργό της Χώρας Αντώνη Σαμαρά, αν η Ν.Δ απέχει από τις διεκδικήσεις των θεμάτων για τον Νομό Μεσσηνίας όπως χαρακτηριστικά γράφουν με πρωτοσέλιδο τους οι «εγκέφαλοι» της μάζωξης με σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως πρέπει να καταλάβουν για ακόμη μια φορά οι νοσταλγοί της συνδιοίκησης ότι ευτυχώς τα πολιτικά πρόσωπα ξύπνησαν η Χώρα αλλάζει σελίδα, ότι και να γίνει, και δεν μπορούν ιδιαίτερα στην Μεσσηνία να παρουσιάζουν όποιον θέλουν σαν Μεσσηνιάρχη που και αυτός δυστυχώς δεν μπορεί να καταλάβει μέχρι που μπορεί να φτάσει... Οι Μεσσήνιοι στα μεγάλα προβλήματα είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι χωρίς πολιτική ταυτότητα και το έχουμε αποδείξει, αφήστε τα «σατανικά» σας σχέδια και σενάρια διότι ανήκουν σε άλλη εποχή που δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για όλους εμάς πέρασε!!!!!

Γιατί η Ευρώπη μας έκοψε από τα κονδύλια

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Θετικός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς για την εκταμίευση της δόσης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες μετά το “ναυάγιο” στη Σύνοδο Κορυφής για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, που έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή. Ο κ. Σαμαράς δήλωσε ότι όλο το προηγούμενο διήμερο είχε συνέχεια επαφές με ευρωπαίους ομολόγους του για το θέμα της εκταμίευσης, αλλά και της αύξησης των κοινοτικών κονδυλίων προς την Ελλάδα. Ο κ. Σαμαράς εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τις αποφάσεις της Δευτέρας στο Eurogroup, λέγοντας μάλιστα πως πουθενά πλέον δεν υπάρχει το γνωστό “για όλα φταίει η Ελλάδα”. Όπως τόνισε οι περισσότεροι ευρωπαίοι ομόλογοι είναι θερμοί υποστηρικτές της Ελλάδας και σημείωσε πως μέχρι τη Δευτέρα θα υπάρξουν πολλές διαβουλεύσεις, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλο το έδαφος για την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα.
Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως εάν η κυβέρνηση δεν είχε κάνει πράξει και τα 72 από τα 72 λεγόμενα προαπαιτούμενα που είχαν απαιτήσει οι δανειστές, το “Eurogroup δεν θα είχε διαφωνήσει την Τρίτη, αλλά θα είχε συμφωνήσει να μας διώξουν από το ευρώ”, ήταν η χαρακτηριστική ατάκα. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό των προετοιμασιών πως το Σάββατο το απόγευμα κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Eurogroup για την Ελλάδα και όπως όλα δείχνουν μέχρι τώρα εντός του 2012 η Ελλάδα θα πάρει όλη τη δόση, δηλαδή και τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ανάγκη να υπάρξει απόφαση για την Ελλάδα την ερχόμενη Δευτέρα στο Γιουρογκρούπ υπογράμμισε ο επικεφαλής της ευρωζώνης Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Ο Ζ. Γιούνκερ τόνισε ότι μετά τις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας της ευρωζώνης, χθες και σήμερα στις Βρυξέλλες, έκρινε απαραίτητο να συγκαλέσει αύριο τηλεδιάσκεψη των υπουργών οικονομικών του ευρώ. Διευκρίνισε ότι η αυριανή τηλεδιάσκεψη – «από την οποία δεν αναμένονται αποφάσεις» – έχει ως στόχο να προετοιμάσει τη συνεδρίαση της Δευτέρας. Ο Ζ. Γιούνκερ δήλωσε ότι αύριο προτίθεται να παρουσιάσει στους υπουργούς «το τι θα πρέπει να γίνει τη Δευτέρα». Τέλος, ο επικεφαλής της ευρωζώνης σημείωσε ότι για το ελληνικό ζήτημα είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τη Γερμανίδα Καγκελάριο Α. Μέρκελ.

Τέλος οι άδειες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νέα ξενοδοχεία!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Mε κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος αίρονται οι περιβαλλοντικές αγκυλώσεις που έως σήμερα καθυστερούσαν την υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχειακών μονάδων, κατασκηνώσεων και θεματικών πάρκων δεν θα απαιτείται πλέον υποβολή και αξιολόγηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά θα χορηγείται αυτοδίκαια στους ενδιαφερόμενους η σχετική έγκριση. Σήμερα, ο μέσος όρος έγκρισης μελετών είναι τουλάχιστον οι 20 μήνες, ενώ παρατηρούνται περιπτώσεις όπου αυτό το διάστημα ξεπερνά και τα 5 έτη. Σε δηλώσεις του, ο υπουργός ΠΕΚΑ, Ευάγγελος Λιβιεράτος, επισήμανε: «Η πλήρης υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης αποτελεί ένα στοίχημα που κερδίζουμε μέρα με τη μέρα. Συνάμα, ανταποκρινόμαστε στην πρόκληση των καιρών για τη διευκόλυνση της επενδυτικής δραστηριότητας, με την επιτάχυνση, απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας έκδοσης περιβαλλοντικής άδειας, με τρόπο όμως που σέβεται απόλυτα το περιβάλλον και τη διασφάλιση της προστασίας του». Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με την εν λόγω ΚΥΑ απλοποιείται και συντομεύεται η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων του τουριστικού τομέα (ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις, θεματικά πάρκα κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις και ως εκ τούτου υπάγονται στη Β’Α κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ Β΄21). Τα εν λόγω έργα θα υπόκεινται στους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται στην υπογραφείσα ΚΥΑ. Οι όροι αυτοί (ΠΠΔ) θα χορηγούνται αυτοδίκαια στους ενδιαφερόμενους μαζί με την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, ή την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης, ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, ή άλλη σχετική άδεια, όπως κατά περίπτωση καθορίζεται στην ΚΥΑ και κατόπιν συμπλήρωσης από τους ενδιαφερόμενους ειδικού εντύπου – δήλωσης, που στόχο έχει να οροθετεί τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου, ώστε να γίνεται η αυτοδίκαιη υπαγωγή σε ΠΠΔ.

Τι αλλάζει στις ασφαλιστικές εισφορές

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Αλλάζουν, από την 1η Ιανουαρίου 2013 με το νέο ασφαλιστικό νόμο, τα ανώτατα όρια (πλαφόν) των ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών μισθωτών, δηλαδή εκείνων που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά, πριν από τις 31/12/1992 και εξομοιώνονται στο εξής με εκείνες των νέων ασφαλισμένων, εκείνων δηλαδή που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά, από την 1/1/1993, με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι να πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες εισφορές. Έως τώρα το ανώτατο όριο των .ασφαλιστέων αποδοχών για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους, ήταν: 693,35 Χ 8= 5.546,8 ευρώ. Ακόμη δηλαδή και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος είχε μεγαλύτερες αποδοχές, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορούσαν να υπολογισθούν για ποσό μεγαλύτερο απ' αυτό το όριο. Αντίστοιχα για τους παλαιούς ασφαλισμένους (τους προ του 1993), το ανώτατο όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών ήταν: 25X97,21= 2430,25 ευρώ. Στην ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου 4093/2012, που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, αναφέρεται «ότι σε όσους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών μισθωτών ασφαλισμένων είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο των νέων ασφαλισμένων, εξισώνεται με το υψηλότερο». Για παράδειγμα, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι ασφαλιστικές εισφορές θα ορίζονται «μέχρι ημερήσιου μισθού: 5.546,8 : 25 = 221,87 ευρώ» για όλους τους εργαζόμενους. Οι εισφορές που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα εξακολουθούν να ισχύουν, για φορείς που ως ασφαλιστέες αποδοχές ορίζονταν οι πάσης φύσεως αποδοχές, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον ασφαλιστικό φορέα των εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις φορέων που οι ασφαλιστέες αποδοχές ορίζονται ως σταθερό ποσό, όπως για παράδειγμα ισχύει στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ).

Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Δημοτικού Ακινήτου μεταξύ του Δημάρχου Μεσσήνης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 | Posted in , , , , ,

Υπεγράφη σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Μεσσήνης, το Συμφωνητικό Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Δημοτικού Ακινήτου, μεταξύ του Δημάρχου Μεσσήνης Στάθη Αναστασόπουλου και της κας Ανθούλας Κόλλια-Αργυροπούλου, Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Αβραμιού Μεσσηνίας. Στη συνάντηση παρούσα ήταν και η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Τσέλιου, καθώς και μέλη του Συλλόγου Γυναικών Αβραμιού. Σκοπός της παραχώρησης χρήσης είναι η εξυπηρέτηση του σκοπού του συλλόγου, αλλά και η δημιουργία ενός πολιτιστικού κέντρου το οποίο θα διατηρήσει τις αναμνήσεις του δημοτικού σχολείου Αβραμιού και θα τονώσει τη ζωή της τοπικής κοινωνίας με τις πολιτιστικές, κοινωνικές εκδηλώσεις και άλλες συναθροίσεις που ο Σύλλογος θα πραγματοποιεί, στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Δήμο Μεσσήνης.

Να θυμηθούμε τι είχε πει για την "Ολύμπια οδό" ο Λαμπρόπουλος

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,


Δεν κάνουμε πίσω λοιπόν. Εγώ σας δηλώνω από τώρα ότι αν έρθει η τροποποίηση της σύμβασης εδώ στη Βουλή δεν θα την ψηφίσω. Δεν θα ψηφίσω να μη γίνει ο δρόμος από την Πάτρα στον Πύργο μέχρι την Τσακώνα. Είμαι ξεκάθαρος.
Με αυτή την κουβέντα που σας λέω εκφράζω τους φορείς του Νομού της Μεσσηνίας και -από ό,τι πληροφορούμαι- και της Ηλείας, δηλ. σύσσωμο τον κόσμο.
Θέλουμε επιτέλους να γίνει αυτός ο δρόμος και να μη περάσει για άλλη μια φορά αυτό που θέλουν οι τραπεζίτες: Να κερδίζουν, να τους χρηματοδοτούμε, να παίρνουν και να βάζουν στις τσέπες τους, να δίνουν θαλασσοδάνεια και να πνίγουν μετά και τον κόσμο,όταν θέλουν να πάρουν από το μικρό και φτωχό.
Ας υψώσουμε όλοι λοιπόν τη φωνή μας. Ας πούμε«ναι» σε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο καιεπιτέλους, ας βάλουμε στη θέση τους τους τραπεζίτες και την οικονομική εξουσία ας τη βάλει η πολιτική εξουσία εκεί που πρέπει. Να τη βάλει κάτω, να την πατήσει.
Τα πρακτικά:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η με αριθμό 442/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α' Αθήνας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου Βούτση προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της ΕΡΤ Α.Ε., δεν συζητείται λόγω κωλύματος του κυρίου Υπουργού.
Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 435/15-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την κατασκευή της Ιονίας Οδού.
Ο κ. Λαμπρόπουλος έχει το λόγο για δύο λεπτά, προκειμένου να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζουμε όλοι το 2007 κυρώθηκε στη Βουλή η σύμβαση για την εκτέλεση, την κατασκευή του μεγάλου οδικού άξονα από την Κόρινθο, την Πάτρα, τον Πύργο μέχρι την Τσακώνα της Μεσσηνίας.
Αν δεν κάνω λάθος το 2013 έπρεπε αυτός ο δρόμος να έχει τελειώσει. Από το 2008 που ξέσπασε η οικονομική κρίση διεθνώς, οι τράπεζες –απ' ό,τι γνωρίζω συμμετείχαν και ξένες τράπεζες- αφού είδαν ότι δεν κέρδιζαν αυτά που είχαν προβλέψει και με τα προβλήματα που άρχισαν να αντιμετωπίζουν, έβαλαν πια προσκόμματα στην εκτέλεση του έργου, κωλυσιεργούσαν, συζητούσαν γιατί ήθελαν να μην το χρηματοδοτήσουν, ήθελαν να το ακυρώσουν.
Δυστυχώς ένα τόσο μεγάλο αναπτυξιακό έργο για ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο για τη Δυτική Ελλάδα απ' ό,τι ακούγεται, απ' ό,τι γράφεται και απ' ό,τι φαίνεται θα σταματήσει στο Κόρινθος-Πάτρα.
Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Απαιτούμε και θέλουμε και ως Μεσσηνία και ως Ηλεία, απ' ό,τι πληροφορούμε και εκεί έχουν ξεσηκωθεί, να τηρηθεί η σύμβαση. Να μην περάσει αυτό που θέλουν οι τραπεζίτες. Περιμένουμε, λοιπόν. Από το 2009 ο κ. Μαγκριώτης, ο κ. Ρέππας, μας έλεγαν ότι συζητούν και ξανασυζητούν. Έχουμε 2012, τρία χρόνια τώρα τι συζητάνε; Να μας επιβάλλουν οι τράπεζες αυτό που θέλουν;
Περιμένουμε λοιπόν, από εσάς, κύριε Υπουργέ και από την Κυβέρνηση και από τα τρία κόμματα και απ' όλα τα κόμματα της Βουλής να στηρίξουν την εκτέλεση αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(EP)
(ML)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εμείς ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγματι, όπως είπατε, αγαπητέ συνάδελφε, η κατασκευή του οδικού άξονα Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης, η οποία έχει κυρωθεί το 2007 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και όπως γνωρίζετε καλά εδώ και περίπου ενάμισι χρόνο οι εργασίες στον οδικό άξονα έχουν σταματήσει, κυρίως λόγω του ότι οι δανείστριες τράπεζες σταμάτησαν να χρηματοδοτούν το έργο. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι λόγοι.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων γνωρίζετε ότι ουσιαστικά εδώ και ένα τρίμηνο ξεκινήσαμε με εντατικούς ρυθμούς τη διαπραγμάτευση με τον παραχωρησιούχο. Αντίστοιχη δουλειά κάνουμε για όλες τις συμβάσεις παραχώρησης στην Ελλάδα. Μάλιστα έχει οριστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Ειδικός Διαπραγματευτής, ο κ. Βιδάλης, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα της διαπραγμάτευσης.
Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα έλεγα ότι είναι στο πιο κρίσιμο στάδιό τους, θα πρέπει η όποια συμφωνία υπάρξει να τεθεί υπ' όψιν των τραπεζών, διότι χρηματοδοτούν τα έργα περίπου σε ποσοστό 30%. Θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και συμφωνία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια το προϊόν αυτό της συμφωνίας θα έρθει στο κοινοβούλιο προς συζήτηση. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι εκείνο που θα λάβει τελικά τις αποφάσεις και για το συγκεκριμένο οδικό άξονα, αλλά και για τους υπόλοιπους.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της μηδενικής λύσης, το οποίο θέτετε στην ερώτησή σας, μπορώ να σας δώσω δύο στοιχεία και να σας πω τι έχει γίνει στο προηγούμενο διάστημα μετά τις καταγγελίες που υπήρξαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κομμάτι του Καϊάφα. Κατά το στάδιο της διατύπωσης της αιτιολογημένης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε ζητηθεί να συνταχθεί μια περιβαλλοντική έκθεση, η οποία θα εξέταζε εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων και τη μηδενική λύση. Ως επικρατέστερη προτάθηκε η λύση της μη κατασκευής του έργου στην ευρύτερη περιοχή του Καϊάφα σε ένα μήκος περίπου έξι χιλιομέτρων.
Αυτή η περιβαλλοντική έκθεση είχε κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο θεώρησε ότι δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή λόγω των πιθανών προβλημάτων ρύπανσης –αναφερόταν σε αέρια ρύπανση- που θα δημιουργούνταν στην περιοχή από την κυκλοφοριακή συμφόρηση εξαιτίας της διακοπής του αυτοκινητόδρομου σε εκείνο το σημείο. Αυτό υπάρχει μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη μηδενική λύση στο συγκεκριμένο -επαναλαμβάνω- τμήμα του οδικού άξονα.
Σήμερα θα πω για μια ακόμη φορά και θα τονίσω ότι βρισκόμαστε στο κρισιμότερο σημείο των διαπραγματεύσεων. Εκτιμώ ότι είναι ένα θέμα λίγων εβδομάδων να έχουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, οπότε θα ξεκαθαρίσουν όλα τα πράγματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εμείς ευχαριστούμε.
Ο κ. Λαμπρόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω τις προσπάθειές σας και γνωρίζω και τις προθέσεις σας, ότι θέλετε να γίνει ο δυτικός άξονας. Είστε κι εσείς από την ίδια περιοχή και το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού είναι δεδομένο, αλλά επαναλαμβάνω και όλων των πτερύγων της Βουλής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κόμμα από εδώ, σήμερα στη Βουλή, που να μην θέλει αυτόν τον άξονα. Όλοι, λοιπόν, συμφωνούμε.
(ΧΑ)
(1EP)
Έλεος! Μα πότε θα πάνε αυτές οι διαπραγματεύσεις; Τρία-τέσσερα χρόνια συζητούνται. Μήπως μας τρενάρουν οι τράπεζες για να περνάει ο χρόνος και να τελειώνει η υπόθεση;
Υπάρχει μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο από αυτό; Πόσες χιλιάδες εργαζόμενοι θα δουλέψουν για να εκτελεστεί; Τι όψη θα έχει η δυτική Ελλάδα όταν θα ξεκινάει ένας δρόμος από τα Γιάννενα και θα καταλήγει στην Καλαμάτα; Tο συζητούμε λοιπόν; Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, πάει, δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη. Από δημόσιες επενδύσεις δεν πρόκειται. Θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, για να προσδοκούμε ένα τέτοιο έργο.
Δεν κάνουμε πίσω λοιπόν. Εγώ σας δηλώνω από τώρα ότι αν έρθει η τροποποίηση της σύμβασης εδώ στη Βουλή δεν θα την ψηφίσω. Δεν θα ψηφίσω να μη γίνει ο δρόμος από την Πάτρα στον Πύργο μέχρι την Τσακώνα. Είμαι ξεκάθαρος.
Με αυτή την κουβέντα που σας λέω εκφράζω τους φορείς του Νομού της Μεσσηνίας και -από ό,τι πληροφορούμαι- και της Ηλείας, δηλ. σύσσωμο τον κόσμο. Θέλουμε επιτέλους να γίνει αυτός ο δρόμος και να μη περάσει για άλλη μια φορά αυτό που θέλουν οι τραπεζίτες: Να κερδίζουν, να τους χρηματοδοτούμε, να παίρνουν και να βάζουν στις τσέπες τους, να δίνουν θαλασσοδάνεια και να πνίγουν μετά και τον κόσμο, όταν θέλουν να πάρουν από το μικρό και φτωχό.
Ας υψώσουμε όλοι λοιπόν τη φωνή μας. Ας πούμε «ναι» σε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο και επιτέλους, ας βάλουμε στη θέση τους τους τραπεζίτες και την οικονομική εξουσία ας τη βάλει η πολιτική εξουσία εκεί που πρέπει. Να τη βάλει κάτω, να την πατήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκαθαρίσω ένα-δύο πράγματα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις.
Καταρχάς, το ενδιαφέρον σας κύριε συνάδελφε, είναι γνωστό. Το έχουμε συζητήσει δεκάδες φορές και τώρα και σε προηγούμενο διάστημα. Το θέμα των συμβάσεων παραχώρησης δεν έχει πάει ακόμα στις τράπεζες. Θα πάει στις τράπεζες μόλις ξεκαθαρίσει μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των παραχωρησιούχων.
Αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε είναι να καταστήσουμε τα έργα βιώσιμα, διότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα από το 2007, όταν κυρώθηκαν οι συμβάσεις, και το 2008 ή το 2009 που κατασκευάζονταν τα έργα, συγκρινόμενη με την τωρινή κατάσταση δεν έχει καμία σχέση. Απέχουμε παρασάγγας από εκείνη την εποχή, δυστυχώς προς το χειρότερο.
Οι παράμετροι στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πάρα πολλές. Είναι εξαιρετικά σύνθετο το θέμα των αυτοκινητοδρόμων αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη συζήτηση που ξεκινούσαμε με τους παραχωρησιούχους θα το φέρουμε εις πέρας. Σας είπα ότι εκτίμησή μου είναι ότι χρειάζεται πλέον πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Από κει και πέρα, όπως σας είπα, θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον όλα πάνε καλά θα έλθουμε εδώ να συζητήσουμε αναλυτικά τις προτεινόμενες λύσεις και βεβαίως, το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα πάρει τις αποφάσεις του.

5,4 δισ. ευρώ έχασαν τα νοικοκυριά σε ένα χρόνο

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Αύξηση 37,3% στους φόρους εισοδήματος, μείωση 15% στις αποδοχές και κατά 9,5% στις κοινωνικές παροχές καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ (β΄ τρίμηνο 2011- β΄ τρίμηνο 2012). Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, τα νοικοκυριά χάσανε 5,4 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο. Υπολογίζεται ακόμη ότι μειώθηκαν 15,1% οι αποδοχές, 9,5% οι κοινωνικές παροχές και αυξήθηκαν 37,23% οι φόροι εισοδήματος. Η κατανάλωσή τους περιορίστηκε κατά 7,3% σε ένα χρόνο, αφαιρώντας από την αγορά 2,9 δισ. ευρώ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, και αφορούν το β΄ τρίμηνο του 2012, το σοκ στην ελληνική οικονομία και κοινωνία από την ύφεση, ήταν τεράστιο και πρωτόγνωρο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το δεύτερο τρίμηνο του 2012, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) – S.1M – μειώθηκε κατά 13,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 39,5 δισ. ευρώ σε 34,1 δισ. ευρώ (κατά 5,4 δισ. ευρώ). Αυτό οφείλεται, λέει η ΕΛΣΤΑΤ, κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 15,1% των αποδοχών των εργαζομένων, στην μείωση κατά 9,5% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 37,3% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά. Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 7,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 40,0 δισ. ευρώ σε 37,1 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -8,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με -1,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Επενδύσεις Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, μειώθηκαν κατά 20,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 3,8 δισ. ευρώ σε 3,0 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 17,5% σε σύγκριση με 20,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2011

Για ‘’τζάμπα μάγκες’’ και για το ‘’θεαθήναι κινήσεις’’ μίλησε ο Γ. Λαμπρόπουλος κ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Δεν πάει στην αυριανή σύσκεψη που θα γίνει στο δημαρχείο της Καλαμάτας για το... όψιμο παμμεσηνιακό μέτωπο (ξαφνικά το θυμήθηκαν κάποιοι λίγο πριν την θετική απάντηση για το ζήτημα της Τσακώνας) η οποία τελικά ''καπελώθηκε'' από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και έστειλε το δικό του επικριτικό μήνυμα για τους ''τζάμπα μάγκες'' ερωτώμενος από την τηλεόραση BEST. O κος Λαμπρόπουλος τόνισε πως όλοι γνωρίζουν τους αγώνες του για τον δρόμο το ότι ο ίδιος βγήκε και έκανε μηνυτήρια αναφορά όταν τώρα βγαίνουν κάποιοι και δήθεν φωνάζουν ''...δεν ήρθε κανένας μαζί μου, δεν είπε κανένας... ναι κι εμείς θα προσφύγουμε θα κάνουμε όλοι μαζί. Βλέπουμε κάποιους όψιμους τώρα. Δεν με ενδιαφέρει εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν είναι ο οποιοσδήποτε. Την αλήθεια την ξέρει ο κόσμος, ποιοί έχουν αγωνιστεί, πόσο έχουν αγωνιστεί και πώς τελείωσε αυτός ο δρόμος''. Χαρακτηριστική ήταν στην συνέχεια η αναφορά του πως ''πιστεύει κανένας πως τώρα στο τέλος εν αναμονή της απόφασης μπορούμε να εκβιάζουμε κάποιο δικαστήριο;.. Το να κάνουμε για το θεαθήναι κινήσεις ίσως βλάψει την υπόθεσή μας. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, κάποιοι που δεν μιλούσαν μέχρι τώρα που δεν έχει συνδεθεί το όνομά τους με τίποτα... τζάμπα μάγκες πάει και πολύ... Πάει και πολύ. Γιατί τώρα τέτοιες εκδηλώσεις μπορεί να βλάψουν την υπόθεσή μας''. Παράλληλα από τον κ. Λαμπρόπουλο υπήρξε και νέα παρέμβαση αναφορικά με το ζήτημα της Ολυμπίας Οδού. Σε επικοινωνία του με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών κατέστησε σαφές πως το μήνυμα που βγαίνει από τη Μεσσηνία είναι ένα ''η ολοκλήρωση όπως προβλέπεται στην σύμβαση παραχώρησης μέχρι την Τσακώνα'' και δήλωσε την αισιοδοξία του πως τελικά θα υπάρξει αίσια έκβαση.

''Κουτσουρεμένο'' τεχνικό πρόγραμμα - Εικονικός προϋπολογισμός

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Ο... ασκός του αιόλου έχει ανοίξει για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με τα δεδομένα να είναι δυσμενή, όπως σημειώνουν οι δήμαρχοι. Πέραν των όσων καταγράφονται περί... επιτροπείας και διαθεσιμότητας, οι ΟΤΑ έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα των τακτικών πόρων που φθάνουν με το... σταγονόμετρο. Δείγμα αυτής της εξέλιξης ο ένας ακόμη εικονικός προϋπολογισμός για το δήμο Καλαμάτας. Για το θέμα αυτό υπήρξε σύσκεψη παρουσία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, με την οδηγία Νίκα να είναι να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί πριν τα Χριστούγεννα, ενώ και το τεχνικό πρόγραμμα που θα είναι έτοιμο στα τέλη Νοεμβρίου θα είναι ''κουτσουρεμένο'' και θα αφορά μόνο τα αναγκαία στην περιφέρεια του δήμου έργα.

«Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους»

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 | Posted in , , , , , ,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας εκφράζει τη έντονη αντίθεσή του στο μέτρο της υποχρεωτικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας και καλεί τα μέλη του να συνεχίσουν την συνταγογράφηση του φαρμακευτικού σκευάσματος που εκτιμούν ότι είναι κατάλληλο για τον ασθενή, αναγράφοντάς το τόσο ηλεκτρονικά όσο και στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς. Η ιατρική συνταγή είναι η γραπτή εντολή του ιατρού προς τον αδειούχο φαρμακοποιό, για την διάθεση του συγκεκριμένου φαρμάκου και των οδηγιών (δοσολογικό σχήμα και διάρκεια) με μοναδικό σκοπό την θεραπεία του ασθενούς. Η εντολή αυτή είναι ένα ενυπόγραφο επίσημο έγγραφο του θεράποντα ιατρού, του μοναδικού και υπεύθυνου για την θεραπεία του ασθενούς.
 Είναι επίσημο έγγραφο με νομικές ευθύνες. Ακόμα και ο ίδιος ο γιατρός αν χρειαστεί αλλαγή η συνταγή του, την πιστοποιεί ενυπόγραφα και με τη σφραγίδα του. Η εφαρμογή του Νόμου για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την Δημόσια Υγεία σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και αποτελεί αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο για την σωστή θεραπεία του ασθενή το φθηνότερο διαθέσιμο στην ελληνική αγορά φάρμακο της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας αναλογιζόμενος την τεράστια ευθύνη που φέρει για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, καλεί τα μέλη του να συνταγογραφούν ως εξής: Εφόσον στις συνταγές απαλειφθεί το πεδίο <<προτεινόμενη θεραπεία>> να αναγράφουν το φαρμακευτικό σκεύασμα που θεωρούν αναγκαίο για τον ασθενή τους με την εμπορική του ονομασία στο πεδίο <<οδηγία>>.
Προσθέτοντας είτε ηλεκτρονικά είτε με σφραγίδα ότι <<ουδεμία ευθύνη φέρω σε περίπτωση τροποποίησης της συνταγής >>. Ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμη φορά τη θέση μας ότι τασσόμεθα υπέρ του εξορθολογισμού της υγειονομικής δαπάνης και της εξοικονόμησης πόρων, αλλά είμαστε αντίθετοι στην εφαρμογή αποφάσεων που ελλοχεύουν τον κίνδυνο αύξησης της νοσηρότητας, της θνησιμότητας, αλλά και της θνητότητας των πολιτών μας. Οι γιατροί δεν είναι λογιστές ούτε πειραματιστές, είναι θεραπευτές. Και έχουν ευθύνη της θεραπευτικής αγωγής που επιλέγουν εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή τους. Ο εξορθολογισμός στη φαρμακευτική δαπάνη, μπορεί να συμβεί μέσα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τον περαιτέρω ηλεκτρονικό έλεγχο, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις θετικές λίστες.

Δάνειο 650 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ για τους αυτοκινητόδρομους

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε την Τρίτη δάνειο 650 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, για τη στήριξη της επανέναρξης της κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων, γεγονός το οποίο εκτιμάται θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση, την ανάπτυξη και θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης. Το δάνειο θα αφορά οικονομικές υποχρεώσεις του Δημοσίου για το οδικό δίκτυο της ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη), με οφέλη και για τις τέσσερις παραχωρήσεις. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου οι διαπραγματεύσεις για την επανεκκίνηση των μεγάλων αυτοκινητόδρομων βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ΕΤΕπ υποστηρίζει συνολικά την προσπάθεια της Ελλάδας, αφού πέρα από το συγκεκριμένο δάνειο, αναμένεται ως το τέλος του χρόνου να εισρεύσουν στη χώρα μας περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μεταφορές, την εκπαίδευση και την ενέργεια. Λέτε να δούμε κάτι άμεσα και για την Ολυμπία Οδό;;;

Δραματική υποχώρηση των εξαγωγών απο την Πελοπόννησο..!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Το 70% των ελληνικών εξαγωγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται από τις περιφέρειες Αττική και Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, το οποίο ανέλυσε τα στοιχεία ελληνικού εξωτερικού εμπορίου ανά περιφέρεια και ανά νομό για το διάστημα Ιαν-Ιούνιος 2008-2012. Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο 2012 στην σύνθεση των περιφερειών στις εθνικές εξαγωγές η Αττική με μερίδιο 48% κατατάσσεται πρώτη, ενώ η Κεντρική Μακεδονία συμμετέχει με 22%. Από τη Βόρεια Ελλάδα συνολικά προέρχεται το 27% των ελληνικών εξαγωγών. Η Στερεά Ελλάδα, με μια συνολική αύξηση στο διάστημα 2008-2012 κατά 35% βρίσκεται στην 3η θέση, στην οποία παραδοσιακά βρισκόταν η Πελοπόννησος.
 Το 2012, η Πελοπόννησος βρίσκεται στην 6η θέση, με μερίδιο 3,2%, λόγω απουσίας των πετρελαιοειδών από την ανάλυση. Η Θεσσαλία, διαγράφει παρόμοια πορεία με την Στερεά Ελλάδα, με συνολική αύξηση 35% των εξαγωγών της στην πενταετία και το 2012 κατατάσσεται στην 4η θέση. Η περιφέρεια Ηπείρου καταγράφει ισχυρή άνοδο (κατά 56% συνολικά), ωστόσο η συνεισφορά της παραμένει χαμηλή στο 1,4% των ελληνικών εξαγωγών. Σε ότι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο, ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι το α’ εξάμηνο 2012, οι 9 από τις 13 περιφέρειες είχαν πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο. Παρόλα αυτά, ο εθνικός μέσος όρος παραμένει χαμηλός, εξαιτίας της Αττικής, που ακόμα και το 2012, παρά την διαρκή μείωση των ελληνικών εισαγωγών σε εθνικό επίπεδο, εξακολουθεί να εισάγει περίπου το τριπλάσιο των προϊόντων που εξάγει. Αντίθετα για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το 2012, ο βαθμός επικάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές της αγγίζει το 95%, γεγονός που λόγω μεγέθους οικονομίας έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στο εμπορικό ισοζύγιο σε εθνικό επίπεδο.

Eπιτρεπτή η χρήση μαγνητοφωνημένης ιδιωτικής συνομιλίας για απόδειξη της αθωότητας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,


Με την απόφαση του αυτή ο Άρειος Πάγος επαναλαμβάνει τη θέση του (ΑΠ 1537/2007, ΑΠ 611/2006) ότι το συνταγματικώς προστατευόμενο απόρρητο της επικοινωνίας κάμπτεται βάσει της αρχής της αναλογικότητας και επιτρέπεται η χρήση παρανόμως μαγνητοφωνημένης ιδιωτικής συνομιλίας προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητα του κατηγορουμένου, και όχι μόνο προκειμένου να αποδειχθεί η ενοχή του (ΟλΑΠ1/2001).
Με ρητή αναφορά και στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ
κρίνεται ότι η εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση των συνομιλητών μαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνομιλίας αποτελεί δέσμευση και περιορισμό στην ελεύθερη άσκησης της επικοινωνίας. Έτσι, η αποτυπώνουσα την ιδιωτική συνομιλία σχετική μαγνητοταινία είναι απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο και δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο για την κήρυξη της ενοχής ή την επιβολή ποινής ή τη λήψη μέτρων καταναγκασμού. Ωστόσο, με την απόφαση κρίνεται ότι πέραν της απόδειξης της ενοχής, όταν τίθενται σε διακινδύνευση τα έννομα αγαθά του σεβασμό και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας (αρ.2 Σ), της τιμή και της ελευθερίας (αρ.5 παρ.2 Σ), κάμπτεται ο κανόνας του αρ.19 παρ.3 του Συντάγματος της μη χρήσεως των παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων, όταν αυτά αποτελούν το μόνο προτεινόμενο από τον κατηγορούμενο αποδεικτικό μέσο προς απόδειξη της αθωότητας του, υπό τον περιορισμό πάντα της αρχής της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1 Σ).
Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.
_______________________________________________
Απόφαση 1323 / 2011 (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)
ΑΡΙΘΜΟΣ 1323/2011
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά και Κυριακούλα Γεροστάθη-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Μαρτίου 2011, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί αναιρέσεως της 265/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λαρίσης.
Με κατηγορούμενο τον Χ. Ζ. του Α., κάτοικο ..., ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Ηρειώτη και πολιτικώς ενάγοντα τον Χ. Χ. του Κ., κάτοικο ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Πάσχο.
Το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 50/18-11-2010 έκθεση αναιρέσεως του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1468/2010.
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κατηγορουμένου, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ.2 εδ.α' του ΚΠΔ, ο "Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε καταδικαστικής ή αθωωτικής απόφασης οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 του ίδιου κώδικα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνοι της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, της υπέρβασης εξουσίας καθώς και της ελλείψεως της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Η' και Δ' ΚΠΔ). Προκειμένου δε για αθωωτική απόφαση, έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και θεμελιώνουν την ανυπαρξία των αντικειμενικών ή υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά κι οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους το δικαστήριο της ουσίας κατέληξε στην αθωωτική για τον κατηγορούμενο κρίση του.
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ, υπέρβαση εξουσίας υπάρχει, όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος. Η υπέρβαση εξουσίας απαντάται είτε ως θετική είτε ως αρνητική. Θετική υπέρβαση εξουσίας υπάρχει όταν το δικαστήριο αποφάσισε για ζήτημα που δεν υπαγόταν στη δικαιοδοσία του, ενώ αρνητική, όταν παρέλειψε να αποφασίσει για ζήτημα που είχε υποχρέωση να απαντήσει στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του. Η διάταξη ενδεικτικά αναφέρει μερικές μόνο περιπτώσεις υπέρβασης εξουσίας, όπως, όταν α) το δικαστήριο αποφάσισε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του, β) έλυσε προκαταρκτικό ζήτημα που υπάγεται σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου στην αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, γ) έκρινε για την πολιτική αγωγή, δ) καταδίκασε για έγκλημα για το οποίο δεν υποβλήθηκε η απαιτούμενη αίτηση ή έγκληση ή για το οποίο δε δόθηκε η άδεια δίωξης ή για το οποίο δεν έχει ρητά επιτραπεί η έκδοση. Η δε Επιστήμη και νομολογία έχουν δεχτεί ότι στην υπέρβαση εξουσίας υπάγονται και οι εξής περιπτώσεις: ήτοι, η μη έγκυρη έναρξη της κύριας διαδικασίας, η έκδοση απόφασης επί της ουσίας παρά την αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής, η περάτωση της δίκης παρά τα οριζόμενα στο άρθρο 370, η αναρμοδιότητα καθ' ύλη ή κατά τόπο, η έρευνα κατ' ουσία χωρίς νόμιμη κλήτευση, η απόρριψη παρά το νόμο της έφεσης ως απαράδεκτης ή ανυποστήρικτης, καθώς και οι παραβάσεις οι σχετικές με το επεκτατικό αποτέλεσμα του ενδίκου μέσου. Δεν ιδρύεται όμως λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση (θετική) εξουσίας όταν το δικαστήριο της ουσίας, προκειμένου να αποφανθεί για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε με τις λοιπές αποδείξεις και παράνομο αποδεικτικό μέσο.
Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, η οποία και καθιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 370 Α του ΠΚ, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, δηλαδή πριν την αντικατάσταση του αρχικά με το άρθρο 12 παρ. 8 του ν. 3090/2002 και στη συνέχεια με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3674/2008, "1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή με σκοπό να πληροφορηθεί ή να μαγνητοφωνήσει το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων τιμωρείται με φυλάκιση. Η χρησιμοποίηση από το δράστη των πληροφοριών ή μαγνητοταινιών που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. 2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή μαγνητοφωνεί προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δημόσια ή μαγνητοσκοπεί μη δημόσιες πράξεις τρίτων, τιμωρείται με φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος μαγνητοφωνεί ιδιωτική συνομιλία μεταξύ αυτού και τρίτου χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου εφαρμόζεται και σ' αυτήν την περίπτωση. 3. Με φυλάκιση τιμωρείται όποιος κάνει χρήση των πληροφοριών ή των μαγνητοταινιών ή των μαγνητοσκοπή σεων που αποκτήθηκαν με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου. 4. Η πράξη της παραγράφου 3 δεν είναι άδικη αν η χρήση έγινε ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ανακριτικής ή άλλης δημόσιας αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος που δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά και ιδίως σε ποινικό δικαστήριο για την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και γενικά αν η χρήση έγινε για την εκπλήρωση καθήκοντος του κατηγορουμένου ή για τη διαφύλαξη έννομου ή άλλου δικαιολογημένου ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος". Κατά δε το άρθρο 177 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 2408/1996, ".. αποδεικτικά μέσα, που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη για την κήρυξη της ενοχής, την επιβολή ποινής ή την λήψη μέτρων καταναγκασμού, εκτός εάν πρόκειται για κακουργήματα που απειλούνται με ποινή ισόβιας κάθειρξης και εκδοθεί για το ζήτημα αυτό ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου...". Περαιτέρω, κατά τα άρθρα 2 παρ. 1, 9 παρ. 1 εδ. β', 9Α και 19 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Η ιδιωτική ζωή και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων, όπως ο νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων, που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του απορρήτου της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Τέλος κατά το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία κυρώθηκε με το ΝΔ 53/1974 και έχει υπερνομοθετική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, "κάθε πρόσωπο δικαιούται στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. Δεν επιτρέπεται επέμβαση δημοσίας αρχής στην άσκηση του δικαιώματος αυτού παρά μόνο στο μέτρο που αυτή η επέμβαση προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρο το οποίο, σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο δια την εθνική ασφάλεια, την δημοσία ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της χώρας, την προάσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών αδικημάτων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων". Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι η εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση των συνομιλητών μαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνομιλίας αποτελεί δέσμευση και περιορισμό στην ελεύθερη άσκηση της επικοινωνίας. Η αποτυπώνουσα την ιδιωτική συνομιλία σχετική μαγνητοταινία είναι απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο και δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο για την κήρυξη της ενοχής ή την επιβολή ποινής ή τη λήψη μέτρων καταναγκασμού. Κατ' εξαίρεση όμως, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη επιτρέπεται η λήψη τέτοιου αποδεικτικού μέσου εάν πρόκειται για κακουργήματα που απειλούνται με ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχει εκδοθεί για το ζήτημα αυτό απόφαση δικαστηρίου που να αιτιολογεί ειδικά τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η λήψη υπόψη του παράνομου αποδεικτικού μέσου και για την κήρυξη της ενοχής ή την επιβολή ποινής στον κατηγορούμενο (Πρβλ. Ολομ. ΑΠ 1/2001 Πολιτική) και επιτρέπεται η χρήση αυτών ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης ανακριτικής αρχής για την διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος, που δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά. Ο νόμος, αναφερόμενος μόνο για την περίπτωση κηρύξεως της ενοχής ή της επιβολής ποινής, ουδέν διαλαμβάνει περί του επιτρεπτού η μη της μαγνητοταινίας ως αποδεικτικού μέσου για την απόδειξη της αθωότητας του κατηγορουμένου. Ενόψει, όμως, της θεμελιώδους συνταγματικής διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 που ανάγει σε πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης αξίας, του γεγονότος ότι τα έννομα αγαθά της ζωής της τιμής και της ελευθερίας, τα οποία απολαύουν απόλυτης συνταγματικής προστασίας (άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος), τίθενται σε διακινδύνευση στην περίπτωση μη απόδειξης της αθωότητας του κατηγορουμένου, κάμπτεται ο κανόνας του άρθρου 19 παρ. 3 του Συντάγματος της μη χρήσεως των παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων, όταν αυτά αποτελούν το μόνο προτεινόμενο από αυτόν (κατηγορούμενο) αποδεικτικό μέσο προς απόδειξη της αθωότητας του, υπό τον περιορισμό πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος), εάν δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη και της βαρύτητας του εγκλήματος, για το οποίο κατηγορείται ο κατηγορούμενος, το εν λόγω αποδεικτικό μέσο είναι το μόνο αναγκαίο και πρόσφορο για την απόδειξη της αθωότητας του. Επομένως, ενόψει του ότι συνταγματικά υπέρτερο αγαθό, από το αγαθό της ελευθερίας της επικοινωνίας, είναι η προσωπική ελευθερία, η οποία κατοχυρώνεται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6,και 7 του Συντάγματος, το απόρρητο της ελευθερίας της επικοινωνίας κάμπτεται και επιτρέπεται η χρήση στο δικαστήριο του προϊόντος της αθέμιτης μαγνητοφώνησης ιδιωτικής συνομιλίας, προκειμένου να απαλλαγεί ένας αθώος και να αποφευχθεί μια άδικη βαρύτερη καταδίκη του κατηγορουμένου. Περί αυτών θα κρίνει ο δικαστής, ο οποίος σε καταφατική περίπτωση, θα συνεκτιμήσει τα ευνοϊκά σημεία του παράνομου αποδεικτικού μέσου για τον προτείνοντα αυτό ως κατηγορούμενο (ΑΠ 1261/2009, ΑΠ 813/2008, ΑΠ 611/2006). Τέλος, μεταξύ των λόγων απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 171 του ΚΠΔ, η ύπαρξη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, περιλαμβάνεται και η περίπτωση κατά την οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις που καθορίζουν την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται, στις περιπτώσεις και με τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόμος, (αρθρ. 171 παρ. 1 περ. δ'). Είναι όμως προφανές ότι ο παραπάνω λόγος αναιρέσεως έχει καθιερωθεί υπέρ του κατηγορουμένου και για την προάσπιση των δικαιωμάτων του και η απόλυτη ακυρότητα που τυχόν έλαβε χώρα, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να καταλήξει σε βάρος του (ΑΠ 1305/99).
Συνεπώς, την ως άνω ακυρότητα σε περίπτωση αθώωσης του κατηγορουμένου, δεν μπορεί να την προτείνει σε βάρος του ούτε ο Εισαγγελέας ούτε ο πολιτικώς ενάγων (ΑΠ 2041/2001).
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, που επιτρεπτώς επισκοπούνται για την έρευνα της βασιμότητας ή μη της ένδικης αίτησης του Εισαγγελέα προκύπτουν τα εξής: Με την προσβαλλόμενη 265/2010 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, αθωώθηκε ο κατηγορούμενος Χ. Ζ. για την πράξη της κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση, ενώ πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί αυτός με την 505/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σε κάθειρξη επτά (7) ετών. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, προκειμένου να καταλήξει στην αθωωτική για τον κατηγορούμενο κρίση του, έλαβε υπόψη του, μεταξύ των άλλων αποδεικτικών μέσων, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης ως άνω 265/2010 αθωωτικής απόφασης, και τις από 28-12-2004 και 13-7-2006 εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που διατάχθηκαν με τις 162/2004 και 464/2005 παρεμπίπτουσες αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχουν την απομαγνητοφώνηση της καταγραφείσας σε μαγνητοταινία συνομιλίας του κατηγορουμένου με τον πολιτικώς ενάγοντα Χ. Χ., την έκθεση της απομαγνητοφώνησης της ΔΕΕ Αθηνών, η οποία διενεργήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του πολιτικώς ενάγοντος, καθώς και τις από 24-1-2005 έκθεση Τεχνικού Συμβούλου Ι. Σ., έκθεση απομαγνητοφώνησης Τεχνικού Συμβούλου Κ. και Έκθεση απομαγνητοφώνησης Τεχνικού Συμβούλου Κ.. Δηλαδή, το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας πείστηκε για την αθωότητα του κατηγορουμένου, συνεκτιμώντας εκτός από άλλες αποδείξεις, και τις απομαγνητοφωνήσεις μαγνητοταινίας που προσκόμισε ο κατηγορούμενος, για την οποία, κατόπιν εκδόσεως των ως άνω 162/2004 και 464/2005 παρεμπιπτουσών αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, είχαν διαταχθεί πραγματογνωμοσύ νες περί της γνησιότητας των συνομιλιών μεταξύ του πολιτικώς ενάγοντος και του κατηγορουμένου. Όμως, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδρίασης της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά και της πρωτόδικης που αναγνώσθηκε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, καθώς και των παρεμπιπτουσών ως άνω αποφάσεων, ο πολιτικώς ενάγων, όχι μόνο δεν αντέλεξε, αλλά αντιθέτως, και οι δύο διάδικοι (κατηγορούμενος και πολιτικώς ενάγων), ζήτησαν την ανάγνωση της απομαγνητοφώνησης της παραπάνω συνομιλίας, πράγμα το οποίο και έγινε, ο δε πολιτικώς ενάγων αμφισβήτησε μόνο τη γνησιότητα της καταγραφής, και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, με την 162/2004 απόφαση του, διέταξε πραγματογνωμοσύνη προς διαπίστωση της γνησιότητας της μαγνητοφωνήσεως. Στη συνέχεια το ίδιο δικαστήριο με την 464/2005 παρεμπίπτουσα απόφαση του διέταξε, κατόπιν παραδοχής σχετικού αιτήματος του πολιτικώς ενάγοντος, την εκ νέου διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ (ΔΕΕ), η οποία και πάλι αποφάνθηκε υπέρ της γνησιότητας της μαγνητοφωνήσεως. Το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την προαναφερθείσα 505/2006 απόφαση του, εκτίμησε και τις δύο εκθέσεις, την τελευταία μάλιστα των οποίων (ΔΕΕ) την προσκόμισε σ' αυτό ο πολιτικώς ενάγων και ζήτησε την ανάγνωσή της, χωρίς να πεισθεί από το περιεχόμενό τους για την αλήθεια του καταλυτικού της κατηγορίας ισχυρισμού του κατηγορουμένου και ακολούθως τον κήρυξε ένοχο και τον καταδίκασε για την ως άνω αξιόποινη πράξη.
Η ενέργεια αυτή του δικαστηρίου καταδεικνύει ότι η μαγνητοταινία και η απομαγνητοφώνηση του περιεχομένου της θεωρήθηκε από αυτό, στο οποίο για πρώτη φορά προσκομίστηκε και ζητήθηκε η ανάγνωσή του, ως το μόνο πρόσφορο για την απόδειξη της αθωότητας του κατηγορουμένου αποδεικτικό μέσο, έστω και αν ο κατηγορούμενος πρότεινε και άλλα αποδεικτικά μέσα (μάρτυρες κλπ), διαφορετικά το δικαστήριο δεν θα το αναγίγνωσκε, ούτε θα διέτασσε πραγματογνωμοσύνη, προς διαπίστωση της αμφισβητηθείσας γνησιότητας της καταγραφής, η οποία και απομαγνητοφωνήθηκε. Όπως δε προαναφέρθηκε τις εκθέσεις της πραγματογνωμοσύνης και την εμπεριεχόμενη σ' αυτές απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας του κατηγορουμένου με τον πολιτικώς ενάγοντα, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης, ανέγνωσε και το Πενταμελές Εφετείο, χωρίς να προβληθεί αντίρρηση και πάλι από τον πολιτικώς ενάγοντα, και τις εκτίμησε μετά των λοιπών αποδεικτικών μέσων για να καταλήξει σε αθωωτική για τον κατηγορούμενο κρίση, λόγω αμφιβολιών. Από όλα τα ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι, ανεξάρτητα του εάν το ληφθέν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ως άνω απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο ήταν ή όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση το μόνο αναγκαίο και πρόσφορο για την απόδειξη της αθωότητας του κατηγορουμένου αποδεικτικό μέσο, η ενέργεια αυτή του δικαστηρίου δεν συνιστά υπέρβαση εξουσίας, κατά την προαναφερθείσα έννοια, αφού τούτο είχε κατά νόμο δικαιοδοσία να κρίνει περί της συνδρομής ή μη της άνω προϋποθέσεως για την κατ' εξαίρεση χρήση και λήψη υπόψη του απαγορευμένου τούτου αποδεικτικού μέσου.
Συνεπώς ο πρώτος λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠΔ για υπέρβαση (θετική) εξουσίας, εκ του ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη παράνομο αποδεικτικό μέσο, το οποίο δεν ήταν το μόνο αναγκαίο και πρόσφορο, για την απόδειξη της αθωότητας του κατηγορουμένου, είναι απαράδεκτος και απορριπτέος. Αλλά, και αν ακόμη θεωρηθεί ότι με το λόγο αυτό αναίρεση προβάλλεται η πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο επειδή το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του το ως άνω παράνομο αποδεικτικό μέσο, και πάλι ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, αφού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο λόγος αυτός βάλλει κατά της κρίσεως του δικαστηρίου για αθώωση του κατηγορουμένου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προταθεί σε βάρος αυτού από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ.2, 358, 364 και 369 ΚΠΔ σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της κρίσης του για την ενοχή ή αθωότητα του κατηγορουμένου εγγράφων που δεν προκύπτει ότι αναγνώσθηκαν, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, διότι έτσι αποστερείται ο κατηγορούμενος της δυνατότητας να εκθέσει τις απόψεις του και να προβεί σε παρατηρήσεις σχετικές με το αποδεικτικό αυτό μέσο. Το περιεχόμενο του εγγράφου δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στα πρακτικά της αποφάσεως, είναι όμως αναγκαίο να αναφέρονται τα στοιχεία από τα οποία προσδιορίζεται με επάρκεια ή ταυτότητα του, έτσι ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία ποιο έγγραφο αναγνώσθηκε και λήφθηκε υπόψη, προς δε σε ποιο έγγραφο στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου, χωρίς βέβαια τα στοιχεία αυτά να απαιτείται να συμπίπτουν με τα στοιχεία του πλήρους τίτλου του εγγράφου. Ο προσδιορισμός, δηλαδή, της ταυτότητος του εγγράφου, είναι αναγκαίος μόνο για τη δημιουργία βεβαιότητας, ότι το έγγραφο αυτό και όχι κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη συγκεκριμένη δίκη και δόθηκε η δυνατότητα στον κατηγορούμενο να υποβάλει τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις του, ως προς το περιεχόμενο του, ο προσδιορισμός δε αυτός είναι ανεξάρτητος από την πληρότητα ή μη του τίτλου του. Άλλως, αν, δηλαδή η ταυτότητα του εγγράφου δεν προσδιορίζεται με επάρκεια και αναμφίβολα παραβιάζονται οι ανωτέρω διατάξεις, που επιβάλλουν την ανάγνωση των εγγράφων στο ακροατήριο, τα οποία έλαβε υπόψη του το δικαστήριο για την ενοχή ή αθωότητα του κατηγορουμένου υπάρχει απόλυτη ακυρότητα. Όμως, εάν από την αόριστη αναφορά της ταυτότητας ενός εγγράφου που αναγνώσθηκε, δημιουργείται ασάφεια από το αιτιολογικό της αποφάσεως ως προς το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του το έγγραφο αυτό που αναγνώσθηκε και αν στήριξε ή όχι σ' αυτό την κρίση του, τότε δημιουργείται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας (ΑΠ 343/2010). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας για την κρίση του περί της αθωότητας του κατηγορουμένου έλαβε υπόψη του μεταξύ των άλλων αποδεικτικών μέσων και τα έγγραφα (που αναγνώσθηκαν). Μεταξύ δε των αναγνωσθέντων εγγράφων, όπως αναφέρεται στα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης, είναι και "τα προσκομιζόμενα και συραμμένα σε φάκελο με διάφανο εξώφυλλο", χωρίς άλλη αυτών εξειδίκευση. Τα έγγραφα αυτά δεν φέρονται ως αναγνωστέα κατά την πρωτόδικη δίκη, όπως αυτό προκύπτει από τα πρακτικά αυτής. Προσκομίστηκαν επομένως για πρώτη φορά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Όμως, η ταυτότητα των εγγράφων αυτών δεν προσδιορίζεται επακριβώς κατά τα γενικά χαρακτηριστικά τους, αλλά όλως αορίστως αναφέρεται η ταυτότητα αυτών, ως αναγνωστέων εγγράφων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, για το εάν το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας έλαβε υπόψη του και τα έγγραφα αυτά και αν στήριξε ή όχι και σε αυτά την κρίση του για την αθώωση του κατηγορουμένου. Επομένως, εκ του λόγου αυτού υπάρχει, κατά τα προεκτεθέντα, έλλειψη της κατά το Σύνταγμα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επιβαλλόμενης ειδικής εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης και πρέπει γι' αυτό να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο σχετικός εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ δεύτερος λόγος αναιρέσεως και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο που την εξέδωσε, αφού είναι δυνατή η συγκρότηση του από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (αρθρ. 519 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ LIVE

FREE RADIO LIVE

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ 87 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα με την μοναδική ιστορική και κοινωνική της υπόσταση.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ E-MEDIA

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
kalamatanews1@gmail.com

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

    ΑΡΧΕΙΟ