Headlines

Στο λιμάνι το ''Consouth'' μαζί με τους διασωθέντες και τους 2 νεκρούς

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τρίτη, 30 Απριλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Συνεχίστηκαν εκ νέου, σήμερα, οι έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαπιέντζα, 87 μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, για τον εντοπισμό των οκτώ αγνοούμενων ναυτικών του φορτηγού πλοίου PIRI REIS, που, φορτωμένο με λίπασμα, βυθίστηκε μετά από σύγκρουση με το φορτηγό πλοίο CONSOUTH, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο ναυτικοί και να αγνοούνται άλλοι οκτώ. Στις έρευνες συμμετέχει ένα σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα αεροσκάφος.
Επτά μέλη του πληρώματος του PIRI REIS, υπήκοοι Συρίας, διασώθηκαν χθες από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου CONSOUTH, το οποίο έχει υπoστεί υλικές ζημιές συνοδεία δύναμης του λιμενικού σώματος οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στη ράδα του λιαμνιού της Καλαμάτας. Στο κεντρικό λιμεναρχείο Καλαμάτας μετέβη και κλιμάκιο της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων, προκειμένου να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του ναυτικού δυστυχήματος. Το PIRI REIS, ήταν τουρκικών συμφερόντων, με σημαία Cook Islands και πλήρωμα 17 υπήκοους Συρίας, ενώ το CONSOUTH, γερμανικών συμφερόντων, με σημαία Αντίκουα Μπαρμπούντα, κενό φορτίου και είχε πλήρωμα πέντε Ρώσους, 10 Πολωνούς και έναν Φιλιππινέζο. Από τη βύθιση του πλοίου δεν έχει προκληθεί θαλάσσια ρύπανση, όπως τονίστηκε και από τον λιμενάρχη κ, Γιαννουλάτο, ενώ η μικρή ποσότητα πετρελαίου ιριδίζουσας μορφής που εμφανίστηκε στη θαλάσσια περιοχή είναι αυτοδιαλυόμενη και δεν είναι απαραίτητο ότι προέρχεται από το ναυάγιο. Το συγκεκριμένο βάθος στην περιοχή, που είναι διεθνή ύδατα, είναι 2.500 μέτρα και το ναυάγιο δεν εγκυμονεί κινδύνους.

Το πολιτικό μήνυμα των ημερών για Τατούλη

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

H κλήση του Πέτρου Τατούλη στο Μαξίμου χθές το πρωί είναι το θέμα που κυριαρχεί στις πολιτικές συζητήσεις. O Αντώνης Σαμαράς σαφώς έστειλε μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις και μέσα στην Νέα Δημοκρατία αλλά και έξω απο αυτή. Το πολιτικό ζητούμενο απο αυτή την συνάντηση που πολλούς εξέπληξε είναι τα κίνητρα του πρωθυπουργού, ο οποίος γνώριζε ότι θα δημοσιοποιηθεί η συνάντηση και ασφαλώς θα έπαιζε επικοινωνιακά. Για το Πέτρο Τατούλη ανεξάρτητα απο την ατζέντα της συζήτησης η είσοδος του στο Μαξίμου είχε τα στοιχεία θριάμβου μίας πολιτικής που ακολουθεί με αυστηρή συνέπεια απο την ημέρα που ορκίστηκε. Ποιά είναι αυτή η πολιτική; Να θυμηθούμε ότι το 2010 0 Τατούλης ανακοίνωσε την συγκρότηση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ και πολυκομματικού συνδυασμού τον οποίο στην πορεία στήριξαν το ΛΑΟΣ, το ΔΗΣΥ και τελικά το ΠΑΣΟΚ. Στον δεύτερο γύρο μάλιστα των περιφερειακών εκλογών τον στήριξαν και οι Οικολόγοι. Απο τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας του κινήθηκε κριτικά απέναντι στα κόμματα ακόμα και αυτά που τον στήριξαν με σεβασμό όμως στις πολιτικές τους. Το ίδιο έκανε και μετά την συγκρότηση της τρικομματικής κυβέρνησης δηλώνοντας μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο με απλό τρόπο...

«Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους της χώρας» στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ο Δή­μος Δυ­τι­κής Μά­νης ε­πε­λέ­γη, με­τά α­πό αί­τη­σή του, ως φο­ρέ­ας υ­λο­ποί­η­σης του Προ­γράμ­μα­τος «Δω­ρε­άν Δι­α­νο­μή Τρο­φί­μων σε α­πό­ρους της χώ­ρας». Προ­κει­μέ­νου να υ­λο­ποι­η­θεί το Πρό­γραμ­μα για το έ­τος 2013, ο Δή­μος Δυ­τι­κής Μά­νης ε­νη­με­ρώ­νει ό­τι, αι­τή­σεις θα γί­νον­ται δε­κτές α­πό την 1η Μα­ΐ­ου έ­ως και τις 31 Μα­ΐ­ου, στη Δη­μο­τι­κή Ε­νό­τη­τα Α­βί­ας (Δη­μο­τι­κό Κα­τά­στη­μα: Τηλ.: 27210 71588) και στη Δη­μο­τι­κή Ε­νό­τη­τα Λεύ­κτρου (ΚΕΠ Καρ­δα­μύ­λης – Τηλ.:27210 64112). Α­πα­ραί­τη­τα εί­ναι τα ε­ξής δι­και­ο­λο­γη­τι­κά: αί­τη­ση δι­και­ού­χου (χο­ρη­γεί­ται α­πό το Δή­μο), Υ­πεύ­θυ­νη Δή­λω­ση ν1­5­99/1986 (α­πό Δή­μο), φω­το­τυ­πί­α ταυ­τό­τη­τας ή δι­α­βα­τη­ρί­ου, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης (α­πό Δή­μο), βε­βαί­ω­ση μό­νι­μης κα­τοι­κί­ας (α­πό Δή­μο), κα­θώς και θε­ω­ρη­μέ­νο αν­τί­γρα­φο εκ­κα­θα­ρι­στι­κού ση­μει­ώ­μα­τος έ­τους 2012 ή βε­βαί­ω­ση α­πό την Ε­φο­ρί­α για μη υ­πο­χρέ­ω­ση υ­πο­βο­λής φο­ρο­λο­γι­κής δή­λω­σης.

Επιστροφή πινακίδων, αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας για το Πάσχα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,


Με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαου Δένδια, επιστρέφονται από αύριο (30.04.2013) οι άδειες
οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων
(αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), προκειμένου να
διευκολυνθούν οι πολίτες στη μετακίνησή τους για την εορταστική περίοδο
του Πάσχα.
Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν
αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και την 29.04.2013.
Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας Απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς
διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες
παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και την 29.04.2013.
Από την παραπάνω Απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία
οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις:
• Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
• Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης
• Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη
• Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων
• Μη καταβολή τέλους διοδίων.
Οι αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται
κανονικά.

Η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τουριστική ανάπτυξη

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Πο­λι­τι­κή εκ­δή­λω­ση, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο κα­φέ «Α­ΚΤΑΙ­ΟΝ» στην πα­ρα­λί­α Στού­πας, με θέ­μα «Η ε­ναλ­λα­κτι­κή πρό­τα­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΕΚΜ για την του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη». Ο­μι­λη­τές ή­ταν ο Μι­χά­λης Κρι­τσω­τά­κης, βου­λευ­τής Η­ρα­κλεί­ου και μέ­λος του Τμή­μα­τος Του­ρι­στι­κής Α­νά­πτυ­ξης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., και ο Θα­νά­σης Πε­τρά­κος βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας. Σε συ­νέν­τευ­ξη τύ­που ο Γραμ­μα­τέ­ας την Τ.Ο Μά­νης Γι­ώρ­γος Χι­ου­τέ­ας ση­μεί­ω­σε ό­τι στην συ­νάν­τη­ση τέ­θη­καν ό­λα τα προ­βλή­μα­τα που αν­τι­με­τω­πί­ζουν οι άν­θρω­ποι του του­ρι­σμού και έ­γι­ναν γνω­στές οι ε­ναλ­λα­κτι­κές που προ­τεί­νει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Τέ­τοι­ες συ­ναν­τή­σεις ό­πως ε­πε­σή­μα­νε ο κ. Χι­ου­τέ­ας θα ορ­γα­νώ­σει και άλ­λες η το­πι­κή ορ­γά­νω­ση προ­κει­μέ­νου να α­να­δει­κνύ­ον­ται τα προ­βλή­μα­τα της πε­ρι­ο­χής.
Ο βου­λευ­τής και μέ­λος του Τμή­μα­τος Του­ρι­στι­κής Α­νά­πτυ­ξης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Μι­χά­λης Κρι­τσω­τά­κης ε­πε­σή­μα­νε ό­τι « ο του­ρι­σμός με μνη­μό­νιο δεν μπο­ρεί να α­να­πτυ­χτεί, για αυ­τό ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ζη­τά­ει ε­κλο­γές , για­τί μό­νο τό­τε θα μπο­ρέ­σου­με να μι­λή­σου­με για την α­νά­πτυ­ξη της Χώ­ρας».Ο κ. Κρι­τσω­τά­κης ση­μεί­ω­σε ε­πί­σης ό­τι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ζη­τά­ει αλ­λα­γή στο μον­τέ­λο του του­ρι­σμού που ή­δη υ­πάρ­χει, προ­τεί­νον­τας ει­δι­κές μορ­φές του­ρι­σμού και α­ξι­ο­ποί­η­ση του ε­ξει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού. Ό­σον α­φο­ρά στην Μά­νη α­φού α­να­φέρ­θη­κε στα συγ­κρι­τι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της πε­ρι­ο­χής ε­πε­σή­μα­νε ό­τι με ό­λους τους τρό­πους θα προ­ω­θή­σει, προ­κει­μέ­νου να ε­πι­λυ­θούν, τα προ­βλή­μα­τα που α­να­δεί­χθη­καν στην εκ­δή­λω­ση. Με­ρι­κά α­πό τα προ­βλή­μα­τα εί­ναι η προ­σβα­σι­μό­τη­τα, η έλ­λει­ψη συγ­κοι­νω­νί­ας στην πε­ρι­ο­χή ,κα­θώς και η έλ­λει­ψη υ­πο­δο­μών υ­γεί­ας.

Βρέθηκε πτώμα στον Ταύγετο σε χαράδρα 200 μέτρων

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Βρέθηκε στον Ταύγετο(πέντε δρόμους) σε χαράδρα περίπου 200 μέτρων αυτοκίνητο με το πτώμα ενός άνδρα. Η πτώση έχει κάνει το αυτοκίνητο μια άμορφη μάζα ενώ το πτώμα του άτυχου άνδρα είναι σε κατάσταση σήψις, πράγμα που δείχνει ότι είναι αρκετές ημέρες εκεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας είναι Μεσσήνιος και αγνοείτο εδώ και καιρό. Αυτήν την στιγμή είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής προκειμένου να ανασυρθεί η σωρός του άτυχου άνδρα.

Δύο νεκροί και οκτώ αγνούμενοι στα ανοιχτά της Μεθώνης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Τις σορούς των δύο ναυτικών, Συριακής καταγωγής, περισυνέλεξε το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου Consouth (φωτό) το οποίο συγκρούστηκε το πρωί με το φορτηγό Piri Reis, στα ανοικτά της Μεθώνης. Το Piri Reis βυθίστηκε επί τόπου και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, καθώς αγνοούνται οκτώ ναυτικοί. Η σύγκρουση συνέβη το πρωί, στα νοτιοδυτικά της νήσου Σαπιέντζα, στις νοτιοδυτικές ακτές της Μεσσηνίας, απέναντι από τη Μεθώνη. Το Ρiri Reis, με σημαία Cook Islands και πλήρωμα 17 υπήκοους Συρίας, είχε αναχωρήσει φορτωμένο με λίπασμα από την Ανάμπα της Αλγερίας με προορισμό την Ουκρανία.
Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες διασωθέντων μελών του πληρώματος, η βύθισή του διήρκεσε περίπου 7 λεπτά. Το φορτηγό πλοίο CONSOUTH, με σημαία Αντίκουα Μπαρμπούντα, που έχει υποστεί μικρές υλικές ζημιές, ήταν κενό φορτίου, με πλήρωμα 5 Ρώσους, 10 Πολωνούς και έναν Φιλιππινέζο. Είχε αναχωρήσει από την Τούζλα της Τουρκίας με προορισμό τη Μάλτα. Στην περιοχή του ναυαγίου, όπου ευτυχώς επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό των αγνοουμένων ναυτικών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά σκάφη του λιμενικού, τέσσερα παραπλέοντα πλοία, ένα αεροσκάφος c-130 και ελικόπτερο Σικόρσκι.

Παρέμβαση Θανάση Πετράκου στη Βουλή για την Πώληση του ψωμιού σε σούπερ μάρκετ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Ε­πι­κρί­σεις δέ­χθη­κε α­πό τον Θα­νά­ση Πε­τρά­κο αλ­λά και τον βου­λευ­τή της Νέ­ας Δη­μο­κρα­τί­ας Κυ­ριά­κο Μη­τσο­τά­κη η κυ­βέρ­νη­ση, με α­φορ­μή τη δι­ά­τα­ξη του πο­λυ­νο­μο­σχε­δί­ου που ε­πι­τρέ­πει την πώ­λη­ση ψω­μιού σε σού­περ μάρ­κετ και μι­κρό­τε­ρα κα­τα­στή­μα­τα, πλην κρε­ο­πω­λεί­ων, ι­χθυ­ο­πω­λεί­ων, πτη­νο­πω­λεί­ων και πε­ρι­πτέ­ρων. Ο κ. Πε­τρά­κος, ο ο­ποί­ος χα­ρα­κτή­ρι­σε α­πα­ρά­δε­κτο να ψη­φι­στεί το άρ­θρο, ό­ταν ο­μό­φω­να η αρ­μό­δια ε­πι­τρο­πή της Βου­λής έ­χει ζη­τή­σει να κλη­θούν οι εκ­πρό­σω­ποι των εμ­πλε­κό­με­νων φο­ρέ­ων να κα­τα­θέ­σουν την ά­πο­ψή τους. Στο ί­διο κλί­μα και ο κ. Μη­τσο­τά­κης δι­ε­ρω­τή­θη­κε κα­τά πό­σον αυ­τή η δι­ά­τα­ξη πρέ­πει να α­πο­τε­λεί μέ­ρος του πο­λυ­νο­μο­σχε­δί­ου, και ζή­τη­σε, ε­φό­σον δεν υ­πάρ­χει κά­ποι­α σκλη­ρή μνη­μο­νια­κή δέ­σμευ­ση, να συ­ζη­τη­θεί το θέ­μα σε άλ­λο νο­μο­σχέ­διο. Πα­ράλ­λη­λα, τό­νι­σε πως εί­ναι α­πα­ραί­τη­το να κλη­θούν οι εκ­πρό­σω­ποι των αρ­μό­δι­ων φο­ρέ­ων και να κα­τα­θέ­σουν την ά­πο­ψή τους. Α­παν­τών­τας, ο υ­φυ­πουρ­γός Α­νά­πτυ­ξης, Α­θα­νά­σιος Σκορ­δάς, δή­λω­σε ό­τι το υ­πουρ­γεί­ο ε­πι­θυ­μεί να ά­ρει τα δι­οι­κη­τι­κά εμ­πό­δια που υ­πάρ­χουν ε­πί του πα­ρόν­τος στον κλά­δο του άρ­του. «Αν δεν αρ­θούν, δεν θα μπο­ρού­με να δώ­σου­με την ευ­και­ρί­α σε κα­νέ­να μι­κρό κα­τά­στη­μα να αυ­ξή­σει τον κύ­κλο ερ­γα­σι­ών του και με­τά να ρί­ξει τις τι­μές», α­νέ­φε­ρε ο κ. Σκορ­δάς.

Μίζα ελληνική αθάνατη…

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Το τελευταίο πράγμα που θα ξεριζωθεί, αν ξεριζωθεί, από το ελληνικό Δημόσιο είναι η αδιαφάνεια και διαφθορά. Η περίπτωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, σύμφωνα με το Βήμα, είναι ενδεικτική. Η συγκεκριμένη υπηρεσία βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα την περασμένη άνοιξη, όταν τέσσερις υπάλληλοι του υπουργείου Ανάπτυξης συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να παίρνουν προσημειωμένα χαρτονομίσματα από επιχειρηματίες που εκβίαζαν. Οι υποθέσεις αυτές έδωσαν την αφορμή για την πρώτη εξονυχιστική έρευνα που έχει γίνει ποτέ σε μια ολόκληρη Διεύθυνση υπουργείου. Εναν χρόνο μετά, οι έρευνες αν και έχουν προχωρήσει δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μέχρι τώρα το μεικτό κλιμάκιο που συνέστησε ο Λέανδρος Ρακιντζής άρχισε να ερευνά τα πόθεν έσχες 57 υπαλλήλων της Διεύθυνσης, αλλά η υπόθεση πέρασε στη συνέχεια στην αρμοδιότητα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 27 πόθεν έσχες και 11 υπάλληλοι παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα για ψευδή δήλωση “πόθεν έσχες” καθώς οι καταθέσεις τους δεν ήταν αντίστοιχες με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους και δεν μπορούσαν να τις δικαιολογήσουν. Το τελικό πόρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, αλλά και τα έως τώρα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά.

Ενστάσεις για τις διαγραφές στην Καλαμάτα απο την Α. Μπούζα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , ,

Mε επιστολή που έστειλε στον γραμματέα της ΝΔ μανώλη Κεφαλογιάννη η Αντωνία Μπούζα εκφράζει επιφυλάξεις και διαφωνίες για τον τρόπο που έγιναν απο την ΝΟΔΕ Μεσσηνίας οι 3 διαγραφές χθές. Η επιστολή προφανώς θα δημιουργήσει συζήτηση στην Καλαμάτα.
 ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑ 
Καλαμάτα 25 Απριλίου 2013 Προς :Το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ηρακλείου, κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη Κύριε Γραμματέα, Η πρόταση της ΝΟ.ΔΕ. Μεσσηνίας διαγραφής των 3 μελών της Ν.Δ. στη Μεσσηνία, με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Θεωρώ όμως, ότι είναι ένα θέμα εσωτερικής λειτουργίας του κομματικού μας μηχανισμού και όχι το μείζον ζήτημα που τελικά αναδείχθηκε.
Η αγάπη για την παράταξή μας του άξιου προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Μεσσηνίας κ. Μαντά , φίλου και συμμαχητή σε κοινούς αγώνες, ίσως ήταν η αιτία που τον οδήγησε σε κινήσεις που επιδέχονται κριτικής. Η παρουσία των πολιτών σε κομματικούς μηχανισμούς καθώς και η δραστηριοποίηση ορισμένων εξ΄ αυτών σε κομματικές διαδικασίες, είναι γνωστό ότι είναι καθαρά εθελοντική. Η εθελοντική παρουσία των πολιτών, ενδυναμώνει τα κόμματα και τα καθιστά παράγοντες πολιτικής. Διαφωνώ όμως, με τη δημοσίευση της αυστηρής και εμφανώς χολωμένης, δήλωσης του προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Μεσσηνίας, διότι θεωρώ ότι αυτήν την κρίσιμη περίοδο που οι πολίτες αγωνιούν για το αύριο και αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, τέτοιες απόλυτες δηλώσεις , προβληματίζουν και πιθανώς ενοχλούν και λιγότερο ανακουφίζουν. Η πρόταση διαγραφής των τριών, είναι αποκλειστικά εσωτερικό ζήτημα και μόνο, ενώ ο εν λόγω χειρισμός, της έδωσε άλλη κατεύθυνση και διάσταση, διότι προσέδωσε περαιτέρω πολιτική αξία στο γεγονός και ανήγαγε τα συγκεκριμένα απλά στελέχη, σε πολιτικά πλέον στελέχη πρώτης γραμμής . Επίσης διαφαίνεται αχνά η προσπάθεια παρέμβασης σε αυτοδιοικητικό θεσμό όπως ο Δήμος Καλαμάτας, που στήριξε μεν η παράταξή μας, αλλά ως θεσμός που εκπροσωπεί την κοινωνία, επιβάλλεται να λειτουργεί με αξιακά κριτήρια όπου επιβραβεύονται οι ικανοί και όχι οι κομματικώς αρεστοί. Εξ άλλου οι υπηρετούντες στην αυτοδιοίκηση υποχρέωση έχουν να εκπροσωπούν όλους τους πολίτες και όχι μόνο τα μέλη του κόμματος που στηρίζουν. Άλλος ένας λόγος που έπρεπε ν΄ αποφευχθεί η σκληρή ανακοίνωση και ιδιαίτερα πριν την απόφαση των Πειθαρχικών οργάνων του κόμματός μας, είναι πως διεφάνη ότι ακολουθήσαμε την προτροπή του γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΚΕ κ.Κουτουμάνου, που με μία ανήκουστη παρέμβαση, ζητούσε τη λήψη μέτρων από το Δήμο Καλαμάτας, λόγω της αλλαγής στάσης και θέσεων, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπάκα. - 2 - Οι τρείς πρώην συμμαχητές, είναι γεγονός πως έπρεπε εδώ και καιρό να έχουν παραδώσει τις κομματικές τους ταυτότητες εφ΄ όσον δεν τους εξέφραζαν οι θέσεις , οι στόχοι και η πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνησή μας και ο Μεσσήνιος πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς .Το ότι τους έπεισαν οι θέσεις άλλων κομμάτων και μάλιστα στις δύο περιπτώσεις ακραίων θέσεων, περισσότερο θα έπρεπε να μας προβληματίσει και λιγότερο να μας θυμώσει. Η πατρίδα μας χρειάζεται αυτήν τη δύσκολη ώρα ήρεμες φωνές, σύνθεση και παραγωγή πολιτικής. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των θέσεων που εκφράζουν οι οπαδοί των όποιων άκρων, που επενδύουν για κομματικά οφέλη στην αναταραχή και στην απογοήτευση του κόσμου καθώς και η ανάδειξη της δικής μας πολιτικής για τη διαφυγή από την κρίση, πρέπει να είναι το μόνο μέλημα της κομματικής μας οργάνωσης. Μετά τιμής Αντωνία Μπούζα –Κωνσταντέλου

Πλήθος κόσμου στον 13ο Γύρο της Καλαμάτας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Κυριακή, 28 Απριλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Άτομα όλων των ηλικιών συμμετείχαν στον 13ο Γύρο Καλαμάτας το απόγευμα του Σαββάτου, Υπήρχαν δύο διαδρομές, η μία των 2 χιλιομέτρων αλλά και αυτή των 10 χιλιομέτρων. Η εκδήλωση στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία για όλους....με τον καλύτερο τρόπο αλλά και με σύμμαχο τον καλοκαιρινό καιρό...

Οι μπίζνες του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου με τον Γιώργο Μπόμπολα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Κυρίαρχος στη Μεσσηνία εμφανίζεται ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. Ο οποίος έφτασε σε σημείο να χαράσσει μόνος του δρόμους να τους εντάσσει στο ΕΣΠΑ και γενικώς να βρίσκει τον τρόπο να αποφεύγει τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συναντούν άλλοι επιχειρηματίες. Η ικανότητα του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου εκτιμήθηκε απ’ τον συντοπίτη του εργολάβο Γιώργο Μπόμπολα και γιαυτό όπως πληροφορούμαι ετοιμάζουν συμπράξεις σε πολλά επίπεδα όπως ο τουρισμός και οι κατασκευές. Πάντως η χάραξη παραλιακών δρόμων από ιδιώτες με το κόλπο της χρηματοδότησης των μελετών μπορεί να υποκρύπτει μεγάλο σκάνδαλο. ΠΗΓΗ: http://www.lykavitos.gr/

Στόν Πρωθυπουργό ο μεγάλος ´Ελληνας επιστήμονας της NASA

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Απο τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά εγινε δεκτός σήμερα στο μέγαρο Μαξίμου ο μεγάλος Ελληνας επιστήμονας της NASA με καταγωγή απο την Μεσσηνία Dr Περικλής Παπαδόπουλος. Ο κ Παπαδόπουλος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για πολλά θέματα γύρω απο την αεροδιαστημική, τον διαστημικό τουρισμό αλλα και για την παρουσία του στο συνέδριο της περιφέρειας Πελοποννήσου οπου καλεσμένος του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη ανέπτυξε την πρόταση του για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ο μεγάλος αυτός επιστήμονας παρουσίασε με στοιχεία στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας την αξία των Ελλήνων (ομαδα-λ) που δουλεύουν αυτή την χρονική στιγμή για την Nasa και εχουν εντυπωσιάσει ολο τον κόσμο. Ο Μεσσήνιος επιστήμονας εθεσε τον ευατόν στην υπηρεσία της Ελλάδος οπως και πολλών αλλων Ελλήνων επιστημόνων απο το εξωτερικό για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο αυτό σχέδιο με επίκεντρο την Καλαμάτα, λογο και της μοναδικής γεωγραφικής της θέσης, που θα την απογειώση μαζί με ολόκληρη την Ελλάδα σε ολο τον Κόσμο.

Μειωμένες κατά 20%-30% οι τιμές των εξοχικών κατοικιών

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , ,

Μειωμένες κατά 20 έως 30% εμφανίζονται οι τιμές των εξοχικών κατοικιών. Η οικονομική κρίση και η μειωμένη ζήτηση τους χειμερινούς μήνες οδήγησε τους ιδιοκτήτες στο να ρίξουν τις τιμές τους. Γεγονός που τουλάχιστον για την Καλαμάτα έχει λειτουργήσει θετικά. Ήδη σημειώνεται μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά ακινήτου τόσο από καλαματιανούς όσο και από τουρίστες.

Κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες & κατοίκους του Ακρογιαλίου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Σάββατο, 27 Απριλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Έντονη ήταν η αντίδραση για μία ακόμη φορά επαγγελματιών και κατοίκων του Ακρογιαλίου και της ευρύτερης περιοχής μέχρι τις Κιτριές για την κατάσταση που βιώνουν, με τις σημαντικές εκκρεμότητες των έργων προστασίας των ακτών, τις... μπαζωμένες με πέτρες παραλίες και το όλο σκηνικό με το... ναρκοπέδιο στο δρόμο που απομονώνει την περιοχή τους. Όλοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα και ζήτησαν από τις αρμόδιες αρχές να επισπεύσει τις εργασίες καθότι πλησιάζει η τουριστική περίοδος και οι παραλία είναι... εγκλωβισμένη. Έντονος λόγος και για την κατάτασταση με το δρόμο, αφού είναι... επικίνδυνη και παρά τις υποσχέσεις τίποτε δεν έχε γίνει για μια σημαντική παρέμβαση με τις λακκούβες και διατομές να κυριαρχούν και να τους... απομονώνουν.

Διαστημική Πύλη η Καλαμάτα - Έτοιμος για εκτόξευση ο Λ-Sat

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Μπορεί να ακούγονταν με... μύθο πριν από λίγο καιρό αυτά, αλλά η... διαστημική πραγματικότητα - και μάλιστα με ρεαλιστικό τρόπο - είναι εδώ. Και όχι μακριά μας... Με βάση τα όσα παρουσίασε ο διακεκριμένος Καθηγητής Αεροδιαστημικής (Δ/ντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Λ- Sat – Επιθεωρητής NASA) Περικλής Παπαδόπουλος στην Καλαμάτα και τον αερολιμένα της είναι δυνατόν αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Διαστημική Πύλη! Η πρόταση που γίνεται με εξειδικευμένο και στοχεύσιμο τρόπο για τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο κατατέθηκε αναλυτικά στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο που έλαβε χώρα στην Τρίπολη παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης. Ο Μεσσήνιος Καθηγητής ένα από τα βασικά στελέχη στο project της... προσαρείωσης του Curiosity(!!!) ήρθε για δύο και μόνο ημέρες στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ συνοδευόμενος από τον James Grady Δ/νων Σύμβουλο Στρατηγικής, NASA Ames Space Portal & ACES και τους άφησαν όλους άφωνους, όταν γνώρισαν τον σχεδιασμό που υπάρχει και το πόσο οργανωμένα αυτός έγινε γνωστός για το λεγόμενο ''space portal''.
Ήδη στο Νέο Μεξικό έχει αυτό γίνει πραγματικότητα με την σφραγίδα της ''Virgin Galactic'' στην οποία έχουν κλείσει εισιτήριο 530 άτομα από διαφορετικές χώρες πληρώνοντας αντίτιμο για το διάστημα και πίσω 200.000 δολάρια. Τα πρώτα διαστημικά ταξίδια, λοιπόν, είναι γεγονός. Από τους δύο επιστήμονες τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Καλαμάτας αναλύθηκαν ιδιαίτερα όπως και τα οφέλη. Μόνο τα οικονομικά στοιχεία να ακούσει κανείς χάνεται... 1 τρις δολάρια μέχρι το 2020 πρόκειται να επενδυθούν στον διαστημικό τουρισμό και την έρευνα!!! Μέσα σε όλα προσθέστε τα πολλαπλά οφέλη, που θα μπορούσε να γίνει παράλληλα το κέντρο εκτόξευσης μικροδορυφόρων αλλά και σημαντικές βιοτεχνολογικές αναλύσεις, εκπαιδευτικά κέντρα, κέντρα καινοτομίας, τεχνολογίας κ.ά. Και επειδή πάλι όλα αυτά ακούγονται κάπως, η πραγματικότητα έρχεται με τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο που κατασκεύασε από γραφένιο με την χρήση νανοτεχνολογίας ο κ. Παπαδόπουλος και η ομάδα του – νέοι Έλληνες επιστήμονες. Έναν δορυφόρο που επίκειται το επόμενο διάστημα η εκτόξευσή του και η χρησιμότητά του, προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και της ίδιας της NASA. Λίγη ώρα μετά την παρουσίας ο Καθηγητής β΄ρθηκε στον αερολιμένα της Καλαμάτας διαπιστώνοντας από κοντά τις επαρκείς υποδομές και τις συνθήκες καταλληλότητας που από τον κ. Grady σημειώθηκαν ως εξαιρετικές. Κλείνουμε με τις τρεις αναφορές του κου Παπαδόπουλου που πρέπει να συνεπαίρνουν τους Έλληνες που δίνουν το παράδειγμα ''...θάρρος, βαθιά ψυχή, ενθουσιασμός''.

Αγκαλιά με την Χρυσή Αυγή ο δήμαρχος Καλαμάτας..!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

“Ο δήμαρχος Καλαμάτας Παν. Νίκας κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην κόψει γέφυρες με τον ακροδεξιό χώρο. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο διατηρεί σε προβεβλημένη θέση τον Γιάννη Μπάκα ο οποίος είναι γνωστό από καιρό ότι εκφράζει αντιλήψεις της Χρυσής Αυγής. Ετσι φαίνεται ότι την “εκκαθάριση” λογαριασμών ανέλαβε η τοπική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας η οποία είχε ήδη εκφράσει τη δυσφορία της για προηγούμενες τοποθετήσεις του δημοτικού συμβούλου. Φαίνεται όμως πως δεν συμφωνούν όλοι με τους χειρισμούς που μπορεί να αποκόψουν τους δεσμούς με τη Χρυσή Αυγή και να δημιουργήσουν προβλήματα στο συνδυασμό του Παν. Νίκα αλλά και σε άλλους δήμους.” To παραπάνω κομμάτι είναι απο σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας “Ελευθερία”…Είναι πιο φανερό και απο τον ήλιο ότι ο κ.Νίκας λειτουργεί καιρό τώρα ως εκκρεμές… Την μία φλερτάρει ανοικτά με τον ΣΥΡΙΖΑ και το σύστημα Πετράκου.Την άλλη προσπαθεί να πάρει την στήριξη της Χρυσής Αυγής..! Το επικίνδυνο και ασπόνδυλο αυτό παιχνίδι του δημάρχου Καλαμάτας, τρομοκρατεί κάθε λογικό άνθρωπο πολύ περισσότερο την πόλη της Καλαμάτας. Το σύνολο των πολιτών τρέμει στην ιδέα του σχεδίου Νίκα και ήδη έχει αρχίσει να δημιουργείται δημοκρατικό μέτωπο απέναντι του. Την αρχή έκανε η Νέα Δημοκρατία και είναι δεδομένη η αντίδραση ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ,ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.

Η πρόταση του Dr Περικλή Παπαδόπουλου για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Η πρόταση για την Καλαμάτα πύλη στο διάστημα που έκανε ο διάσημος Μεσσήνιος αστροφυσικός Περικλής Παπαδόπουλος στο περιφερειακό συμβούλιο άφησε άφωνους πολλούς που νόμιζαν ότι είναι πλάκα.. Τώρα νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι τα μεγάλα μυαλά της Μεσσηνίας είναι στο εξωτερικό πλέον....Δείτε το video:

Ανοιξιάτικο παζάρι από τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Οι ταλαντούχοι μαθητές του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Καλαμάτας, εκθέτουν τα έργα τους στο πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας ενώ παράλληλα πραγματοποιείται και το ανοιξιάτικο παζάρι το οποίο και διαθέτει για όλους όσοι βρεθούν εκεί οικονομικές χειροποίητες κατασκευές και δώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του εργαστηρίου ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να απολαμβάνουν την διδασκαλία από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς

Π. Τατούλης: "Πάνω σε μεγάλες ιδέες βρίσκονται και οι απαραίτητοι πόροι"

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 | Posted in , , ,

«Η πρόσθεση συνεργασιών είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να βγούμε από την κρίση» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, κατά την έναρξη της ομιλίας του στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενόψει της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Τρίπολη. Ο κ. Τατούλης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η περιφέρεια ενσαρκώνει την ελπίδα και την προσδοκία για την χώρα», ζήτησε το σύνολο των αρμοδιοτήτων να έλθουν στις αιρετές περιφέρειες, τόνισε ότι «στόχος δεν είναι η απορροφητικότητα, αλλά η επίτευξη των στρατηγικών στόχων», όπως επίσης και ότι το δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον πρέπει να συμβαδίσουν προκειμένου να βγούμε από την κρίση» Τέλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου τεκμηρίωσε τη θέση ότι σήμερα στην Πελοπόννησο εκτελείται το μεγαλύτερο αναλογικά έργο υποδομών σε όλην την χώρα και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το κέντρο βάρους πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και της ρευστότητας της αγοράς, έργο που υλοποιεί ήδη η περιφέρεια Πελοποννήσου.
«Η Περιφέρεια ενσαρκώνει την ελπίδα και την προσδοκία για την χώρα» «Από την πρώτη στιγμή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είπαμε ξεκάθαρα ότι ο νέος θεσμός της Περιφέρειας ενσαρκώνει τα στοιχεία της ελπίδας και της προσδοκίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όπου η κεντρική κυβέρνηση ασχολείται πρώτα και κύρια με τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας και όπου οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου». Η πιο σημαντική παρενέργεια της κρίσης, δήλωσε ο Περιφερειάρχης, είναι το face loss της χώρας, το οποίο για να το αντιστρέψει η κεντρική κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει τεράστιες επενδύσεις με χρήματα τα οποία δεν διαθέτει. Αντίθετα, οι Περιφέρειες έχουν την ευκαιρία να βγουν με αξιοπιστία στη διεθνή κοινότητα αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και με μικρότερο κόστος να αντιστρέψουν την εικόνα. Αναφερόμενος στο τωρινό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ο Περιφερειάρχης ότι, όταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέλαβε την ευθύνη του, την 1η Ιουλίου 2011, παρέλαβε ένα πρόγραμμα με τις χειρότερες επιδόσεις και στις εκταμιεύσεις και στις συμβασιοποιήσεις και, το κυριότερο, χωρίς πολιτικό προσανατολισμό και χωρίς προετοιμασία έργων προς ένταξη. Π.Τατούλης: «Το ζητούμενο δεν είναι η απορροφητικότητα. Μετά από τόσα κοινοτικά προγράμματα, η χώρα δεν έχει τεχνογνωσία» «Το ενδιαφέρον μας δεν ήταν η απορροφητικότητα, αλλά οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υπηρεσίες προς το στρατηγικό μας σχεδιασμό» τόνισε ο κ. Τατούλης και πρόσθεσε ότι «παρότι έχουμε ολοκληρώσει τόσες προγραμματικές περιόδους, ακόμα η χώρα δεν έχει αποκτήσει τεχνογνωσία για την υλοποίηση έργων με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας». «Π.Τατούλης: Να ξεπεραστεί η δήθεν σύγκρουση ιδιωτικού και δημόσιου συμφέροντος. Αν αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί η κρίση δεν θα ξεπεραστεί. Από την πρώτη στιγμή στην Πελοπόννησο υιοθετήσαμε το μοντέλο».

Λουκέτο σε 60.000 επιχειρήσεις το 2013

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Τον αριθμό των 60.000 θα φτάσουν οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες μέσα στο 2013 θα υποχρεωθούν να διακόψουν την λειτουργία τους. Τα στοιχεία γνωστοποιεί ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης, σε δηλώσεις του στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΡΑ), την Πέμπτη προσθέτοντας πως αυτό σημαίνει ότι περίπου 120.000 άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους. Εντούτοις, υπάρχει και ένα σχετικά αισιόδοξο στοιχείο, καθώς η “συχνότητα θανάτου επιχειρήσεων” έχει ελαττωθεί.
Παρόλα αυτά εξακολουθούν να κλείνουν επιχειρήσεις και μέσα στο 2011 η αναλογία ήταν πως για κάθε νεοϊδρυόμενη, έκλειναν 2,5 επιχειρήσεις. Το 2012 αυτή η αναλογία μειώθηκε καθώς στο άνοιγμα μιας επιχείρησης αντιστοιχούσε το κλείσιμο δύο επιχειρήσεων και εφέτος, όπως λέει, αυτή η αναλογία αναμένεται να μειωθεί στο 1,5 προς ένα, δηλαδή 1,5 επιχείρηση θα κλείνει ενώ μία νέα θα ανοίγει. Επίσης, ο κ. Ραβάνης εκτιμά πως μέσα στο 2013 η ανεργία στην Ελλάδα θα φτάσει σε νέο ρεκόρ της τάξης του 30%, σε σχέση με 26% που είναι σήμερα. Μπορεί, όπως συμπληρώνει, μέσα στο καλοκαίρι λόγω του τουρισμού, να παρατηρηθεί μια σχετική μείωση της ανεργίας, όμως το Σεπτέμβριο θα ανέλθει σε αδιανόητα υψηλό ποσοστό.

Γόνιμη η πρόταση για τα ''νέα'' ψηφοδέλτια στην αυτοδίοικηση

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

To... συμμάζεμα των οικονομικών και το σταθερό πρόγραμμα χρηματοδοτικής ροής που μπαίνει εδώ και καιρό στην αυτοδιοίκηση αναγνωρίζεται στις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης μιλώντας στην εκπομπή ''επι-κρίσεις'' της τηλεόρασης BEST αναφέρθηκε στις σημαντική προσπάθεια για να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων, ο στόχος ια τον Απρίλιο που επιτυγχάνεται είναι να δοθούν-δίνονται 140 εκατ. ευρώ! Μάλιστα όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εσωτερικών μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 πρόκειται να έχουν εξοφληθεί ολες οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες του α' βαθμού προς τις τοπικές κοινωνίες, με την συνέπεια να είναι... ευεργετική για την τοπική αγορά και την αναθέρμανσή της.
Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε στην όλη μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβληθεί προκειμένου να φθάσουμε στο σημερινό πλεόνασμα των 360 εκατ. ευρώ, όταν τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά πριν από 9 μήνες. Παράλληλα, μίλησε αναλυτικά για το τί φέρνει το Παρατηρητήριο των δήμων που εφόσον εκτροχιαστούν πέφτει στο τραπέζι και αύξηση των τελών!!! Για τις εκλογές το τοπίο όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής τους ξεκαθαρίζει το καλοκαίρι, ενώ με ενδιαφέρον ακούστηκε ξανά η πρόταση που είναι γόνιμη και έχει μπει στον όλο διάλογο για την συγκρότηση ψηφοδελτίων - ενιαία για συμβούλους, διαφορετικά για υποψηφίους δημάρχους , με στόχο την αποδέσμευση της Τ.Α. από τον κομματισμό και τις ακραίες λογικές.

Και όλο… τρέχει η ανεργία

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Συνεχίζει την ανοδική πορεία η ανεργία στην Ελλάδα. Λόγω της οικονομικής κρίσης καθημερινά χάνονται θέσεις εργασίας στέλνοντας τους πρώην εργαζόμενους στα γραφεία του ΟΑΕΔ. Μάλιστα στις λίστες της υπηρεσίας υπάρχουν περίπου 870.150 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Παράλληλα οι ίδιοι υπογραμμίζουν πως το επίδομα είναι απλά μια μικρή βοήθεια που δε τους ικανοποιεί ιδιαίτερα ενώ από την άλλη οι μακροχρόνια άνεργοι συνεχίζουν να ελπίζουν και να ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας τους.

ΠΟΠ και για τα σύκα μέσω γενετικής ταυτοποίησης της καλλιέργειας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013 | Posted in , , ,

Το ΠΟΠ και στα σύκα φαίνεται να επιδιώκει η Μεσσηνία και οι συνεταιριστές της. Στην προσπάθεια αυτή αρωγός στέκεται η περιφερειακή Ενότητα. Μάλιστα, προκειμένου να αποκτήσει ταυτότητα η καλλιεργούμενη ποικιλία στο νομό μας, που θα βοηθήσει στην εμπορία της, αναπτύσσεται η συνεργασία με το ΤΕΙ της Καλαμάτας. Αυτή θα γίνει με προγραμματική σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει συγκριτική γενετική ταυτοποίηση των καλλιεργούμενων ποικιλιών συκιάς, με ιδιαίτερη έμφαση την τοπική μας ποικιλία για παραγωγή ξηρών σύκων.

Μειώσεις των μισθωμάτων και συντήρηση του χώρου ζητούν οι επαγγελματίες

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Για εγκατάλειψη του χώρου μίλησε στην farenews ο επαγγελματίας Θεόδωρος Αδαμόπουλος, μάλιστα όπως υπογράμμισε υπάρχουν πολίτες που νομίζουν ότι εκεί υπάρχουν αποθήκες και όχι καταστήματα.Ο κ. Αδαμόπουλος τόνισε ότι «το Χειμώνα μέσα στα κτίρια τρέχουν νερά , ενώ για να εργαστεί κανείς θα πρέπει να κλείσει τις πόρτες και να ντυθεί βαριά. Εγώ είμαι εδώ από το 2002 και συντήρηση στα κτίρια δεν έχει γίνει, μας λένε ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες και ποτέ δεν ξεκινούν. Τα χόρτα κόβουν για να κλείσουν τα μάτια και ασπρίζουν για το Πάσχα και τίποτα άλλο. Η συντήρηση των κτιρίων είναι απαραίτητη τόσο για την ασφάλεια των επαγγελματιών όσο και των πελατών. Ένα άλλο πρόβλημα είναι .
Η φύλαξη, τα κρούσματα κλοπών είναι πολλά, το πρόβλημα δεν λύνεται με την πόρτα που βάλανε χρειάζεται φύλακας.» Από την πλευρά του ο επαγγελματίας Νίκος Κολόζης σημείωσε, «γενικότερα τα προβλήματα που έχουμε αυτή την εποχή είναι η δουλειά . Επιβεβλημένη είναι η μείωση των ενοικίων, γιατί τα έξοδα είναι πολλά και οι δουλειές έχουν μειωθεί κατά 90% κρατιόμαστε στα όρια κάτι πρέπει να γίνει, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ο Δήμος βέβαια θα έπρεπε ως πελάτες που είμαστε να μας προτιμούσε για τις δουλειές του, έστω το 10% να το στέλνει στα καταστήματα του ΒΙΟΠΑ. Παράλληλα εδώ το Βιοτεχνικό Πάρκο έχει προβλήματα συντήρησης , πρέπει να συντηρηθεί .Η συντήρηση δεν έχει γίνει ποτέ χρειάζεται μεγάλο κόστος και θα πρέπει να το δούνε σοβαρά, γιατί στο τέλος θα καταρρεύσει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από φύλαξη με τις πόρτες που έχουν βάλει καλύπτεται, με τις πόρτες που έχουν μπει και ανοιγοκλείνουν με τα κομπιούτερ είναι πολύ καλή η φύλαξη.
Και τώρα τελευταία δεν ακούγονται κλοπές όπως στο παρελθόν.» Γίνεται προσπάθεια σημείωσε ο επαγγελματίας Τάσος Ξηρόκωστας «καθαρίζεται, ασπρίζεται ο χώρος, ωστόσο παραμένει ακόμα το θέμα της ασφάλειας του χώρου καθώς μπορεί κάποιος να παραβιάσει την μικρή πόρτα και να μπει στο χώρο, ωστόσο τελευταία δεν γίνονται κλοπές όπως παλιότερα. Βέβαια η συντήρηση του κτιρίου είναι απαραίτητη. Εκείνο που έχουν ανάγκη οι επαγγελματίες όμως είναι η κατανόηση όσον αφορά στην αποπληρωμή των ενοικίων γιατί οι δουλειές έχουν πέσει και οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Ένα ακόμα αίτημα των επαγγελματιών είναι περνά έξω από το ΒΙΟΠΑ το αστικό λεωφορείο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί που θα το χρησιμοποιούν. Αυτή την στιγμή για να εξυπηρετηθούν τόσο οι πελάτες όσο και οι επαγγελματίες θα πρέπει ή να έχουν δικό τους αυτοκίνητο ή να μετακινούνται με ταξί, δεν είναι εποχές για τόσα έξοδα, ας το δει σοβαρά η δημοτική αρχή.»

Ένα Βήμα πριν την αξιοποίηση του είναι το Αεροδρόμιο Τριόδου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης χθες είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Μετοχικού ταμείου Αεροπορίας στην Αθήνα, προκειμένου να υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβαστικής και εξώδικης επίλυσης διαφοράς και αναγνώρισης χρέους, μεταξύ Δημάρχου και του Γενικού Δ/ντή, ταξίαρχου κ. Κυρατζόπουλου, παραδίδοντας και επιταγή ποσού 40.000,00 €. Με τον εξώδικο συμβιβασμό που τελεσφόρησε χθες ο Δήμος κατάφερε την μείωση της οφειλής προς το Μετοχικό Ταμείο, σε ποσοστό 35 % περίπου. Οι οφειλές του Δήμου μας προέκυψαν από την προσωρινή χρήση του αεροδρομίου της Τριόδου και με αυτή τη διαδικασία που ολοκληρώθηκε ανοίγει ο δρόμος για την τροποποίηση των όρων του παραχωρητηρίου ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση των έργων και από ιδιώτη επενδυτή, μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εφόσον δεν υλοποιηθεί το έργο από το Δήμο με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.
Στα πλαίσια της ανωτέρω προσπάθειας, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη, παρουσία του ειδικού γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κ. Μαντζούφα, του υπεύθυνου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κ. Λαμπρίδη και εκπροσώπων της Τράπεζας Eurobank που διαχειρίζονται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Jessika για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στη σύσκεψη αυτή συζητήθηκαν τα δεδομένα που πρέπει να διερευνηθούν ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση του αεροδρομίου της Τριόδου από ιδιώτη επενδυτή καθώς και οι όροι του νέου παραχωρητηρίου, ώστε να είναι ελκυστική η επένδυση και από ιδιώτες. Ο εκπρόσωπος του ΓΕΑ δεσμεύθηκε να μεταφέρει στον αρχηγό της Αεροπορίας, τη θέση του Γ.Γ. του ΣΔΙΤ, ότι δηλαδή θα πρέπει ο όρος ότι «το ΓΕΑ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα της προσωρινής ή οριστικής λύσης της μίσθωσης του Α/Δ Τριόδου, εφόσον τούτο επιβάλλουν αντίστοιχες ανάγκες αυτού ή και του δημοσίου γενικότερα», θα πρέπει να εξαιρεθεί διότι αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών.

Μέχρι τις 22 Απριλίου τα στοιχεία για το κόστος μεταφοράς των μαθητών

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Την άμεση αποστολή των αναγκαίων στοιχείων για τον προσδιορισμό του πραγματικού κόστους της μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητεί με επείγουσα εγκύκλιό του, από τις Περιφέρειες το υπουργείο Εσωτερικών. Οι περιφέρειες θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους συντελεστές και δεδομένα, να υπολογίσουν και να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών την εκτίμηση του κόστους μεταφοράς για το χρονικό διάστημα από 1-9-2011 έως 30-6-2012. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο που απεστάλη προς τις αιρετές περιφέρειες υπογραμμίζεται ότι το αργότερο έως και τη Δευτέρα 22-4-2013, θα πρέπει να έχουν αποστείλει στοιχεία του πραγματικού κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την ορθή σύνταξη αυτών των στοιχείων θα χρειαστεί να συμπληρώσουν συγκεκριμένο πίνακα, τον οποίο θα αποστείλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.theodorakopoulouypes.gr του υπουργείου Εσωτερικών.

Γενετική ταυτοποίηση ποικιλιών συκιάς στη Μεσσηνία

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 | Posted in , , , ,

Η Γε­νε­τι­κή ταυ­το­ποί­η­ση ποι­κι­λι­ών συ­κιάς στη Μεσ­ση­νί­α ή­ταν το θέ­μα της συ­νάν­τη­σης που εί­χε σή­με­ρα στο γρα­φεί­ο του ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς με τον κα­θη­γη­τή Ε­φαρ­μο­γών του το­μέ­α Γε­νε­τι­κής στη Σχο­λή Τε­χνο­λό­γων Γε­ω­πο­νί­ας του ΤΕΙ Κα­λα­μά­τας Κων/νο Δε­λή Στη συ­νάν­τη­ση, που πα­ρα­βρέ­θη­καν και υ­πη­ρε­σια­κοί πα­ρά­γον­τες της Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας, α­να­φέρ­θη­κε ό­τι θα υ­πάρ­ξει συ­νερ­γα­σί­α της Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας με τη Σχο­λή Γε­ω­πο­νί­ας (Σ.ΤΕ.Γ) Α­ΤΕΙ Κα­λα­μά­τας σε ε­πί­πε­δο προ­γραμ­μα­τι­κής σύμ­βα­σης, στο πλαί­σιο της ο­ποί­ας θα γί­νει συγ­κρι­τι­κή γε­νε­τι­κή ταυ­το­ποί­η­ση των καλ­λι­ερ­γού­με­νων ποι­κι­λι­ών συ­κιάς, με ι­δι­αί­τε­ρη έμ­φα­ση την το­πι­κή μας ποι­κι­λί­α για πα­ρα­γω­γή ξη­ρών σύ­κων. Ο κ. Δε­λής α­νέ­φε­ρε ό­τι εί­ναι γνω­στό ό­τι ου­σι­α­στι­κά η μό­νη πραγ­μα­τι­κή α­πο­τύ­πω­ση ταυ­το­ποί­η­ση μί­ας ποι­κι­λί­ας εί­ναι η Γε­νε­τι­κή. Κά­θε άλ­λη προ­σέγ­γι­ση, π.χ. μορ­φο­λο­γι­κή, φυ­σι­ο­λο­γι­κή, κλπ, δεν εί­ναι α­σφα­λής. Με με­θό­δους Γε­νε­τι­κής θα ε­πι­χει­ρή­σου­με να προσ­δι­ο­ρί­σου­με α­πό ποι­ες ποι­κι­λί­ες προ­έρ­χε­ται η καλ­λι­ερ­γού­με­νη το­πι­κή ποι­κι­λί­α συ­κιάς, βά­σει του βαθ­μού συγ­γέ­νειας που πα­ρου­σιά­ζει σε σχέ­ση με άλ­λες γνω­στές, ταυ­το­ποι­η­μέ­νες. Ε­πί­σης, θα δι­ε­ρευ­νη­θεί η ύ­παρ­ξη με­μο­νω­μέ­νων «πλη­θυ­σμών» ή πιο α­πλά, κά­ποι­ας ι­δι­αί­τε­ρης πε­ρί­πτω­σης της συγ­κε­κρι­μέ­νης ποι­κι­λί­ας, που μπο­ρεί να έ­χει δη­μι­ουρ­γη­θεί με το πέ­ρα­σμα των χρό­νων.

Νο 2 της NASA με πρόταση για διαστημική πύλη στην Καλαμάτα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Οι προοπτικές του να γίνει η Καλαμάτα πύλη διαστημικού τουρισμού, όσο και να φαντάζουν... θεωρητικές αρχίζουν να εξετάζονται σε πρακτική βάση. Στην Τρίπολη θα βρίσκεται την Παρασκευή ο κορυφαίος Μεσσήνιος καθηγητής Αεροδιαστημικής Δρ Περικλής Παπαδόπουλος μαζί με ομάδα της ΝΑΣΑ, προκειμένου να εξεταστεί αλλά και να παρουσιαστεί αυτή η πρόταση. Παρουσία υπουργών της κυβέρνησης θα ακουστούν αυτά αλλά και θα προσεγγιστεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Αυλαία σήμερα για το 2ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ξε­κί­νη­σε  με ο­μι­λί­α της βυ­ζαν­τι­νο­λό­γου, ι­στο­ρι­κού και πρυ­τά­νε­ως Ε­λέ­νης Γλύ­κα­τζη – Αρ­βε­λέρ το 2ο Δι­ε­θνές Μα­θη­τι­κό Φε­στι­βάλ Αρ­χαί­ου Δρά­μα­τος, το ο­ποί­ο θα δι­αρ­κέ­σει έ­ως τις 26 Α­πρι­λί­ου στο Εκ­κλη­σι­α­στή­ριο της Αρ­χαί­ας Μεσ­σή­νης. Η κ. Αρ­βε­λέρ α­νέ­πτυ­ξε το θέ­μα “Αρ­χαί­α Ελ­λά­δα και σύγ­χρο­νη κρί­ση” στις 6 μ.μ. στο αί­θριο του Δη­μαρ­χεί­ου της Μεσ­σή­νης. Στο φε­στι­βάλ θα λά­βουν μέ­ρος 10 σχο­λεί­α α­πό δι­ά­φο­ρες πε­ρι­ο­χές της Ελ­λά­δας, κα­θώς και η Βα­σι­λι­κή Α­κα­δη­μί­α Αρ­χαί­ας Τέ­χνης του Λον­δί­νου, που θα παί­ξει “Βάκ­χες” του Ευ­ρι­πί­δη. Σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα: .
 Δευ­τέ­ρα 22 Α­πρι­λί­ου 10 π.μ. “Νε­φέ­λες” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το Λύ­κει­ο Λι­το­χώ­ρου, 11.30 π.μ. “Βά­τρα­χοι” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το Λύ­κει­ο Μο­λά­ων. Τρί­τη 23 Α­πρι­λί­ου 10 π.μ. “Α­χαρ­νής” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το 7ο Γυ­μνά­σιο και τα 1ο, 2ο και 4ο Λύ­κει­ο Κέρ­κυ­ρας, 11.30 π.μ. “Νε­φέ­λες” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το Λύ­κει­ο Ε­πι­σκο­πής Κρή­της. Τε­τάρ­τη 24 Α­πρι­λί­ου 10 π.μ. “Εκ­κλη­σι­ά­ζου­σες” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το Α­ρι­στο­τέ­λει­ο Κολ­λέ­γιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, 11.30 π.μ. “Ι­κέ­τι­δες” του Αι­σχύ­λου α­πό το Λύ­κει­ο Μεσ­σή­νης. Πέμ­πτη 25 Α­πρι­λί­ου 10 π.μ. “Πλού­τος” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το 1ο Λύ­κει­ο Α­μα­λιά­δας. Πα­ρα­σκευ­ή 26 Α­πρι­λί­ου

‘’Σήκωσαν’’ τηλεοράσεις από το Νοσοκομείο της Καλαμάτας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τρίτη, 23 Απριλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα της φύλαξης στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπως φαίνεται και από το τελευταίο περιστατικό που σημειώθηκε στους χώρους του. Άγνωστοι τις προηγούμενες μέρες ''σήκωσαν'' τηλεοράσεις, ενώ δεν λείπουν και τα χτυπήματα στα αυτοκίνητα, όπου και radio-cd έκαναν... φτερά. Παρέμβαση υπήρξε από το Σωματείο των Εργαζομένων του Ιδρύματος για την κατάσταση που είναι... ανησυχητική.

Καλαμάτα:«Το Θέατρο πάει σχολείο»

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Μια εκπαιδευτική παράσταση περιοδεύει στα σχολεία της Πελοποννήσου! Η πρώτη εκπαιδευτική παράσταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, «Το Θέατρο πάει σχολείο», παρουσιάστηκε από την κεντρική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ με μεγάλη επιτυχία στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Η παράσταση με δύο ηθοποιούς, τον Γιώργο Τσαπόγα και την Εύη Γιαννακοπούλου και δύο μουσικούς, τον Παναγιώτη Μάλαμα και τον Παναγιώτη Κουραμπά, μαζί με ένα μυστηριώδες μπαούλο, γεμάτο από πολύτιμα θεατρικά αντικείμενα, θα παρουσιαστεί σε πολλά σχολεία της Μεσσηνίας και όλης της Πελοποννήσου, ενώ από το φθινόπωρο του 2013 θα παρουσιαστεί και στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Ηθοποιοί και μουσικοί, εμφανίζονται ένα πρωινό στο σχολείο και παρουσιάζουν την ιστορία του θεάτρου μέσα σε μια εκπαιδευτική ώρα. Κεφάτοι θεατρικοί διάλογοι, εικόνες, περίτεχνα κοστούμια και όμορφη μουσική περιγράφουν με τον πιο απλό τρόπο την πορεία της υποκριτικής τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στο τέλος της παράστασης, που δεν απευθύνεται μόνον σε παιδιά, ο θεατής φεύγει με την αίσθηση ότι έβαλε σε μια σειρά τους ιστορικούς σταθμούς του θεάτρου. Τα κείμενα υπογράφει η σκηνοθέτης και συγγραφέας Λένα Γεωργιάδου.

«Να μη διανοηθεί κανένας Υπουργός να αλλάξει το φυσικό αντικείμενο της Ολυμπίας Οδού»

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , ,

Προ­ει­δο­ποί­η­ση προς την κυ­βέρ­νη­ση α­πηύ­θυ­νε ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρος Τα­τού­λης «να μη δι­α­νο­η­θεί κα­νέ­νας Υ­πουρ­γός να αλ­λά­ξει το φυ­σι­κό αν­τι­κεί­με­νο της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού» κα­τά τη συ­ζή­τη­ση του θέ­μα­τος σή­με­ρα στη συ­νε­δρί­α­ση του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Πε­λο­πον­νή­σου. Το θέ­μα το ει­ση­γή­θη­κε η Θε­μα­τι­κή Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Κων­σταν­τί­να Νι­κο­λά­κου, α­να­φε­ρό­με­νη στην πο­λι­τι­κή θέ­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου για την ο­λο­κλή­ρω­ση της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού α­πα­ραι­τή­τως μέ­χρι την Τσα­κώ­να.
Στην ί­δια γραμ­μή ο ε­πι­κε­φα­λής της μεί­ζο­νος μει­ο­ψη­φί­ας του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Δη­μή­τριος Δρά­κος, τό­νι­σε την α­νάγ­κη έ­νω­σης ό­λων των δυ­νά­με­ων της Πε­λο­πον­νή­σου προς το σκο­πό αυ­τό, ού­τως ώ­στε η φω­νή της να α­κου­στεί το δυ­να­τόν ι­σχυ­ρό­τε­ρη. Η πρό­τα­ση του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη κ. Τα­τού­λη για την έκ­δο­ση ε­νός αυ­στη­ρού ψη­φί­σμα­τος προς την κυ­βέρ­νη­ση ό­τι «ο­ποι­α­δή­πο­τε πα­ρερ­μη­νεί­α της βού­λη­σης μας α­πο­τε­λεί c­a­s­us b­e­l­li» υ­περ­ψη­φί­στη­κε με αυ­ξη­μέ­νη πλει­ο­ψη­φί­α α­πό το σώ­μα. «Αν­τι­με­τω­πί­ζου­με την Πε­λο­πόν­νη­σο ως ε­νια­ία πε­ρι­ο­χή και για το λό­γο αυ­τό βρι­σκό­μα­στε σε συ­νεν­νό­η­ση με την Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας και με την Πε­ρι­φέ­ρεια Ι­ο­νί­ων Νή­σων» δή­λω­σε ο κ. Τα­τού­λης και πρό­σθε­σε ό­τι «την εν­δε­χό­με­νη υ­λο­ποί­η­ση μέ­ρους του φυ­σι­κού αν­τι­κει­μέ­νου της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού και ό­χι του συ­νό­λου της θα την προ­σβάλ­λου­με και στα ε­θνι­κά και στα Ευ­ρω­πα­ϊ­κά δι­κα­στή­ρια κα­θώς η χρη­μα­το­δό­τη­ση ε­νός δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κού δι­κτύ­ου που δεν έ­χει υ­λο­ποι­η­θεί στο σύ­νο­λό του αν­τι­βαί­νει τους κα­νό­νες της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής». Ι­δι­αί­τε­ρη προ­σο­χή θα πρέ­πει να δο­θεί, τό­νι­σε ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης, στη δι­α­δι­κα­σί­α α­να­θε­ώ­ρη­σης της σύμ­βα­σης πα­ρα­χώ­ρη­σης, για­τί μπο­ρεί η σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης να εί­ναι θε­τι­κή για ε­μάς, η α­να­θε­ώ­ρη­ση ω­στό­σο ση­μαί­νει νέ­α σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης ό­που ε­μείς δεν θα δε­χθού­με κα­μί­α προ­σω­ρι­νή α­να­στο­λή και κα­μί­α α­να­βο­λή υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου σε δεύ­τε­ρο χρό­νο.

Οι Έλληνες εφοπλιστές δείχνουν σήμερα ότι αντιλαμβάνονται πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

«Οι Έλληνες εφοπλιστές δείχνουν σήμερα ότι αντιλαμβάνονται πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση της πολιτείας να στηρίξει την ελληνική κοινωνία και οικονομία», δήλωσε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στη διάρκεια της τελετής παράδοσης της δωρεάς δύο περιπολικών σκαφών, ειδικών επιχειρήσεων, προς το Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή, από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών «Η χορηγία εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς το λιμενικό σώμα για την αγορά δύο υπερσύγχρονων σκαφών για την ελληνική ακτοφυλακή, διατηρεί μια διαχρονική παράδοση προσφοράς που την ξεκίνησαν οι καραβοκύρηδες του παρελθόντος και τη συνεχίζουν οι σύγχρονοι εφοπλιστές μας» τόνισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.
Πρόσθεσε ότι η σημερινή χορηγία «έρχεται να προστεθεί σε ένα σημαντικό κατάλογο κοινωνικής προσφοράς των Ελλήνων Εφοπλιστών σε διάφορους τομείς, όπως η υγεία, ο πολιτισμός, η δημόσια ασφάλεια και η ναυτική μας εκπαίδευση». Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στη δέσμευσή του για επανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και σε αυτό το σημείο είπε ότι «το να μη διαθέτει η Ελλάδα υπουργείο Εμπορικής ναυτιλίας είναι σαν να μην έχει υπουργείο Πετρελαίου η Σαουδική Αραβία». «Σήμερα βρίσκομαι στο σπίτι της ελληνικής ναυτιλίας που με κόπο ξαναχτίσαμε και που η ανασυγκρότησή του σφραγίστηκε προχθές με την εκπόνηση και ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου» τόνισε ο πρωθυπουργός και έκανε λόγο για μαθήματα θέλησης και υψηλής ευθύνης που παραδίνουν καθημερινά τα στελέχη του λιμενικού σώματος για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στα ανατολικά σύνορα

Η Πελοπόννησος ιδανικός επενδυτικός προορισμός

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Πιλότο της χώρας στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης για την προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων που θα συντελέσουν αποφασιστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης, χαρακτήρισε την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, κατά την εκδήλωση προσέλκυσης επενδυτών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την πρεσβεία του Καναδά και τον Οργανισμό Invest in Greece. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πρέσβεις και εμπορικοί ακόλουθοι από πολλές χώρες, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας σε ό,τι αφορά την οικονομία, με βασική αρχή τη μόχλευσή της, μέσω των επενδύσεων, και υπογράμμισε την κοινωνική συναίνεση σε αυτό το σκοπό που αποτελεί ήδη πραγματικότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Από την πλευρά του, ο πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, Robert Peck, εξήρε το επίπεδο των σχέσεων των δύο λαών και ιδιαίτερα με την Πελοπόννησο, απ’ όπου μάλιστα προέρχονταν και οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες, από τη Λακωνία και την Αρκαδία. Χαρακτήρισε τη «Μυθική Πελοπόννησο» μοναδική αναπτυξιακή και επενδυτική ευκαιρία, ενώ στάθηκε ειδικά στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, τη μελέτη μετατροπής του οποίου έχει ολοκληρώσει καναδική εταιρεία και η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Συνεχίζεται η σημαντική προσπάθεια του Κέντρου Ημέρας Παιδιών με Αυτισμό

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Με σκοπό να ακουστούν τα θέματα του αυτισμού και κυρίως να καταπολεμηθεί το στίγμα το Κέντρο Ημέρας που λειτουργεί στην Καλαμάτα, σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων κηδεμόνων και φίλων παιδιών με αυτισμό Μεσσηνίας διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις για το μήνα Απρίλιο. Μια από αυτές ήταν και η δημιουργία skateboard και ποδηλάτων για μια παρέα 17 παιδιών, με 140 άτομα που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο γα να βρεθούν μαζί τους στην Πύλο. Πολύ καλή και αξιέπαινη πρωτοβουλία...

Η Αντζέλικα από την Πελοπόννησο που κατέκτησε την ΝΑΣΑ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Εναν άνθρωπο–ρομπότ στέλνει η NASA στο Διάστημα για να εντοπίσει νέους πλανήτες, «φιλικούς» στον άνθρωπο. Το διαστημόπλοιο περνά μέσα από γαλαξιακές… σκουληκότρυπες και τελικά φτάνει στον Άρη. Η είδηση δεν είναι – προς το παρόν – πραγματική. Αποτέλεσε όμως την ιστορία του κόμικς, το οποίο σχεδίασε η νεαρή από το Αργος και της έδωσε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό της NASA. Οταν ήταν έξι ετών, έπαιζε, όπως και τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας της, με πλαστελίνες. Ωστόσο, δεν έφτιαχνε καραβάκια, ανθρώπινες φατσούλες ή σπιτάκια, όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Αντίθετα, η Αντζέλικα – όπως συνηθίζουν να τη φωνάζουν οι δικοί της και οι φίλοι – κατασκεύαζε με πλαστελίνη πολύπλοκα σχέδια για την ηλικία της. Ενα από αυτά ήταν και ο Χριστός πάνω στον σταυρό. Οι λεπτομέρειες, όπως θυμάται η οικογένειά της, ήταν εντυπωσιακές: είχε φτιάξει με την πλαστελίνη ακόμη και τα καρφιά αλλά και το Αγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού. Γεννήθηκε στην Τρίπολη, όπου και έμεινε με τους γονείς και τη μικρότερη αδελφή της μέχρι πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν η οικογένεια Μέρου μετακόμισε για επαγγελματικούς λόγους στο Αργος. Από νωρίς οι γονείς της είχαν εντοπίσει το ταλέντο στο σχέδιο της μικρής Αντζέλικας. Είχε, όμως, και τα ανάλογα γονίδια, λένε φίλοι: η ιταλίδα μητέρα της, Γκαμπριέλα, είναι μουσικός ενώ ο πατέρας της, πολιτικός μηχανικός. «Νομίζω ότι έχω επηρεαστεί περισσότερο από τη μητέρα μου. Εκείνη άλλωστε είναι ο άνθρωπος που με καταλαβαίνει απόλυτα στο καλλιτεχνικό κομμάτι και με έχει παρακινήσει να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα: να σχεδιάζω», λέει η μαθήτρια της Β’ Λυκείου στο 3ο Λύκειο Αργους. Στα σχολικά βιβλία της δεν υπάρχει σελίδα που να μην την έχει ζωγραφίσει ή να μην έχει πάνω έστω και μία γελοιογραφία της. «Είναι αυθόρμητο. Δεν μπορώ να σταματήσω. Οπου κι αν είμαι, θέλω να σχεδιάζω, το χέρι μου αυτόματα κάνει τις κινήσεις. Οταν είμαι έξω με φίλους ή στον κινηματογράφο, παρατηρώ τους ανθρώπους, παίρνω ιδέες και θέλω αμέσως να τις αποτυπώσω στο χαρτί». Ιδέες παίρνει ακόμη και από τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας και τα μυθιστορήματα που διαβάζει, αφού ζωγραφίζει τους πρωταγωνιστές έτσι όπως η ίδια τους έχει φανταστεί.

Στο 40% η αύξηση στις κρατήσεις στην Ελλάδα το καλοκαίρι

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Ο διευθυντής του αυστριακού ταξιδιωτικού οργανισμού “Ruefa”, Βάλτερ Κραλ, εκτιμά πως θα υπάρχει αύξηση έως και 40% στις κρατήσεις φέτος για διακοπές στην Ελλάδα. Το έχει δηλώσει ο ίδιος στην αυστριακή εφημερίδα “Kleine Zeitung”. Επίσης, ο διευθυντής του επίσης μεγάλου αυστριακού ταξιδιωτικού οργανισμού “Thomas Cook”, Ιωάννης Αφουκατούδης, προβλέπει πως φέτος “θα είναι ένα καλοκαίρι της Ελλάδας”, εάν δεν υπάρχουν αρνητικές ειδήσεις και άσχημες εικόνες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ανδρέας Ανδρεάδης, δηλώνει στο Reuters ότι αναμένεται μια άνευ προηγουμένου “επέλαση” Ευρωπαίων, με τις προβλέψεις να ανεβάζουν σε 17 εκατομμύρια τους ξένους επισκέπτες στην Ελλάδα εφέτος. Όπως δηλώνει ο Βάλτερ Κραλ, η αύξηση στις κρατήσεις ανέρχεται στο 40% σε σχέση με πέρσι, φτάνοντας στα επίπεδα του 2010, που ήταν μια καλή χρονιά για την Ελλάδα, ενώ συγχρόνως σημειώνει πως η εμπιστοσύνη για την Ελλάδα έχει επιστρέψει. Στο δημοσίευμα της “Kleine Zeitung” υπογραμμίζεται πως, αντιδρώντας στην κρίση, οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν μειώσει τις τιμές, ανεβάζοντας συγχρόνως το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών, ενώ ένας επιπλέον λόγος για την αυξημένη ζήτηση είναι και το γεγονός των προσφορών σε πτήσεις από Βιέννη και Γκρατς, με το οποίο, για παράδειγμα, συνδέονται απευθείας το καλοκαίρι εννέα προορισμοί σε δέκα ελληνικά νησιά.

Αλλάζει ο Τειρεσίας για ένα εκατ. «κόκκινους»

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Αλλαγές που θα απελευθερώσουν από τον βραχνά και την αγωνία του «Τειρεσία» χιλιάδες επιχειρηματίες και απλούς δανειολήπτες που βρίσκονται σήμερα στο κόκκινο, ενώ θα επιτρέπουν και την παρακολούθηση εφ’ όρου ζωής της πιστοληπτικής ικανότητας όλων, ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα» υπό το βάρος της μεγάλης κρίσης και της ανάγκης για σταδιακή ανάπτυξη ώστε να μην αποσαθρωθεί ο κοινωνικός ιστός, στα σχέδια των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης είναι η υιοθέτηση του βρετανικού μοντέλου. Προβλέπει ελαστικοποίηση μεν των συνεπειών για τους καταχωρημένους στις λίστες του «Τειρεσία», όμως και την εφ’ όρου ζωής παρουσία τους στο νέο σύστημα που θα προκύψει. Ειδικότερα,το πράσινο φως για τη συζήτηση αυτής της πρότασης εκ μέρους της κυβέρνησης δόθηκε πριν από 20 ημέρες από τον πρωθυπουργό ύστερα από επικοινωνία που είχε με τους κυρίους Γιάννη Στουρνάρα και Κωστή Χατζηδάκη. Ο κ. Αντώνης Σαμαράς είχε ζητήσει προτάσεις ανακούφισης των δανειοληπτών και των επιχειρήσεων που λόγω «μαυρίσματος» στον «Τειρεσία» δεν έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα εκ μέρους των τραπεζών. Επειτα από συνεννοήσεις των δύο υπουργείων, τα στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης πρότειναν την υιοθέτηση του βρετανικού συστήματος.

Ένα δισ. ευρώ για τη ρύθμιση οφειλών των δήμων της χώρας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Συνάντηση Στυλιανίδη και Σταϊκούρα με τους δημάρχους Περισσότεροι από τους μισούς δήμους της χώρας έχουν ήδη καταφύγει σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Οι δύο υπουργοί είχαν σήμερα συνάντηση με δημάρχους του Νομού Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει ήδη εγκριθεί ποσό 255,3 εκατ. ευρώ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών σε 41 δήμους της Αττικής, ενώ άλλοι 99 δήμοι της χώρας θα λάβουν 362 εκατ. ευρώ και οι 13 περιφέρειες θα λάβουν 58,7 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, άλλοι 27 δήμοι προσέφυγαν φέτος σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 109 εκατ. ευρώ, ενώ εξετάζονται τα αιτήματα και άλλων 10 δήμων. Συνολικά, δηλαδή, 167 από τους 325 δήμους της χώρας έχουν ήδη μπει σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, για τις οποίες θα δοθεί περίπου ένα δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αναμένεται να αποδοθεί έως το τέλος του χρόνου, ενώ για το μήνα Απρίλιο υπήρξε διαβεβαίωση από τους δυο υπουργούς ότι θα δοθούν συνολικά 146 εκατ. ευρώ.

Σαϊτοπόλεμος στην Καλαμάτα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Κυριακή, 21 Απριλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Η Μεσσηνία αποτελεί έναν από τους ομορφότερους νομούς της Ελλάδας. Με αμέτρητα χιλιόμετρα παράκτιας γραμμής και με επιβλητικά βουνά να συνθέτουν το τοπίο της. Αποτελεί έναν από τους πιο «hot» πασχαλινούς προορισμούς όχι μόνο γιατί επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για όσους έχουν τη διάθεση να την εξερευνήσουν, αλλά και γιατί προσφέρει τεράστια ποικιλία προορισμών, ικανοποιώντας όλα τα είδη τουρισμού: παραθεριστικό, αθλητικό, αγροτικό,ορεινό, εκκλησιαστικό και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Τα βλέμματα όλων, βέβαια,στρέφονται στην πρωτεύουσα, την Καλαμάτα, λόγω του γνωστού εντυπωσιακού «σαϊτοπόλεμου» που αναβιώνει κάθε χρόνο την Κυριακή του Πάσχα. Οι ρίζες αυτού του ξεχωριστού εθίμου βρίσκονται αρκετά πίσω στον χρόνο, στους απελευθερωτικούς αγώνες του 1821.
Σύμφωνα με τον θρύλο, οι Μεσσήνιοι χρησιμοποίησαν σαΐτες γεμάτες εκρηκτικά και αναχαίτισαν το ιππικό των Τούρκων, τρομάζοντας τα άλογά τους και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η νίκη σε μια μάχη δεν αποκτιέται μόνο με την αριθμητική υπεροχή. Οι συμμετέχοντες -αρκετοί από αυτούς είναι ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές-, «οπλισμένοι» με σαΐτες που έχουν κατασκευάσει μόνοι τους από χαρτονένιους σωλήνες γεμισμένους μπαρούτι, αρχίζουν την εκτόξευση και ξεσηκώνουν το πλήθος που παρακολουθεί. Τα «μπουλούκια» -έτσι ονομάζονται οι ομάδες των σαϊτολόγων- αναβιώνουν το έθιμο που δίνει έμφαση στην εφευρετικότητα των Ελλήνων και θυμίζει τον ηρωισμό τους επί Τουρκοκρατίας. Το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσει κανείς την περιήγησή του στην Καλαμάτα είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης. Εκεί θα βρείτε το ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, όπου στις 23 Μαρτίου του 1821 κηρύχθηκε η ελληνική επανάσταση απέναντι στην μακρόχρονη κατοχή της Ελλάδας από τους Τούρκους. Μια περιπλάνηση στα δρομάκια του ιστορικού κέντρου θα σας παραπέμψει σε εικόνες του παρελθόντος, και θα ανακαλύψετε κτίρια που άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου.

Οι Βραβευθέντες επιστήμονες στο Δημαρχείο π

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Το Δη­μαρ­χεί­ο Κα­λα­μά­τας ε­πι­σκέ­φθη­καν σή­με­ρα Κα­λα­μα­τια­νοί ε­πι­στή­μο­νες, προ­κει­μέ­νου να α­φι­ε­ρώ­σουν στο Δή­μο και στην πό­λη το βρα­βεί­ο τους στο δι­α­γω­νι­σμό “C­a­ll to i­n­n­o­v­a­t­i­on”. Πρό­κει­ται για δι­α­γω­νι­σμό που δι­ορ­γά­νω­σαν η T­E­Dx A­c­a­d­e­my και το S­i­n­g­u­l­a­r­i­ty U­n­i­v­e­r­s­i­ty των Η­ΠΑ (ε­δρεύ­ει στις εγ­κα­τα­στά­σεις της N­A­SA) και στον ο­ποί­ο α­πέ­σπα­σαν βρα­βεί­ο ο Γιά­ννης Μουρ­γής με την ο­μά­δα του, που α­πο­τε­λεί­ται α­πό τον Ιπ­πο­κρά­τη Πα­πα­δη­μη­τρά­κο, την Κα­τε­ρί­να Βλασ­σο­πού­λου και τον Άγ­γε­λο Μά­ραν­το. Οι βρα­βευ­θέν­τες κέρ­δι­σαν το βρα­βεί­ο που α­θλο­θε­τή­θη­κε για δι­α­γω­νι­σμό και­νο­τό­μων ι­δε­ών, πα­ρου­σι­ά­ζον­τας το σύ­στη­μα O­r­g­a­n­e­ry.
To O­r­g­a­n­e­ry εί­ναι έ­να σύ­στη­μα ο­λο­κλη­ρω­μέ­νης δι­α­χεί­ρι­σης των οι­κια­κών ορ­γα­νι­κών α­πορ­ριμ­μά­των, που ε­πι­στρέ­φει στον πο­λί­τη την α­ξί­α αυ­τών των υ­λι­κών, χρη­σι­μο­ποι­ών­τας και­νο­το­μί­ες και τε­χνο­λο­γί­ες αιχ­μής. Με την ε­πί­σκε­ψή τους, οι βρα­βευ­θέν­τες ε­πι­θυ­μού­σαν να ευ­χα­ρι­στή­σουν την πό­λη και τις υ­πη­ρε­σί­ες του Δή­μου για την έμ­πνευ­ση αλ­λά και τη ση­μαν­τι­κή βο­ή­θεια που δέ­χθη­καν κα­τά την προ­ε­τοι­μα­σί­α του O­r­g­a­n­e­ry. Ο Δή­μαρ­χος ευ­χα­ρί­στη­σε εκ μέ­ρους της πό­λης και του Δή­μου τους νε­α­ρούς ε­πι­στή­μο­νες, που τί­μη­σαν την Κα­λα­μά­τα με τη με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α τους και έ­φε­ραν την πό­λη μας στην κο­ρυ­φή. Α­κό­μη, τους ε­παί­νε­σε δι­ό­τι δρα­στη­ρι­ο­ποι­ούν­ται για το κοι­νό κα­λό και, μά­λι­στα, σε έ­ναν το­μέ­α που πα­ρ’ ό­λες τις προ­σπά­θει­ες πα­ρα­μέ­νει προ­βλη­μα­τι­κός. Με την ευ­και­ρί­α αυ­τή, ο Δή­μαρ­χος α­πηύ­θυ­νε ευ­χα­ρι­στί­ες προς ό­λη τη νε­ο­λαί­α της Κα­λα­μά­τας, που με τις με­γά­λες ε­πι­τυ­χί­ες της στην τέ­χνη, τον α­θλη­τι­σμό, την ε­πι­στή­μη, αλ­λά και με το έμ­πρα­κτο εν­δι­α­φέ­ρον της για την ε­πί­λυ­ση ση­μαν­τι­κών προ­βλη­μά­των, τι­μά την πό­λη και την γε­μί­ζει ελ­πί­δα.

Kάτι... τρέχει με το πρόγραμμα των 4,2 εκατ. ευρώ της ΕΑΣ Μεσσηνίας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ο βουλευτής (ΝΔ) Μεσσηνίας κ. Γιάννης Λαμπρόπουλος ζητά να πληροφορηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και από την υπεύθυνη ανεξάρτητη αρχή πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) τους λόγους για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει το 1ο έτος υλοποιήσεως του προγράμματος της Ένωσης Μεσσηνίας.Τα ερωτήματα έχουν προκύψει μετά από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου σχετικά με τα αίτια της εμπλοκής, αν αυτή οφείλεται σε τεχνικούς λόγους ή αν υπάρχει πρόβλημα με τις εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί, τις υπόνοιες ότι ίσως πρόκειται περί πλαστών εγγυητικών επιστολών, την ευθύνη του ΔΣ της Ένωσης καθώς και την τυχόν ανάμιξη της εταιρείας συμβούλων διαχείρισης προγράμματος.
Στην υπόθεση αυτή διακυβεύεται όχι μόνο το πρόγραμμα της Ένωσης, αλλά και τα επιπλέον ποσά που αυτή έχει συγκεντρώσει από ελαιοπαραγωγούς σαν συμμετοχή τους για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης, ενώ ο σχετικός κανονισμός προβλέπει βαρύτατες κυρώσεις σε περίπτωση που αποδειχθεί αθέτηση υποχρεώσεων της Ο.Ε.Φ. (Ένωσης) όχι μόνο εκ προθέσεως αλλά ακόμη και λόγω βαρειάς αμελείας.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου (ΘΑΡΡΟΣ 3 και 6 Απριλίου, Φωνή Μεσσηνίας 11 Απριλίου 2013) αλλά και την εντεινόμενη φημολογία, το πρόγραμμα Ο.Ε.Φ. (Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων) Κανονισμού (ΕΚ) 867/2008, που έχει αναλάβει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας (μετονομασθείσα σε «Ένωση Μεσσηνίας» μετά την πρόσφατη προσαρμογή της στον νόμο 4015/2011), παρουσιάζει σοβαρή εμπλοκή και δεν έχει αρχίσει ακόμη να υλοποιείται παρά την πάροδο ενός έτους από την κανονική ημερομηνία έναρξής του. Η Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας ευτύχησε να της ανατεθεί το υψηλότερο πρόγραμμα ύψους 4.124.800 ευρώ για την τριετία 2012-2015 σε σύνολο 37.863.000 ευρώ για όλες τις 33 αναγνωρισμένες Ο.Ε.Φ. Εξ αυτών των ποσών, το κύριο μέρος, δηλαδή 3,7 εκατομμύρια ευρώ για την Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας και αντίστοιχα 33,3 περίπου εκατομμύρια ευρώ σε πανελλαδική βάση αποτελούν κοινοτική χρηματοδότηση, η οποία στην πραγματικότητα προέρχεται από το παρακράτημα 2% επί της ενιαίας ενίσχυσης των ελλήνων ελαιοπαραγωγών.

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ...

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Στα γραφεία της ΟΝΝΕΔ μεταβαίνει το απόγευμα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για να συγχαρεί τους νέους και τις νέες του κόμματος για τα αποτελέσματα στις φοιτητικές εκλογές. Σύμφωνα με τη φοιτητική παράταξη της ΝΔ, τα ποσοστά της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έφτασαν το 43,04% στα Πανεπιστήμια και το 55,38% στα ΤΕΙ, με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ να κερδίζει για 27η συνεχόμενη χρονιά την πρωτιά. Αξιοσημείωτη άνοδο τη φετινή χρονιά, σημείωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Φυσικομαθηματική Αθήνας, ΤΕΙ Πειραιά, ΣΔΟ-ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΕΙ Αθήνας καθώς και σε Χίο και Ρόδο. Σύμφωνα με τα στελέχη της, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ τη φετινή χρονιά «πήγε» στις εκλογές με ιδιαίτερα «σκληρή» ατζέντα, συγκλίνοντας άτυπα στο «νόμος, τάξη και μεταρρυθμίσεις» που προωθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, όπως λένε χαρακτηριστικά, και μεταξύ των προτάσεών της ήταν η ανάγκη για τη δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας, η σύνδεση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ ανάλογα με την αξιολόγησή τους, η ελεύθερη σύμπραξη των Πανεπιστημίων, η αγορά εργασίας και ιδιωτικού τομέα, η δημιουργία νέων εστιών μέσω ΣΔΙΤ αλλά και το διαχρονικό αίτημα για μη κρατικά ιδρύματα. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος τόνισε πως όσοι ακόμη μιλούν για μια γενιά χωρίς οράματα και αξίες, για μια γενιά μακριά από την πολιτική, διαψεύστηκαν εκκωφαντικά.

Τέλος για τά καταστήματα Σταύρου Παπαδόπουλου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Σάββατο, 20 Απριλίου 2013 | Posted in , , , ,

Η κρίση εχει επηρεάσει ολους μας και απο οτι φαίνεται και τον Μεσσήνιο μεγαλοεπιχειρηματία Σταύρο Παπαδόπουλο. Ο Μεσσήνιος επιχειρηματίας λοιπόν έβαλε λουκέτο στα Μαγαζιά που είχε με κοσμήματα τόσο στην Καλαμάτα αλλά και στην Αθήνα(Βουκουρεστίου-foto)ο οποίος απο οτι φαίνεται βαρέθηκε να τα πληρώνει απο το εξωτερικό που δραστηριοποιείται. Προφανώς όπως συνέβη τότε με την εφημερίδα Σημαία και μετά με τις ομάδες, άρχισαν να μπάζουν τα οικονομικά του κ. Σταούρου που ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάζει χρήμα σε μαύρες τρύπες...

Βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης - Σε τρεις δις ισόβια!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης έπεσε σήμερα, στο φινάλε μιας δίκης που διήρκησε αρκετό διάστημα στα δικαστήρια της Καλαμάτας κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας που είχαν προκαλέσει αίσθηση. Ο λόγος για την δίκη για το διπλό φονικό του Φ. Μεσάι και του γιού του που συγκλόνισε το πανελλήνιο αλλά και τα όσα είχαν αποκαλυφθεί για την δράση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που εκβίαζε καταστηματάρχες και είχε εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις. Το δικαστήριο επέβαλε δις ισόβια και 37 χρόνια κάθειρξη στον Β.Β, τα δις ισόβια και 13 χρόνια άκουσε ως ποινή και ο Αλβανός Χ.Τ. ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας. Δις ισόβια και 18 χρόνια ήταν η ποινή στον Β.Δ. επίσης ως φυσικό αυτουργό στη δολοφονία του 3χρονου γιου του Μεσάι. Και οι ποινές στους υπολοίπους κατηγορούμενους ήταν βαριές. Στον Δ.Σ. 25 χρόνια, στον Χ.Β. κάθειρξη 26 ετών, στον Γ.Π. 14 χρόνια. Mεταξύ άλλων να αναφέρουμε πως η ποινή ήταν 8 χρόνια κάθειρξης για τον αστυνομικό .

Με… χαράτσι 30 ευρώ, 45.000 παραγωγοί για ενεργοποίηση

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Στην Ένωση και τα υποκαταστήματά της θα προσέλθουν από αύριο σταδιακά, οι περίπου 45.000 παραγωγοί της Μεσσηνίας, στην έναρξη της διαδικασίας για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Όσοι δεν έχουν μεταβολές θα χρειαστεί να προσκομίζουν ταυτότητα και τραπεζικό λογαριασμό, ενώ όσοι έχουν ξανά όλα τα χαρτιά από την αρχή. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το... χαράτσι των 30 ευρώ, που παραμένει για τους παραγωγούς για το λεγόμενο αρχείο και την παρακολούθηση της διαχείρισης.

Παραγωγή Οξυγόνου για ιδία χρήση στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας Γιώργος Μπέζος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Μεσσηνίας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: Σήμερα θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας την νέα μας σημαντική και καινοτόμα πρόταση που ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, υποβάλλεται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και εντάσσεσαι στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου με πολλαπλά οφέλη για το Νοσοκομείο μας αξιοποιώντας αποκλειστικά και μόνο κοινοτικούς πόρους.
Έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι την μοναδική χρηματοδοτική ευκαιρία μέσω των κοινοτικών κονδυλίων έχουμε κυρίαρχη υποχρέωση ως Διοίκηση να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου να αναβαθμίσουμε την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το Νοσοκομείο μας. Αποτελεί για μας κυρίαρχη ΥΠΟΘΕΣΗ και πρωταρχική ΕΥΘΥΝΗ που μας επιβάλει να κινούμαστε καθημερινά με ταχύς ρυθμούς σε αυτή τη κατεύθυνση. Αποτελεί βασική μας στρατηγική επιλογή. Τελεία και παύλα. Φίλες και φίλοι, Το Νοσοκομείο μας χρειάζεται να δαπανά σε ετήσια βάση για την προμήθεια ιατρικού οξυγόνου καλύπτοντας τις ανάγκες του το υψηλό ποσό των 305.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν σε λίγους μήνες τελειώνει. Καθημερινά έχουμε επανειλημμένως δηλώσει ότι καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια να εξοικονομούμε και το τελευταίο ευρώ ακολουθώντας άλλες πιο αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις. Η νέα μας λοιπόν πρόταση έρχεται να εξυπηρετήσει αυτόν ακριβώς τον στόχο. Αφορά ειδικότερα, την εγκατάσταση συγκροτήματος παραγωγής Οξυγόνου Ιατρικής χρήσης (γεννήτριες οξυγόνου) στο χώρο του Νοσοκομείου μας που θα μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μας σε Ιατρικό Οξυγόνο διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή του μέσω δίδυμου συστήματος παραγωγής και με επιπρόσθετες εφεδρείες όπου αυτές χρειάζονται και απαιτούνται. Σκοπός αυτής της πρότασης είναι, η αποδέσμευση του Νοσοκομείου από την προμήθεια με φορτηγά υγρού Οξυγόνου Ιατρικής χρήσης για τις καθημερινές ανάγκες των νοσηλευομένων στους χώρους του, καθότι αυτό θα παράγεται στις εγκαταστάσεις μας με ίδια μέσα και ταυτόχρονα η οικονομική ωφέλεια αυτού, καθότι η ετήσια δαπάνη για αγορά υγρού οξυγόνου ανέρχεται περίπου στα 305.000,00 Ευρώ, το δε κόστος εγκατάστασης υπολογίζεται περίπου στις 450,000.00 Ευρώ.
Αξιοποιώντας την δυνατότητα ένταξης αυτής της πρότασης στο ΕΣΠΑ το Νοσοκομείο μας απαλλάσσεται οριστικά από αυτό το οικονομικό βάρος. Το δεύτερο θέμα ενημέρωσης έχει να κάνει με την ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατασκευής του νέου Περιφερειακού Ιατρείου στο Βλαχόπουλο συνολικού προϋπολογισμού 260.000 ευρώ. Μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατασκευής του νέου Περιφερειακού Ιατρείου στη Μεθώνη το οποίο ήδη δημοπρατήθηκε και πολύ σύντομα ξεκινούν οι εργασίες, το νέο Ιατρείο στο Βλαχόπουλο είναι το δεύτερο που έρχεται να ενταχθεί για να συνεχίσουν όπως έχουμε δηλώσει και τα υπόλοιπα του Πεταλιδίου, του Άριος και της Βαλύρας. Και βέβαια μη ξεχνάμε την ένταξη της ανακατασκευής-αναβάθμισης των Π.Ι Κορώνης και Π.Ι Κάμπου. Αποτελεί βασικός επιχειρησιακός μας στόχος ότι για όλα τα προαναφερόμενα έργα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες μέσα στο τρέχον έτος.

Αντ. Σαμαράς: Θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο της χώρας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Αποφασισμένος να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για την ανάγκη να υπάρξει άμεση ανατροπή νοοτροπιών και στερεοτύπων. Μιλώντας σε μέλη της νεολαίας του κόμματος, στα γραφεία της ΟΝΝΕΔ, ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι «είμαι αποφασισμένος, με κάθε τρόπο, τις νοοτροπίες και τα στερεότυπα του χθες και το φθαρμένο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να τα ανατρέψω όλα». Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία της ΟΝΝΕΔ για να συγχαρεί τα μέλη της για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, λέγοντας πως για τον ίδιο, «η παράταξη κέρδισε τη μάχη των ιδεών, κέρδισε η ποιότητα στην παιδεία, κέρδισε η απόφαση για σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, κέρδισε το στοίχημα της νέας γενιάς».

Σύσκεψη στο ΤΕΙ Καλαμάτας για την ανάδειξη του Ταϋγέτου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Δημιουργική ήταν η σύσκεψη στην οποία μετέσχε σήμερα ο Π. Νίκας στο ΤΕΙ Καλαμάτας, οι καθηγητές και οι σπουδαστές του οποίου υποδέχονται πολύ θετικά την πρόταση του Δήμου για αξιοποίηση δημοτικών κτηρίων στην Αλαγονία και την Αρτεμισία, προκειμένου να διενεργούνται εκεί μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ανέφερε πως θα επιδιωχθεί να χρησιμοποιηθούν και εγκαταστάσεις του Δασαρχείου. Κορυφαίας σημασίας για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού θα είναι η συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο), καθώς επιδιώκεται η δημιουργία και Μουσείου Χλωρίδας του Ταϋγέτου. Η υλοποίηση αυτών των δράσεων θα δώσει νέα πνοή στα όμορφα χωριά του όρους Ταΰγετος.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ LIVE

FREE RADIO LIVE

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ 87 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα με την μοναδική ιστορική και κοινωνική της υπόσταση.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ E-MEDIA

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
kalamatanews1@gmail.com

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

    ΑΡΧΕΙΟ