Headlines

Ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα με χρήσιμες συμβουλές από την Τριφυλία

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 | Posted in , , , ,

Εν όψει της επικείμενης έναρξης συγκομιδής του ελαιόκαρπου στην περιοχή αρμοδιότητάς της και προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του ελαιόλαδου, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας, ενημερώνει του ελαιοκαλλιεργητές και τους ελαιοτριβείς για τα παρακάτω:
Οι ελαιοκαλλιεργητές, καθώς και τα ελαιοτριβεία που έχουν ήδη ή προτίθενται να ενταχθούν στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης του AGROCERT για την παραγωγή “εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» – ΠΟΠ” θα πρέπει να τηρούν με προσοχή τις προϋποθέσεις, σε όλα τα στάδια παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζονται οι προδιαγραφές του παραγόμενου προϊόντος.
Για την παραγωγή συμβατικού, εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου,
Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει:
 • Να τηρούν κανόνες ορθής χρήσης φυτοπροστατευτικών (ημερομηνία από την τελευταία εφαρμογή έως την συλλογή). Να προγραμματίζουν την ελαιοσυλλογή στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας του καρπού, έτσι ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες ποιότητας και απόδοσης ελαιολάδου.(Οι υπερώριμες ελιές χάνουν τη φρουτώδη γεύση τους ενώ οι πρώιμες μπορεί να έχουν φρουτώδη γεύση αλλά χάνουν στις αποδόσεις.)
 • Ελαιόπανα και πλαστικά εξαρτήματα των ελαιοραβδιστικών να πληρούν τα όρια της νομοθεσίας για τους φθαλικούς εστέρες (καν.(ΕΚ) 10/2011)
 • Να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του ελαιόκαρπου και το πάτημα κατά τη συγκομιδή και η συμπίεση των ελιών εντός των σακιών.
 • Η μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο να γίνεται μέσα σε γιούτινους σάκους ή σε παραγωγικές κλούβες. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ η χρήση πλαστικών τσουβαλιών.
 • Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη συγκομιδή μέχρι την έκθλιψη συνιστάται να είναι ο συντομότερος δυνατός, διότι η μακρόχρονη παραμονή σε ζεστό και υγρό περιβάλλον προκαλεί σημαντική υποβάθμιση του παραγόμενου ελαιολάδου.
Οι ελαιοτριβείς θα πρέπει:
 1. Να φροντίζουν για τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης του ελαιόκαρπου και για την ταχεία έκθλιψη αυτού.
 2. Οι ελιές να αποθηκεύονται σε αεριζόμενο χώρο προστατευμένες από βροχή.
 3. Κατά την αποθήκευση ο ελαιόκαρπος υφίσταται υδρόλυση (λιπόλυση) δηλαδή απελευθέρωση λιπαρών οξέων από τα τριγλυκερίδια. Η υδρόλυση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της οξύτητας την υποβάθμιση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και την μείωση της εμπορικής του αξίας. Η υδρόλυση (μικροβιακή και ενζυματική) ευνοείται από περιβάλλον αυξημένης θερμοκρασίας παρουσίας τραυμάτων στους καρπούς της ελιάς και παρουσίας νερού. Για τους λόγους αυτούς οι καρποί της ελιάς πρέπει να διατηρούνται χωρίς να αυξάνεται η θερμοκρασία τους και να μην βρέχονται.
 4. Να φροντίζουν για την εφαρμογή ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής, τόσο στο χώρο της κύριας παραγωγικής διαδικασίας όσο και στο χώρο αποθήκευσης του παραγόμενου ελαιόλαδου.
 5. Να φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία και την τακτική συντήρηση του μηχανολογικού του εξοπλισμού.
 6. Εφαρμογή ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής από το ελαιοτριβείο. Οι εγκαταστάσεις των ελαιοτριβείων να είναι σύμφωνες με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του Καν. (Ε.Κ.) 852/04.
 7. Κατά τη διαδικασία έκθλιψης, θα πρέπει η θερμοκρασία στα επί μέρους στάδια, να διατηρείται στο κατάλληλο επίπεδο. Επισημαίνεται ότι υψηλές θερμοκρασίες υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου.
 8. Η θερμοκρασία της ελαιοζύμης κατά την μάλαξη να μην ξεπερνά τους 27ο C γιατί καταστρέφονται τα πτητικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου στα οποία οφείλεται το χαρακτηριστικό του άρωμα και αυξάνεται η περιεκτικότητά του σε κηρούς. Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο πλημμελής καθαρισμός του διαχωριστήρα οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου.
 9. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος των χώρων αποθήκευσης ελαιολάδου πάντα εντός ανοξείδωτων περιεκτών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24ο C.
Βέλτιστες πρακτικές για την αποφυγή επιμόλυνσης του ελαιόλαδου με  επιβλαβείς παράγοντες.
 • Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων: Για την αποφυγή παρουσίας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο παραγόμενο ελαιόλαδο, οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα φυτπροστατευτικά προϊόντα κατά τις επεμβάσεις και να τηρούν με ακρίβεια το καθοριζόμενο κατά περίπτωση, χρονικό περιθώριο που προβλέπεται, μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και της συγκομιδής.
 • Πλαστικοποιητές: Για την αποφυγή παρουσίας «πλαστικοποιητών» (“φθαλικοί εστέρες-phthalates”) στο παραγόμενο ελαιόλαδο, δηλαδή τοξικών ουσιών οι οποίες μεταναστεύουν στο ελαιόλαδο και το επιμολύνουν, κατά την επαφή του με ακατάλληλα πλαστικά, οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες μεταφοράς ελαιόλαδου σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού, οι πλαστικοί περιέκτες που χρησιμοποιούνται στο ελαιοτριβείο αλλά και κατά τη διακίνηση του ελαιολάδου, να μην περιέχουν στη σύνθεσή τους πλαστικοποιητές. Η προμήθεια κάθε τέτοιου υλικού πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό «πιστοποιητικό καταλληλότητας».
 • Κατά τη συγκομιδή να χρησιμοποιούνται δίχτυα συλλογής και πλαστικά εξαρτήματα των  ελαιοραβδιστικών  που πληρούν τα προβλεπόμενα από τη  νομοθεσία, όρια για τους φθαλικούς εστέρες. Να δίνεται προσοχή στην απομάκρυνση πλαστικών εξαρτημάτων ή τμημάτων αυτών (δακτύλιοι) ελαιοραβδιστικών, από τον ελαιόκαρπο, ενώ στα ελαιοτριβεία να τοποθετείται κατάλληλη σίτα μετά το πλυντήριο και πριν τον σπαστήρα, ώστε αυτά να «παγιδεύονται».
 • Ορυκτέλαια και προϊόντα καύσης: Οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλα λιπαντικά (φυτικής προέλευσης) για τη λίπανση του μηχανολογικού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, ελαιοσυλλεκτικές μηχανές κλπ) ενώ θα πρέπει να γίνεται προσεκτική χρήση του εξοπλισμού κατά τη συγκομιδή, για την αποφυγή διαρροών λιπαντικών (π.χ. λίπανση της αλυσίδας) και την επαφή τους με τον ελαιόκαρπο ή τα δίχτυα συλλογής και τους σάκους.
Στο ελαιοτριβείο τα χρησιμοποιούμενα για το μηχανολογικό εξοπλισμό λιπαντικά, θα πρέπει να είναι «κατάλληλα για επιχειρήσεις τροφίμων», ενώ εντός του χώρου του ελαιοτριβείου δεν επιτρέπεται η είσοδος πετρελαιοκίνητων κλάρκ, το κάπνισμα και εστίες καύσης (π.χ. τζάκι).
 • Βαρέα μέταλλα: Δεν επιτρέπονται κράματα του χαλκού σε τμήματα του μηχανολογικού εξοπλισμού, σε διάφορες θέσεις της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας του φιλτραρίσματος του ελαιολάδου (π.χ. σύνδεσμοι αντλιών, σύνδεσμοι των σωλήνων μεταφοράς ελαιολάδου).

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ πολιτισμό για την Καλαμάτα ο 2ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιών

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Η φιλοξενία των Καλαματιανών, την οποία πολύ εξετίμησαν οι ξένες αλλά και οι ελληνικές χορωδίες από άλλες περιοχές, καθώς και το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις απλώθηκαν σε όλη την πόλη και αγκάλιασαν όλες τις ηλικίες, είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας – 2017.
Ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με πανηγυρικό τρόπο, στο κλειστό γυμναστήριο Τέντα, το πρωί της Κυριακής 15 Οκτωβρίου, ύστερα από 3 ημέρες απαιτητικής διαγωνιστικής διαδικασίας, που χάρισαν μουσική πανδαισία σε όσους τις παρακολούθησαν. Οι μουσικές εκδηλώσεις δεν περιορίσθηκαν, όμως, στους χώρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς άγγιξαν το κοινό της Καλαμάτας σε όλες τις συνοικίες μέσα από τις Συναυλίες Φιλίας και συνέβαλαν στην αξιοποίηση των στεγασμένων και ανοικτών υποδομών της πόλης.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ ΛΑΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Ξένες και ελληνικές χορωδίες, με διαφορετικές μουσικά στυλ και από πολλές περιοχές της υδρογείου, προσέγγισαν το ευρύ κοινό, τραγουδώντας σε δημόσιους χώρους με δωρεάν είσοδο: στο Β΄ ΚΑΠΗ, στην κεντρική προκυμαία λιμένα Καλαμάτας (δύο εκδηλώσεις), στην Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου (δύο εκδηλώσεις), στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο και στην πλατεία Διοικητηρίου.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ
Ο 2ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας – 2017 υπήρξε πράγματι ένα «πανηγύρι» της χορωδιακής μουσικής, που απέδειξε ότι μπορούμε και υπό δύσκολες οικονομικές συνθήκες να διοργανώνουμε διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέσα από τις οποίες προβάλλεται ο ελληνικός πολιτισμός, η πατρίδα μας και η Καλαμάτα. Την ίδια στιγμή, χορωδίες από έθνη μακρινά και κοντινά, από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βραζιλία, αλλά και πολλές χώρες της Ευρώπης, είχαν την ευκαιρία να δείξουν τα πολιτιστικά τους επιτεύγματα και, σε πνεύμα ευγενούς άμιλλας, να διαγωνισθούν για να κατακτήσουν τη διάκριση.
Στο 2ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, τον οποίο διοργάνωσαν ο Δήμος Καλαμάτας και ο πολιτιστικός οργανισμός Interkultur, συμμετείχαν 52 χορωδίες από 14 χώρες (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Δανία, Εσθονία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Μαλαισία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία και Ελλάδα), που αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις από την Καλαμάτα και εν γένει την Ελλάδα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
DSC 6895 Medium
Στην τελετή λήξης, που περιέλαβε και τις απονομές των βραβεύσεων, οι παρουσιάστριες Ella Schmiede και Άννα Μαύρου ανέφεραν εντυπώσεις από το 2ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, επισημαίνοντας ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό του την ελληνική φιλοξενία και ζεστασιά. Μάλιστα, η Άννα Μαύρου απηύθυνε προς όλους, όσοι συμμετείχαν, ένα δίστιχο από τη Δωδεκάνησο:
«Ευχαριστώ σας που ΄ρθατε και στο καλό να πάτε,
πάντα να ξαναρχόσαστε και να μας αγαπάτε».
Επίσης, προβλήθηκε και βίντεο με στιγμιότυπα του Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια του οποίο κάθε χορωδία που ανεγνώριζε τον εαυτόν της εξέφραζε τον ενθουσιασμό της με κραυγές και χειροκροτήματα.
Π. Ε. ΝΙΚΑΣ: «ΑΡΧΙΖΕΙ Η 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019»
DSC 6934 Medium
Ακολούθως, ο Δήμαρχος απηύθυνε αποχαιρετιστήρια ομιλία, στην οποία ανέφερε τα εξής:
«Εκφράζω την ευγνωμοσύνη της Καλαμάτας και των κατοίκων της προς την Interkultur, τα μέλη των 52 χορωδιών, τους εθελοντές μας, όλους όσοι με κάθε τρόπο στήριξαν τη μεγάλη μουσική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε αυτές τις ημέρες στην Καλαμάτα
Το 2019, στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής, σας περιμένουμε όλους σας στην Καλαμάτα, την πόλη της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού, με διάθεση πάντοτε αγάπης, φιλίας και αναγνώρισης.
Ο 2ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας – 2017 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Αρχίζει η προετοιμασία του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας – 2019.
Καλό σας ταξίδι από την Καλαμάτα!».
R. VANAGS: «ΝΙΩΘΩ ΠΛΕΟΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
DSC 6837 Medium
Στη συνέχεια, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διαγωνισμού Romāns Vanags, στη δική του ομιλία αποχαιρετισμού, τόνισε – μεταξύ άλλων – ότι είναι ευτυχής που βρέθηκε στην Καλαμάτα για το 2ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών, απηύθυνε δε πολλές ευχαριστίες στο Δήμαρχο Καλαμάτας Π. Νίκα.
Ο κ. Vanags τόνισε ότι για να γίνει ένας πετυχημένος Διαγωνισμός και Φεστιβάλ χρειάζονται το τραγούδι και οι καλοί χορωδοί, μια θαυμάσια οργανωτική ομάδα και ένα εξαίρετο σώμα κριτών. Στην Καλαμάτα, υπήρχαν και οι τρεις αυτές προϋποθέσεις.
Ακόμη, στάθηκε στην αποκάλυψη εικαστικού έργου στη μνήμη του πρωτεργάτη του Διαγωνισμού, Christian Ljunggren, τονίζοντας πως ο αείμνηστος μεγάλος μαέστρος και φίλος της Καλαμάτας «θα χαίρεται που θα βλέπει τα πρόσωπά σας».
Ο Λετονός κ. Vanags επεσήμανε ότι στον τόπο μας «αισθάνεται τόσο καλά, αισθάνεται σαν πολίτης της Καλαμάτας». Υπογράμμισε δε το γεγονός της άριστης συνεργασίας ανάμεσα στην οργανωτική ομάδα του Δήμου Καλαμάτας και σε εκείνην της Interkultur για την προετοιμασία και τη διενέργεια του Διαγωνισμού.
Ο κ. Vanags ανέφερε, τέλος, ότι μεταξύ των προσεχών Διαγωνισμών της Interkultur περιλαμβάνονται οι Παγκόσμιοι Αγώνες Χορωδιών, το 2018, στη Νότια Αφρική και οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Χορωδιών, το 2019, στο Γκέτεμποργκ Σουηδίας.
ΤΟ 2019 Ο 3ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2019 θα πραγματοποιηθεί ο 3ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας.
Η ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΟΡΩΔΙΑ ROSARTE
DSC 6905 Medium
Κατόπιν, η σπουδαία και πολυβραβευμένη παιδική χορωδία Rosarte, που είχε ειδικά προσκληθεί από την Αθήνα όπου εδρεύει, τραγούδησε θαυμάσια, ξένα και ελληνικά τραγούδια, ενθουσιάζοντας το κοινό με την εξαιρετική απόδοσή της σε ένα δύσκολο χώρο, όπως η Τέντα. Τη χορωδία διηύθυνε η Ρόζη Μαστροσάββα, κριτής στο 2ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας και πολυβραβευμένη ιδρύτρια της Rosarte.
ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
DSC 7292 Medium
Ακολούθησαν οι επιδόσεις των βραβείων, σε κλίμα γενικευμένου ενθουσιασμού. Μεγάλοι νικητές οι χορωδίες του Πολυτεχνείου UiTM (Universiti Teknologi MARA) από τη Μαλαισία, με δύο πρωτιές σε επιμέρους τμήματα διαγωνισμού και το Μεγάλο Βραβείο για το γυναικείο σύνολο, οι χορωδίες Cantelena από την Πάτρα με πολλές ανώτατες διακρίσεις, καθώς και η ολιγομελής παιδική χορωδία Li – Ron από το Ισραήλ, που κατετάγη πρώτη στο Διαγωνισμό Θρησκευτικής Μουσικής.
Το σύνολο των αποτελεσμάτων μπορείτε να δείτε εδώ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Η παρουσία και οι επιδόσεις πολλών σπουδαίων ξένων και ελληνικών χορωδιών, που έχουν μάλιστα εντάξει αρμονικά την κίνηση των μελών τους – με ευρηματικούς τρόπους – στο τραγούδι, πέραν της άρτιας απόδοσης των μουσικών κομματιών, οπωσδήποτε συντελεί παραδειγματικά στην πολιτιστική αναβάθμιση της Καλαμάτας και δίδει το έναυσμα περαιτέρω βελτίωσης των τοπικών χορωδιών.
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Διακρίθηκαν, λοιπόν, και πολλές Καλαματιανές χορωδίες και μάλιστα ορισμένες προερχόμενες από το Δημοτικό Ωδείο:
1.«Μελίφωνο», του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Μάτζαρη, που έλαβε χρυσό δίπλωμα κατηγορίας ΙΙ, στο διαγωνισμό για γυναικείες χορωδίες με επίπεδο δυσκολίας Ι
2.“Allegri”, υπό τη διεύθυνση της Άγγελα Λαζάρου, που έλαβε χάλκινο δίπλωμα κατηγορίας Χ, στο διαγωνισμό για μικτές χορωδίες με επίπεδο δυσκολίας ΙΙ
3.«Αρμονία», υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Γαργαλιώνη, που έλαβε χάλκινο δίπλωμα κατηγορίας V, στο διαγωνισμό για μικτές χορωδίες με επίπεδο δυσκολίας ΙΙ
4.«Χορίαμβος», υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Παλαιολόγου, που έλαβε αργυρό δίπλωμα κατηγορίας ΙΙI, στο διαγωνισμό παραδοσιακής μουσικής
5.Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Τσιλίκα, που έλαβε χάλκινο δίπλωμα κατηγορίας VIΙΙ, στο διαγωνισμό παραδοσιακής μουσικής
6.«Νεανικό Μελίφωνο», υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Μάτζαρη, που έλαβε χρυσό δίπλωμα κατηγορίας Ι, στο διαγωνισμό για νεανικές χορωδίες ίσων φωνών
7.Μικτή Χορωδία Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Πρίγκα, που έλαβε χρυσό δίπλωμα κατηγορίας ΙΙ, στο διαγωνισμό για νεανικές χορωδίες μικτών φωνών
8.Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής «Χόρευμα», υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Σιάχου, που έλαβε αργυρό δίπλωμα κατηγορίας IV, στο διαγωνισμό θρησκευτικής μουσικής
9.«Ορφεύς», υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Μάτζαρη, που έλαβε χάλκινο δίπλωμα κατηγορίας V, στο διαγωνισμό θρησκευτικής μουσικής.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Αυξημένη υγειονομική ετοιμότητα απέναντι στην αναμενόμενη εποχική γρίπη πρέπει να επιδείξουμε για άλλη μια χρονιά, καθώς η συμπεριφορά του ιού τείνει να είναι απρόβλεπτη. Οι επιστήμονες αν και ακόμη είναι καθησυχαστικοί, συστήνουν τον εμβολιασμό του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού πληθυσμού, καθώς όπως λένε, ο ιός κάθε χρόνο εμφανίζει επιπλοκές, αλλά και κάποιους αναπόφευκτους θανάτους.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) την περίοδο 2017-2018 θα κυκλοφορήσουν καθ’ υπεροχήν στελέχη γρίπης τύπου Α(Η3Ν2), τα ίδια στελέχη που κυριάρχησαν στην Αυστραλία χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί, η σε μικρότερο βαθμό συν-κυκλοφορία στελεχών τύπου Β, οι υπότυποι των οποίων καλύπτονται από το φετινό εμβόλιο.
Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει επάρκεια αντιγριπικών εμβολίων, ενώ ένδειξη για τον εμβολιασμό 2017-2018,σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και το Υπουργείο Υγείας, έχουν όλα τα άτομα μετά την ηλικία των 6 μηνών, ιδιαίτερα οι ομάδες αυξημένου κινδύνου.
Τα παραπάνω στοιχεία για την πρόληψη της φετινής γρίπης, δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια Συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας από διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να πάρουν σαφή θέση κατά του αντιεμβολιασμού. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της έναρξης του Γ’ κύκλου διαλέξεων του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, που έχουν στόχο την έγκυρη ενημέρωση του κοινού για επίκαιρα θέματα Δημόσιας Υγείας.

Επιτακτική ανάγκη επαγρύπνησης και πρόληψης μέσω εμβολιασμών

Ο ομότιμος καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων κος Γιώργος Σαρόγλου, τόνισε ότι η γρίπη φέτος αναμένεται να προκαλέσει έξαρση κι αυτός είναι ο λόγος που δημιουργείται η ανάγκη ενημέρωσης και πρόληψης.
«Η γρίπη εμφανίζεται σε 2 μορφές: είτε ως ετήσια εποχική γρίπη, η οποία θα προκαλέσει κάθε χρονιά κάποιους αναπόφευκτους θανάτους, είτε ως επιδημία, όπως αυτή που ζήσαμε το 2009-2010. Δεν υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας πανδημικών στελεχών γρίπης φέτος για την Ευρώπη, ωστόσο οι 108, επιβεβαιωμένοι εργαστηριακά, θάνατοι από γρίπη που συνέβησαν πέρυσι, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επαγρύπνησης και πρόληψης μέσω των ενδεδειγμένων εμβολιασμών», συμπλήρωσε ο κος Σαρόγλου.

«Αναπνέω» δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

«Αναπνέω» είναι ο τίτλος της ενημερωτικής εκστρατείας που τρέχει, και σήμερα είχε πεδίο αναφοράς την περιοχή της Μάνης και ειδικά της Καρδαμύλη. Οι πολίτες ενημερώθηκαν από κοντά και γνώρισαν αρκετά και μέσα από τις δωρεάν σπιρομετρήσεις, πως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία για την υγεία μας. Στο επίκεντρο τα ζητήματα της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, στην πρωτοβουλία που εξελίχθηκε από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και την Novartis Hellas.

ΑΠΟ ΤΑ 4 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Λιγοστά αποθέματα και αυξημένη ζήτηση, προάγγελοι για καλή ελαιοκομική σεζόν το 2017/2018 
Με 4 ευρώ το κιλό έκανε την πρώτη πράξη αγοράς τριών τόνων έξτρα παρθένου ελαιολάδου νέας εσοδείας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας «Ένωση» στις 13 Οκτωβρίου, δίνοντας τον τόνο για την έναρξη της φετινής ελαιοκομικής σεζόν. 
Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, το μεσσηνιακό ελαιόλαδο κινήθηκε από 3,70-4,00 ευρώ το κιλό και το ΠΟΠ Καλαμάτας έφτασε τα 4 ευρώ το κιλό. 
Την ίδια ώρα, το υψηλό φετινό άνοιγμα της αγοράς, με το αγουρέλαιο στα 4,60-4,70 ευρώ το κιλό, σε συνδυασμό με τα χαμηλά αποθέματα και τις προβλέψεις από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC) και την Κομισιόν για αυξημένη διεθνή κατανάλωση, τη σεζόν 2017/2018, δημιουργούν ένα θετικό κλίμα για το πώς θα εξελιχθούν στη συνέχεια οι τιμές για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Σοβαρό το θέμα της ανομβρίας στη Μεσσηνία
Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει φέτος ο Νομός Μεσσηνίας με την ανομβρία. Όπως φαίνεται, θα δυσκολέψει τη φετινή ελαιοπαραγωγή και αν συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η ζημιά μπορεί να είναι ανυπολόγιστη για το προϊόν. Μιλώντας στην «ΥΧ», ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Κώστας Κατσούλης, τόνισε πως «η ανομβρία έχει δημιουργήσει πρόβλημα όχι μόνο στον καρπό αλλά και στα δέντρα και πρέπει τάχιστα να αντιδράσουμε σαν περιφέρεια και να δούμε το θέμα της αξιοποίησης υδάτινων πόρων, για παράδειγμα με τη δημιουργία φραγμάτων, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε και για την επόμενη χρονιά. Αν γυρίσει ο καιρός και σημειωθούν βροχές, θα μπορούμε να μιλάμε για μια ικανοποιητική παραγωγή στη Μεσσηνία, καθώς φέτος δεν είχαμε προσβολές από δάκο και γλοιοσπόριο». 
Όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, την τιμή του ελαιολάδου θα πρέπει να τη δούμε και σε συνάρτηση με την τελική παραγωγή. «Ακόμη και αν λάβει ο παραγωγός 4 ευρώ το κιλό, αν δεν έχει παραγωγή, δεν καλύπτει τα έξοδά του. Το ζητούμενο είναι να έχει καλή παραγωγή τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, για να διασφαλίσει μια προστιθέμενη αξία στο προϊόν του. Εκτιμώ ότι αν τα πράγματα εξελιχθούν σωστά όσον αφορά τον καιρό και έχουμε μια καλή παραγωγή, τότε θα μπορέσουν οι παραγωγοί να καλύψουν τις απώλειες από την περσινή καταστροφική χρονιά λόγω των ασθενειών», καταλήγει ο πρόεδρος της «Ένωσης».

 Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Νομό

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Ποδηλατοδρεζίνα, τρενοποδήλατο, σιδηροδρομικός ποδηλατοτουρισμός, όπως και να το πει κανείς γεγονός παραμένει ότι πρόκειται για ένα ιδιότυπο χόμπι με πιστούς φίλους, που συνδυάζει δύο ελκυστικούς χώρους: το ποδήλατο και τον σιδηρόδρομο. Προσφέρει διασκέδαση, άθληση και ταξίδια σε δύο ρόδες πάνω σε ξεχασμένες από την εγκατάλειψη ράγες, και σε διαδρομές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που υπόσχονται επαφή με την φύση και την ιστορία, μέσα από ένα ήσυχο, αλλά δραστήριο ταξίδι. Ένα ακόμη πλεονέκτημα, το τρενοποδήλατο είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια, αφού πάνω σε αυτό μπορούν να ποδηλατήσουν όλα τα μέλη της, ασχέτως ηλικίας, αλλά και για τα ΑμεΑ.

Ο σιδηροδρομικός ποδηλατοτουρισμός, γνωστός ως railbiking, φαίνεται πως ξεκινά δυναμικά στις ΗΠΑ αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, καθώς εκτός από την απόλαυση ενός ξεχωριστού χόμπι, αποφέρει σημαντικό επιχειρηματικό κέρδος από τις ενοικιάσεις ποδηλατοδρεζινών για βόλτες σε ανενεργές γραμμές τρένων. Εξάλλου, οι railbikers ξαναζωντανεύουν την αφημένη σε αχρηστία σιδηροδρομική υποδομή και συνδέουν με το δικό τους ταξίδι χωριά και περιοχές των παλιών διαδρομών στις ράγες.

Στην Ελλάδα, ο σιδηροδρομικός ποδηλατοτουρισμός έγινε γνωστός από τον Αρτέμιο Φιλάτοφ, νοσηλευτή στο επάγγελμα, ο οποίος αγάπησε το ποδήλατο εξαιτίας μίας άλλης αγάπης για τις παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και την μεταποίηση άχρηστων αντικειμένων. Έτσι γνώρισε τον ιστορικό σιδηρόδρομο και έμαθε εμπειρικά την μετατροπή ποδηλάτων σε δρεζίνες. Μελέτησε για πάνω από μία δεκαετία την κατασκευή τους ώστε να κινούνται ασφαλώς στις ράγες και σήμερα φτιάχνει εξολοκλήρου ποδηλατοδρεζίνες χαμηλής θέσης, από αλουμίνιο, που έχουν το πλεονέκτημα να είναι ελαφριές και να μεταφέρονται μέσα σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Οι μετατροπές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, όπως για παράδειγμα των ατόμων με αναπηρία, όπου το πηδάλιο τοποθετείται στα χέρια, ή των μικρών παιδιών ώστε να φτάνουν τα πόδια τους στα πετάλια.

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Αρτέμιος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την ιδιότυπη ασχολία και πιστεύει πως το τρενοποδήλατο αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση που μπορεί να δώσει ζωή στον σιδηρόδρομο.

"Ο ανενεργός ελληνικός σιδηρόδρομος κρύβει πίσω του ιστορίες ανθρώπων που εργάστηκαν και ταξίδεψαν πάνω σε αυτόν, αλλά και της ίδιας της χώρας, καθώς τμήματά του, όπως στην Πελοπόννησο ταυτίζονται με ιστορικά γεγονότα πολέμων. Ας μη ξεχνάμε και την κοινωνική διάσταση, αφού πίσω από τον σιδηρόδρομο υπήρχαν δραστηριότητες οικονομικές, εμπορικές, και της καθημερινότητας άλλων εποχών" είπε.

Επισκέφτηκε πολλούς χώρους παλιών σιδηροδρομικών γραμμών, που θέλησε να ανακαλύψει, αλλά η πρόσβαση με τα πόδια ήταν δύσκολη. Και τότε γεννήθηκε η ιδέα να κατασκευάσει μόνος του ένα "όχημα" για τις ράγες, που θυμίζει τις παλιές και ξεχασμένες δρεζίνες. "Οταν άρχισαν να ασχολούμαι με τις δρεζίνες δεν είχα καμία τεχνική γνώση. Ξεκίνησα από το μηδέν" λέει χαρακτηριστικά. Και αφού κατέκτησε αυτόν τον στόχο, προχώρησε στην αξιοποίηση του "προϊόντος" μέσα από μία πρόταση για εναλλακτικό τουρισμό και άθληση, που μπορεί να φανεί χρήσιμος για το ίδιο το ανενεργό δίκτυο των γραμμών. "Η κατασκευή ποδηλατοδρεζίνας ήταν το ένα κομμάτι και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πρότασης αξιοποίησης του ανενεργού σιδηροδρόμου ένα άλλο. Υπάρχουν, όμως, πολλά εμπόδια, εξαιτίας γραφειοκρατικών, κυρίως, προβλημάτων" λέει και εξηγεί πως η χρήση και συντήρηση των παλιών γραμμών, που ανήκουν στον ΟΣΕ είναι ένα μεγάλο και περίπλοκο ζήτημα.

"Πολλές φορές νιώθω σαν ένας ακτιβιστής γιατί κάθε φορά που κάνουμε μία εξόρμηση με την ποδηλατοδρεζίνα γνωρίζουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να μας διώξουν, ακόμη και να μας μηνύσουν" παραδέχεται.

Η επιχειρηματική ανάπτυξη του railbiking μπορεί να ωθήσει τις τοπικές οικονομίες

"Πιστεύω, όμως, ότι το railbiking μπορεί να αποτελέσει μία βιώσιμη λύση για την διάσωση του ανενεργού σιδηροδρόμου και να υποστηρίξει την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών όταν και εάν αναπτυχθεί μία σωστή επιχειρηματική πρωτοβουλία" υποστηρίζει. Οι παράξενοι ποδηλάτες του σιδηροδρόμου έχουν την ευκαιρία μίας δραστήριας εμπειρίας στη φύση, αλλά και της γνωριμίας με τα τεχνικά έργα και την ιστορία του σιδηρόδρομου, λέει.

Ο νεαρός νοσηλευτής, υποστηρίζει ότι η "επανάχρηση" των γραμμών με τουριστικές δρεζίνες δεν απαιτεί κανένα επενδυτικό κόστος για τις υπάρχουσες υποδομές του ανενεργού τμήματος των γραμμών τρένου και αναφέρει παραδείγματα επιχειρήσεων που υπάρχουν ήδη σε ΗΠΑ και Γερμανία, τα οποία γνωρίζουν μεγάλης αποδοχής επισκεπτών και κερδών.

Η Rail Explorers διαθέτει στις ΗΠΑ δύο επιχειρήσεις κατασκευής ποδηλατοδρεζινών, η οποία υπολογίζει τα κέρδη της σε 1,3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στη Γερμανία έχουν αναπτυχθεί 32 επιχειρήσεις ενοικίασης σε τουρίστες, με 100.000 ευρώ τζίρο. Στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν παραδείγματα αγροτών που κατασκεύασαν μηχανοκίνητες ποδηλατοδρεζίνες και αξιοποιούν το τοπικό δίκτυο, ακόμη και για τις δικές τους μετακινήσεις.

Ε.Ρακιτζή

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΣΙΣΟΦΥΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 | Posted in , , , , ,

Σχεδόν δυο μήνες μετά τον εντοπισμό της τεράστιας χασισοφυτείας που απλωνόταν σε τρία διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των κοινοτήτων Πλάτανος και Σκαμνάκι του δήμου Ανατολικής Μάνης, ταυτοποιήθηκε ένας ακόμη από τους καλλιεργητές της μιας από τις φυτείες. Πρόκειται για έναν 25χρονο που συμμετείχε στην καλλιέργεια της φυτείας με τα 309 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 0,30 εκατοστών ως 1,50 μέτρου που είχε εντοπιστεί στις 19 Αυγούστου στο Σκαμνάκι από τους αστυνομικούς της Ασφαλείας Σπάρτης, σε συνεργασία με τα αστυνομικά Τμήματα Αρεόπολης, Γυθείου και Ευρώτα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια ναρκωτικών που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου. Ήδη, για την ίδια φυτεία είχε ταυτοποιηθεί άλλος ένας 49χρονος Αλβανός. Για μια άλλη… πτέρυγα της χασισοφυτείας, με τα 200 δενδρύλλια ύψους δυο ως 2,20 μέτρων στην περιοχή του Πλάτανου, είχε συλληφθεί ένας 43χρονος Αλβανός στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 40,22 γραμμάρια κάνναβης, ένα μονόκαννο όπλο replica και αντικείμενα για την καλλιέργεια, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δυο ομοεθνείς του ηλικίας 32 και 35 χρόνων. Ωστόσο, για την μεγαλύτερη φυτεία με τα 745 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 0,30 εκατοστών ως 1,50 μέτρου στην ίδια περιοχή, οι καλλιεργητές δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. protothema

Αναβάθμιση του αεροδρομίου χωρίς ιδιωτικοποίηση ή παραχώρηση

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι υπάρχουσες υποδομές στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν μπορούν να ανταποκριθούν  στις αυξημένες ανάγκες του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών (πάνω από 250.000), που κάθε χρόνο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Απαιτείται συνεπώς άμεσα να δημιουργήσουμε ένα αεροδρόμιο σύγχρονο , αντάξιο των προσδοκιών και των απαιτήσεων των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών . 
Άλλωστε η ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος περνά μέσα από την αναβάθμιση του αεροδρομίου με σύγχρονες υποδομές και καλλίτερο επίπεδο εξυπηρέτησης των επιβατών.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτό χρειάζεται συστράτευση όλων των φορέων , με ξεκάθαρους στόχους και πρώτα απ΄όλα να συμφωνήσουμε,  ότι αποκλείουμε κάθε μορφή  ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή: 
Α) ούτε ιδιωτικοποίηση κατά το πρότυπο των 14 αεροδρομίων (Fraport) , αρκεί μόνο να εκπροσωπείται ο Δήμος στη Διοίκηση του αεροδρομίου όπως ισχυρίζεται ο Δήμος Καλαμάτας ,
Β) ούτε όμως παραχώρηση με σκοπό την έμμεση ιδιωτικοποίηση με ΣΔΙΤ όπως ισχυρίζεται η Περιφέρεια.
Στο δεύτερο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι πρέπει να σταματήσει το «μπαλάκι» των ευθυνών και ο καθένας να αναλάβει τις δικές του ευθύνες και όλοι μαζί να δρομολογήσουμε τις εξελίξεις για το μέλλον. 
Ήδη υπάρχουν ώριμες μελέτες πάνω από μια τριετία, συνολικού προϋπολογισμού 40.600.000€.
Συγκεκριμένα: 
1)    Αναδιαμόρφωση και μικρή επέκταση του κτιρίου του Αεροσταθμού, προϋπολογισμού 1,9 εκατ. €.
2)    Επέκταση πίστας στάθμευσης αεροσκαφών, προϋπολογισμού 2,7 εκατ. €.
3)    Εκσυγχρονισμός Πύργου Ελέγχου. αναβάθμιση αεροδιαδρόμων δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και αποχέτευσης προϋπολογισμού 36 εκατ €. 
Θεωρώ ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το δημόσιο χαρακτήρα του αεροδρομίου και αταλάντευτα χωρίς κλυδωνισμούς να διεκδικήσουμε την χρηματοδότηση υλοποίησης των μελετών για ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο αεροδρόμιο.
Οφείλουν όλοι οι τοπικοί,  Αυτοδιοικητικοί, παραγωγικοί και αναπτυξιακοί φορείς να διασφαλίσουμε την δημόσια περιουσία μας και να διεκδικήσουμε από την πολιτεία , ένα σύγχρονο , βιώσιμο, ασφαλές , λειτουργικό και με χαμηλό κόστος αεροδρόμιο που θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες και το δημόσιο συμφέρον. 

Υ.Γ.: 1) Τουλάχιστονας ενεργοποιηθούμε πάλι όσοι αντιταχθήκαμε  το 2014 στην ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων με συγκεκριμένες δράσεις και κινητοποιήσεις. 
 2) Το όψιμο ενδιαφέρον και η εκ προοιμίου απόρριψη της διεκδίκησης της παραχώρησης του αεροδρομίου στη περιφέρεια για αναβάθμιση του με ΣΔΙΤ,  δεν βοηθούν σε αυτόν το σκοπό.
3) το ξεπούλημα κάθε υποδομής δεν είναι ούτε πρόοδος , ούτε ανάπτυξη. 
            
                        Ο επικεφαλής της Παράταξης


Παναγιώτης Αλευράς
Περιφερειακός Σύμβουλος
πρ. Αντιπεριφερειάρχης
ΠΕ Μεσσηνίας

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΑ 8 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ..ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Αν μη τι άλλο οι Έλληνες γνωρίζουμε τι θα πει καλό φαγητό. 
Και ακόμη περισσότερο τι θα πει καλό, παραδοσιακό φαγητό. 
Σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας κι αν ταξιδέψουμε πάντα θα βρούμε κάποια παραδοσιακή λιχουδιά σήμα κατατεθέν της τοπικής κουζίνας του εκάστοτε προορισμού. 
Οι καλοφαγάδες της χώρας ξέρουν πολύ καλά σε ποια μέρη θα τα βρούνε, και μάλιστα δεν χάνουν ευκαιρία να πραγματοποιούν μια εξόρμηση σε αυτά, όταν τους δίνεται η ευκαιρία. 
Ποια είναι, ωστόσο, εκείνα τα πιάτα που θα μας κάνουν να μπούμε στο αυτοκίνητο/ αεροπλάνο και να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι με αφορμή αυτά; 
Και το σημαντικότερο, πού θα τα δοκιμάσουμε στην καλύτερη εκδοχή τους; 
Το greekguide.com συγκέντρωσε οχτώ παραδοσιακά πιάτα σε οχτώ διαφορετικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα. 
Ανάμεσά τους – και μοναδικός προορισμός από την Πελοπόννησο, είναι η Καλαμάτα, ενώ η γευστική επιλογή που προτείνει είναι η πασίγνωστη ψητή Γουρνοπούλα:
 Καλαμάτα για γουρουνοπούλα
Σήμα κατατεθέν πιάτο για την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας η γουρουνοπούλα (γουρνοπούλα), οι ντόπιοι την αποκαλούν και μπουζοπούλα. Σιγομαγειρεμένη ολονυκτίς στο φούρνο (σε ειδικό φούρνο και ταψιά που την χωράνε ολόκληρη) μέχρι το κρέας της να γίνει «λουκούμι» και η πέτσα τόσο τραγανή όσο χρειάζεται για να μην μπορείτε να της αντισταθείτε, πρόκειται για ένα έδεσμα που πραγματικά θα σας κάνει να γλείφετε τα δάχτυλά σας. Η καλαματιανή γουρουνοπούλα είναι τόσο νόστιμη, που δεν χρειάζεται τίποτα συνοδευτικό. Προτιμήστε την στη λαδόκολλα με αρκετό αλατοπίπερο, όπως άλλωστε την απολαμβάνουν και οι ντόπιοι. Στο Ασπρόχωμα λίγο έξω από την Καλαμάτα θα τη βρείτε να «φιγουράρει» σουβλιστή στις βιτρίνες των ταβερνών της περιοχής.
Δείτε τους υπόλοιπους προορισμούς:
Χανιά για χανιώτικο μπουρέκι
Ένα κομμάτι δεν είναι ποτέ αρκετό για τους λάτρεις της πίτας. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το χανιώτικο μπουρέκι, ένα παραδοσιακό και πολύ ελαφρύ χανιώτικο πιάτο το οποίο μπορεί να καταναλωθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ολόφρεσκα λαχανικά και επιλεγμένα κρητικά τυριά δημιουργούν μια πλούσια και απολαυστική γέμιση η οποία περιβάλλεται από χειροποίητο φύλλο πίτας. Εξαιρετική επιλογή τόσο για την εξαιρετική γεύση του, όσο και για τα φίνα αρώματά του.
Πορταριά για πηλιορείτικο ΣπετζοφάιΣτα χωριά του Πηλίου εκτός από το να κάνετε βόλτα σε γραφικά σοκάκια, να θαυμάσετε παραδοσιακά κτήρια τοπικής αρχιτεκτονικής, να παρατηρήσετε από κοντά τη φύση σε όλο το μεγαλείο της, να προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα, όπως τσίπουρο, σπιτικές μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού, θα έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε εξαιρετικές ντόπιες συνταγές από την περίφημη πηλιορείτικη κουζίνα. Από τους πιο φημισμένους εκπροσώπους της παραδοσιακής κουζίνας της περιοχής το πηλιορείτικο σπετζοφάι. Ένα παραδοσιακό, λιτό και απλό πιάτο με μοναδική γεύση με βασικά συστατικά το λουκάνικο και τις πιπεριές. Οι μερακλήδες καλοφαγάδες που ξέρουν πώς να περνάνε καλά το συνοδεύουν ιδανικά με τοπικό τσίπουρο.
Μονοδένδρι για την αλευρόπιτα της Κικίτσας
Η φήμη της αλευρόπιτας της κυρίας Κικίτσας από το Μονοδένδρι κάνει τον γύρο όλης της Ελλάδας. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν ως προορισμό ή επισκέπτονται έστω και για φαγητό το συγκεκριμένο χωριό του Ζαγορίου προκειμένου να δοκιμάσουν αυτήν τη διαφορετική πίτα. Και λέμε διαφορετική γιατί δεν πρόκειται για μια πίτα με παραδοσιακό φύλλο όπως έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Πρόκειται για μία παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς Κικίτσας –το μυστικό της επιτυχίας της παραμένει κρυφό από το 1958– η οποία παρασκευάζεται με αλεύρι, τυρί, αυγά και βούτυρο.
Καστοριά για σαρμάδεςΗ λέξη σαρμάδες σε όσους δεν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, συνήθως ηχεί άγνωστη. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό πιάτο που τρώγεται κυρίως το χειμώνα, το οποίο δεν είναι άλλο από τους γνωστούς σε όλους λαχανοντολμάδες. Για την Καστοριά συγκαταλέγεται στα παραδοσιακά πιάτα της τοπικής κουζίνας και ξεχωρίζει στις επιλογές των επισκεπτών της. Η ιδιαιτερότητά τους σε σχέση με τους κλασικούς λαχανοντολμάδες έγκειται στο ότι τα φύλλα του λάχανου που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των σαρμάδων διατηρούνται για λίγο σε νερό με αλάτι ή αλλιώς άρμη.
Λίμνη Κερκίνη για βουβάλι
Η λίμνη Κερκίνη, στο βορειοδυτικό άκρο του νομού Σερρών, είναι ο τόπος με τον μεγαλύτερο αριθμό νεροβούβαλων σε όλη την Ελλάδα. Το κρέας τους είναι πολύ θρεπτικό και νόστιμο, πλούσιο σε σίδηρο, φώσφορο και βιταμίνη Α και οι ταβέρνες της περιοχής το έχουν ως κύριο συστατικό για τα πιάτα με κρέας. Μπορείτε να το βρείτε σε διάφορες εκδοχές όπως κοκκινιστό, σουτζουκάκια, λουκάνικο ή στα κάρβουνα. Όταν βρεθείτε στην περιοχή μην παραλείψετε να ψωνίσετε ντελικατέσεν από βουβαλίσιο κρέας.
Νάουσα για κεφτέδες με άρμη
Από τα κατεξοχήν αυθεντικά πιάτα της Νάουσας, οι κεφτέδες με άρμη πρέπει να συμπεριληφθούν στις επιλογές σας όταν βρεθείτε στην μοναδική ηρωική πόλη της χώρας. Πρόκειται για μια παραδοσιακή συνταγή, απλή, πολύ εύκολη και πεντανόστιμη. Οι τηγανιτοί κεφτέδες «βυθίζονται» σε σάλτσα αλευριού –για την παρασκευή της χρησιμοποιείται αλεύρι, σάλτα ντομάτας σε πελτέ, νερό και σκόρδο– και προσφέρονται λαχταριστοί στις περισσότερες ταβέρνες της πόλης.
Πρέσπες για φασόλια γίγαντες
Ένα από τα πιο δημοφιλή και παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής που γίνονται και πεντανόστιμα φαγητά δεν είναι άλλο από τα περίφημα φασόλια Πρεσπών. Με το γόνιμο έδαφος, το ιδανικό κλίμα και το άφθονο νερό της περιοχής να ευνοούν την καλλιέργειά τους, είναι πλούσια σε σίδηρο, μέταλλα, μαγνήσιο, ιχνοστοιχεία κ.α. και, έτσι, δεν συμπεριλαμβάνονται τυχαία στα κορυφαία ολόκληρης της χώρας. Στα χωριά της ευρύτερης περιοχής θα τα βρείτε σε διάφορες εκδοχές όπως φασόλια γίγαντες, φασολάδα ή και σε σαλάτα.

Συλλήψεις για κλοπές και ναρκωτικά στην Καλαμάτα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Συνελήφθησαν, χθες (14.10.2017) το απόγευμα, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, δύο (2) ημεδαποί, ένας (1) 36χρονος και μία (1) 36χρονη, αντίστοιχα,γιατί κατείχαν μικροποσότητες βουπρενορφίνης και ηρωίνης, οι οποίες κατασχέθηκαν. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας. Επίσης συνελήφθη, χθες (14.10.2017) το πρωί, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, ανήλικος ημεδαπός, γιατί προχθές (13.10.2017) το βράδυ στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, αφαίρεσε δίκυκλη μοτοσικλέτα ημεδαπού, η οποία βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη χθες (14.10.2017) το πρωί, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, μία (1) 38χρονη ημεδαπή, μητέρα του ανηλίκου, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Δασικοί χάρτες: Πάνω από 140.000 οι αντιρρήσεις

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Έντονη κινητικότητα, παράπονα και εκτιμήσεις για πάνω από 140.000 αντιρρήσεις και πρόδηλα λάθη, προκύπτουν μέχρι σήμερα, κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών, και το υπουργείο Περιβάλλοντος αναζητά φόρμουλα για να εξεταστούν γρήγορα.
Μεγαλύτερα προβλήματα έχουν προκύψει στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στη Μαγνησία και στη Χαλκιδική, από τους ήδη αναρτημένους χάρτες, αλλά βούληση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου, είναι να βελτιωθούν όλα τα προβληματικά σημεία που προέκυψαν, μετά την πρώτη εφαρμογή της ανάρτησης.
Παρά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση αναζητά όλα τα πρακτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία για να τρέξει πιο γρήγορα η διαδικασία. Ωστόσο, κοινοβουλευτικές πηγές υποστηρίζουν ότι δεν έχει προλάβει να καταθέσει αντιρρήσεις ούτε στο 20% των πολιτών. Πληροφορίες της «ΥΧ» λένε πως έρχονται και νέες ρυθμίσεις από την πλευρά Φάμελλου και στις περιοχές NATURA, με φιλόδοξο στόχο, ως το 2020, να ολοκληρωθεί και το κτηματολόγιο, για να μπορεί να είναι σαφές το χωρικό πλαίσιο και να τρέξουν οι επενδύσεις.

Τι συμβαίνει με το κτηματολόγιο

Μέχρι σήμερα, στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχει ενταχθεί και περατωθεί, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην έκθεσή του προς την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος ο κυβερνητικός βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Σαρακιώτης, το 25% των δικαιωμάτων της χώρας.
Στην παρούσα φάση εξελίσσεται η κτηματογράφηση για το άλλο 25% περίπου. Η τρέχουσα διαδικασία αναφέρεται κατά κόρον σε αστικές περιοχές, στο 23%, δηλαδή σχεδόν το 1/4 της έκτασης της χώρας, και αντιστοιχεί σε 30 εκατ. δικαιώματα. Η ίδια έκθεση τονίζει πως είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία από τον Απρίλιο του 2016, αναφορικά με το 47,5% των δικαιωμάτων της χώρας, δηλαδή περίπου 18,5 εκατ. δικαιωμάτων και αντιστοιχεί στο 67,7% της έκτασης. Αυτή η διαγωνιστική διαδικασία αφορά κυρίως μη αστικές περιοχές, δηλαδή αγροτικές ή δασικές.
Έτσι, ως τον Αύγουστο του 2017, είχε προχωρήσει η διαδικασία συμβασιοποίησης για 95 έργα κτηματογράφησης. Παράλληλα, επανασχεδιάστηκε και επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας, που αφορά στην τέταρτη γενιά των κτηματογραφήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα της ΕΚΧΑ πάνω στους δασικούς χάρτες αφορά περίπου 72 εκατομμύρια δικαιώματα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50%. Μέσα στο 2017 αναρτήθηκε το 36% και αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να αναρτηθεί και το υπόλοιπο 20%.
Παρά τις όποιες καθυστερήσεις, υπάρχει σαφέστατα καλύτερη διαχείριση στην κτηματογράφηση και, αξιοποιώντας την εμπειρία από περιοχές όπως η Λοκρίδα, η Χίος και η Μυτιλήνη, ενώ αρχικά ο μέσος όρος ενστάσεων ήταν 25% στα πιλοτικά προγράμματα, εν συνεχεία το ποσοστό έπεσε στο 3%.

Αποστάσεις από αντιπολίτευση

Την ίδια στιγμή, κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι έχει γίνει αλαλούμ με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και, παρά τις όποιες βελτιώσεις, το μέτρο είναι εισπρακτικό και πολλοί άνθρωποι, που είχαν προβλήματα, κινδυνεύουν να μην προλάβουν ή να μην μπορούν να δώσουν τα έξοδα μηχανικού, για να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση. Το ίδιο υποστηρίζουν, εμμέσως πλην σαφώς, και ορισμένοι κυβερνητικοί βουλευτές, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τους ΑΝΕΛ, οι οποίοι ζητούν να υπάρξει έστω σιωπηρή παράταση.
Σε μια πρώτη φάση, πάντως, από τα στοιχεία που έχει το υπουργείο Περιβάλλοντος, φαίνεται πως τα καταπατημένα δεν είναι τόσα πολλά, όσα τουλάχιστον εκτιμούσαν οι υπηρεσίες. Από το 66,24% των περιοχών, που έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες, μόλις το 6,16% θεωρούνται δασικές εκτάσεις, αν και αυτό το νούμερο αναμένεται να αλλάξει με την ενσωμάτωση και νέων αντιρρήσεων. Ωστόσο, κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι ένας μεγάλος αριθμός πολιτών δεν έχει καταφέρει να καταθέσει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις.
Σε 110.420 ανέρχονταν συνολικά οι αντιρρήσεις ως την περασμένη εβδομάδα για όσες περιοχές είχαν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ενσωματωθούν στο σύστημα άλλες περίπου 30.000 αντιρρήσεις ή πρόδηλα λάθη.
Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα στην πρώτη τετράδα εντοπίζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, με 16.390 αντιρρήσεις. Ακολουθούν οι ΠΕ Μεσσηνίας, με 15.104, Αχαΐας με 12.187, Ευβοίας με 12.187 ενώ τα μικρότερα προβλήματα διαπιστώθηκαν μέχρι στιγμής στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, με μόλις 3 αντιρρήσεις/πρόδηλα σφάλματα.
Ειδικότερα, η πρώτη δεκαπεντάδα αντιρρήσεων/πρόδηλων λαθών, που ενδέχεται να αλλάξει με την ενσωμάτωση και νέων αντιρρήσεων, μετά το κλείσιμο των δασικών χαρτών, περιλαμβάνει: Λακωνία, Μεσσηνία, Αχαΐα, Εύβοια, Ηλεία, Μαγνησία, Χαλκιδική, Αττική, Λάρισα, Κοζάνη, Αρκαδία, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Κυκλάδες.
Η εικόνα που έχει το υπουργείο Περιβάλλοντος είναι εντελώς διαφορετική από τις αρχικές εκτιμήσεις, αλλά πολίτες θεωρούν πως οι υπηρεσίες εξακολουθούν να παρουσιάζουν μια ωραιοποιημένη άποψη, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Μέχρι στιγμής, οι δασικές εκτάσεις που έχουν αναρτηθεί αφορούν στο 66,24% του συνόλου των αναρτημένων περιοχών, ενώ οι δασικές που έχουν εκχερσωθεί μόλις στο 3,40%. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αντιρρήσεις καταλαμβάνουν το 1,78% του συνόλου των αναρτημένων περιοχών, τα δε πρόδηλα λάθη κοντά στο 0,36% αλλά αυτή η εικόνα αναμένεται να είναι πιο ξεκάθαρη τις επόμενες ημέρες. ypaithros.gr

ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη αναλογία παχύσαρκων αγοριών στην Ευρώπη (16,7% του πληθυσμού), ενώ η Μάλτα τα περισσότερα παχύσαρκα κορίτσια (11,3%), σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας στις 11 Οκτωβρίου. Η Μολδαβία έχει στην Ευρώπη τα μικρότερα ποσοστά παχυσαρκίας τόσο στα κορίτσια (3,2% του πληθυσμού), όσο και στα αγόρια (5%). Η έρευνα, με τη συμμετοχή άνω των 1.000 ερευνητών, η οποία ανέλυσε στοιχεία για 200 χώρες, εκτιμά ότι το 2016 υπήρχαν παγκοσμίως 124 εκατ. παιδιά και έφηβοι που ήσαν παχύσαρκοι, ενώ άλλα 213 εκατομμύρια ήσαν υπέρβαρα.
Οι ενήλικες παχύσαρκοι αυξήθηκαν από περίπου 100 εκατομμύρια το 1975 (69 εκατ. γυναίκες και 31 εκατ. άνδρες) σε 671 εκατομμύρια το 2016 (390 εκατ. γυναίκες και 281 εκατ. άνδρες). Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν περίπου 1,3 δισεκατομμύρια υπέρβαροι. Το 1975 υπήρχαν περίπου πέντε εκατομμύρια παχύσαρκα κορίτσια και έξι εκατομμύρια αγόρια παγκοσμίως, ενώ το 2016 ο αριθμός τους είχε αυξηθεί σε 50 και 74 εκατομμύρια αντίστοιχα. Κατά μέσο όρο, μεταξύ 1975-2016 στον κόσμο τα παχύσαρκα αγόρια και έφηβοι αυξήθηκαν από 0,9% σε 7,8% του πληθυσμού, ενώ τα κορίτσια από 0,7% σε 5,6%. Από το 1975 έως σήμερα ο αριθμός των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων (ηλικίας πέντε έως 19 ετών) στον κόσμο έχει υπερδεκαπλασιασθεί και εκτιμάται ότι, με αυτό το ρυθμό αύξησής τους, έως το 2022 τα παχύσαρκα παιδιά και έφηβοι για πρώτη φορά θα ξεπεράσουν τα λιποβαρή.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017 | Posted in , , , , ,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε σε πέντε ακόμη κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, να αυξήσουν τις προκαταβολές στους αγρότες που πλήττονται από δυσχερείς κλιματολογικές συνθήκες, κατά το πρώτο μέρος του 2017 και αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Η απόφαση σημαίνει ότι αγρότες σε 15 πλέον χώρες της ΕΕ, είναι επιλέξιμοι για αύξηση των προκαταβολών τους. Για τις πρώτες 10 χώρες (Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία) η απόφαση ελήφθη στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017. Τα πέντε επιπλέον κράτη μέλη (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Κροατία και Ρουμανία) ζήτησαν αργότερα έγκριση, ενώ η απόφαση σχετικά με την πρώτη δέσμη αιτημάτων των δέκα χωρών ήταν ήδη υπό επεξεργασία.
Η αύξηση του επιπέδου των προκαταβολών, τις οποίες οι αρχές των κρατών μελών παρέχουν στους αγρότες ετησίως, βάσει των κανόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής, αποσκοπεί στο να μετριάσει ορισμένα από τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες, μετά από αντίξοες κλιματικές συνθήκες, όπως ξηρασία ή ισχυρές βροχοπτώσεις. Η συμφωνία καλύπτει τις άμεσες ενισχύσεις και ορισμένες ενισχύσεις για την αγροτική ανάπτυξη, τις οποίες κατά κανόνα χορηγούν τα κράτη μέλη από 1 Δεκεμβρίου έως και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να επιλέξουν να καταβάλουν προκαταβολές για τις πληρωμές αυτές από τις 16 Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους, έως το 50 % του συνολικού ποσού των άμεσων ενισχύσεων και έως το 75 % για τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης.

ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΕ Ο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Παγωμένη και σοκαρισμένη παραμένει η ελληνική κοινωνία από την άγρια δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Μάλιστα τα όσα βγαίνουν από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι δράστες μοιάζουν αδιανόητα, ενώ συγκλονισμένη περισσότερο και η μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μια και ο παρόντας στο περιστατικό 32χρονος βοηθός του άτυχου δικηγόρου, είναι Καλαματιανός μέλος πολύ γνωστής και ευυπόληπτης οικογένειας, και, σώθηκε πραγματικά από θαύμα.

H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από δεκάδες κάμερες, σε ώρα εργασίας, δυό αδίστακτοι εγκληματίες μπαίνουν σε ένα γραφείο, κλειδώνουν τους παριστάμενους και δολοφονούν με σιγαστήρα έναν πατέρα που κάνει τη δουλειά του" αναφέρει σε δήλωσή της η Ντάνα Ζαφειροπούλου - Οικονομοπούλου, θεία του άτυχου Μ. Ζαφειρόπουλου. "Ο Μιχάλης Επαμ. Ζαφειρόπουλος, εγγονός Δικαστή, γιός Δικηγόρου και υπηρέτης της Θέμιδας δεν θα ξαναμιλήσει με τα παιδιά του. Σε κάποιους από εμάς σήμερα δεν αρκεί ότι σε Κράτη Δικαίου οι εγκληματίες βρίσκονται, συλλαμβάνονται και τιμωρούνται. Τέτοια εγκλήματα, όπως και τόσα άλλα, έπρεπε να έχουν καταστεί αδιανόητα. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη δική μας οικογένεια. Αφορά κάθε οικογένεια" τονίζει η Ντάνα Ζαφειροπούλου.

Επίθεση της εφορίας σε λογαριασμούς

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Η εφορία «τρυπώνει» και στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και βάζει στο χέρι καταθέσεις στην περίπτωση που ένας από τους συνδικαιούχους χρωστάει στο Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι συνδικαιούχοιι κινδυνεύουν να χάσουν μέσω της κατάσχεσης σημαντικά ποσοστά όχι μόνο από τις καταθέσεις που βρίσκονται στο λογαριασμό αλλά κυρίως τους μισθούς και τις συντάξεις που κατατίθενται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και αν έχουν δηλώσει τους λογαριασμούς αυτούς ως ακατάσχετους.
Σύμφωνα με την νομοθεσία το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να κατάσχει από κοινούς λογαριασμούς τα διαθέσιμα υπόλοιπα που αντιστοιχούν στα ποσοστά κυριότητας που κατά τεκμήριο έχουν οι οφειλέτες του Δημοσίου στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, έστω κι αν οι έτεροι συνδικαιούχοι-μη οφειλέτες του Δημοσίου έχουν δηλώσει τους λογαριασμούς αυτούς ως «ακατάσχετους». Μόνο εφόσον και οι οφειλέτες του Δημοσίου συνδικαιούχοι έχουν δηλώσει κι αυτοί τους ίδιους λογαριασμούς ως «ακατάσχετους» γλιτώνουν και οι μη οφειλέτες τις κατασχέσεις. Για παράδειγμα σε έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό υπάρχουν τρεις συνδικαιούχοι, πατέρας και δυο γιοι του. Ο ένας γιος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και δεν έχει δηλώσει το συγκεκριμένο λογαριασμό ως ακατάσχετο. Ο πατέρας και ο άλλος γιος δεν είναι οφειλέτες του Δημοσίου και έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο.

ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΛΑΡΑΣ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Ηρεμία κι όχι πανικό συνιστούν οι φαρμακοποιοί στους πολίτες αναφορικά με τον εμβολιασμό για την ιλαρά. Σύμφωνα με τους ίδιους τα σκευάσματα θα μπορέσουν να καλύψουν σταδιακά την αυξημένη ζήτηση, ενώ ενημερώνουν και για εκείνους που πρέπει να εμβολιαστούν. Σε ότι αφορά το εμβόλιο της γρίπης σ’ αυτό δεν έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις.

ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017 | Posted in , , , ,

Τα διόδια της Καλαμάτας άνοιξαν και σήκωσαν τις μπάρες για να περάσουν ελεύθερα οι διερχόμενοι μέλη της επιτροπής αλληλεγγύης και αγώνα, για τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δημόσια αγαθά. Μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να αντισταθούν και σημείωσαν πως θα πυκνώσουν την δράση τους σε διάφορα επίπεδα.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΧΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΩΡΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Συνελήφθησαν, χθες (13.10.2017) το πρωί, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, 39χρονος ημεδαπός και 48χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Ολλανδίας, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ειδικότερα ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκε δέμα, που περιείχε δέκα ανισοβαρείς συσκευασίες μανιταριών ψιλοκυβίνης (παραισθησιογόνα μανιτάρια), συνολικού βάρους -210- γραμμαρίων, το οποίο όπως προέκυψε έφτασε στη χώρα μας από την Ολλανδία, με τελικό παραλήπτη τον 39χρονο.
Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες (13.10.2017) το πρωί, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας, αρχικά εντοπίστηκε και συνελήφθη η 48χρονη, η οποία παρέλαβε το δέμα, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο 39χρονος. Σε έρευνα στην οικία τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν (110) σπόροι παραισθησιογόνων φυτών, μεταξύ των οποίων σπόροι από παραισθησιογόνους κάκτους και παπαρούνα καθώς και τέσσερα (4) φιαλίδια, που περιείχαν ποσότητες ψυχοδραστικών ουσιών, συνολικού βάρους -17,4- γραμμαρίων. Επίσης κατασχέθηκαν και δύο (2) κινητά τηλέφωνα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ανοίγουν τα διόδια Αρφαρών από κινήσεις πολιτών

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Κινητοποίηση στα διόδια του αυτοκινητόδρομου Καλαμάτα-Τρίπολη, στο ύψος των Αρφαρών, διοργανώνει σήμερα (Σάββατο), στις 11 το πρωί, η Επιτροπή Αλληλεγγύης και Αγώνα Καλαμάτας για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τα Δημόσια Αγαθά.
Η συγκεκριμένη δράση, θα ξεκινήσει από την Καλαμάτα, με προσυγκέντρωση στις 10 το πρωί στην οδό Ψαρών, μπροστά από το Διοικητήριο, όπου θα δρομολογηθεί πούλμαν προς τα διόδια.
Η επιτροπή σημειώνει στο σχετικό κάλεσμά της: 
«Το μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης και η αγωνιστική στάση του Στράτου Δασκαρόλη είχαν σαν αποτέλεσμα να βγει από τη φυλακή. Όμως οι ποινικές διώξεις παραμένουν πάνω σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται για το δίκιο ενάντια στα μνημόνια και τις μνημονιακές πολιτικές.
Συνεχίζουμε τον αγώνα 1) Για να σταματήσουν οι διώξεις και να καταργηθούν οι ποινές σε όσους διώκονται για μη πληρωμή διοδίων.
2) Για να καταργηθούν όλοι οι νόμοι με τους οποίους καταδικάστηκε ο Στράτος Δασκαρόλης.
3) Για να σταματήσουν οι διώξεις όλων των αγωνιστών για ανυπακοή στους παράνομους μνημονιακούς νόμους.
4) Για να καταργηθούν τα διόδια και οι αποικιακές συμβάσεις με τους μεγάλους τραπεζικούς και κατασκευαστικούς ομίλους.
5) Ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις.
6) Για να καταργηθούν τα μνημόνια και οι μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι έχουν καταλύσει το Σύνταγμα και τη λαϊκή κυριαρχία.
Η Επιτροπή Αλληλεγγύης και Αγώνα Καλαμάτας καλεί τους πολίτες που θέλουν να αγωνιστούν για την υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δημόσιων αγαθών, το Σάββατο 14 Οκτώβρη στις 11:00 πμ να ανοίξουμε τα διόδια Καλαμάτας.
Προσυγκέντρωση – αναχώρηση στις 10:00 πμ στην είσοδο της Νομαρχίας (οδός Ψαρών)».

Ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα ίδια ή και λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά.
 Για τους δικαιούχους του επιδόματος, τα μαντάτα θα είναι από άσχημα έως καταστροφικά καθώς εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά κινδυνεύουν με απώλεια εισοδήματος η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 500 ευρώ.
Τα πρώτα τηλεφωνήματα των καταναλωτών για να πληροφορηθούν τη φετινή τιμή αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο ενώ οι πρώτες παραγγελίες από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας δεδομένου ότι η επίσημη πρεμιέρα της χειμερινής σεζόν πέφτει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Με βάση τη χθεσινή τιμή του διυλιστηρίου, η τιμή λιανικής για τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στα 90 λεπτά στα φθηνότερα πρατήρια ενώ στα ακριβότερα η τιμή θα φτάσει στα 92-93 λεπτά. Αυτή η τιμή είναι ανάλογη με την περυσινή. Φυσικά, ο πήχης ανέβηκε με την έναρξη της περυσινής σεζόν λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 280 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Είναι προφανές ότι αυτή η επιβάρυνση μας «ακολουθεί» και φέτος. Τουλάχιστον, η διεθνής τιμή είναι στα ίδια ή και λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά κάτι που επιτρέπει στα διυλιστήρια και στις εταιρείες εμπορίας να βγάλουν μια τιμή λιανικής κοντά στα 90 λεπτά. Φυσικά, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας η τιμή θα είναι πολύ μεγαλύτερη και θα ξεπεράσει τα 95 λεπτά ανά λίτρο. Ειδικά αν καταργηθεί το ειδικό καθεστώς στα 32 νησιά της χώρας που το διατηρούν ακόμη, το πετρέλαιο θέρμανσης θα προσεγγίσει ακόμη και το ένα ευρώ δεδομένου ότι ο ΦΠΑ αντί για 17% που είναι σήμερα θα φτάσει στο 24%
Το πρόβλημα συνίσταται και φέτος στην επικείμενη περικοπή του επιδόματος θέρμανσης. Το σχετικό κονδύλι θα πρέπει να περικοπεί κατά 50% κάτι που σημαίνει δύο πράγματα: ή το επίδομα θα πρέπει να περιοριστεί από τα 25 λεπτά ανά λίτρο που είναι σήμερα στα 12-13 λεπτά, ή που θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια κάτι όμως που θα έχει ως αποτέλεσμα οι μισοί δικαιούχοι, περίπου 350.000 νοικοκυριά να μείνουν χωρίς επίδομα και να δουν αυτομάτως τη θέρμανση του φετινού χειμώνα να ακριβαίνει πάνω από 20%.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ LIVE

FREE RADIO LIVE

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ 87 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα με την μοναδική ιστορική και κοινωνική της υπόσταση.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ E-MEDIA

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
kalamatanews1@gmail.com

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  ΑΡΧΕΙΟ