Headlines

Έναρξη διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για ταέτη 2015-2019

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014 | Posted in , , ,

DM17Tην έναρξη των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη 2015-2019 πραγματοποίησε ο Δήμος Μεσσήνης. Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα προσδιοριστούν οι νέες δραστηριότητες που θα εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο τον θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του. Ξεκινά σήμερα επίσης η διαβούλευση με όλους τους φορείς και Δημότες, με την ανάρτηση του σχετικού ερωτηματολογίου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.messini.gr.
Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί από οποιοδήποτε πολίτη ,ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τις προτάσεις-παρατηρήσεις που θεωρεί ότι θα συμβάλλουν στην  ανάπτυξη του Δήμου Μεσσήνης .Στο πλαίσιο της πληρέστερης σύνταξης του επιχειρησιακού ο Δήμος έχει ζητήσει τις απόψεις των Τοπικών Συμβούλιων κάθε Τοπικής Κοινότητας και συγκεκριμένα προτάσεις σχετικά με τον πενταετή σχεδιασμό αναφορικά με τις Τ.Κ. σε επίπεδο υποδομών και δράσεων. Ζήτησε επίσης τις απόψεις  των Διευθυντών –Προϊσταμένων, προκειμένου να αξιολογήσουν και να υποβάλλουν και αυτοί προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
Οι πολίτες μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν στη κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου ,να επισημάνουν και να προτείνουν δράσεις που θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν το Δήμο μας.
Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση των δράσεων του Δήμου Μεσσήνης σε 6 βασικούς άξονες που είναι:
1)   Υποδομές
2)   Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα
3)   Ανάπτυξη Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα
4)   Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδιά-Πολιτισμός και Αθλητισμός
5)   Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου και Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες
6)   Συνεργασίες

Μέχρι τις 5 Ιανουαρίου η προθεσμία για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Παράταση μέχρι την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, καθώς σε πολλές περιοχές έχουν δημιουργηθεί προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών «με δεδομένες τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και ενόψει της συνεχιζόμενης μεγάλης προσέλευσης των πολιτών στα σημεία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, η εμπρόθεσμη πληρωμή τους θα μπορεί να γίνεται μέχρι και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015». Η ίδια προθεσμία ισχύει και σε ό,τι αφορά την κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών. Νωρίτερα, αρμόδια στελέχη είπαν στο in.gr πως «προς το παρόν δεν συντρέχει λόγος παράτασης», ωστόσο πληροφορίες ανέφεραν πως η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα μπορούσε να επεκτείνει τη διαδικασία μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2015 εάν διαπιστωθούν προβλήματα και καθυστερήσεις. Η παράταση μέχρι τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου ισχύει και για την παράδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

Πρόστιμα σε καφετέριες, περίπτερα και μικροπωλητές

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , ,

Αυστηρές οδηγίες δόθηκαν σήμερα από το Δήμαρχο Καλαμάτας για άμεση επιβολή προστίμων σε καφετέριες για παράνομη καταπάτηση δημοτικών χώρων, σε μικροπωλητές που πωλούν χωρίς άδειες ή πωλούν σε διαφορετικούς χώρους από αυτούς που έχουν λάβει άδειες και στα περίπτερα που έχουν καταλάβει δημοτικούς χώρους, χωρίς αυτοί να τους έχουν παραχωρηθεί. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται άμεσα και επιτόπου από τους υπαλλήλους του τμήματος Ελέγχου του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι έλαβαν την εντολή να εισηγούνται εγγράφως παρανομίες με έμφαση αυτές που αναφέρονται στο δημόσιο χώρο, για να γίνεται ανάκληση των σχετικών αδειών.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Δύο σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη από τη ΔΕΥΑΚαλαμάτας. Μέσα στον Ιανουάριο του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο «Επέκταση και εκσυγχρονισμός του Βιολογικού Καθαρισμού» και το έργο αντικατάστασης του δικτύου αμιαντοσωλήνων βρίσκεται περίπου στο 50% της περάτωσης του.
Αναλυτικότερα:
1. Έργο: « Αναβάθμιση και Επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας»
Το έργο είναι προϋπολογισμού 4.265.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Με το έργο αυτό αναβαθμίζονται οι υπάρχουσες μονάδες υποδοχής βοθρολυμάτων, εσχάρωσης και αφυδάτωσης ιλύος, επεκτείνονται οι μονάδες που έχουν σχέση με επεξεργασία της Ιλύος και εγκαθίσταται νέα μονάδα εξάμωσης απολύπανσης.
Έτσι η μονάδα θα γίνει δυναμικότητας 120.000 κατοίκων καλύπτοντας τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής.
2. Έργο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας»
Το έργο προϋπολογισμού 4.700.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Με το έργο αυτό θα αντικατασταθούν με αγωγούς από πολυεθυλένιο τμήματα δικτύων ύδρευσης από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες που εμφανίζουν μεγάλες ζημίες και συχνές βλάβες συνολικού μήκους 57.600 μ.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν και συνδέσεις των ακινήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους αγωγούς που αντικαθίστανται (8.000 υδρόμετρα).
Με αυτό και τα προηγούμενα έργα, τα οποία εκτελέστηκαν με συγχρηματοδότηση από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί μεγάλο μέρος των παλαιών δικτύων ύδρευσης της πόλης μειώνοντας σημαντικά τις ζημιές και τις διαρροές

Ο κομματικός χάρτης των εκλογών με βάση τα γκάλοπ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Εικοσιπέντε ημέρες πριν από τις εκλογές και στα κομματικά επιτελεία επικρατεί αναβρασμός. Στη Ν.Δ. τα ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια θα είναι έτοιμα μέχρι τα Φώτα, το ίδιο και η καμπάνια του κόμματος που για πρώτη φορά σε μεγάλο βαθμό θα «τρέξει» στο διαδίκτυο.Σύμφωνα με τα έως τώρα δημοσκοπικά ευρήματα η επόμενη Βουλή θα είναι επτακομματική με τους ΑΝΕΛ στο όριο του 3%Στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν τις εισηγήσεις από τις νομαρχιακές επιτροπές μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα ώστε τα ψηφοδέλτια να κλειδώσουν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ στο μεσοδιάστημα η ΔΗΜΑΡ θα έχει αποφασίσει, όπως όλα δείχνουν, τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα γκάλοπ δείχνουν την εκκίνηση των κομμάτων

Από πού όμως εκκινούν σήμερα δημοσκοπικά τα κόμματα. Από τα έως τώρα ευρήματα η επόμενη Βουλή θα είναι επτακομματική με τους ΑΝΕΛ να είναι στο όριο του 3%, αλλά πάντως εντός βουλής.
Για την ακρίβεια ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή φαίνεται να ξεκινά στον προεκλογικό στίβο με  ένα ποσοστό της τάξης του 26,7%, η Ν.Δ. στο 23,4%, το Ποτάμι στο 5,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 5,2%, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ στο 5% και οι ΑΝΕΛ στο 2,7%.
Με δεδομένο ότι το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφους είναι εξαιρετικά υψηλό, αγγίζει το 13%, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεπεράσει το 30%, η Ν.Δ. το 26%, το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ και η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ, το 6% και οι ΑΝΕΛ οριακά το 3%, αλλά πάντως εντός Βουλής.
Αν επιβεβαιωθούν τα παραπάνω και με βάση το ισχύων σύστημα δεν προκύπτει αυτοδυναμία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα λάβει πρώτος την εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης, θα πρέπει να συνεργαστεί με ένα από τα μικρότερα κόμματα.

Ποιούς θα πλήξει το κόμμα Παπανδρέου

Το πολιτικό προσωπικό περιμένει με αγωνία την απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου, παρότι θεωρείται για πολλούς ειλημμένη
Όλα τα παραπάνω υπό την αίρεση της δημιουργίας κόμματος από τον Γιώργο Παπανδρέου. Πώς μπορεί μια τέτοια κίνηση να επηρεάσει τον σημερινό εκλογικό χάρτη; Ενδεχομένως και καταλυτικά, στο μέτρο που θα κόψει ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα κόψει ψήφους τόσο από Το Ποτάμι όσο κυρίως από τον ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Αν αυτό είναι ικανό να το αφήσει εκτός βουλής μένει να το δούμε.
Επί του παρόντος το πολιτικό προσωπικό, το καθένα για τους δικούς του λόγους, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι περιμένει με αγωνία την απόφαση του κ. Παπανδρέου. Αν και για πολλούς θα πρέπει να θεωρείται ειλημμένη.

ΧΙΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΤΣΑΚΩΝΑ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014 | Posted in , , , ,

Ανακοινώνεται ότι, η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω χιονόπτωσης, έχει διακοπεί:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:

   -Από το 17ο χλμ έως το 20ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Άργους - Καρυάς.

Ανακοινώνεται ότι, η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω χιονόπτωσης, διεξάγεται με δυσχέρεια και μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στο παρακάτω οδικό δίκτυο:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:

   -Από το 23ο χλμ έως το 37ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους - Τριπόλεως.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:

   -Σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Αρκαδίας.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:


   -Από το 1ο χλμ έως το 21.5 χλμ της Επαρχιακής Οδού Γκούρας - Κιάτου.
   -Από το 1ο χλμ έως το 16ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γκούρας - Δερβενίου.
   -Από το 1ο χλμ έως το 19ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γκούρας - Λυκουριάς.

   -Από το 18ο χλμ και άνω της Επαρχιακής Οδού Ξυλοκάστρου - Τρικάλων.
   -Από το 1ο χλμ και άνω της Επαρχιακής Οδού Τρικάλων - Καρυάς.
   -Από το 16ο χλμ και άνω της Επαρχιακής Οδού Δερβενίου - Γκούρας.

   -Από το 17ο χλμ και άνω της Επαρχιακής Οδού Κιάτου - Γκούρας.

   - Όλο το οδικό επαρχιακό δίκτυο Καστρακίου - Μποζικών - Τιτάνης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:

   -Από το 28ο χλμ έως το 42,5 χλμ της Εθνικής Οδού Καλαμάτας - Σπάρτης.Επιπλέον, χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων απαιτείται και στο Νέο Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας.

 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Ανακοινώνεται ότι, η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω χιονόπτωσης, έχει διακοπεί:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:

   - Μετά το χωριό Πισσία προς Σχίνο.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ:

   -Από το 25ο χλμ έως το 44ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Σπάρτης - Λογκανίκου Μεγαλόπολης.


Ανακοινώνεται ότι, η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω χιονόπτωσης, διεξάγεται με δυσχέρεια και μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στο παρακάτω οδικό δίκτυο:


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:

   -Από το 118,5ο χλμ έως το 121ο χλμ του Νέου Αυτοκινητόδρομου Αθηνών - Τρίπολης - Καλαμάτας, ρεύμα προς Αθήνα.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:


   -Από το 7ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Λουτρακίου - Περαχώρας - Σχίνου έως το χωριό Πισσία.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ:

   -Από το 23,450ο χλμ έως το 50ο χλμ της Εθνικής Οδού Τρίπολης - Σπάρτης.


ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΤΣΑΚΩΝΑ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Έχει κοπάσει η έντονη χιονόπτωση στην ορεινή Πελοπόννησο την τελευταία ώρα και με αμείωτη ένταση τα συνεργεία των δήμων και της περιφέρειας Πελοποννήσου εκχιονίζουν και ρίχνουν αλάτι.

Εν τω μεταξύ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κορινθία, μετά το χωριό Πισσία προς Σχίνο και στην Λακωνία, από το 25ο έως και το 44ο χλμ της επαρχιακής οδού Σπάρτης – Λογκανίκου – Μεγαλόπολης.
Επίσης, λόγω χιονόπτωσης διεξάγεται με δυσχέρεια και μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το 118,5 έως το 121ο χλμ του νέου αυτοκινητόδρομου.
Με αλυσίδες γίνεται η κυκλοφορία από το 7ο χλμ της επαρχιακής οδού Λουτρακίου – Περαχώρας – Σχίνου έως το χωριό Πισσία και στην ορεινή δυτική Κορινθία. 
Από το 23ο έως το 50ο χλμ της εθνικής οδού Τρίπολης – Σπάρτης, στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης και σε πολλά τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Αρκαδίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στην Τρίπολη το χιόνι έχει ξεπεράσει τα δέκα εκατοστά και κανείς δεν πρέπει να κινείται στην ορεινή Πελοπόννησο χωρίς να έχει μαζί του αλυσίδες, ενώ έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων.

ΝΕΑΡΟ ΑΓΟΡΑΚΙ ΝΕΚΡΟ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , ,

Πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στην νέα εθνική οδό Τρίπολης - Καλαμάτας στο σημείο Καλογερικό. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ επιβατικό στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια προσέκρουσε στις μπάρες με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 13χρονου παιδιού. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 13.45, ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα του Καλογερικού για την ακρίβεια στο 170χλμ, στο ρεύμα προς Καλαμάτα.

Στο Καλογερικό αυτή τη στιγμή επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και χιονόπτωση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.


Κεντρικός Λιμενάρχης Καλαμάτας ο Πλοίαρχος Λ.Σ. Παναγιώτης Μποτίνης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Καθήκοντα νέου Κεντρικού Λιμενάρχη Καλαμάτας ανέλαβε ο Πλοίαρχος Λ.Σ. Παναγιώτης Μποτίνης. Ο νέος Λιμενάρχης γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει καταγωγή από την Καλαμάτα, έχει σπουδάσει Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει αποφοιτήσει από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος. Έχει διατελέσει σε σημαντικές θέσεις εντός και εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας, έχοντας μεταξύ άλλων υπάρξει Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του ΥΝΑ καθώς και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Επίσημη έναρξη του εμφυλίου στο ΠΑΣΟΚ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Επίσημα ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στο ΠΑΣΟΚ μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαριλάου Τρικούπη κατά του Γ. Παπανδρέου. Στην ενημέρωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται αδιανόητο να υπονομευθεί η ενότητα από ένα πρόσωπο όπως ο Γιώργος Παπανδρέου που τιμήθηκε από το ΠΑΣΟΚ εκλεγόμενος Πρόεδρός του και αναδεικνυόμενος σε Πρωθυπουργό». Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι «μια τέτοια ενέργεια θα γινόταν χωρίς εμφανή πολιτικό λόγο, χωρίς ιστορική λογική, χωρίς συλλογικό πολιτικό στόχο. Αντιθέτως θα συνιστούσε προσβολή στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου και στους ιστορικούς αγώνες της παράταξης».
Σύμφωνα με πληροφορίες η Χαριλάου Τρικούπη θα επιμείνει στην επίθεση «ενότητας» προς τον Γ. Παπανδρέου με τα στελέχη του κόμματος να κάνουν αναφορά στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ συνεπικουρούμενα από πρωτοβουλίες παλαιών βουλευτών, όπως του Δ. Κρεμαστινού και ηγετικών στελεχών όπως της Φώφης Γεννηματά που ζητούν να μην κάνει κόμμα ο Γ. Παπανδρέου. Από την πλευρά του στρατοπέδου του πρώην ορωθυπουργού, αναφέρουν ότι «τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους» υπονοώντας ότι είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν την δημιουργία του νέου κόμματος μετά την τρίτη ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του The TOC ακόμα και αυτές τις ημέρες τα στελέχη που υποστηρίζουν τον Γ. Παπανδρέου ανά την Ελλάδα βρίσκονται σε διαρκείς επαφές και συνεννοήσεις διαμορφώνοντας τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος όπου θα κυριαρχούν τα νέα πρόσωπα.

«Σαρώνει» το ελληνικό ελαιόλαδο στο εξωτερικό

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Ανώμαλη προσγείωση στις τιμές του ελαιολάδου φοβούνται οι παράγοντες της αγοράς. Η εξαιρετικά κακή χρονιά στην Ιταλία λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και δάκου αλλά και η χαμηλή παραγωγή στην Ισπανία, ανοίγουν σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις τον δρόμο στο ελληνικό ελαιόλαδο.
Τα ελαιοτριβεία προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες – παραγωγούς υποσχόμενα υψηλές τιμές σε μια προσπάθεια να βγάλουν τις οικονομικές ζημίες των προηγούμενων ετών. Από την άλλη, τόσο οι Ιταλοί όσο και οι Ισπανοί δεν διαθέτουν τη ρευστότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι φειδωλοί στις παραγγελίες τους.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκτιμά ότι η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου φέτος είναι πιθανό να φτάσει στους 300.000 τόνους (πέρυσι έφτασε στους μόλις 135.000 τόνους) και λόγω της χαμηλής παραγωγής στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναμένει αύξηση της τιμής για τον παραγωγό, που μπορεί να φτάσει και στα 3,40 ευρώ.
Στα 3,20 ευρώ
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι τιμές για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο έχουν διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα τρία ευρώ ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφθαναν στα 3,20 ευρώ. Σύμφωνα με την Καθημερινή, παράγοντες της αγοράς εφιστούν την προσοχή στους παραγωγούς που έχουν αποφασίσει να περιμένουν τονίζοντας πως η φήμη για την υπογραφή συμβολαίων είναι απλώς φήμες.
Οι ζημίες που έχουν σημειώσει τα ελληνικά ελαιοτριβεία -πολλά από τα οποία πέρυσι δεν λειτούργησαν καν λόγω της μειωμένης παραγωγής- δεν δίνουν περιθώρια για σκληρές διαπραγματεύσεις.
«Η Ισπανία με 1.800.000 τόνους παραγωγή ελαιολάδου έχει 1.000 ελαιοτριβεία. Η Ελλάδα με παραγωγή 250.000- 300.000 τόνων έχει 2.000 ελαιοτριβεία. Αυτό δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα ειδικά τις κακές χρονιές», λέει ο πρόεδρος της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας, Μανώλης Βακόντιος στην Καθημερινή. «Τα ελαιοτριβεία χρειάζονται ρευστό και οι αγρότες στις γιορτές χρήματα. Αν όλοι περιμένουν να πουλήσουν ακριβά, τελικά θα πέσουν οι τιμές», προσθέτει.
Από την άλλη, οι Ιταλοί χρειάζονται ελαιόλαδο προκειμένου να καλύψουν την δική τους ζήτηση οπότε οι μεσίτες προσπαθούν να κλείσουν συμφωνίες για λογαριασμό των εταιρειών τους. Φυσικά αναζητείται χύμα ελαιόλαδο προκειμένου να αναμειχθεί με το ιταλικό και στη συνέχεια να πουληθεί ως γηγενές κατά τη συνήθη τακτική. Η νομοθεσία της χώρας επιτρέπει το ελαιόλαδο να αναγράφει ότι πρόκειται για ιταλικό προϊόν εφόσον η τυποποίηση έχει γίνει εντός της χώρας.

ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ...

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Μια σημαντικής φύσης εμπλοκή παρουσιάζεται στην ολοκλήρωση των έργων στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, καθώς μέχρι σήμερα αυτό που χαρακτηρίζει την όποια… επανεκκίνηση, είναι οι διαρκείς χρονικές μεταθέσεις. Η νέα σύμβαση που ήρθε από την τροποποίηση της παραχώρησης, βρίσκεται ακόμη στο Ελεγκτικό Συνέδριο και μεγάλη είναι η ανησυχία λόγω των πολιτικών… καταστάσεων, αφού σε περίπτωση διάλυσης της Βουλής, ο φάκελος του έργου θα περάσει στη επόμενη κυβέρνηση, εάν και όταν αυτή συγκροτηθεί.

Συνεδριάζει με 16 θέματα το ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην 17ητακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, και θα πραγματοποιηθεί στις 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέραΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 4.00 Μ.Μ, στο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.       Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Βελτιώσεις-επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης του συνδέσμου των Δ.Ε. Κορυθίου, Μαντινείας, Τεγέας & Τρίπολης του Δ.Τρίπολης και Δ.Ε. Βυτίνας του Δ.Γορτυνίας» (εξ αναβολής).
    ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ευάγγελος Γιαννακούρας.
2.       Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Προστασία όδευσης Αρχαίας Διολκου στην περιοχή Ποσειδωνιας στην δυτική είσοδο του Ισθμού της Κορίνθου» (εξ αναβολής).
    ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης και ο εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Απόστολος Παπαφωτίου.
3.       Χαρακτηρισμός δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Μεσσηνίας ως δύσβατων – ορεινών.
    ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
4.       Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 373/29-07-2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ως προς την αλλαγή εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πλην Έδρας, Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα, Δήμου Πύλου – Νέστορος (εξ αναβολής).
    ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
5.       Έγκριση  τροποποίησης   –  παράτασης ισχύος :
Α)  της από 18/12/2012 εγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκπόνηση μελετών για το έργο «Οριοθέτηση χειμάρρου Ξηριά Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας»,
Β)  της από 18/12/2012 εγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκπόνηση μελετών για το έργο «Μελέτη αποστράγγισης χαμηλής ζώνης Αργολικού πεδίου»,
Γ) της από 18/12/2012 εγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκπόνηση μελετών για το έργο «Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.»
Δ) της από 18/12/2012 εγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκπόνηση μελετών για το έργο «Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης Αρδευτικών Δικτύων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας» (εξ αναβολής).
    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
6.       Ορισμός νέων μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και ορισμός νέων μελών Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της υπ΄ αριθμόν 292/3.7.2013 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ “ΤΑΥΓΕΤΟΣ: ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” (εξ αναβολής).
    ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
7.       Ορισμός νέων μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και ορισμός νέων μελών Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της υπ΄ αριθμόν 348/29.7.2013 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ “ΠΑΡΝΩΝΑΣ: ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” (εξ αναβολής).
    ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
8.       Έγκριση υποβολής φακέλου υποψηφιότητας στα πλαίσια της 5ηςπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER (εξ αναβολής).
    ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
9.       Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας για το έργο «Αντικατάσταση υδραγωγείου στην ΤΚ Ψαρίου ΔΕ Ηραίας, Δήμου Γορτυνίας» (εξ αναβολής).
    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
10.    Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΥΠ.ΕΣ. ΠΕ Αρκαδίας (εξ αναβολής).
            ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
11.    Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
    ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ευάγγελος Γιαννακούρας.
12.    Εισήγηση για κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600006, σε υποέργα
    ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
13.    Εισήγηση για κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600020, σε υποέργα.
14.    Εισήγηση για κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600022, σε υποέργα
    ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
15.    Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 268/4-7-2012 (Πρακτικό 12) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ως προς την αλλαγή εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών Έλους και Λέημονα του Δήμου Έλους».
    ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
16.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου κατηγορίας 5* δυναμικότητας 129 κλινών στη θέση ‘Τραγάνα ή Βάλτος ή Γλώσσες’ εκτός σχεδίου του ΔΔ Ανάληψης του Δ Μεσσήνης της ΠΕ Μεσσηνίας», ιδιοκτησίας PROXTEA ΑΕ (Πρότυπες Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανάληψης ΑΕ).
    ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη.

H ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 | Posted in , , ,

Δεν έχει τέλος η κόλαση για εκατοντάδες επιβάτες του Norman Atlantic. Τα καλά νέα έχουν να κάνουν με το ότι μεγάλωσε η λίστα των διασωθέντων που είναι πλέον 290 άτομα.Ήδη με το πρώτο φως της ημέρας ξεκινούν και πάλι τα ελικόπτερα διάσωσης, ενώ από τις τρεις τα ξημερώματα πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας επιχειρεί να πλησιάσει το πλοίο και να ξεκινήσει μαζική εκκένωσή του.
Συγκλονίζει το βίντεο με τις προσπάθειες των ελληνικών πληρωμάτων των Super Puma, των ελικοπτέρων, που επιχειρούν διασώσεις από το πλοίο.

Από εναέρια μέσα συνεχίζεται η επιχείρηση μετεπιβίβασης των επιβατών από το πλοίο "Norman Atlantic" στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες τα ξημερώματα υπό αδιευκρίνιστη αιτία, ενώ έπλεε στα στενά του Οτράντο.
Έως τώρα 290 επιβαίνοντες σε σύνολο 478,(επιβάτες και πλήρωμα) έχουν διασωθεί από το πλοίο ενώ σταμάτησε η μετεπιβίβαση επιβαινόντων σε παραπλέον ιταλικό πολεμικό σκάφος λόγω της ενίσχυσης των ανέμων.
Μέχρι τώρα τρεις φορές έχει αποτύχει η προσπάθεια ρυμουλκού πλοίου από την Ιταλία να ρυμουλκήσει το "Norman Atlantic" και η διαδικασία έχει σταματήσει προσωρινά.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο, είναι υπό πλήρη έλεγχο ενώ οι ιταλικές αρχές φέρεται να μετέφεραν υγειονομικό προσωπικό επι του πλοίου, προκειμένου να παρέχουν βοήθεια στους υπόλοιπους επιβαίνοντες.
Επίσης, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών σταμάτησε η διαδικασία ρυμούλκησης του "Norman Atlantic" σε λιμάνι της Ιταλίας, ενώ όπως έγινε γνωστό από το αρμόδιο κέντρο έρευνας και διάσωσης της Ιταλίας RCC ROMA το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Spirit of Piraeus" μαζί με τους 49 διασωθέντες επιβάτες του Norman Atlantic αναμένεται να καταπλεύσει στο Μπάρι και όχι στο λιμάνι του Μπρίντιζι της Ιταλίας όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Στο πλοίο μεταξύ των 49 επιβαινόντων, είναι 27 Έλληνες.

Σε πρόωρες εκλογές η χώρα, από την επόμενη Βουλή ο Πρόεδρος

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , ,

Ούτε ψήφο παραπάνω δεν κατάφερε να πάρει στην τρίτη ψηφοφορία η υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα. Ως εκ τούτου Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εκλέγεται, η Βουλή διαλύεται και η χώρα οδεύει σε πρόωρες εκλογές, οι οποίες θα προκηρυχτούν εντός δέκα ημερών. Φραστικό επεισόδιο από την πλευρά των χρυσαυγιτών. Υπέρ του Σταύρου Δήμα ψήφισαν 168 βουλευτές, δηλαδή όσοι και στη δεύτερη ψηφοφορία. Πιθανότερες ημερομηνίες εκλογών είναι η 25η Ιανουαρίου ή η 1η Φεβρουαρίου.

Οι διασωθέντες του Norman Atlantic-Ολα τα ονόματα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , ,

Στη δημοσιότητα δόθηκε πριν από λίγο η λίστα με τους Ελληνες επιβαίνοντες του Νorman Atlantic που έχουν διασωθεί και έχουν μεταφερθεί στο πλοίο Spirit Of Piraeus, καθώς και τα ονόματα των τριών γυναικών που έχουν μεταφερθεί στο Λέτσε της Ιταλίας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου του Λιμενικού Σώματος, Νίκο Λαγκαδινό, μέχρι και τις 15:30 είχαν διασωθεί συνολικά 111 άτομα, ενώ σύμφωνα με tweet του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος ο αριθμός των διασωθέντων στις 16:00 είχε αυξηθεί σε 134 και στις 16:40 στους 140. Η λίστα των διασωθέντων Ελλήνων που ήδη βρίσκονται στο Spirit Of Piraues μέχρι αυτή την ώρα έχει ως εξής: Πατούνας Νίκος Πατούνα Αλεξάνδρα Πατούνας Γιάννης Βραβορίτη Ματίνα Τουζλούδης Γεώργιος Νάνος Βασίλης Τσαντακίδης Φώτιος Θεοδωρίδης Αντώνιος Κενανίδης Μάκης Τσούκις Ευάγγελος Νατσιοπούλου Ευαγγελία Τσιλιόπουλος Κωνσταντίνος Καλογεράκης Ιωάννης Μαυραγάνης Βασίλειος Σταμπολίτης Σωτήριος Κωνσταντινίδης Ιωάννης Ευτηριάδης Νικόλαος Μέσκας Μιχαήλ Κωνσταντινίδης Λεωνίδας Σούφης Παναγιώτης Τσόνας Αθανάσιος Τσόνας Δημήτριος Τσόνας Σεβαστιανός Μάμιλλος Πετράκης Φερμαντζής Αθανάσιος Οι διασωθέντες που έχουν μεταφερθεί στο Λέτσε της Ιταλίας είναι οι εξής : Μπονάρου Μαρία Ταβριζέλου Βασιλική Κεραμά Νεφέλη

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

"Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν και εάν βρεθεί στην κυβέρνηση είναι το ερώτημα που απασχολεί τους πάντες αφού θαύματα και θαυματοποιοί δεν υπάρχουν στις μέρες μας".

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι πάμε σε εκλογές και η όποια κυβέρνηση προκύψει, πολύ σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη ζοφερή οικονομική πραγματικότητα που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ειδικούς χειρισμούς ή αναβολές. 
 Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν και εάν βρεθεί στην κυβέρνηση είναι το ερώτημα που απασχολεί τους πάντες αφού θαύματα και θαυματοποιοί δεν υπάρχουν στις μέρες μας. 

Ας δούμε συνοπτικά ποια είναι η οικονομική κατάσταση και τι περιμένει τους τολμηρούς που θέλουν να κυβερνήσουν.

Οι δανειστές έχουν καταστήσει σαφές ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν πρόκειται να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση αν δεν υπογραφεί η Πιστωτική Γραμμή Ενισχυμένων Προϋποθέσεων. 
Είναι άλλωστε γνωστό ότι χωρίς χρηματοδότηση η Ελλάδα δεν θα μπορεί να πληρώσει τα χρέη της.

Χρηματοδοτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου είμαστε καλυμμένοι από το παλιό μνημόνιο. 
Από το τέλος Φεβρουαρίου και μετά υποτίθεται ότι θα υπαχθούμε στην Πιστωτική Γραμμή με Ενισχυμένες Προϋποθέσεις (ECCL), η οποία θα μας εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση 22 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή το 2015 και το 2016.

Καμία χρηματοδότηση από οποιονδήποτε οργανισμό δεν θα εκταμιευτεί αν πρώτα δεν υπογραφεί το μνημόνιο που συνοδεύει την ECCL. 

Αρα, αν δεν υπογραφεί μια συμφωνία η οποία θα στηρίζεται στις αξιολογήσεις της τρόικας και στις διαπραγματεύσεις που θα κάνει η Ελλάδα με την Ευρώπη, δεν θα εκταμιευτεί καμία δόση προς τη χώρα μας.

Η συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης (όποια και αν είναι αυτή στο τέλος Φεβρουαρίου) και Ευρώπης θα περιλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις από το ΔΝΤ.

Αν δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση για να υπογράψει τη συμφωνία στο τέλος Φεβρουαρίου, ή αν η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη να υπογράψει, τότε θα δοθεί ακόμη μία παράταση στο παλιό μνημόνιο - εφόσον βέβαια τη ζητήσουμε. 

Για τις χρηματοδοτήσεις σ’ αυτό το διάστημα θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του παλιού μνημονίου, δηλαδή πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα που δεν έχουμε πάρει μέχρι σήμερα. Μέχρι τον Μάρτιο η Ελλάδα διαθέτει τα χρήματα για να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις της έναντι των ξένων.

Τον Μάρτιο όμως λήγουν ομόλογα αξίας 6 δισ. ευρώ, τα οποία δεν θα έχουμε να πληρώσουμε αν δεν έχουμε μπει στην ECCL.

Μετά τον Μάρτιο αρχίζουν οι πληρωμές των δόσεων των δανείων μας που ανέρχονται συνολικά σε 22 δισ. ευρώ, πολλές από τις οποίες πρέπει να πληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι. 
Ούτε αυτά τα λεφτά υπάρχουν. 

Αν δεν πληρώσουμε τα ομόλογα που λήγουν θα έχουμε πιστωτικό γεγονός, δηλαδή πτώχευση της χώρας.Η εσωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή η χρηματοδότηση με υποχρεωτικές τοποθετήσεις ελληνικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου ώστε να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες αν δεν έχουμε υπαχθεί στην ECCL, είναι σχεδόν μηδενική. Περιορίζεται σε 3,5 δισ. ευρώ, τα οποία όμως έχουν ήδη διατεθεί. Συνεπώς, δυνατότητα εσωτερικής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι ανάγκες μας δεν υπάρχει.

Η φορολόγηση καταθέσεων δεν θα αποδώσει , αντίθετα θα διαλύσει το παραπαίον τραπεζικό σύστημα  

Η φορολόγηση των καταθέσεων για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες είναι θεωρητικά μια λύση, αλλά στην πράξη τα χρήματα των καταθέσεων δεν υπάρχουν σε μετρητά στο τραπεζικό σύστημα. 

Συνεπώς, μια φορολόγηση της τάξεως του 10%, ας πούμε, θα έφερνε 17 δισ. στο Δημόσιο. 
Ομως δεν υπάρχουν τα 170 δισ. καταθέσεις σε μετρητά, διότι έχουν δοθεί ως δάνεια, έχουν γίνει σπίτια, επιχειρήσεις, κατανάλωση.

Οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν στο Δημόσιο ούτε ως φόρο επί των καταθέσεων 17 δισ., ενδεχομένως δεν έχουν να δώσουν τίποτα χωρίς να αναγκαστούν να απαγορεύσουν τις αναλήψεις και τις συναλλαγές.

Δεν διαθέτουν δηλαδή τη ρευστότητα να χρηματοδοτήσουν το κράτος, όσο ανάγκη κι αν έχει το τελευταίο τους ανοιξιάτικους και τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες. 
Συνεπώς, ακόμα και η φορολόγηση των καταθέσεων δεν θα κάλυπτε τις πραγματικές ανάγκες του κράτους και θα διέλυε αυτομάτως το τραπεζικό σύστημα, με αποτέλεσμα την άμεση κατάρρευση όλης της οικονομίας.

Αλλη εναλλακτική μέθοδος χρηματοδότησης δεν έχει ακόμη ακουστεί από κανέναν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Με λίγα λόγια, αν οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν υπογράψει κάποιου είδους συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση, δεν θα υπάρχει καμία γραμμή χρηματοδότησης από το εξωτερικό.

Οδηγοί βυτίων που μετέφεραν 27 τόνους λάδι το καθένα οι Μεσσήνιοι

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Οι Μεσσήνιοι οδηγοί νταλίκας προέρχονται από 2 γνωστές μεταφορικές εταιρίες της Κυπαρισσίας, μεταφέροντας κυρίως ελαιόλαδο για την Ιταλία με βυτία 27 τόνων περίπου το καθένα. Όπως δήλωσε υπεύθυνος της μιας μεταφορικής 2 οδηγοί του ήταν στο πλοίο ο ένας εκ των οποίων βρισκόταν αρχικά στο κατάστρωμα και ο δεύτερος με 160 άτομα σε σωσίβια λέμβο, όμως οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν πολύ την επιχείρηση, καθώς στο σημείο πνέουν άνεμοι 8 μποφόρ.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ..ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014 | Posted in , , , , ,

Στο πλαίσιο των ελέγχων, που διενεργούν οι Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, σε όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου για την καταπολέμηση του παράνομου «τζόγου», συνελήφθησαν, χθες (26.12.2014) το βράδυ, στη Καλαμάτα Μεσσηνίας, σε δύο (2) περιπτώσεις, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, συνολικά επτά (7) άτομα, για παράνομα τυχερά παιχνίδια. Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν σε καφενείο ιδιοκτησίας 56χρονης ημεδαπής, που απουσίαζε κατά τον έλεγχο και αναζητείται, κατελήφθη 60χρονoς ημεδαπός ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, να έχει επιτρέψει τη διεξαγωγή του παράνομου τυχερού παιχνιδιού <<ζάρια>>, συμμετέχοντας και ο ίδιος, σε πέντε (5) ημεδαπούς, ηλικίας 33, 35, 62, 65 και 67 ετών, αντίστοιχα. Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα αλλά και στην κατοχή του 33χρονου, του 35χρονου, του 60χρονου, του 65χρονου και του 67χρονου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν δύο (2) ζάρια, το χρηματικό ποσό των -1980- ευρώ και -100- δολάρια Καναδά, ως προερχόμενα από τη διενέργεια του παράνομου τυχερού παιχνιδιού. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το βράδυ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν σε καφενείο ιδιοκτησίας 40χρονου ημεδαπού, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία, τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1) παιγνιομηχανήματος, με παράνομο τυχερό παιχνίδι. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα (1) παιγνιομηχάνημα, τρείς (3) ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και το χρηματικό ποσό των -1263- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διενέργεια του παράνομου τυχερού παιχνιδιού Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

Πριν από το Πάσχα στην κυκλοφορία η γέφυρα Παραδείσια – Τσακώνα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Περί τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Απριλίου εκτιμάται πως θα δοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα στο τμήμαΠαραδείσια – Τσακώνα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθυντής έργου, Ν. Ντονάς. Όπως δήλωσε ο κ. Ντονάς, έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση όλου του τόξου και έχει, επίσης, ολοκληρωθεί η κατασκευή και συγκόλληση της κεντρικής κλείδας, που- πρέπει να σημειωθεί- ταλαιπώρησε αρκετά τους υπευθύνους, καθώς επρόκειτο για μια πολύ εξειδικευμένη και δύσκολη εργασία, αφού επηρεάζεται άμεσα από τις θερμοκρασιακές μεταβολές, εξαιτίας των οποίων συστέλλονται και διαστέλλονται τα δύο ημιτόξα. Αυτό εξανάγκασε τους υπευθύνους να εξετάσουν διάφορες λύσεις για την αποφυγή συστολής – διαστολής καταλήγοντας στο δέσιμο των δυο ημιτόξων με μεταλλικά στοιχεία. Έτσι, εγκαταστάθηκε ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός παγίωσης, που θα έχει την ικανότητα να συγκρατεί φορτία που ξεπερνούν τους 1.000 τόνους, λόγω της συστολής – διαστολής των ημιτόξων. ΠΗΓΗ: tharrosnew

Πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ στις Περιφέρειες

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 19 δισ. ευρώ, της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020, πήραν πρόσφατα το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ενέργεια και το αγρο-διατροφικό σύστημα. Άλλοι τομείς με ανοδική πορεία, όπως η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, οι υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών επιδιώκεται επίσης να συμμετέχουν διακριτά στην ανάπτυξη.
 Ομοίως, η εκπαίδευση και η διαρκής κατάρτιση αποτελούν εργαλεία μεταφοράς και διάχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμογής στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και διαρκούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, μια αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση, βασισμένη στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, θα στηρίξει σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανακοινώνει ότι υπεγράφησαν από τους αρμόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Οι δύο Επίτροποι ενέκριναν το σύνολο των προγραμμάτων που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.).

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Πιο γρήγορα από τις προβλέψεις αυξήθηκε το 2014 ο παγκόσμιος τουρισμός. Βασικός «πυλώνας» του ευρωπαϊκού τουρισμού η Ελλάδα. Ποιες περιοχές του πλανήτη οδηγούν την κούρσα ανόδου και ποιες «κατέβασαν» ταχύτητα. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Χρονιά με νέο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων και εντυπωσιακές ανακατατάξεις στο χάρτη των δημοφιλέστερων προορισμών του πλανήτη ήταν το 2014, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ). Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΟΤ, ο παγκόσμιος τουρισμός αναμένεται να καταγράψει νέο ιστορικό ρεκόρ το 2014 με περισσότερους από 1,1 δισ. ταξιδιώτες και ρυθμό αύξησης της τάξης του 5%. Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν κάποια άλλη χώρα έφθασε τα 978 εκατ., 45 εκατ. περισσότεροι από τα αντίστοιχο διάστημα του 2013.
Καταγράφοντας αύξηση 4,7% στο δεκάμηνο ο παγκόσμιος τουρισμός ξεπέρασε τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,8% που προέβλεπε ο ΠΟΤ για την περίοδο 2010-2030. Τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης του 2014 εμφανίζουν η Αμερική (+8%) και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (+5%) ενώ η Ευρώπη ακολούθησε με αύξηση 4%.Την ανοδική κούρσα οδήγησαν τη φετινή χρονιά η Βόρεια Αμερική (+9%) και Νότια Ασία (+8%). Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 7% κατέγραψαν την ίδια περίοδο ο Ευρωπαϊκός Νότος, η Βορειοανατολική Ασία και η Βόρεια Ευρώπη.Ο Γ.Γ του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Taleb Rifai χαρακτήρισε «αξιοπρόσεκτες»τις φετινές επιδόσεις-ρεκόρ του παγκόσμιου τουρισμού. Ιδιαίτερα καθώς αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων κι ενώ η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας εμφανίζεται «μάλλον εύθραυστη και άνιση» όπως ανέφερε.

Η ΜΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΕΙ ΤΟ CNN

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014 | Posted in , , ,

Αρθρο αφιέρωμα για χειμερινές αποδράσεις στην Ελλάδα το χειμώνα φιλοξενεί το CNN και μάλιστα προτείνει και έξι προορισμούς για τους οποίους αναφέρει «Εξι λόγοι για να πας στην Ελλάδα». Στο κείμενο αναφέρεται πως η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας καλοκαιρινός προορισμός, αφού και το χειμώνα υπάρχουν μαγικές τοποθεσίες τις οποίες μπορεί κανείς να επισκεφθεί. Συγκεκριμένα τα έξι σημεία που προτείνει ο συντάκτης τους άρθρου είναι τα Ζαχοροχώρια, η Θεσσαλονίκη, το Πήλιο, η Ευρυτανία, Μάνη και η Μονεμβασιά.  
Στο ρεπορτάζ γίνεται λόγος για τα καταπληκτικά πέτρινα σπίτια που έχουν κατασκευαστεί σε μικρά χωριουδάκια, βυθισμένα μέσα σε καταπράσινα δάση, αλλά και για κάστρα που έχουν μετατραπεί σε πανέμορφες πόλεις.
Μάλιστα το κείμενο συνοδεύουν και φωτογραφίες από το φαράγγι του Βίκου στην Αρίστη, από γραφικούς ορεινούς δρόμους και πέτρινα τοξωτά γεφύρια.

EΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Μειώσεις στις τιμές των διοδίων φέρνει η νέα χρονιά στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα.Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη, από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου προς Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015, προκύπτουν μειώσεις τιμών σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων.
Συγκεκριμένα μειώνονται οι τιμές στους σταθμούς διοδίων:
  • Νεστάνης και Καλαμάτας, για δίκυκλα και τρίκυκλα οι τιμές ορίζονται στα 1,60 ευρώ και 0,90 ευρώ αντίστοιχα.
  • Σπαθοβουνίου και Μάναρη, οι τιμές για οχήματα με δύο ή τρεις άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20μ. ορίζονται σε 6,30 ευρώ και 4,80 ευρώ αντίστοιχα.
  • Νεστάνης, Μάναρη, Βελιγοστής, Αρφαρών και Καλαμάτας οι τιμές για οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20μ., ορίζονται σε 8,40 ευρώ, 6,80 ευρώ, 4,20 ευρώ, 2,60 ευρώ και 4,90 ευρώ αντίστοιχα.
Οι υπόλοιπες τιμές στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου, δεν επηρεάζονται και παραμένουν ίδιες.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Συμβάσεις υπέγραψαν σήμερα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας Χαράλαμπος Βγενής και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αναδόχων, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Ε. Νίκα, για το κλάδεμα δένδρων στη χερσαία ζώνητου λιμένα Καλαμάτας, καθώς και για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας στη λιμενική εγκατάσταση.Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας και επεσήμανε πως πριν το Πάσχα θα έχει φωτισθεί ο λιμενοβραχίονας («Χιλιόμετρο»). Προσέθεσε δε ότι θα γίνουν έργα περιποίησης του πρασίνου, ώστε η Παραλία, που ελκύει κατοίκους και επισκέπτες της Καλαμάτας, να είναι πάντοτε τακτοποιημένη.Ο Π. Νίκας ανέφερε ακόμη ότι προχωρεί η διαδικασία ώστε να παρέχονται νερό και ρεύμα στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, ενώ θα οργανωθεί χώρος αναψυχής νοτίως του «Πανελληνίου».Είπε, επίσης, ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τα συστήματα ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης, που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει το υδατοδρόμιο και για την προσέλκυση κρουαζιεροπλοίων. Επίσης, προχωρεί η διαδικασία για την επικαιροποίηση του master plan και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λιμένα Καλαμάτας.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Εξειδικεύοντας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας Χαράλαμπος Βγενής ανέφερε πως μέσω της εργολαβίας για την περιποίηση του πρασίνου, θα πραγματοποιηθεί διευθέτηση δένδρων της χερσαίας ζώνης λιμένος με κλάδεμα. Μειοδότης ανεδείχθη ο κ. Βορβίλας, που προσέφερε έκπτωση 45% επί μελέτης προϋπολογισμού 7.000 ευρώ. Το σύνολο των παρεμβάσεων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα δώσει τα εξής αποτελέσματα:
  1. Πάρκο και αλσύλλιο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου: με τη διευθέτηση δένδρων, τον ηλεκτροφωτισμό (έχει γίνει) και την αποκατάσταση των υποδομών (σιντριβάνια), θα αναδειχθούν ως χώροι αναψυχής και πραγματοποίησης εκδηλώσεων
  2. Πάρκο νότια του «Πανελληνίου»: θα αποδοθεί, μετά και τις παρεμβάσεις για ηλεκτροφωτισμό και παγκάκια, για ξεκούραση όσων περπατούν στο μόλο
  3. Περιποίηση δένδρων παιδικής χαράς κοντά στο καφενείο Γκούνη: μετά τη διευθέτηση δένδρων θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης της παιδικής χαράς, που δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών, καθώς αποτελεί την κύρια παιδική χαρά της Παραλίας.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου στη λιμενική εγκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, βάσει του κώδικα International Ship and Port Facility Security (ISPS), προϋπολογισμού 123.000 ευρώ με το ΦΠΑ, μειοδότης ανεδείχθη η ICTS Ελλάς Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΑΕ, έναντι 119.285,40 ευρώ με το ΦΠΑ.
Θα τοποθετηθούν φυλάκια, μπάρες φύλαξης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης με «έξυπνη» κάρτα, 18 κάμερες επιτήρησης, συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.

ΝΕΟΙ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ 2015 ΓΕΛΑΣΑΤΕ;

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Ένας δύσκολος «φορολογικός» χρόνος προβλέπεται να είναι το 2015 για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, καθώς με το νέο προϋπολογισμό αναζητούνται πρόσθετα έσοδα 1,4 δισ. ευρώ.Το φορολογικό τοπίο του νέου έτους, βέβαια, δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από την τρόικα.Οι εκπρόσωποι των δανειστών επιμένουν ότι χρειάζονται μέτρα, για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό του 2015 και ότι δεν επαρκεί ο διπλασιασμός του συντελεστή ΦΠΑ των ξενοδοχείων (διαμονή) από το 6,5% στο 13%, ζητώντας άρση της μείωσης κατά 30% της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που ισχύσει σήμερα στα νησιά του Αιγαίου.
Ωστόσο, υπάρχουν ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, οι οποίες αναμένεται να εφαρμοστούν τον καινούργιο χρόνο, επηρεάζοντας τη φορολογία στα εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.
Ποιοι θα έχουν μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις
Μισθωτοί που συμπληρώνουν το μηνιαίο εισόδημά τους με έσοδα από «μπλοκάκι», αγρότες, αλλά και εργαζόμενοι που λαμβάνουν παροχές σε είδος θα βρεθούν αντιμέτωποι το 2015 με μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Στον αντίποδα, οι φορολογούμενοι που θα αποκτήσουν εφέτος εισοδήματα από ενοίκια και δεν τους πιάνουν τα τεκμήρια διαβίωσης, θα διαπιστώσουν μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης.
Ο φορολογικός συντελεστής μπορεί μεν να αυξάνεται από 10% στο 11% για τα εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ, αλλά, ταυτόχρονα, καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος 1,5%-3% στα εισοδήματα αυτά, καθώς και η προκαταβολή φόρου 55%.
Το παζλ των φορολογικών αλλαγών, που ενεργοποιούνται το επόμενο έτος, συμπληρώνουν:
Οι αλλαγές στο μέτρο των αποδείξεων
Η μείωση κατά 30% της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους φορολογουμένους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.
Το «πάγωμα» του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Η κατάργηση της έννοιας του «επαγγελματία επενδυτή».
Η απαλλαγή από το ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων με τζίρο έως 10.000 ευρώ.
1. Όσοι είναι μισθωτοί και συμπληρώνουν το μηνιαίο τους εισόδημα με έσοδα από «μπλοκάκι».
Τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν εφέτος με «μπλοκάκι», οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, το επόμενο έτος θα φορολογηθούν υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%, ενώ παράλληλα θα κληθούν να πληρώσουν και αυξημένο τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ από 500 ευρώ που κατέβαλαν εφέτος.
Για τα εισοδήματα του 2013 οι μισθωτοί με έσοδα από «μπλοκάκι» είχαν τη δυνατότητα για τα εισοδήματα αυτά να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις (έως τρεις εργοδότες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε περισσότερους από τρεις εργοδότες και τουλάχιστον το 75% των αμοιβών προέρχεται μόνο από ένα εργοδότη) είτε με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.
Φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών σημαίνει πρακτικά ότι δεν επιβάλλεται φόρος για εισοδήματα έως 9.550 ευρώ, ενώ ο πρώτος συντελεστής της κλίμακας είναι 22%. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να εκπέσουν από ακαθάριστο εισόδημα δαπάνες εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές.
Τι θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2014 που θα δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2015;
Εφόσον κάποιος είναι μισθωτός και συμπληρώνει το εισόδημά του ασκώντας και ελεύθερο επάγγελμα, το εισόδημα από το «μπλοκάκι» θα φορολογηθεί οπωσδήποτε με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και ταυτόχρονα θα επιβαρυνθεί με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.
Το ίδιο θα συμβεί και σε κάποιον ο οποίος δουλεύει σε έναν εργοδότη με «μπλοκάκι», αλλά δεν έχει δηλώσει το σπίτι του ως επαγγελματική έδρα. Αυτομάτως, αυτό το λάθος επιφέρει την ποινή της φορολόγησης του εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%.
Ειδικά, για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα (άθροισμα από μισθό και «μπλοκάκι» της τάξεως των 8.000-12.000 ευρώ) ο φόρος που θα φανεί στο εκκαθαριστικό του 2015 μπορεί να είναι ακόμη και πάνω από 50% υψηλότερος σε σχέση με αυτόν του φετινού εκκαθαριστικού.
Βέβαια, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκπέσουν από τα ακαθάριστα εισοδήματά τους επαγγελματικές δαπάνες και να περιορίσουν το καθαρό φορολογητέο εισόδημα.
Παράδειγμα
Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 7.000 ευρώ και εισόδημα από «μπλοκάκι» 4.000 ευρώ που έλαβε από έναν εργοδότη. Σύνολο εισοδήματος 11.000 ευρώ.
Εφέτος επέλεξε και φορολογήθηκε με την κλίμακα των μισθωτών για το σύνολο του εισοδήματος και ο φόρος που πλήρωσε ανήλθε σε 320 ευρώ, ενώ επιβαρύνθηκε με τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ. Επομένως, η συνολική επιβάρυνση για το εισόδημα που απέκτησε το 2013 ανήλθε σε 820 ευρώ.
Το 2015, το εισόδημα των 7.000 ευρώ που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες, θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και το εισόδημα των 4.000 ευρώ με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ LIVE

FREE RADIO LIVE

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ 87 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα με την μοναδική ιστορική και κοινωνική της υπόσταση.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ E-MEDIA

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
kalamatanews1@gmail.com

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

    ΑΡΧΕΙΟ