Headlines

943 άτομα ελέγχθησαν, 84 συνελήφθησαν στην... σκούπα της Αστυνομίας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , ,

Στο πλαίσιο της χθεσινής εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε καταυλισμούς Ρομά, στη Μεσσηνία, για την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, καταγράφηκαν συνολικά τα ακόλουθα αποτελέσματα:- ελέγχθησαν 943 άτομα,- ελέγχθησαν 619 οχήματα,- προσήχθησαν 228 άτομα,
- συνελήφθησαν 84 άτομα, 35 ημεδαποί και 49 αλλοδαποί:
• 17 ημεδαποί για υγειονομικές παραβάσεις
• 6 ημεδαποί Ρομά για κλοπή ρεύματος
• 4 ημεδαποί για παράνομη κατοχή όπλου
• 2 ημεδαποί για καταδικαστικά έγγραφα-αποφάσεις
• 1 ημεδαπός Ρομά για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
• 1 ημεδαπός για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
• 1 ημεδαπός Ρομά για πολεοδομικές παραβάσεις
• 1 ημεδαπός για στέρηση άδειας εμπορίας μετάλλων.
• 1 ημεδαπός για χρέη προς το δημόσιο.
• 1 ημεδαπός για ναρκωτικά
• 36 αλλοδαποί για παράνομη διαμονή στη χώρα
• 8 αλλοδαποί για υγειονομικές παραβάσεις
• 2 αλλοδαποί για λαθρεμπόριο τσιγάρων
• 2 αλλοδαποί για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
• 1 αλλοδαπός για καταδικαστικά έγγραφα-αποφάσεις
- βεβαιώθηκαν 235 παραβάσεις:
• 200 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
• 22 παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού-υγειονομικών διατάξεων
• 6 για κλοπή ρεύματος
• 4 παραβάσεις περί όπλων
• 1 πολεοδομική παράβαση
• 1 για ναρκωτικά
• 1 των Ειδικών Ποινικών Νόμων
- κατασχέθηκαν:
• 6.608 γραμμάρια κάνναβη
• 4 κυνηγετικά όπλα με 70 φυσίγγια
• 4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.
• 35 κούτες με λαθραία πακέτα τσιγάρων.
• 1 κινητό τηλέφωνο
Κατά την επιχείρηση εκτελέστηκαν 10 Αποφάσεις Διοικητικής Αποβολής, όπου κατεδαφίστηκαν 14 καταλύματα-παραπήγματα (σκηνές) σε δημόσιο χώρο στη πόλη της Καλαμάτας και διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε 4 καταλύματα.

Ολοκληρώνονται οι εργασίες θερμομόνωσης - υδρομόνωσης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Ολοκληρώνεται στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας ένα σημαντικό έργο για το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας που επιλύει οριστικά ένα χρόνιο και ουσιαστικό πρόβλημα. Πρόκειται για τις εργασίες θερμομόνωσης-υγρομόνωσης στη οροφή-ταράτσα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, σε μία επιφάνεια 1.400 τ.μ., συνολικού προϋπολογισμού 146.700 €. Το έργο αυτό είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της πράξης του κοινοτικού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ. Χρόνια τώρα σε πολλά σημεία των χώρων του τρίτου ορόφου του Νοσοκομείου ήταν φανερά τα μεγάλα ποσοστά υγρασίας που παρουσιάζονταν και αυτό οφειλόταν στην μη ικανοποιητική μόνωση της ταράτσας του Ιδρύματος. Με το έργο αυτό επιλύεται οριστικά το ανωτέρω πρόβλημα και ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση και των υπόλοιπων ηλιακών συλλεκτών, 135 στον αριθμό τους, ολοκληρώνοντας έτσι το έργο της ηλιοθερμίας, συνολικού προϋπολογισμού 776.000 €.

Αυτοψία Σ. Αναστασόπουλου, στην περιοχή εκτέλεσης του έργου της ύδρευσης από τις Πηγές Αγίου Παύλου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Αυ­το­ψί­α πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης, σή­με­ρα, στην πε­ρι­ο­χή ε­κτέ­λε­σης του έρ­γου της ύ­δρευ­σης α­πό τις Πη­γές Α­γί­ου Παύ­λου προς την πό­λη της Μεσ­σή­νης και τις το­πι­κές κοι­νό­τη­τες. Το έρ­γο ως γνω­στόν χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Ε­ΣΠΑ με συ­νο­λι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 3,7 εκ. €. Έ­χει ε­κτε­λε­στεί το φυ­σι­κό αν­τι­κεί­με­νο του έρ­γου σε πο­σο­στό 80% πε­ρί­που και α­να­μέ­νε­ται εν­τός του κα­λο­και­ριού, με την προ­ϋ­πό­θε­ση ό­τι θα τε­θεί σε λει­τουρ­γί­α το αν­τλι­ο­στά­σιο του Α­γί­ου Παύ­λου ώ­στε να ε­νι­σχυ­θεί υ­δρευ­τι­κά η πε­ρι­ο­χή του Δή­μου Μεσ­σή­νης. Συγ­κε­κρι­μέ­να με την ά­με­ση λει­τουρ­γί­α του ε­ξω­τε­ρι­κού δι­κτύ­ου ύ­δρευ­σης θα ε­νι­σχυ­θούν και θα κα­λυ­φθούν οι υ­δρευ­τι­κές α­νάγ­κες των τ.κ. Μά­δε­νας, Μαυ­ρο­μα­τί­ου, Σπι­τα­λί­ου, Μυρ­το­πο­τα­μιάς, Α­νά­λη­ψης, Μεσ­σή­νης, Καρ­τε­ρο­λί­ου, Μο­σχο­χω­ρί­ου, Πι­πε­ρί­τσας, Πι­λα­λί­στρας και Λυ­κο­τρά­φου της ΔΕ Μεσ­σή­νης.

Στη Βουλή από τη ΔΗΜΑΡ το... μπάζωμα μονοπατιών στη Βέργα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Στη Βουλή πάει από την ΔΗΜΑΡ το θέμα της καταστροφής παλιών μονοπατιών και πετραλώνων στη Βέργα. Οι ερωτώντες βουλευτές της ΔΗΜΑΡ Γρηγόρης Ψαριανός και Νίκη Φούντα μιλούν για έγκλημα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και δέκα χρόνια. Αναλυτικά σημειώνουν:«Στην Καλαμάτα, Δημοτικό Διαμέρισμα Βέργας, εδώ και 10 χρόνια συντελείται σταδιακά και συστηματικά ένα έγκλημα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την καταστροφή πολλών παραδοσιακών πετραλώνων (ηλικίας άνω των 100 και πιθανόν άνω των 200 ετών) και αντίστοιχης ηλικίας ιστορικών καλντεριμιών, με αυθαίρετο μπάζωμα δημόσιων μονοπατιών και παραδοσιακών πετραλώνων αλλά και καταπάτηση τμημάτων δημοτικού δρόμου - μονοπατιού, χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες.
Αυτές οι αυθαιρεσίες, καταπατήσεις και καταστροφές άρχισαν περί το 2002 κατά το πέρασμα σωληνώσεων ύδρευσης παράλληλα προς το παλαιό κοινοτικό μονοπάτι - καλντερίμι, συνεχίστηκαν στα χρόνια 2006 - 2008 κατά την κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών από εργολάβο και εντάθηκαν πρόσφατα κατά τον Νοέμβριο 2012, όταν μπαζώθηκε αυθαίρετα μεγάλο μήκος του παλαιού κοινοτικού μονοπατιού και μερικά από τα απομένοντα αρχαία αλώνια με 3.850 τόνους μπάζα, καθιστώντας επί 8 μήνες τώρα αδιάβατο τον κοινοτικό δρόμο και αποκλείοντας την κανονική κυκλοφορία ανθρώπων και ζώων. Ήδη από τις οικοδομικές εργασίες των εμπλεκομένων στα ανωτέρω, το 2006 - 2008 έγινε αυθαίρετο μπάζωμα τμήματος του παλαιού μονοπατιού που χωρίζει δύο αγροτεμάχια. Σε πρόσφατη (2012) οικοδομική άδεια τους εμφανίζεται το μπαζωμένο τμήμα του μονοπατιού καθώς και το μισό πλάτος του δημοτικού δρόμου της Κάτω Βέργας (οδός Ευαγγελιστρίας) ως να ανήκουν στις ιδιοκτησίας τους, που κατ' αυτό τον τρόπο "καθίστανται" άρτιο & οικοδομήσιμο οικόπεδο.\

Ολοκληρώθηκε το 2ήμερο TEDX Kalamatas στην Αρχαία Μεσσήνη

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Σπουδαίες εμπειρίες, συγκινητικές στιγμές, μοναδικές ιδέες μοιράστηκαν απλόχερα στο δεύτερο μέρος του TEDX Kalamata που πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Μεσσήνη. Ομιλητές από όλο τον κόσμο έδωσαν το παρών μεταφέροντας την δική τους άποψη και πορεία ώστε να δημιουργηθεί ένας γενναίος κόσμος. Για πρώτη φορά η μαγική βραδιά πραγματοποιήθηκε σε αρχαιολογικό κόσμο, κάτι που φυσικά κάνει πολύ περήφανους τους διοργανωτές αφού ο χώρος πήρε ζωή, με τον ίδιο τρόπο όπως και τότε. Συζητώντας για τα προβλήματα του κόσμου.

Διαλύθηκε ο καταυλισμός των Ρομά στα Παλιάμπελα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Με την αστυνομία και τις υπηρεσίες του Δήμου βρέθηκαν αντιμέτωποι σήμερα νωρίς το πρωί οι Ρομά και στον καταυλισμό στην περιοχή Παλιάμπελα. Η εκτεταμένη επιχείρηση έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Έτσι διαλύθηκαν οι παράγκες και απομακρύνθηκε κάθε αντικείμενο που βρισκόταν μέσα σε αυτές. Οι αθίγγανοι μάζεψαν τα πράγματα τους ενώ δήλωσαν πως αγωνιούν για το που θα μείνουν μια και στην Μπιρμπίτα όπως τους προτάθηκε, λόγω διαφωνιών με τους εκεί κατοίκους, δε μπορούν να ζήσουν

Μικρά Μαντίνεια: χώρος στάθμευσης στο κληροδότημα Παναγιώταρου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Δωρεάν θα μπορούν να σταθμεύουν οι πολίτες τα αυτοκίνητά τους στον αύλειο χώρο του δημοτικού κληροδοτήματος Παναγιώταρου, στη Μικρά Μαντίνεια, με απόφαση του Δημάρχου. Η ελεύθερη στάθμευση θα είναι δυνατή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Γραμματέας στην "Νέα Ημέρα" ο Νίκος Φωτέας ενώ ο πρόεδρος του συζητά την επάνοδο

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Γραμματέας αυτοδιοικησης στην "Νέα Ημέρα" του Χρήστου Ζώη έγινε ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής του συνδυασμού πρωτοπορία στην Καλαμάτα Νίκος Φωτέας την στιγμή που ο πρόεδρός του ζητά την επιστροφή' του στην Ν.Δ και τον Αντώνή Σαμαρά.τώρα περιμένουμε να δούμε ολοι αν δεχθεί τον Χρήστο Ζώη ξανά στην Ν.Δ ο Μεσσήνιος πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας ο Νίκος Φωτέας θα ξαναγυρίσει στην Ν.Δ. Μάλλον πρέπει να καταλάβει ο Νίκος ότι αυτοί πουν συμβουλεύουν τον οδηγούν στο ένα πολιτικό λάθος μετά το άλλο και ότι δεν έχει ανάγκη από παράγκες...και κουκουλοφόρους ξεφτίλες

Πρόταση του Δήμου Καλαμάτας για 1.000 οικιακούς κομποστοποιητές

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Πρόταση για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση – ενίσχυση του τοπικού δικτύου οικιακής κομποστοποίησης» με δημόσια δαπάνη 365.064 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος. Η πρόταση θα υποβληθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ.Η μελέτη αφορά την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων για τον πληθυσμό του Δήμου Καλαμάτας. Ειδικότερα, προτείνεται να γίνει προμήθεια 1.000 οικιακών κομποστοποιητών τύπου κήπου, χωρητικότητας 250 λίτρων, 5 κομποστοποιητών συνεχούς λειτουργίας δυνατότητας διαχείρισης 200 – 500 κιλών οικιακών οργανικών υπολειμμάτων εβδομαδιαίως και 24 τροχήλατων κάδων τροφοδοσίας χωρητικότητας 80 λίτρων.
Ο Δήμος Καλαμάτας ήδη από το 2006 έχει προχωρήσει στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης μέσω του οποίου έχουν διανεμηθεί και λειτουργούν 300 περίπου κάδοι οικιακής κομποστοποίησης (ανοικτού και κλειστού τύπου). Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η υλοποίηση προγράμματος συνοικιακής κομποστοποίησης (κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων με οικιακά οργανικά υπολείμματα), με την σταδιακή τοποθέτηση 60 αυτοσχέδιων κάδων σε δημοτικούς χώρους. Τα αποτελέσματα από την πρόοδο των προγραμμάτων κομποστοποίησης είναι άκρως ικανοποιητικά και ο αριθμός των δημοτών που συμμετέχουν και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων είναι πολύ μεγάλος

Ερώτηση Πετράκου για τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

«Πα­ρά τις ε­πα­νει­λημ­μέ­νες ε­νέρ­γει­ές μας το πρό­βλη­μα της στέ­γα­ση της Χη­μι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας Κα­λα­μά­τας δεν έ­χει ε­πι­λυ­θεί α­κό­μα. Η Υ­πη­ρε­σί­α στε­γά­ζε­ται σε έ­να κτί­ριο α­να­σφα­λές, οι­κο­νο­μι­κά α­σύμ­φο­ρο και α­κα­τάλ­λη­λο για χη­μεί­ο του κρά­τους. Ε­πι­πρό­σθε­τα οι γεί­το­νες του κτι­ρί­ου έ­χουν κά­νει ε­ξώ­δι­κο και δεν μπο­ρούν οι υ­πάλ­λη­λοι να λει­τουρ­γή­σουν τα μη­χα­νή­μα­τα της Υ­πη­ρε­σί­ας.» Αυ­τό α­να­φέ­ρει σε ε­ρώ­τη­ση του προς τον υ­πουρ­γό Οι­κο­νο­μι­κών ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος και ση­μει­ώ­νει: «Υ­πάρ­χει ε­δώ και δε­κα­τρί­α χρό­νια κτί­ριο στον στο χώ­ρο του Τε­λω­νεί­ου Κα­λα­μά­τας, πα­ρα­χω­ρη­μέ­νο ε­πι­σή­μως μό­νο για Χη­μεί­ο του Κρά­τους. Ο χώ­ρος έ­χει ή­δη δι­α­μορ­φω­θεί κα­τά με­γά­λο πο­σο­στό (85%­). Τα μι­σθώ­μα­τα που έ­χουν δα­πα­νη­θεί ό­λα αυ­τά τα χρό­νια υ­περ­κα­λύ­πτουν το κό­στος της ο­λο­κλή­ρω­σης της δι­α­μόρ­φω­σης του νέ­ου κτι­ρί­ου. Ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας προ­κει­μέ­νου να δώ­σει λύ­ση στο θέ­μα δι­α­θέ­τει το α­πα­ραί­τη­το πο­σό, α­πό πό­ρους του Δή­μου, για την α­πο­πε­ρά­τω­ση του κτι­ρί­ου.
Προ­κει­μέ­νου ό­μως να γί­νει αυ­τό θα πρέ­πει να υ­πο­γρα­φεί προ­γραμ­μα­τι­κή σύμ­βα­ση με­τα­ξύ του Υ­πουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών και του Δή­μου Κα­λα­μά­τας η ο­ποί­α ό­μως δεν έ­χει προ­χω­ρή­σει πα­ρά τις κα­τά και­ρούς δι­α­βε­βαι­ώ­σεις του Υ­πουρ­γεί­ου και προς το Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας και προς ε­μέ­να προ­σω­πι­κά. Ε­πει­δή τον Ο­κτώ­βριο του 2013 λή­γει η σύμ­βα­ση ε­νοι­κί­ου του κτι­ρί­ου στο ο­ποί­ο στε­γά­ζε­ται σή­με­ρα η Χ.Υ. Κα­λα­μά­τας. Ε­πει­δή η α­να­νέ­ω­ση της μί­σθω­σης του κτι­ρί­ου εί­ναι σκαν­δα­λώ­δης και οι­κο­νο­μι­κά α­σύμ­φο­ρη. Ε­πει­δή για την ο­λο­κλή­ρω­ση της δι­α­μόρ­φω­σης του νέ­ου κτι­ρί­ου στο Τε­λω­νεί­ο της Κα­λα­μά­τας, στο ο­ποί­ο μπο­ρεί και πρέ­πει να στε­γα­στεί με­τά τον Ο­κτώ­βριο του 2013 η Χ.Υ. Κα­λα­μά­τας, δεν προ­κύ­πτει οι­κο­νο­μι­κή ε­πι­βά­ρυν­ση για το Δη­μό­σιο.» Με­τά α­πό αυ­τά ο κ. Πε­τρά­κος ρω­τά τον αρ­μό­διο υ­πουρ­γό: Προ­τί­θε­ται να προ­χω­ρή­σει η υ­πο­γρα­φή ε­πι­τέ­λους της προ­γραμ­μα­τι­κής σύμ­βα­σης με το Δή­μο Κα­λα­μά­τας για να στε­γα­στεί η Χ.Υ. Κα­λα­μά­τας στο χώ­ρο του Τε­λω­νεί­ου Κα­λα­μά­τας που έ­χει πα­ρα­χω­ρη­θεί για το σκο­πό αυ­τό; Και πό­τε θα υ­πο­γρα­φεί η προ­γραμ­μα­τι­κή σύμ­βα­ση με δε­δο­μέ­νο ό­τι τα χρο­νι­κά πε­ρι­θώ­ρια έ­χουν γί­νει πλέ­ον α­σφυ­κτι­κά;

Η αναβαθμισμένη αεροπορική βάση της Καλαμάτας στόχος; των ΗΠΑ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , ,

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και τη στρατιωτική του λειτουργία. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας την Κυριακή 28 Ιουλίου, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου στις ΗΠΑ τις προσεχείς ημέρες πρόκειται να συζητηθεί «αναλυτική πρόταση για έναν 'οδικό χάρτη' αμυντικής συνεργασίας».
Στο δημοσίευμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν τον ζωτικό ρόλο της ναυτικής βάσης της Σούδας, καθώς και άλλων στρατιωτικών βάσεων που παρέχονται σε αμερικανικές δυνάμεις στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την αναβαθμισμένη αεροπορική βάση της Καλαμάτας. Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιήθηκε τόσο από δυνάμεις των ΗΠΑ όσο και άλλων χωρών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της Λιβύης. Αυτός είναι ο λόγος που θα ζητηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των στρατιωτικών εγκαταστάσεων».

Καμίνι και η Καλαμάτα - Στη παραλία οι περισσότεροι πολίτες

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Όλη η Ελλάδα «βράζει». Οι υψηλές θερμοκρασίες και στην Καλαμάτα οδήγησαν τους περισσότερους από νωρίς το πρωί στη θάλασσα. Ο κόσμος που αναζητούσε λίγες στιγμές δροσιάς κυριολεκτικά έπνιξε την παραλία. Μικροί και μεγάλοι, με νερό, καπέλο αλλά και αντηλιακό έδειχναν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους ενώ υπογράμμισαν πως είναι τυχεροί που ζουν στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα που έχει χιλιόμετρα θάλασσα. Φυσικά όμως δε λείπουν και οι συμβουλές προστασίας. Ελαφριά γεύματα, δροσερά ρούχα, σκιά αλλά και αντηλιακό μπορούν να προστατέψουν κάθε πολίτη.

Δυναμική παρουσία του Ν.Ο.Κ. στο ΟΑΚΑ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

NOK AGONISTIKOΤΡΙΑ χρυσά μετάλλια, όλα από την Βασιλική Μπάκα και αρκετά πλασαρίσματα στην πρώτη οχτάδα στις Κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων και ουκ ολίγα ατομικά ρεκόρ ήταν ο εξαιρετικός απολογισμός του Ν.Ο.Κ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ το διάστημα 22-27 Ιουλίου.
Αξιόλογη η προσπάθεια των 
Παμπαίδων/Παγκορασίδων
Ο καλαματιανός όμιλος συμμετείχε με συνολικά έντεκα (11) κολυμβητές, οι έξι εκ των οποίων συμμετείχαν το πρώτο τριήμερο (22-24 Ιουλίου) στις κατηγορίες των Παγκορασίδων Α, Β και Παμπαίδων Α, Β. Οι έξι αθλητές ταξίδεψαν πρώτοι στην Αθήνα την Κυριακή 21 Ιουλίου μαζί με τον προπονητή Στάθη Μπακολιά και έκαναν αξιόλογη προσπάθεια, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πλασαριστούν στην πρώτη οχτάδα στο αγώνισμα τους, αν και βρέθηκαν πολύ κοντά στον συγκεκριμένο στόχο αρκετές φορές (9η θέση για Σκιαδοπούλου – 50μ. ελεύθερο και Τσακάλη – 200μ. ελεύθερο).
«Ονειρικές» εμφανίσεις 
από την Βασιλική Μπάκα!
Την Τετάρτη ταξίδεψε στην Αθήνα η δεύτερη 5μελής αποστολή για να συμμετάσχει στις κατηγορίες Παίδων/Κορασίδων.
MPAKA BASILIKH PANELLHNIO KATHGORIONΤα αποτελέσματα των κολυμβητών ήταν άκρως ικανοποιητικά, πρώτον με τα πολλά ατομικά ρεκόρ που σημειώθηκαν και δεύτερον με τα πλασαρίσματα στην πρώτη οχτάδα. Ο Ν.Ο.Κ. κατέκτησε συνολικά 3 χρυσά μετάλλια, όλα από την απίστευτη Βασιλική Μπάκα, η οποία απέδειξε και πάλι πως στην ηλικία της δεν έχει αντίπαλο! Η 15χρονη κολυμβήτρια «έσπασε» τα κοντέρ στα 50μ. ελεύθερο, σημειώνοντας χρόνο 26.37, δηλαδή περίπου 25 δέκατα του δευτερολέπτου κάτω από το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών!
Επίσης, στα 100μ. ελεύθερο με 57.58 πήρε άνετα το χρυσό μετάλλιο, ενώ στα 200μ. ελεύθερο, παρ’ όλο που στους προκριματικούς ήρθε δεύτερη με 2.11.11, στους τελικούς κολύμπησε κατά σχεδόν τέσσερα (4) δευτερόλεπτα πιο κάτω 2.07.87 και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Επίσης, ο Διονύσης Τζώρτζης έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη τριάδα. Στα 100μ. ελεύθερο Παίδων ήρθε 7ος, όπως επίσης και στα 50μ. του ιδίου στυλ.
Ωστόσο, στα 200μ. στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς ενώ προκρίθηκε από τα Προκριματικά με τον καλύτερο χρόνο, στους τελικούς ήρθε 4ος παρά το γεγονός πως έκανε νέο ατομικό ρεκόρ!
8η ήρθε η Εριέττα Παπαμανωλοπούλου στα 50μ. πρόσθιο.
Στην γενική Κατάταξη, ανάμεσα σε 81 Σωματεία ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας κατέκτησε την 34η θέση, παρ’ όλο που η αποστολή του ήταν αρκετά ολιγομελής σε σχέση με τα περισσότερες ομάδες.

Διαδρομές στη Καλαμάτα – Η πιο όμορφη παραλιακή γραμμή

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

«Τι ώ­ρα κλεί­νε­τε;» ρω­τά­ω τη σερ­βι­τό­ρα του μι­κρού κα­φέ α­πέ­ναν­τι α­πό το ξε­νο­δο­χεί­ο P­h­a­r­ae στην Πα­ρα­λί­α της Κα­λα­μά­τας. «Μα δεν κλεί­νου­με, εί­μα­στε α­νοι­χτοί ό­λο το ει­κο­σι­τε­τρά­ω­ρο» μου α­παν­τά­ει ε­κεί­νη. Η Κα­λα­μά­τα, μια πό­λη που δεν κοι­μά­ται, μου α­ρέ­σει η προ­ο­πτι­κή. Ο,τι ώ­ρα κι αν θε­λή­σω μπο­ρώ να α­πο­λαύ­σω μια α­πό τις πιο ό­μορ­φες πα­ρα­λια­κές «γραμ­μές» της Ελ­λά­δας χω­ρίς να αι­σθαν­θώ μό­νη. Πράγ­μα­τι στον παι­δό­το­πο που βρί­σκε­ται στον ί­διο δρό­μο, δί­πλα στο Ει­κα­στι­κό Ερ­γα­στή­ρι Κα­λα­μά­τας, γο­νείς και παι­διά το ξε­νυ­χτά­νε, οι μεν χα­λα­ρώ­νον­τας με έ­να πο­τό, τα δε παί­ζον­τας στα τραμ­πο­λί­να, φου­σκω­τά, συγ­κρου­ό­με­να αυ­το­κι­νη­τά­κια κ.λπ. Λί­γο πιο ε­κεί στο Λι­μά­νι έ­να κα­ρα­βά­κι έ­χει φτά­σει γε­μά­το με φρέ­σκα ψά­ρια και που­λά­ει. Κα­φε­τέ­ρι­ες, «φα­γά­δι­κα» ό­λων των ει­δών, τα­βερ­νού­λες κρυμ­μέ­νες κά­τω α­πό τα δέν­τρα, ό,τι κι αν ε­πι­θυ­μή­σεις α­πλω­μέ­νο μέ­χρι την ά­κρη του λι­μα­νιού.
Α­κό­μη και οι ρο­μαν­τι­κοί μπο­ρούν να βρουν την η­συ­χί­α τους α­κο­λου­θών­τας την προ­βλή­τα έ­ως το τέ­λος της. Αυ­τά α­να­φέ­ρει για την πα­νέ­μορ­φη πό­λη μας η Σάν­τρα Βούλ­γα­ρη στην ε­φη­με­ρί­δα Κα­θη­με­ρι­νή, που έ­χει πια γί­νει του­ρι­στι­κό θέ­ρε­τρο για χι­λιά­δες ε­πι­σκέ­πτες. Και συ­νε­χί­ζει το άρ­θρο της α­να­φε­ρό­με­νη στις ο­μορ­φι­ές που έ­χει η Κα­λα­μά­τα. Η Πα­ρα­λί­α ε­κτεί­νε­ται μέ­χρις πέ­ρα έ­ως το ξε­νο­δο­χεί­ο «Φι­λο­ξέ­νια» και έ­χει πολ­λές ε­πι­λο­γές για βρα­δι­νές ε­ξό­δους, φυ­σι­κά και για μπά­νιο το πρω­ί. Δεν συ­ζη­τώ για τη θέ­α του Τα­ΰ­γε­του που ορ­θώ­νε­ται πα­νύ­ψη­λος και μα­γευ­τι­κός κα­θώς βυ­θί­ζε­σαι στη θά­λασ­σα της Κα­λα­μά­τας. Για α­πο­γευ­μα­τι­νή έ­ξο­δο θα σύ­στη­να μια βόλ­τα στην κεν­τρι­κή πλα­τεί­α στην Α­ρι­στο­μέ­νους. Α­πα­ραί­τη­τη ε­πί­σκε­ψη στο Σι­δη­ρο­δρο­μι­κό Πάρ­κο, έ­να υ­παί­θριο μου­σεί­ο μο­να­δι­κό στο εί­δος τους και φυ­σι­κά στον α­να­και­νι­σμέ­νο Α­θα­να­σί­ου για γλυ­κό.­.. Α­πό ε­κεί και πέ­ρα εί­ναι ω­ραί­ο α­πλώς να πε­ρι­πλα­νι­έ­σαι στην πό­λη. Η Κα­λα­μά­τα έ­χει μια σει­ρά α­πό υ­πέ­ρο­χα νε­ο­κλα­σι­κά κτί­ρια. Τις αρ­κε­τές φο­ρές που έ­χω περ­πα­τή­σει βρά­δυ α­πό το κέν­τρο που η­συ­χά­ζει προς την πα­ρα­λί­α που δεν κοι­μά­ται μου α­ρέ­σει κά­θε φο­ρά να τα ξε­χω­ρί­ζω: κά­ποι­α φω­τι­σμέ­να, κά­ποι­α ό­χι, κά­ποι­α α­κα­τοί­κη­τα, εγ­κα­τα­λε­λειμ­μέ­να, κά­ποι­α με α­νοι­χτό έ­να πα­ρά­θυ­ρό τους.­..

Η βελτίωση της βιωσιμότητας του ελαιοκομικού τομέα τον Σεπτέμβριο στο Ευρωκοινοβούλιο

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα του ελαιολάδου , αλλά και για το πώς θα διασφαλίζεται οι ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με αυτό το υψηλής ποιότητας προϊόν, διοργανώνουν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις18 Σεπτεμβρίου, ώρες 18.30-20.00, και θα φιλοξενηθεί από τον Πορτογάλο ευρωβουλευτή Capoulas Santos της ομάδας των σοσιαλιστών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα εξεταστούν θέματα ενημέρωσης των καταναλωτών για την ποιότητα του προϊόντος και των διαφόρων κατηγοριών που υπάρχουν για το ελαιόλαδο ώστε να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα συζητήσεων και συνεντεύξεων με αγρότες για τα μέτρα προώθησης για τις διαφορετικές ποιότητες του προϊόντος. Η εκδήλωση θα ακολουθηθεί από γευσιγνωσία ελαιολάδου

Αύξηση των συσσιτίων - Μεγάλη η συμμετοχή των εθελοντών

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Και η προσφορά στις δύσκολες αυτές ημέρες συνεχίζεται. Μπορεί η οικονομική κρίση να δημιουργεί πολλά προβλήματα αλλά δεν είναι λίγοι οι εθελοντές που προσπαθούν να τα λύσουν. Πιο συγκεκριμένα στα συσσίτια του δήμου Καλαμάτας μεγάλη είναι η προσφορά των ... Οι μερίδες αναγκαστικά έχουν αυξηθεί κατά πολύ, σχεδόν τριπλασιαστεί ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα των δικαιούχων τροποποιείται κάθε μήνα ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν

Τα καυτά φιλιά του ερωτευμένου υπουργού και της νεαρής Καλαματιανής

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Το θρυλικό φιλί των Μπάρτ Λάνκαστερ και της Ντέμπορα Κερ πλάι στο κύμα, στην ταινία Όσο υπάρχουν άνθρωποι, δεν πιάνει μια μπροστά στα καυτά φιλιά κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης Σαμαρά στην παραλία του ξενοδοχείου Cape Sounio. Εδώ ο ερωτευμένος υπουργός και η γοητευτική οικονομολόγος από την Καλαμάτα έζησαν ένα weekend πάθους από αυτά που βοηθάνε τα κυβερνητικά στελέχη να γεμίζουν τις μπαταρίες τους. Μόνο που οι φωτογραφίες της μοναδικής ερωτικής δράσης έφτασαν με κάποιο τρόπο στα χέρια του Φρίξου Δρακοντίδη (ο Φρίξος χτυπάει 2 φορές αυτή τη Κυριακή-η μία με το Ρέμο) και δημοσιεύονται στο Πρώτο Θέμα που κυκλοφορεί. Εμείς απλά σας δίνουμε μια γεύση του τι θα ακολουθήσει…

Σκούπα... της αστυνομίας σε Μεσσηνία & Λακωνία!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε από χθες το μεσημέρι, έως και σήμερα πρώτες πρωινές ώρες, εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στις ευρύτερες περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον γενικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 411 άτομα, εκ των οποίων 290 ήταν ημεδαποί και εκατόν είκοσι ένα (121) ήταν αλλοδαποί καθώς και σε διακόσια ενενήντα δύο (292) οχήματα. Επιπλέον, προσήχθησαν συνολικά εβδομήντα ένα (71) άτομα, από τα οποία σαράντα έξι (46) ήταν ημεδαποί και είκοσι πέντε (25) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν είκοσι (20) άτομα. Τα άτομα που συνελήφθησαν, είναι:
 • Ένας (1) ημεδαπός στη Λακωνία, για καταδικαστικά έγγραφα. • Τέσσερις (4) αλλοδαποί στη Λακωνία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους. • Δύο (2) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για παράβαση του υγειονομικού Κανονισμού (ηχορύπανση). • Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για καταδικαστικά έγγραφα. • Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για απείθεια. • Δύο (2) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. • Δύο (2) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για ναρκωτικά. • Ένας (1) αλλοδαπός στη Μεσσηνία, για κλοπή. • Έξι (6) αλλοδαποί στη Μεσσηνία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά ογδόντα τρεις (83) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σαράντα εννέα (49) παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού, ενώ κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς. Οι δράσεις αυτές, είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εβδομήντα θέματα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , ,

Με ώρα έναρξης στις 4 μμ και με 70 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου τη Δευτέρα 29 Ιουλίου στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης». Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Επικύρωση πρακτικών της 10ης/2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα: Καταβολή προκαταβολών από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για έργα που ούτε καν ξεκίνησαν.
3. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Λάμπρου Μπούκλη με θέμα: Ατμοσφαιρική ρύπανση και αφόρητη δυσοσμία από φωτιά απορριμμάτων.
4. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
5. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Βαγγέλη Γούργαρη με θέμα: Απολύσεις στο Δημόσιο – ΟΤΑ.
6. Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τον Ν.4070/2012 αρ.83 παρ.3, Ρύθμιση θεμάτων Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
7. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου για την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Απόστολος Παπαφωτίου
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Μελέτη παραλλαγής της επαρχιακής οδού 4 στο τμήμα «Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Μονάδα ανακύκλωσης στερεών και μη επικινδύνων ΑΕΚΚ και λοιπών, μεταλλικών και μη, απορριμμάτων και υπολειμμάτων της εταιρείας ‘Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ’ στη θέση ‘Βρυσικά’ ΤΚ Λευκοχώματος ΔΕ Φαρίδος Ν. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
10. Γνωμοδότηση ΜΠΕ μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ ΑΕ» στη θέση ΣΟΥΣΑΝΑ ΤΚ Αθικίων Δ. Κορινθίων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Τροποποίηση της υπ’αριθ. Φ14.4/οικ.834/10-4-2009 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΝΑ Αργολίδας, για την μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών, προσωρινής αποθήκευσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών μολύβδου – οξέως, της εταιρείας «ΑΦΟΙ Π. Βασιλόπουλου Ο.Ε.» στη θέση «Άγιος Δημήτριος» της ΔΕ Κουτσοποδίου του Δ Άργους – Μυκηνών του Ν. Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 3,9984MW στη θέση ‘Μηλέα’ εκτός ορίων οικισμού της ΤΚ Νεστάνης της ΔΕ Μαντινείας του Δ Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Μελέτη οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Φιλιατρά – Πύλος – Καλαμάτα), Βελτίωση κατά τμήματα, τμήματα: Πύλος – Ριζόμυλος και Πύλος – Μεθώνη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο: «Παράκαμψη Νεοχωρίου και Βελτίωση Δρόμου από Νεοχώριο έως Διασταύρωση με 8η Επαρχιακή Οδό», του Δήμου Μεσσήνης
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αντιπλημμυρικής προστασίας του οδικού τμήματος παράκαμψης Βλαχιώτη στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες οδικού άξονα Χάνια – Κροκεές – Μονεμβασιά» κατά τμήματα. Υποτμήμα: Παράκαμψη Βλαχιώτη
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την υλοποίηση του έργου: «Διενέργεια δοκιμαστικών τομών στο σπήλαιο Κλένιας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.
17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου – Νέστωρος και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πλην Έδρας, ΤΚ Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα, Δήμου Πύλου – Νέστωρος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου – Νέστωρος και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: Αγροτική οδοποιία Παπαφλέσσα Δήμου Πύλου – Νέστωρος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεσσήνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση οδού Πελεκανάδα – Μηλιώτη ΔΕ Βουφράδος, Δ. Μεσσήνης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
20. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεσσήνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: Αποκατάσταση οδοποιίας πυρόπληκτης ΤΚ Αβραμίου, ΔΕ Μεσσήνης, Δ. Μεσσήνης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
21. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεσσήνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση οδοποιίας πυρόπληκτης ΤΚ Βαλύρας & βελτίωση οδού Βαλύρα – Ιερά Μονή Βουλκάνου, ΔΕ Ιθώμης, Δ. Μεσσήνης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
22. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής Κόρινθος – Κόμβος Λεχαίου (Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών) και τμήμα οδού σύνδεσης Αρχαίας Κορίνθου (Ε.Ο. Κόρινθος – Αρχαία Κόρινθος), με έμφαση στην ενίσχυση της προσπελασιμότητας, την αναβάθμιση του αστικού τοπίου και την ανάπτυξη» βάσει του άρθρου 100    του     Ν. 3852/100
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες
23. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Οργάνωση Φακέλου Πρότασης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Πάρνωνας : Φύση και εναλλακτικός Τουρισμός»  βάσει του άρθρου 100    του     Ν.   3852/100
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
24. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ελαφονήσου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Περιφερειακός δρόμος Παναγίτσα – Σίμος Δήμου Ελαφονήσου του Ν. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ναυπλιέων και της Αναπτυξιακής Νομού Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, για την πράξη: Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση της Ανατολικής Προβλήτας πρόσδεσης και αγκυροβόλησης σκαφών στο Μπούρτζι.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
26. Έγκριση μεταφοράς Τεχνικού Προγράμματος Έργων Ο.Σ.Κ., προηγούμενων ετών Π. Ε. Αρκαδίας, στο οικονομικό έτος 2013
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
27. Έγκριση του αριθμ. 15/4-7-2013 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
28. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 251/8-6-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 51/06 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» για την ΠΕ Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.
29. Έγκριση διαγραφής λαϊκής αγοράς από επαγγελματική και παραγωγική άδεια πωλητή.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.
30. Έγκριση τοποθετήσεων κατόχων παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών σε λαϊκές αγορές, κατά ημέρα της εβδομάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.
31. Παραχώρηση οχήματος τζιπ ΚΗΙ 7574 στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
32. Έγκριση παραχώρησης κτιρίου πρώην κτηνιατρείου Μεγαλόπολης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
33. Ανάπτυξη συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα Περιβάλλοντος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
34. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και  της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. Πελοπόννησος Α.Ε, για την πράξη με τίτλο: Ύδρευση – πυροπροστασία οικισμού ΠΑΝ ΤΚ Μαγουλιάνων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
35. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 104892/16-6-06 ΚΥΑ Ε.Π.Ο. ως προς της περιβαλλοντική αδειοδότηση λατομείων και δανειοθαλάμων για τις ανάγκες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
36. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
37. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για την επιχορήγηση Ιδρυμάτων προνοιακού χαρακτήρα, ΠΕ Λακωνίας, για το οικονομικό έτος 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
38. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Μονάδα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Δήμου Β. Κυνουρίας» στη θέση «Καραχασάνι»  Δήμου Β. Κυνουρίας, της Π.Ε.  Αρκαδίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
39. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 3,9984MW στη θέση ‘Παλαιόπυργος’ εκτός ορίων οικισμού της ΤΚ Λεβιδίου της ΔΕ Λεβιδίου του Δ Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
40. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Λειτουργία υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στη θέση ‘Λυκοβούνι’ Χώρας, της ΔΕ Νέστορος, του Δ. Πύλου-Νέστορος της ΠΕ Μεσσηνίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
41. Διορισμός εκκαθαριστών στο ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες
42. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας παράκτιων τμημάτων του Κάστρου Κορώνης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
43. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιάτου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την πράξη «Ανέγερση ισόγειας οικοδομής με χρήση χώρου συνάθροισης κοινού – εστιατόριο ‘Το Σπίτι Του Φτωχού Γεύμα Αγάπης’ και εξοπλισμός, στο Κιάτο Κορινθίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
44. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου και  της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. Πελοπόννησος Α.Ε, για την Εφαρμογή  του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος: Πελοπόννησος 2020 «Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοπόννησος, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013 και 2014».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
45. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και  της Αναπτυξιακής Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, με τίτλο «Σύνδεση του Νέου Αυτοκινητόδρομου Τρίπολη – Λεύκτρο – Σπάρτη με την υπάρχουσα Εθνική Οδό Τρίπολης – Σπάρτης με παράλληλη εξυπηρέτηση των παρακείμενων οικισμών».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
46. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και  της Αναπτυξιακής Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση της πράξης: Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Δαφνώνα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
47. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και  της Αναπτυξιακής Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση της πράξης: Μελέτη κλειστού Γυμναστηρίου Τυρού, Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
48. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και  της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. Πελοπόννησος Α.Ε, για την πράξη με τίτλο: Πρόγραμμα αντιμετώπισης των κατολισθήσεων στην «Επαρχιακή οδό Λύκαιου – Νέδα» και «Παράκαμψη Λυκαίου» - Αντικείμενο γεωλογικών εργασιών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
49. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την μελέτη - έρευνα: Ανάδειξη – αξιοποίηση παραλιακής ζώνης Ναυπλίου - Κιβερίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
50. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλλίας, του Λιμενικού Ταμείου και  της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση της πράξης: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος Κυπαρισσίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
51. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεσσήνης και  της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση της πράξης: Διερεύνησης κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στην Αρκαδική Πύλη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
52. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεσσήνης και  της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση της πράξης: Πρόγραμμα ανάπτυξης και προστασίας εκβολών «Μουρτιά» Δήμος Μεσσήνης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
53. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου Νέστορος και  της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση της πράξης: Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιδιαβρωτικής προστασίας οικισμού Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
54. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς
55. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων ΚΑΠ έτους 2013 Π.Ε. Λακωνίας
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
56. Παραχώρηση ΜΕ Μπουλντόζας D8 στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
57. Μεταφορά επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς στην ΠΕ Κορινθίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.
58. Έγκριση ανοίγματος νέων λογαριασμών της τράπεζας EUROBANK ΑΕ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
59. Έγκριση ανοίγματος νέου τραπεζικού για το έργο: «Λειτουργία Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Πελοποννήσου»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
60. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην υπό σύσταση Εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλιεργειών – ΕΤ.ΑΝ.ΥΔ. Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
61. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ευρώτα  για την υλοποίηση του έργου «Αγροτική οδοποιία Βασιλοποτάμου –Τάφρου ΩΜΕΓΑ»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
62. Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης του αρθ. 22 του Ν. 3614/2007, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Δ/νση Τεχνικών Έργων πρώην ΔΕΚΕ  για την ενταγμένη πράξη «Δίκτυο Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Οικισμού Νεάπολης».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
63. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου « Συντήρηση-Βελτίωση του δρόμου Τζίτζινα (Πολύδροσο)-Πλατανάκι (Όρια Νομού)»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
64. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μονεμβάσιας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή παρακαμπτηρίου Δημοτικής οδού οικισμού Ρειχέας Δήμου Μονεμβασιάς»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
65. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση-Βελτίωση του δρόμου από εθνική οδό προς Αγγελώνα»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
66. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση του ιερού ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μεσοχωρίου Βοιών Λακωνίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
67. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μονεμβάσιας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση της οδού Ελιά-Γλυκόβρυση από ΕΠ.Ο 29 έως ΕΠ.Ο 32
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
68. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου από Αγόριανη της ΕΠ.Ο. 2 Σπάρτης –Μεγαλόπολης προς Φουντέικα»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
69. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση-Βελτίωση δρόμου από Εθνική Οδό Σπάρτης –Γυθείου προς Λευκόχωμα- Βρονταμά»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
70. Αντικατάσταση εκπροσώπου στο κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας «Ανέλιξη»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Αυστηρό μήνυμα Στασινόπουλου: "όποιος δεν κόβει αποδείξεις από 1η Αυγούστου, θα βάζουμε λουκέτο στο κατάστημά του"

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Σαφέστατο και κατηγορηματικό μήνυμα για να μην διαταραχθεί η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ΣΔΟΕ και των επαγγελματιών τα τελευταία χρόνια, έστειλε ο Ειδικός Γραμματέας Στέλιος Στασινόπουλος. Ο κ. Στασινόπουλος υπογράμμισε με έμφαση πως: "από 1η Αυγούστου θα γίνει εφαρμογή των διατάξεων περί κλεισίματος των μαγαζιών με δική του εντολή. Όποιος δεν κόβει αποδείξεις από 1η Αυγούστου θα προβαίνουμε στο κλείσιμο του καταστήματός του!!!"

Έρχονται (;) κινητοποιήσεις φαρμακοποιών

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Στο αμήν έχουν φτάσει και οι φαρμακοποιοί που ζητούν τα 75.000.000 ευρώ. Η μη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών που χρονολογούνται από το 2010 τους δημιουργεί ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον. Οι ίδιοι φυσικά απειλούν με κινητοποιήσεις ενώ παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς αρκετές φορές διαβεβαιώθηκαν πως θα εξοφληθούν όμως αυτό δεν έγινε ποτέ. Τα ταμεία γνωρίζουν πως είναι άδεια και αυτό είναι κυρίως που τους εξαντλεί.

TEDxKalamata: Από την Καλαμάτα της αρχαιότητας, στην Καλαμάτα του αύριο

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Δεκαοκτώ ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και οραματιστές από επτά χώρες, θα παρουσιάσουν και θα προτείνουν τρόπους ένταξης βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων ιδεών «σε μία νέα θαρραλέα πόλη, που μπορεί να γίνει η πρωτεύουσα και το σημείο αναφοράς της Μεσογείου. Ένα κέντρο που θα εκφράζει την κουλτούρα και τον πολιτισμό μιας νέας εποχής». Με αυτό τον τρόπο, οι εθελοντές του TEDxKalamata ανακοινώνουν την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Κάστρο της Καλαμάτας και μεθαύριο στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης. Υπό τον τίτλο «ΤΕDxKalamata "Brave New World"
- Η γενναιότητα κάνει τη διαφορά και η Καλαμάτα δείχνει το δρόμο», λένε, το Brave New World είναι το πρώτο TEDx στον κόσμο που πραγματοποιείται σε αρχαιολογικό χώρο. «Στα πρότυπα της λειτουργίας του Εκκλησιαστηρίου, δίνουμε ζωή στον χώρο, που οι πολίτες της Αρχαίας Ελλάδας μοιράζονταν τις ιδέες τους για την πολιτική, τη φιλοσοφία, την τέχνη και την επιστήμη. Εκεί από όπου ξεκίνησαν ιδέες και ιδεώδη να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, αλλάζοντας ουσιαστικά τον παγκόσμιο πολιτισμό. Σήμερα, ο κόσμος αλλάζει και πάλι. Είναι επιτακτική ανάγκη να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με αυτές τις αλλαγές, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που τις υποκινούν και δίνουν το στίγμα της νέας εποχής, να συζητήσουμε μαζί τους για το πως μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε μια πόλη και μια κοινωνία».

Αντίθετος στην υποχρεωτική ένταξη στον ΟΑΕΕ ο δήμος Μεσσήνης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Τις συνέπειες που πρόκειται να υπάρξουν για τα χωριά και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτά, παρουσίασε ο δήμαρχος Μεσσήνης, αναφορικά με την απόφαση για υποχρεωτική ένταξη στον ΟΑΕΕ. Ο κ. Αναστασόπουλος εκτίμησε πως εάν συμβεί αυτό και ισχύσει σε χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων που είναι και η πλειονότητα στο δήμο, τότε θα πρόκειται για ένα σοβαρό πλήγμα στα καταστήματα της περιφέρειας.

Φτωχότερα τα νοικοκυριά - Σε τεντωμένο σχοινί οι πολίτες

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Κυριολεκτικά σε απόγνωση φτάνουν οι πολίτες. Καθημερινά οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις τους αγανακτούν και τους τρομάζουν. Τα κομμένα επιδόματα, οι συνεχιζόμενες αυξήσεις σε λογαριασμούς, τόκους και φόρους από την άλλη, τεντώνουν παραπάνω το σκοινί που ακροβατούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 6,2% σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή μιλάμε για 1,9 δις. ευρώ λιγότερα που μπήκαν στα νοικοκυριά.

Διασπασμένοι οι ομογενείς στο συνέδριο της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής-Καναδά

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Ξεκινά σήμερα στην Καλαμάτα το 35ο Συνέδριο της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καλαμάτας, στο οποίο όμως αναμένεται ότι θα υπάρχουν σοβαρές απουσίες γιατί οι ομογενείς μας είναι και πάλι διασπασμένοι… Σημειώνεται ότι η απόφαση για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου στην Καλαμάτα ελήφθη στο προηγούμενο, 34ο Συνέδριο, όμως Σύλλογοι της Ομοσπονδίας επεδίωξαν να γίνει τελικά το συνέδριο στη Βόρεια Αμερική. Σήμερα θα γίνουν οι εγγραφές των συνέδρων ενώ οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν αύριο.
Ο χώρος του συνεδρίου είναι το αμφιθέατρο Νικολάου Πολίτη, στην πανεπιστημιακή σχολή της Καλαμάτας, ενώ στους ομογενείς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει δημοσιοποιηθεί, θα μιλήσουν ο Σταύρος Μπένος για το Σωματείο «Διάζωμα» και το ρόλο των πολιτών στην προστασία των μνημείων, ο εμπορικός διευθυντής της Οινομεσσηνιακής Βαγγέλης Ξυγκώρος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Δημήτρης Μανιάτης. Στο συνέδριο θα εκλεγεί η νέα διοίκηση τα Παμμεσσηνιακής, η οποία μάλιστα την Κυριακή θα εκκλησιαστεί στην Υπαπαντή του Χριστού Καλαμάτας. Οι εκλογές αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις επτά το απόγευμα, οπότε θα ξεκινήσει μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται, τέλος, ότι την Κυριακή το μεσημέρι θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης και στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία Αποδήμων.

Κάτοικοι Οιχαλίας «Η περιοχή μας δε θα καταντήσει οχετός"

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο Δήμο Οιχαλίας, μετά το δημοσίευμα του «Θ» για απόπειρα ρίψης σκουπιδιών από τρία φορτηγά- απορριμματοφόρα στη χωματερή του Δωρίου. Το γεγονός έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους και τον πρόεδρο της Κοινότητας και την τελευταία στιγμή τα οχήματα πήραν το δρόμο της επιστροφής. Όπως διαπιστώθηκε, όμως, αργότερα, τα σκουπίδια «υποδέχθηκε», τελικά, η χωματερή της Οιχαλίας. Αυτό που εξόργισε περισσότερο τους δημότες είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρία των οδηγών των απορριμματοφόρων και δηλώσεις του προέδρου της Κοινότητας Δωρίου στο «Θ», η άδεια για εναπόθεση στη συγκεκριμένη περιοχή δόθηκε με εντολή αντιδημάρχου Οιχαλίας. Όπως μας έλεγαν κάτοικοι της περιοχής που επικοινώνησαν με το «Θ», είναι ανεπίτρεπτο να δίνεται «επίσημη» άδεια για επιπλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής, με δεδομένη την ύπαρξη της Βιομηχανικής Ζώνης, η οποία ήδη δημιουργεί προβλήματα. «Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Οιχαλίας να μεταβληθεί σε αποθήκη κάθε είδους περιβαλλοντικών αποβλήτων», σχολίασαν. Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί που ανέφεραν το όλο περιστατικό στη Δημοτική Αρχή και ζητούν από αυτή να το μεταφέρει στον αρμόδιο εισαγγελέα, για να προβεί στις αναγκαίες μηνύσεις. Πάντως, απ’ ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες προχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Συνέντευξη της Χριστίνας Κωνστάντιου στη “ΦΩΝΗ”: «Η κρίση μας έκανε να ξαναγνωριστούμε»

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΥΠΑΡΧΟΥΝ άνθρωποι που η επαγγελματική τους ενασχόληση είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη φιλοσοφία τους για τη ζωή. Η Χριστίνα Κωνστάντιου που διευθύνει το καφέ «Πατρικό» στην παραλία της Στούπας δικαιωματικά ανήκει στην κατηγορία αυτή.
Η Χριστίνα δίνει την ψυχή της σε ό,τι ασχολείται και είναι ένα πλεονέκτημα αυτό σε σχέση με το δύσκολο επαγγελματικό χώρο που δραστηριοποιείται να λειτουργεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς χώρους διασκέδασης που διαθέτει η Στούπα και μάλιστα όλο το χρόνο και το κυριότερο με επιτυχία.
● Με τις ξαπλώστρες τι θέμα υπάρχει;
«Οι ξαπλώστρες στην παραλία είναι παροχή προς τον πελάτη, πρέπει από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αλλά και της Κτηματικής Υπηρεσίας που έχουν την ευθύνη του χώρου να καταλάβουν ότι αν χαμηλώσουν το ενοίκιο μπορούμε και εμείς να είμαστε πιο ελαστικοί στη χρέωση αν όχι να μη χρεώνουμε καθόλου και να θεωρούν ότι πρόκειται για προέκταση των καταστημάτων μας ως προς τη δυνατότητα του σέρβις. Αυτό βέβαια χρειάζεται να το περάσουμε και στον επισκέπτη. Εμείς ως επαγγελματίες που είμαστε ο συνδετικός κρίκος, χρειάζεται να ασχοληθούμε ενεργά. Όσο το βλέπουμε μόνο ως κέρδος και όχι ως παροχή δεν μπορούμε να το περάσουμε στους επισκέπτες και δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση είναι παγιωμένη και δεν αλλάζουν εύκολα».
● Από κίνηση βλέπω ότι πάτε καλά πάντως.
«Τουριστική κίνηση υπάρχει, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα και χρειάζεται να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε πίσω σε κάποια πράγματα. Δεν είναι η εποχή του ’90 που κανείς δεν έδινε σημασία. Σήμερα τον πελάτη τον κερδίζεις με ιδρώτα και προσπάθεια. Υπάρχουν διαφορές απόψεων όπως καταλαβαίνεις, αλλά χρειάζεται να προσπαθήσουμε κάπου να συγκλίνουν οι απόψεις αυτές για το καλό όλων μας. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την παραλία που έπρεπε να είχαν λυθεί χθες».
● Σε σχέση με πέρυσι πως είναι η κίνηση;
«Τουρισμό έχουμε, αλλά δεν έχω καταλάβει αν είναι περισσότερος ή λιγότερος από πέρυσι αλλά νομίζω τελικά πως είναι ο ίδιος. Είναι όμως κάποιες φορές που γίνεται πραγματικός χαμός και την άλλη τα πράγματα είναι υποτονικά. Αυτό οφείλεται νομίζω στο γεγονός ότι ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά και δεν μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα».
● Έλληνες ή ξένοι είναι οι περισσότεροι επισκέπτες;
«Φέτος, παρατηρώ μια αύξηση σε επισκέπτες από χώρες όπως Νορβηγία, Ολλανδία, μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Επίσης από την Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Ισραήλ. Τώρα βέβαια λόγω του αεροδρομίου και του καινούργιου δρόμου υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στην πρόσβαση. Πιστεύω ότι χρειάζεται οι αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τα δρομολόγια και η διαφορά της επισκεψιμότητας θα φανεί ακόμα περισσότερο του χρόνου. Ο κόσμος θέλει να έρθει και δεν μπορεί. Λέω σε όλους στέλνετε email στις εταιρείες για να αυξήσουν τα δρομολόγια. Τώρα όσον αφορά τους Έλληνες τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα λόγω της κρίσης. Παρ’ όλα αυτά όμως βλέπω μεγάλες αλλαγές και στις αντιλήψεις που ως τώρα υπήρχαν. Δηλαδή εκτιμάμε περισσότερο, είμαστε πιο ευγενικοί και δεκτικοί, προσπαθούμε να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα του συνόλου και όχι μόνο από τον μικρόκοσμό μας. Βέβαια το καλύτερο θα ήταν αυτό να είχε συμβεί από παλιά αλλά και τώρα που συμβαίνει καλό είναι. Επίσης βλέπω ότι με χαρά ξανασυναντιόμαστε και ξαναγνωριζόμαστε και αυτό είναι ευχάριστο για όλους μας».
***
Αυτά μας είπε η Χριστίνα Κωνστάντιου που είναι ιδιαίτερα ανήσυχη ως ενεργός πολίτης και νοιάζεται για το παρόν και το μέλλον της περιοχής όπου ζει και εργάζεται. Μπορεί η Στούπα να αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό και να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της κρίσης, χρειάζεται ωστόσο επαγρύπνηση γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και οι απαιτήσεις μεγάλες. Μπορεί η τουριστική σαιζόν λόγω του καιρού να άργησε να ξεκινήσει αλλά η Χριστίνα είναι αισιόδοξη πως όλα θα πάνε καλά τελικά και θα δουλέψουν όλοι «γιατί οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες» όπως χαρακτηριστικά τονίζει.
Η αισιόδοξη όσο και ρεαλιστική άποψη της Χριστίνας με ακολούθησε και στην επιστροφή μου. Άλλωστε χρειαζόμαστε γερές δόσεις αισιοδοξίας στη ζωή μας για να την κάνουμε καλύτερη.
Θανάσης Παντές

Το νέο πεζοδρόμιο χαμηλότερο από το δρόμο και τώρα... θα σκάψουν την Φαρών!!!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Το είδαμε και αυτό. Βέβαια τα προβλήματα ήταν αρκετά το είχαμε επισημάνει και ξεκινούσαν από το χρονικό σημείο έναρξης των εργασιών, το γεγονός ότι ξεκίνησαν πρώτα από την παραλία και δημιούργησαν ένα σωρό ζητήματα – κυκλοφοριακά – και... και... και... Τώρα φθάσαμε και στα τεχνικά και στην παγκόσμια... πρώτη πεζοδρόμιο να είναι χαμηλότερο από το οδόστρωμα.. Ναι κι όμως συμβαίνει και για να ''διορθωθεί'' αυτή η εικόνα θα πρέπει τώρα να... ξηλωθεί η άσφαλτος στην οδό Φαρών, δηλαδή μιλάμε... για πολλά ευρώ!!! Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δ. Δημόπουλος πάντως ανέφερε πως θα πάει από τα... απρόβλεπτα της εργολαβίας – αλήθεια πόσα είναι; - και πως θα... βυθιστεί ο δρόμος, όμως τι θα γίνει στην απόληξη – διασταύρωση με τη Ναυαρίνου στην πρώτη βροχή;...

Το "όχι" για τις Κυριακές του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Ακόμη να λυθεί το ζήτημα με τα ανοικτά καταστήματα τις Κυριακές. Ο εμπορικός κόσμος δηλώνει αρνητικός σε κάτι τέτοιο, εδώ και αρκετό καιρό. Τονίζοντας πως έτσι δε θα αυξάνεται το κέρδος των μικρών τοπικών καταστημάτων αλλά μόνο των franchise. Πλέον φυσικά οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν αφού σύμφωνα με τροπολογία 25 βουλευτών πλέον ανοικτά θα είναι και τα καταστήματα αλυσίδων. Η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Λίλιαν Ψηλάκη σε δηλώσεις στην τηλεόραση BEST υπογραμμίζει πως έτσι θα ζήσουν μεσαιωνικές καταστάσεις εργασίας.

Παραδίδεται στην κυκλοφορία ο οδικός άξονας Λεύκτρο – Σπάρτη, μέχρι το τέλος του 2013

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Παραδίδεται στην κυκλοφορία ο οδικός άξονας Λεύκτρο – Σπάρτη, με παράκαμψη στο ύψος της Πελλάνας και των αρχαιοτήτων, όπως προέκυψε από τη σύσκεψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Ευστράτιου Σιμόπουλου και της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κας Αδαμαντίας Τζανετέα, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κ. Γεώργιος Πουλοκέφαλος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Στρατηγάκος και Φλώρος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Ιωάννης Σταματάκος και οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, αποφασίστηκε επίσης η ολοκλήρωση της μελέτης του οδικού τμήματος Πυρί – Γύθειο, προκειμένου να συνδεθεί με την παράκαμψη της Σπάρτης, τμήμα Σκούρα – Πυρί, η ολοκλήρωση του οποίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ.

Σοβαρό τροχαίο στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Νέα Είσοδο της Καλαμάτας, λίγο πριν την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εκινείτο στο ρεύμα εισόδου με βάση τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η κολώνα της ΔΕΗ ξηλώθηκε και έπεσε στο αντίθετο ρεύμα. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν και δύο παιδιά όπως αναφέρθηκε και ευτυχώς φαίνεται όλοι να είναι καλά στην υγεία τους. Άμεση η κινητοποίηση αστυνομίας, πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ και αυτή την ώρα επιχειρείται να απεγκλωβιστεί ο δρόμος από τα συντρίμμια και να ελευθερωθεί το ρεύμα από την κολώνα που έχει πέσει.

Τα "έσπασαν" ιερόσυλοι στο νεκροταφείο της Σπερχογείας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ούτε ιερό αλλά ούτε και όσιο έχουν βανδαλισμός στη Σπερχογεία. Κάτοικοι της περιοχής ήρθαν αντιμέτωποι με μια εικόνα που πραγματικά τους προκαλεί τρόμο. Για 3 φορά, ιερόσυλοι εισήλθαν στο χώρο και έσπασαν σταυρούς. Οι πολίτες δηλώνουν αγανακτισμένοι με το γεγονός και υπογραμμίζουν πως η ανησυχία τους είναι μεγάλη.

Φωτιά στον Ταΰγετο στην Ξεροβούνα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Ξεροβούνα από το απόγευμα, σε ένα δύσβατο σημείο του ορεινού Ταϋγέτου. Ήδη στο σημείο έχουν φθάσει 5 οχήματα της Πυροσβεστικής μαζί με το Διοικητή κ. Κυριακουλέα προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο. Μέχρι πριν από λίγη ώρα επιχειρούσαν και PZL.

Ικανοποίηση για τη λειτουργία των 2 Μονάδων Τεχνητού Νεφρού

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Συνάντηση είχε σήμερα ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γεώργιος Μπέζος με το προεδρείο του Συλλόγου Νεφροπαθών Μεσσηνίας στα πλαίσια της τακτικής επικοινωνίας που έχουν και με αφορμή τη σημερινή παραλαβή των πέντε νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Βασίλης Παπαδάκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την λειτουργία των δύο (2) Μονάδων Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας και Νοσοκομειακή Μονάδα Κυπαρισσίας) αποδίδοντας τα εύσημα σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Από την πλευρά του ο Διοικητής του Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Γεώργιος Μπέζος δεσμεύτηκε ότι αυτή η συνεργασία που έχει με το Σύλλογο Νεφροπαθών θα συνεχιστεί και στο μέλλον και βέβαια τόνισε ότι στόχος της Διοίκησης είναι την επόμενη 2ετία να έχει αντικατασταθεί όλος ο στόλος των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.

Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο στη Μεσσηνία

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, ένας 28χρονος ημεδαπός, γιατί αφαίρεσε χρήματα, από κατάστημα-συνεργείο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας ημεδαπού, τα οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.
Πάνω από 2.000 παραβάσεις καταλογίστηκαν στο πλαίσιο ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε επιχειρήσεις εστίασης, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ενοικιαζόμενες πολυτελείς κατοικίες και υπαίθριες αγορές σε διάφορες τουριστικές περιοχές.

Στις Περιφέρειες η απόφαση για το άνοιγμα 7 Κυριακές το χρόνο των εμπορικών καταστημάτων

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

THE_MALL_19.limghandlerΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ θα είναι υποχρεωμένος να εκδώσει τη σχετική απόφαση για το αν θα είναι ανοικτά τα μαγαζιά για επτά Κυριακές το χρόνο εντός τριών μηνών, διαφορετικά θα υπόκειται σε κυρώσεις. Αυτό ανέφερε σε παρέμβασή του ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου αναφορικά με τα μικρά καταστήματα, κάτω των 250 τ.μ. Επιπλέον, ο αντιπεριφερειάρχης θα είναι εκείνος που θα αποφασίζει αν θα εφαρμοστεί το εν λόγω μέτρο, και για συγκεκριμένες περιοχές μέσα στο χώρο ευθύνης του. Επιπλέον, ανέφερε ο κ.Χατζηδάκης, το ωράριο που θα ισχύει στις τουριστικές περιοχές δεν θα αλλάξει.
Πάντως, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό σύμπτωση των απόψεων αναφορικά με το άνοιγμα όλων των καταστημάτων επτά Κυριακές το χρόνο.
Λίγο αργότερα, ύστερα από απαίτηση του ΠΑΣΟΚ, που διατύπωσε ο εισηγητής του Μιχάλης Κασσής, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι αποσύρεται η διάταξη που δίνει την δυνατότητα στους δημάρχους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης να ορίζουν πόσες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα κάτω των 250 τ.μ.
«Αφού το ΠΑΣΟΚ άλλαξε άποψη, προφανώς και το υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει λόγο να επιμείνει σε μία πρωτοβουλία που δεν ήταν δική του», είπε ο Κ. Χατζηδάκης. Η αρμοδιότητα αυτή θα ανήκει στους αντιπεριφερειάρχες.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Με συγκέντρωση και πορεία απάντησαν, χθες το απόγευμα Ο Ομοσπονδία ιδιωτικών Υπαλλήλων, ΓΕΣΕΒΕΕ, ΕΣΣΕ, υπό την κάλυψη της ΓΣΕΕ, η οποία αναφέρει ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, δίνει «τη χαριστική βολή στους εμπόρους και στους εμποροϋπαλλήλους» και υποστηρίζει ότι «το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές σημαίνει λουκέτο των καταστημάτων τις καθημερινές».
«Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει τον αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών που οδηγούν στη φτώχεια, στην εφιαλτική αύξηση της ανεργίας και κατ’ επέκταση στα λουκέτα στην αγορά», καταλήγει η ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας.
«Κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας σημαίνει παραπέρα χρεοκοπία χιλιάδων μικρομάγαζων, μεγαλύτερη εκμετάλλευση, εντατικοποίηση και απλήρωτη εργασία για χιλιάδες επίσης εργαζόμενους και είναι πολύ φθηνή η δικαιολογία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση περί τόνωσης της αγοράς», δήλωσε ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στη συγκέντρωση στην Ομόνοια. «Χρειάζεται αγώνας λαϊκός, λαϊκή συμμαχία για μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας» κατέληξε. ΦΩΝΗ

59χρονη πιάστηκε από τη ΔΙΑΣ γιατί έκλεβε τρόφιμα!!!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, μία 59χρονη ημεδαπή, γιατί λίγο νωρίτερα, αφαίρεσε από κατάστημα-υπεραγορά, διάφορα είδη διατροφής. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

Μείωση στην αγορά κρέατος περίπου 20%

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Οι καταναλωτικές μας συνήθειες λόγω της παρατεταμένης κρίσης έχουν διαφοροποιηθεί για τα καλά με σημαντική και κυρίως αισθητή να είναι η μείωση στην αγορά κρέατος. Το ποσοστό πολλές φορές ξεπερνά το 20% με τους καταναλωτές να αδυνατούν να διαθέσουν χρήματα. Από την άλλη τώρα οι επαγγελματίες τονίζουν πως η χρηματική διαφορά ανάμεσα στο φθηνό και στο ακριβό κρέας είναι μόλις 2 με 3 ευρώ. Ενώ υπογραμμίζεται πως η θρεπτική αξία είναι εκείνη που διαφέρει.

Σφίγγουν τα... λουριά για δεκάδες δήμους!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Έρχεται... καταιγίδα το φθινόπωρο για δεκάδες δήμους, καθώς η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, ο περιορισμός των εσόδων από την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας σε συνδυασμό με τον υψηλό δανεισμό αλλά και την καταγραφή των πραγματικών δαπανών αναμένεται να "ζορίσουν" αρκετούς δήμους. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, στην «κόκκινη ζώνη» των δήμων με τα οικονομικά προβλήματα που ενδέχεται να τεθούν σε οικονομικό έλεγχο, είναι οι Δήμοι Φυλής, Αχαρνών και Ζωγράφου λόγω υψηλού δανεισμού, οι μεγάλοι νησιωτικοί Δήμοι της Ρόδου, της Λέσβου και της Ζακύνθου, ο Δήμος Τήλου, από την Αττική ο Δήμος Αμαρουσίου, καθώς και οι περιφερειακοί Δήμοι της Εδεσσας και των Τρικάλων. Στις αρχές του έτους, με βάση τα στοιχεία που είχαν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών, 13 δήμοι εμφανίζονταν με χρέη άνω των 10 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων οι Δήμοι Φυλής (52.152.660 ευρώ), Αχαρνών (29.026.396 ευρώ), Καλαμαριάς (21.894.619 ευρώ), Ρόδου (21.467.420 ευρώ), Αμαρουσίου (19.142.295 ευρώ), Νίκαιας - Ρέντη (15.760.250 ευρώ), Κέρκυρας (15.064.300 ευρώ), Κορδελιού - Ευόσμου (14.289.425 ευρώ), Λαρισαίων (11.686.263 ευρώ), Ιωαννιτών (11.640.851 ευρώ), Σαλαμίνας (11.124.965 ευρώ), Σαρωνικού (10.842.954 ευρώ) και Πέλλας (10.038.939 ευρώ). Σε κάθε περίπτωση το ύψος του δανεισμού συνυπολογίζεται με τα έσοδα του δήμου και τη ρευστότητα που διαθέτει για να καταβάλλει τις τοκοχρεολυτικές δόσεις, ενώ από το 2010 έχουν προωθηθεί ρυθμίσεις για την αύξηση των δόσεων και τη μείωση των επιτοκίων που παραχωρεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εντυπωσιάσθηκε η Όλγα από το Μέγαρο Χορού

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΘΗΚΕ από το Μέγαρο Χορού η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία ήλθε στην Καλαμάτα για να παρακολουθήσει παράσταση του Φεστιβάλ Χορού στο αμφιθέατρο του Κάστρου. Την υπουργό ξενάγησε στο Μέγαρο ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος δήλωσε ότι το λαμπρό αυτό οικοδόμημα θα εγκαινιασθεί από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Με την υπουργό συζητήθηκε κατά πόσον μπορεί να αξιοποιηθεί το Μέγαρο Χορού από το Υπουργείο Τουρισμού και, επιπλέον, πως «είναι βάσιμη η ελπίδα να μετάσχει η Καλαμάτα στις εκδηλώσεις της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, όπως είπε ο δήμαρχος. Ανέφερε, ακόμη, πως το Υπουργείο Τουρισμού έχει προωθήσει πρόγραμμα προβολής της Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Δήμο, επενδεδυμένο με εικόνες από τη 19χρονη διαδρομή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού. Υπογράμμισε, τέλος, την σημασία να συμπεριληφθεί η Καλαμάτα στα λιμάνια εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας, που το υπουργείο περιέλαβε στην πρόταση για το χωροταξικό σχεδιασμό ανάπτυξης του τουρισμού.

Οι περιφερειάρχες θα αποφασίζουν για τις Κυριακές

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Στους περιφερειάρχες, αποκλειστικά, μεταφέρει η κυβέρνηση την αρμοδιότητα της απόφασης για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Αυτό, προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνάντηση από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Βασίλη Κορκίδη.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αρμοδιότητα για το σε ποιες περιοχές θα έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας τα καταστήματα τις Κυριακές, εντός της κάθε περιφέρειας, ανήκει πλέον στον εκάστοτε περιφερειάρχη. Παράλληλα, ο περιφερειάρχης θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το ΥΠΑΝ για το τον αριθμό των Κυριακών κατά τις οποίες θα έχουν δυνατότητα λειτουργίας τα καταστήματα. Τέλος, οι τροποποιήσεις προβλέπουν τη μόνιμη απελευθέρωση του ωραρίου και μετά τις 21:00 το βράδυ στις τουριστικές περιοχές που θα υποδεικνύονται από τον εκάστοτε περιφερειάρχη. Οι επίμαχες ρυθμίσεις αναμένεται να κατατεθούν αύριο, Τρίτη, στη Βουλή.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο δήμο Δυτικής Μάνης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Μάνης για το Καλοκαίρι 2013, η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 21.00 στο Πνευματικό Κέντρο Στούπας, τη θεατρική παράσταση – κωμωδία του Αριστοφάνη «Λυσιστράτη». Η σκηνοθεσία – χορογραφία ανήκει στο σκηνοθέτη – ηθοποιό κ. Γιώργο Πασσάκο, τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο κ. Χρήστος Λεοντής, ενώ τα σκηνικά και τα κουστούμια έχει επιμεληθεί η σκηνογράφος κα Κατερίνα Μηλιαρέση. Παράλληλα, η Ένωση των Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» θα πραγματοποιήσει Έκθεση γλυπτικής, από την Δευτέρα 22 Ιουλίου έως την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης (ώρες λειτουργίας έκθεσης: 19.00 – 23.00).
 Οι Μανιάτες γλύπτες που θα εκθέσουν τα έργα τους είναι οι Μιχάλης Κάσσης, Πέτρος Γεωργαρίου και Νικόλαος Μποκέας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 20.00. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό του Δημάρχου Δυτικής Μάνης κ. Δημητρίου Γιαννημάρα και του Προέδρου της Ένωσης των Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» κ. Σταύρου Μπαζάκου, καθώς και ομιλία από τον Γλύπτη κ. Μιχάλη Κάσση. Θα χορέψει το παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων από την Καλαμάτα και θα προσφερθούν μανιάτικα εδέσματα σε μπουφέ. Παράλληλα, το Σάββατο 27 Ιουλίου 2013 (ώρα: 18:00) θα δοθεί μάθημα γλυπτικής σε όποιον το επιθυμεί από τον γλύπτη κ. Πέτρο Γεωργαρίου, στο χώρο της έκθεσης. Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης, κ. Δημήτριος Γιαννημάρας προσκαλεί όλους τους Δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής, να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.

Αναβαθμίζεται το Κολυμβητήριο Καλαμάτας με έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , ,

Έργα αναβάθμισης και ταυτόχρονα οικονομίας πραγματοποιήθηκαν στο κολυμβητήριο Καλαμάτας. Ο χώρος πλέον λειτουργεί βάση της νομοθεσίας περί εξοικονόμησης ενέργειας. Στην ταράτσα έχουν τοποθετηθεί 25 τμ ηλιακών συλλεκτών με σκοπό να υπάρχει πάντα ζεστό νερό κάτι που αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 4.500 λίτρα πετρελαίου, γίνονται κινήσεις αναβάθμισης του αντλιοστασίου ενώ τοποθετήθηκε και ράμπα για ΑμεΑ.

Αυστηρή! προειδοποίηση πρωθυπουργού στους ταξιτζήδες που κλέβουν.

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Προειδοποίηση στους ταξιτζήδες που εκμεταλλεύονται τουρίστες ή έχουν πειραγμένα ταξίμετρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα με τον Βηματοδότη. Όπως αναφέρει η στήλη, τηλεφώνησε στους πάντες, από υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς, ακόμη και στον λιμενάρχη Πειραιά και τους είπε ότι αν μάθει ότι υπάρχουν ταξιτζήδες που παίρνουν πελάτες από τα κρουαζιερόπλοια με διπλή ή τριπλή ταρίφα, ή ακόμα με πολλαπλή μίσθωση, τότε θα γίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, "της...κολάσεως" και θα αποδοθούν πάραυτα ευθύνες. Κυρίως, εάν βρεθούν ταξιτζήδες με πειραγμένα ταξίμετρα.

Εικοσιένας φόροι σε έξι μήνες!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Τι θα πληρώσουμε μέχρι τον Φεβρουάριο
Είκοσι φορές θα χτυπήσει μέχρι τον Φεβρουάριο η Εφορία την πόρτα των φορολογουμένων για να εισπράξει 7,2 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας ο λογαριασμός αγγίζει τα 8.5 δισ. ευρώ. Έως τον Νοέμβριο θα φτάσουν στην πόρτα του κάθε φορολογούμενου πολίτη αυτή της χώρας έξι διαφορετικά ειδοποιητήρια πληρωμής για συνολικά εννέα φόρους:
-Φόρους εισοδήματος (που ενσωματώνει την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος)
-Ενιαίο εκκαθαριστικό για ΦΑΠ 2011-2012
-Άλλο εκκαθαριστικό για ΦΑΠ 2013
-Ξεχωριστό εκκαθαριστικό για τον φόρο πολυτελείας
-Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων που θα συνεισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ανά δίμηνο,
-Τα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. του 2014.
Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει το «Πρώτο Θέμα», ένα νοικοκυριό με ακίνητα και αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού θα πρέπει να πληρώσει ακόμη και τέσσερις φόρους μέσα σε έναν μήνα:
Ιούλιος: 2 φόρους. Πρώτη από τις πέντε δόσεις για το ΕΕΤΑ μέσω των λογαριασμών ρεύματος και α’ δόση του φόρου εισοδήματος 2013.
Αύγουστος:1 φόρο. Πρώτη δόση ΦΑΠ για τα έτη 2011 και 2012
Σεπτέμβριος: 3 φόρους. Δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, δεύτερη δόση ΕΕΤΑ και δεύτερη δόση ΦΑΠ για το 2011 και το 2012
Οκτώβριος: 2 φόρους. Καταβολή τρίτης δόσης ΦΑΠ για το 2011 και το 2012, πληρωμή φόρου πολυτελείας (για ιδιοκτήτες Ι.Χ. κ.λπ.)
Νοέμβριος: 4 φόρους. Τέταρτη δόση ΦΑΠ για το 2011 και το 2012, πρώτη δόση ΦΑΠ του 2013, τρίτη δόση για τον φόρο εισοδήματος, τρίτη δόση ΕΕΤΑ
Δεκέμβριος: 3 φόρους. Πληρωμή της 5ης δόσης για το τέλος ακινήτων, 6η δόση για τον ΦΑΠ του 2011 και του 2012, δεύτερη δόση ΦΑΠ του 2013
Ιανουάριος 2014: 2 φόρους. Καταβολή 6ης δόσης για τον ΦΑΠ του 2011 και του 2012 και 3ης δόσης ΦΑΠ του 2013
Φεβρουάριος 2014: 3 φόρους. Πληρωμή 5ης δόσης μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ για το ειδικό τέλος ακινήτων, καταβολή της 7ης και τελευταίας δόσης για τον ΦΑΠ των ετών 2011 και 2012, πληρωμή 4ης (τελευταίας) δόσης ΦΑΠ για το 2013.

Επικίνδυνη η αναβίωση του εμφυλιοπολεμικού κλίματος από Χρυσή Αυγή και ΣΥΡΙΖΑ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΚΟΒΙΣΤΑ
ΟΙ ΣΩΦΡΟΝΕΣ ανατρίχιασαν από τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ένθεν κακείθεν, αναβίωσης ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος, που μαθηματικά οδηγεί σε μια διάλυση, άνευ προηγουμένου, και κατάρρευση του ελληνικού κράτους. Κάποιοι επιδιώκουν, ποικιλοτρόπως, την αποσάθρωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Εδώ και χρόνια, έχει ξεκινήσει μια επανασταστική γυμναστική, που, με τα συνεχή επεισόδια, διέλυσαν το εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Η φασιστική νοοτροπία μειοψηφιών έχει διαλύσει τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ενώ, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακόμα τα επεισόδια στις σκουριές της Χαλκιδικής καλά κρατούν και αποτρέπουν την τουριστική ανάπτυξη. Αν όμως η απόφαση του ΣτΕ ήταν να σταματήσει η επένδυση, τότε θα απαιτούσαν να γίνει σεβαστή και να εφαρμοστή. Η επιλογή των δικαστικών αποφάσεων δεν είναι δημοκρατική νοοτροπία, αλλά φασιστική. Στην Χαλκιδική όμως έχουμε το μεγαλύτερο παράδειγμα για το ποιοι πληρώνουν το εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Οι διαφωνούντες με την επένδυση χρυσού έκαψαν πριν από λίγες ημέρες το καφενείο μιας γυναίκας, γιατί ο σύζυγός της εργάζεται στο εργοστάσιο εξόρυξης. Θα πρέπει να θυμηθούμε το πως έσερναν τους φύλακες οι εισβολείς στο χώρο του εργοστασίου, οι οποίοι στην συνέχεια έκαψαν αυτοκίνητα της εταιρείας. Αλλά πιο αποκρουστική ήταν η συνέχεια. Για να αποτρέψουν την προσαγωγή υπόπτων για ανάκριση, οι διαφωνούντες απέκλεισαν τις εισόδους του χωριού και συγκρούστηκαν με την Αστυνομία. Το μόνο που απέμενε ήταν να σηκώσουν δική τους σημαία και ανακηρύξουν την περιοχή τους αυτόνομη.
ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ
 Από την ώρα που η Χρυσή Αυγή μπήκε στο Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει μια σειρά, αν μη τι άλλο, περίεργων αντιδράσεων και κλιμακούμενων ενεργειών. Η αρχή έγινε με τα γιουχαρίσματα των εκπροσώπων της Χρυσής Αυγής, όταν κατέθεταν στεφάνι σε επίσημες τελετές. Γρήγορα η γιούχα μετατράπηκε σε πράξεις απαγόρευσης και επίθεσης εναντίον των εκπροσώπων της Χρυσής Αυγής. Με τις πράξεις αυτές, πρώτα απ’ όλα, αμαυρώνεται η ίδια η επέτειος, που υποτίθεται ότι πήγαν να τιμήσουν. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε καλά όλοι, η Χρυσή Αυγή δεν είναι ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης και Κουκούτσης, είναι 600.000 πολίτες που τους ψήφισαν και εκπροσωπούνται, πλέον, στην Βουλή. Μας αρέσει αυτό ή δεν μας αρέσει. Το γιατί τους έχουν ψηφίσει είναι διάφορο των ενεργειών και έχει αναλυθεί. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, η Χρυσή Αυγή είναι κόμμα που εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο. ΦΩΝΗ

Αναρτήθηκε στο ''Διαύγεια'' η απόφαση απαγόρευσης του φεστιβάλ της Χ.Α.

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλη Αγγελάκα ανακαλείται η έγκριση που είχε δοθεί, στις 20 Μαΐου 2013, στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ» του ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, από 2 έως και 5 Αυγούστου, στο χώρο του πάρκου του Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας. H απόφαση αναρτήθηκε πριν από λίγη ώρα και στην ''Διαύγεια''. Στην ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης σημειώνεται: Η ανάκληση της έγκρισης έγινε μετά από σειρά παρεμβάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας και επαγγελματικών φορέων της περιοχής, για την απρόσκοπτη λειτουργία της πόλης, εν μέσω της τουριστικής περιόδου και τη μη διασάλευση της ηρεμίας και της τάξης από εκδηλώση του Λιμενικού Ταμείου. Σημειώνεται ότι η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει μόνο τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αλλά ισχύει για όλες τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στο συγκεκριμένο χώρο, έως και τις 30 Αυγούστου 2013.

Ικανοποίηση των εμπόρων - Θετικοί οι οιωνοί της πρώτης εβδομάδας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013 | Posted in , , , , ,

Ανοδική είναι η πορεία που ακολουθούν τα καταστήματα το διάστημα αυτό και αυτό είναι ένα από τα καλά μηνύματα. Οι πολύ καλές εκπτώσεις και η αυξημένη κίνηση λόγω των τουριστών δίνουν ανάσα στους εμπόρους. Οι ίδιοι δηλώνουν ικανοποιημένοι αφού επιτέλους ήρθε η στιγμή να αυξήσουν το τζίρο τους. Αυτό βέβαια που τους κάνει ακόμα πιο αισιόδοξους είναι πως προσδοκούν στην ενίσχυση της καταναλωτικής δυναμικής του κόσμου.

Τί περιλαμβάνουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έρχονται για τα ''κόκκινα'' δάνεια

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ερχονται ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες που θα περιλαμβάνουν μειώσεις επιτοκίων, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής έως και 40 χρόνια, αλλά και περιόδους χάριτος πολλών μηνών από τις τράπεζες προκειμένου να πάρουν ανάσα οι καταναλωτές, αλλά και να μπει τέλος στα κόκκινα τα οποία συνεχώς αυξάνονται.Σύμφωνα με τα ΝΕΑ η αξία των δανείων αυτών φθάσει ήδη τα 60 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις των τραπεζιτών μιλούν για εκτίναξη τους στο 30% του συνόλου μέχρι το τέλος του έτους, την ίδια ώρα που υπάρχουν περιπτώσεις τραπεζών στις οποίες τα μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ξεπερνούν το 50% του συνόλου. Πως θα μειωθούν οι δόσεις με την αναχρηματοδότηση
Στα Στεγαστικά δάνεια
Με μείωση του σταθερού επιτοκίου σε δάνειο 150.000 ευρώ 20ετίας από 6% σε 4,5% θα δώσει τη δυνατότητα να πληρώσει ο δανειολήπτης αντί για 1.075 ευρώ το μήνα 950 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε όφελος 125 ευρώ το μήνα ή 1.500 ευρώ το χρόνο. Με μείωση του σταθερού επιτοκίου και αύξηση διάρκειας σε δάνειο 200.00 ευρώ 25ετίας από 5,5 από 5,5% σε 4,5 και με αύξηση της διάρκειας κατά 10 χρόνια η μηνιαία δόση από 1.228 ευρώ θα πέσει στα 946,5 ευρώ και το όφελος για τον δανειολήπτη θα είναι 281,5 ευρώ το μήνα ή 3.378 ευρώ το χρόνο.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ LIVE

FREE RADIO LIVE

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ 87 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα με την μοναδική ιστορική και κοινωνική της υπόσταση.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ E-MEDIA

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
kalamatanews1@gmail.com

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

    ΑΡΧΕΙΟ